PHÂN TÍCH TÁC PHẨM VĂN HỌC DÂN GIAN

Chuyên đề phân tích tác phẩm văn học dân gian

Chuyên đề phân tích tác phẩm văn học dân gian
... Ngọc Điệp (2000), Văn học VN, Văn học dân gian, Những tác phẩm chọn lọc, NXB Giáo dục, TP HCM [4] Bùi Mạnh Nhị (1988), Phân tích tác phẩm văn học dân gian, Sở Giáo dục An Giang XB [5] Nguyễn ... (1998), Văn học dân gian Việt Nam nhà trường, NXB Giáo dục, TP HCM [6] Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2005), Ca dao -dân ca, đẹp hay, NXB Trẻ, TP HCM [7] .Đỗ Bình Trị (1995), Phân tích tác phẩm văn học ... - Võ Quang Nhơn, (2002) ,Văn học dân gian VN, NXB Giáo dục, TP HCM [2] Bùi Mạnh Nhị, Hồ Quốc Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2000), Văn học VN, Văn học dân gian, Những công trình nghiên...
 • 67
 • 272
 • 3

các tác phẩm văn học dân gian và hiện đại kinh điển

các tác phẩm văn học dân gian và hiện đại kinh điển
... “đồng tương ứng, đồng khí tương cầu” Ở tác phẩm văn học cổ điển có lưu giữ nhiều câu chuyện nóivề bạn Tri âm, : Thức Bá Nha Chung Tử Kỳ; Kiều Kim Trọng; Trác Văn Quân Tư Mã Tương Như Thúc Bá Nhà ... tình với Văn Quân Trác Văn quân người say mê tiếng đàn, cảm tiếng đàn Tương Như mà bỏ nhà theo chàng, khúc đàn tuyệt tác Tương Như sau gọi khúc Tư Mã Phượng Cầu Còn tri kỷ ? sách Cổ Học Tinh ... Trong sách cổ Học Tinh Hoa Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc Tử An, Trần Lê Nhân biên soạn có nhiều câu truyện chữ “tín” ngưởi Trung Quốc Cái đỉnh Nước Lỗ có đỉnh quý Nước Tề bắt phải đem dâng Vua Lỗ tiếc...
 • 13
 • 3,298
 • 1

phân tích tác phẩm văn học( ôn vào lóp 10-2009)

phân tích tác phẩm văn học( ôn vào lóp 10-2009)
... có giá trị văn học lớn Một mặt, tác phẩm phơi bày thực xã hội 12 đen tối lúc đồng thời với nỗi thống khổ nhân dân, mặt khác, tác phẩm thể tài tác giả Dù tác giả không chủ ý xoáy sâu vào vấn đề ... Giá trị tác phẩm Một nhân tố quan trọng cần phải xem xét trớc hết văn tác giả Khi sáng tạo tác phẩm, tác giả không tái hiện thực khách quan mà thể t tởng, tình cảm, quan điểm trị, xã hội Tác giả ... Ông học rộng, tài cao, nhng làm quan có năm xin nghỉ Tác phẩm: Tác phẩm tiếng Nguyễn Dữ Truyền kì mạn lục, gồm 20 truyện viết tản văn, xen lẫn biền văn thơ ca, cuối truyện thờng có lời bình tác...
 • 143
 • 1,104
 • 14

Phân tích tac phâm văn học 9

Phân tích tac phâm văn học 9
... ngắn , ký , kịch gọi tác phẩm văn học Mỗi tác phâm văn học có đặc thù riêng 2- Phân tích tac phẩm văn học ? Phân tích tác phẩm văn học tìm hiểu nhận xét đánh giá tac phẩm hai phương diện nội ... Nhân câu chuyện người tự tử - Lê Đạt ) VI – Bài thứ sáu : Phân tích tác phẩm văn học 1- Tác phẩm văn học ? Người ta gọi tác phẩm văn học công trình sáng tác đạt đến trình độ nghệ thuật cao thuộc ... mối quan hệ tác giả tác phẩm hoàn cảnh đời Khi phân tích tác phẩm văn tự phân tích nội dung riêng nghệ thuật riêng Nếu tác phâm trữ tình phân tích nghệ thuật để làm sáng tỏ nội dung Vì ? Vì...
 • 10
 • 1,058
 • 7

Cách viết cả bài phân tích tác phẩm văn học

Cách viết cả bài phân tích tác phẩm văn học
... – Bài thứ tám : Cách viết thân 1- Khai niệm thân phân tích tác phẩm : =Thân phần dài quan trọng văn phân tích tác phẩm - Trong thân đoạn nêu khái quát nội dung ý mà phân tích phần sau - Nên phân ... tạo thân phân tích tác phẩm : Khi phân tích thơ hay đoạn thơ đoạn văn , cần phân tich hai mặt nghệ thuật nội dung Như thực phần thân phân tích tác phẩm theo kiểu sau : - Kiểu : Phân tích nghệ ... tích nghệ thuật -> phân tích nội dung - Kiểu : Phân tích nội dung -> phân tích nghệ thuật - Kiểu : Phân tích nghệ thuật -> Bình nội dung - Kiểu : Bình nghệ thuật -> Phân tích nội dung 1234•...
 • 12
 • 18,843
 • 65

SKKN phân tích tác phẩm văn học - Phương pháp phân tích, cảm thụ tácphẩm truyện hiện đại ở lớp 9

SKKN phân tích tác phẩm văn học - Phương pháp phân tích, cảm thụ tácphẩm truyện hiện đại ở lớp 9
... chng( theo th loi )- Nguyn Vit Ch- NXB HQG, H Ni, 2001 30 i sng v i vit- Vn Gi - NXB HNV, H Ni, 2005 Lý lun Vn hc- Nhúm tỏc gi vit chung- NXB GD, H Ni 2005 Thi phỏp hc Hin i- c Hiu- NXB GD, H Ni, ... kim tra mt tit v truyn hin i lp 9A: Kt qu kho sỏt sau ỏp dng cỏc gii phỏp: Lớp SL 9A Giỏi SL % 11 36 Khá SL % 59 21 Tb SL % 25 Yếu SL % Kém SL % Kt qu khỏc: 90 % hc sinh bit dng tỡm hiu hon ... trỡnh ging dy Phm vi nghiờn cu v thi gian thc hin - Phm vi: p dng cho vic ging dy phn c- hiu bn- tỏc phm truyn hin i chng trỡnh Ng lp 9, THCS - Thi gian nghiờn cu T thỏng 2012 n thỏng 2013 úng...
 • 32
 • 1,492
 • 4

Báo cáo khoa học: Kỹ năng làm văn nghị luận phân tích tác phẩm văn học pot

Báo cáo khoa học: Kỹ năng làm văn nghị luận phân tích tác phẩm văn học pot
... Phan Trpng Luan (ehu bien) (2000), Sach + Van dung {neu phQdng hQdng ap dung eai giao khoa lam van 11, Sach giao khoa lam van tdt, cai hay hoac khic phuc cai xau, cai dd cua hien 12, NXB GD, tr71 ... Neu dung trgng tam (luan de) cua bai lam H Chi neu nhQng y khai quat -I- Ke't cau mgt doan van (khoang den ddng) - Cach md bai: -I-Gidi thieu d i n d i t van de H-) TrQc tiep : di t h i n g vao ... loai danh gia van de Vi vay ket qua bai lam van eua hgc sinh ve phan -I- Ket cau mgt doan van ( khoang den tich chua duge kha quan, nhieu dap an cham bai thi ddng) td't nghiep THPT, tuyen sinh...
 • 5
 • 738
 • 2

LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG TÁC PHẨM VĂN HỌC DÂN GIAN MƯỜNG ĐỂ GIÁO DỤC VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG CHO TRẺ MẪU GIÁO LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

 LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG TÁC PHẨM VĂN HỌC DÂN GIAN MƯỜNG ĐỂ GIÁO DỤC VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG CHO TRẺ MẪU GIÁO   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
... trình giáo dục VHTT cho trẻ mẫu giáo Đối tượng nghiên cứu Lựa chọn sử dụng TPVHDG Mường để GDVHTT người Mường cho trẻ MG V Giả thuyết khoa học Nếu lựa chọn TPVHDG Mường phù hợp có biện pháp sử dụng ... LUẬN VĂN CSGD : Chăm sóc giáo dục ĐC : Đối chứng GV : Giáo viên GDVHTT : Giáo dục văn hóa truyền thống HĐ : Hoạt động LQTPVH : Làm quen tác phẩm văn học LQTPVHDG : Làm quen tác phẩm văn học dân ... người Mường cho trẻ MG VI Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở lí luận việc lựa chọn sử dụng TPVHDG Mường nhằm GDVHTT người Mường cho trẻ MG Nghiên cứu thực trạng việc sử dụng TPVHDG Mường để giáo dục...
 • 112
 • 788
 • 0

Đặt câu hỏi nêu vấn đề trong phân tích tác phẩm văn học

Đặt câu hỏi nêu vấn đề trong phân tích tác phẩm văn học
... giải vấn đề em Câu hỏi nêu vấn đề phân tích tác phẩm văn học hoàn toàn khác hẳn chất với câu hỏi tái Đành câu hỏi tái buộc học sinh phải tư mục đích tái kiến thức theo phương thức cũ Có thể nêu ... dạng câu hỏi khác vấn đề để thấy chất hai dạng câu hỏi Dạng câu hỏi tái hiện: - Ý nghĩa nhan đề “Tắt đèn” mà tác giả Ngô Tất Tố đặt tên cho tác phẩm mình? Dạng câu hỏi nêu vấn đề: - Có nhà văn ... A- ĐẶT VẤN ĐỀ I - LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Vận dụng kiểu dạy học nêu vấn đề phân tích tác phẩm văn học bậc THPT thực từ lâu Thế tiết dạy thành công khó làm nêu lên tình có vấn đề nhằm đưa học sinh...
 • 19
 • 1,048
 • 2

phân tích tác phẩm văn học 11

phân tích tác phẩm văn học 11
... sư cụ Tăng Phú, v.v… Vũ Trọng Phụng nhà văn thực phê phán xuất sắc văn học VN Có lẽ đặc sắc đoạn trích “Hạnh phúc tang gia” trích từ tác phẩm “Số đỏ” Tác phẩm lời phê phán lố lăng, đồi bại xã hội ... trị tác phẩm, đoạn trích - Tài VTP.Đọc tên chương- Nguyên văn tác phẩm : Hạnh phúc tang gia - đám ma gương mẫu… không khỏi bật cừơi cách thông báo hóm hỉnh nhà văn ... hành trình đưa tiễn… Đọc tên chương- Nguyên văn tác phẩm : Hạnh phúc tang gia - đám ma gương mẫu… không khỏi bật cười cách thông báo hóm hỉnh nhà văn Nội dung việc việc đau đớn, bất hạnh Vậy...
 • 23
 • 2,643
 • 10

Tiết 16,17,18: Củng cố,rèn luyện kĩ năng phân tích tác phẩm văn học doc

Tiết 16,17,18: Củng cố,rèn luyện kĩ năng phân tích tác phẩm văn học doc
... II Luyện tập: Học văn Trong lòng mẹ, em hiểu tình cảnh mẹ bé Hồng? ( *HS đọc lại phần tóm tắt SGK để trả lời > Cả hai mẹ không hạnh phúc hoàn cảnh éo le mà hai mẹ đành phải sống xa nhau) Phân ... xa nhau) Phân tích diễn biến tâm trạng bé Hồng đối thoại với người cô (* Cần phải hiểu tâm địa người cô, người cô cố tình mỉa mai Hồng phẫn uất, thương mẹ….HS bám sát văn để phân tích phản ứng ... thành đoạn văn theo chủ đề trên) Phân tích chất trữ tình thấm đượm đoạn trích Trong lòng mẹ ( *ở phương diện sau: + Tình nội dung câu chuyện + Dòng cảm xúc phong phú Hồng + Cách thể tác giả: kể...
 • 3
 • 320
 • 1

CÁCH LÀM BÀI PHÂN TÍCH TÁC PHẨM VĂN HỌC pot

CÁCH LÀM BÀI PHÂN TÍCH TÁC PHẨM VĂN HỌC pot
... viết với tác phẩm - Giới thiệu khái quát Tp + Nhận xét ưu điểm * Thân bài: + Không nêu hạn chế - Phân tích nội dung - Dàn phân tích Tp (phân tích khía cạnh theo dấu hiệu tác phẩm) - Phân tích nghệ ... bước làm bài: (Sgk) HS đọc Phân tích giá trị nhân đạo Bố cục: truyện ngắn “Vợ nhặt” Để thấy: * Mở bài: - Cách hiểu tác giả giá trị nhân đạo (3 ý ) - Giới thiệu tác giả, Tp, hoàn cảnh sáng tác ... lập ý, lập dàn cho đề phân tích khía cạnh tác phẩm - Đánh giá toàn Tp hợp lí chưa? - Nêu tác dụng Tp H: Các chi tiết phân tích tiêu biểu III- Thực hành: chưa? Đề: Phân tích vẻ đẹp cổ H: Đánh...
 • 4
 • 530
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " Kỹ năng làm văn nghị luận phân tích tác phẩm văn học " ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... thơ; phân tích m t v n ñ ñó c a tác ph m văn xuôi; phân tích nhân v t; phân tích m t hình tư ng; phân tích m t hình nh; phân tích m t tâm tr ng; so sánh hai tác ph m văn h c 4.1.2 Phân tích ñ - ... tích, tránh kh p ng, phân tích m t ñ ng k t lu n m t n o M t s k làm văn ngh lu n phân tích 4.1 Phân tích ñ 4.1.1 Các d ng ñ Ngh lu n phân tích thu c lo i ñ hi u c m tác ph m văn h c Lo i ñ nh m ... n tác ph m văn h c c a h c sinh v i hình th c phân tích (trư c ñây có khái ni m bình gi ng – m t ki u riêng c a phân tích) Thư ng có ki u ñ phân tích như: - Phân tích m t thơ tròn v n Ví d : phân...
 • 11
 • 388
 • 0

Những bài làm văn hay phân tích tác phẩm văn học lớp 11

Những bài làm văn hay phân tích tác phẩm văn học lớp 11
... TÙ”_NGUYỄN TUÂN Đề Bài 01: Phân tích hình tượng nhân vật Huấn Cao tác phẩm “Chữ người tử tù” nhà văn Nguyễn Tuân Bài Làm Tham Khảo Nguyễn Tuân nhà văn tiếng văn học đại Việt Nam, sáng tác ông thường xoay ... lưu lại gương mặt độc đáo trang văn “Chữ người tử tù” _HẾT _ 17/22 Đề Bài 04: Anh chị phân tích Cảnh cho chữ tác phẩm “Chữ người tử tù” nhà văn Nguyễn Tuân? Bài Làm Tham Khảo Cảnh Huấn Cao cho ... chữ tác phẩm “Chữ người tử tù” nhà văn Nguyễn Tuân” cảnh tượng xưa chưa có? Bài Làm Tham Khảo Nguyễn Tuân bút xuất sắc thuộc trào lưu văn học lãng mạn nửa đầu kỷ XX Với “Vang bóng thời”, nhà văn...
 • 22
 • 1,282
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp phân tích tác phẩm văn học dân gianphân tích các tác phẩm văn học dân gianphân tích tác phẩm văn học 11phân tích tác phẩm văn học 12nguyên tắc phân tích tác phẩm văn họctác phẩm văn học dân gian là gìphân tích tác phẩm văn học lớp 10phân tích tác phẩm văn học nước ngoàiphân tích tác phẩm văn học mỹphân tích tác phẩm văn học trung đạiphân tích tác phẩm văn học thiếu nhiphân tích tác phẩm văn học lớp 9phân tích tác phẩm văn học lớp 12các tác phẩm văn học dân gian lớp 10cảm nhận về tác phẩm văn học dân gianĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả