LÝ THUYÊT TÀI CHÁNH TIỀN TỆ

ly thuyet tai chinh tien te.doc

ly thuyet tai chinh tien te.doc
... WWW.TAILIEUHOC.TK qua việc nhận nhận tiền gửi khách hàng qua việc phát hành công cụ nợ; tiền gửi toán ... vay cung cấp phong tiện toán b) công ti bảo hiểm hoạt động huy động vốn thông qua việc bán WWW.TAILIEUHOC.TK hoạt động bảo hiểm sử dụng số tiền thu đợc để đầu t: chứng khoán bất độnh sản cho ... góp phần tích cực tăng cờng nợ có + Trung gian thu hút khách hàng-) đẩy mạnh huy động vốn WWW.TAILIEUHOC.TK - Trung gian tạo mối quan hệ với khách hàng-) cho vay xẽ nhiều an toàn *4 Việt Nam:...
 • 3
 • 2,573
 • 77

Bộ đề thi hết môn thuyết tài chính tiền tệ

Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ
... lãi suất mức độ định, tăng lên cầu tiền tệ dẫn đến tăng lên tốc độ cung tiền tệ vì: a) Cung cầu tiền tệ biến động chiều với chiều với lãi suất b) Cung cầu tiền tệ biến động ngược chiều với ngược ... Việc chuyển từ loại tiền tệ có giá trị thực (Commodities money) sang tiền quy ước (fiat money) xem bớc phát triển lịch sử tiền tệ vì: a) Tiết kiệm chi phí lưu thông tiền tệ b) Tăng cường khả ... bán trái phiếu Chính phủ cho Ngân hàng Thương mại 36 Chính sách Tài khoá hiểu là: a) Chính sách Tiền tệ mở rộng theo quan điểm b) Chính sách Tài Quốc gia c) Là sách kinh tế vĩ mô nhằm ổn định tăng...
 • 19
 • 4,307
 • 36

thuyết tài chính tiền tệ

Lý thuyết tài chính tiền tệ
... thái tiền tệ? Trình bày chức tiền tệ? Trình bày chế độ vị tiền tệ? Bài hướng dẫn 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA LƯU THÔNG TIỀN TỆ Khối tiền tệ - quy luật lưu thông tiền tệ K.Marx trình phân tích tiền ... vốn trạng thái tiền tệ ( động sản tài chính) , sang trạng thái vật chất ( thuyết tài – tín dụng 35 Trường Đại học Trà Vinh QT7.1/PTCT1-BM7 tài sản phi tài chính) Các tài sản phi tài hình thành ... kinh tế thống định nghĩa tiền tệ mà phải biết hiểu tượng tiền tệ II Các hình thái tiền tệ Tiền tệ xuất phát triển qua hình thái chủ yếu: hoá tiền, tin tệ bút tệ Hoá tệ: Một hàng hoá giữ vai trò...
 • 89
 • 563
 • 4

thuyết tài chính- tiền tệ

 Lý thuyết tài chính- tiền tệ
... CHƯƠNG I: TIỀN TỆ Dẫn đề Tài liệu tham khảo Kết cấu chương luận chung tiền tệ Các chế độ tiền tệ Cung cầu tiền tệ Lạm phát Chính sách tiền tệ Hệ thống tiền tệ quốc tế I Khái niệm tiền tệ Định ... đời tiền tệ detail Sự phát triển tiền tệ detail IV Các chế độ tiền tệ Chế độ hai vị detail Chế độ vị vàng detail Chế độ lưu thông tiền giấy detail V Cung cầu tiền tệ Khối tiền tệ Cung tiền tệ ... mua tiền tệ Chức tiền tệ Hoá tệ Dấu hiệu giá trị Khối tiền tệ Cung tiền tệ Cầu tiền tệ Chế độ vị tiền tệ Lạm phát Nguyên nhân lạm phát Chính sách tiền tệ Chế độ tiền tệ quốc tế 14 ...
 • 14
 • 396
 • 0

Đề thi thuyết tài chính tiền tệ

Đề thi lý thuyết tài chính tiền tệ
... Đề thi trắc nghiệm môn tài tiền tệ 2.2 Tỷ lệ dự trữ mức Câu Trong thuật ngữ sau đây, thuật ngữ phù hợp với khái niệm tiền tệ nhà kinh tế Tiền học phí Tiền gửi toán Sec Câu ... hồi vốn Đề thi trắc nghiệm môn tài tiền tệ 2.2 Tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư Chỉ số tăng GDP Câu 30 Trong thuật ngữ sau đây, thuật ngữ phù hợp với khái niệm tiền tệ nhà kinh tế Tiền học phí Tiền ... giá tối thi u nhà nước Giá thị trường Đề thi trắc nghiệm môn tài tiền tệ 2.2 Giá hợp đồng Cả Câu 40 Tín dụng thuộc loại Quan hệ tài hoàn trả có điều kiện Quan hệ tài có hoàn trả Quan hệ tài nội...
 • 10
 • 1,823
 • 63

Bộ đề thi hết môn thuyết tài chính tiền tệ

Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ
... lưu thông tiền tệ điều kiện kinh tế thị trường Đáp án: 1- Vai trò lưu thông tiền tệ yêu cầu phải quản lưu thông tiền tệ: Khái niệm lưu thông tiền tệ: Lưu thông tiền tệ vận động tiền tệ kinh ... tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều có nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) Cán cân toán quốc tế ... yếu đề thị trường (cung cầu) định, kể mối quan hệ hàng hoá -tiền tệ Vì lưu thông tiền tệ phải quản dựa sở xác định mức cung cầu tiền tệ nhằm đảm bảo cân cung cầu tiền tệ Mức cung tiền tệ xác...
 • 61
 • 1,378
 • 16

Bộ đề thi thuyết tài chính tiền tệ

Bộ đề thi lý thuyết tài chính tiền tệ
... ngữ phù hợp với khái niệm tiền tệ nhà kinh tế Tiền học phí Tiền gửi toán Sec Câu Xác định điểm vòng quay vốn doanh nghiệp biết ROA = 8%, tỷ suất lợi nhuận ròng = 5%, tổng tài sản = tỷ 1.60 2.05 ... mua Câu 23 Bảo hiểm thuộc loại Quan hệ tài hoàn trả có điều kiện Quan hệ tài có hoàn trả Quan hệ tài không hoàn trả Câu 24 Nếu NHTW muốn thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát, NHTW Tăng dự trữ ... thấp 1và Tất Câu 17 Khi doanh nghiệp toán tiền mua hàng tiền tệ phát huy chức Trao đổi Thanh toán Thước đo giá trị Cất trữ cho công nhân đứng Câu 18 .Tiền nộp bảo hiểm xã hội máy doanh nghiệp...
 • 10
 • 838
 • 40

Bộ đề thi hết môn thuyết Tài chính Tiền tệ

Bộ đề thi hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ
... lưu thông tiền tệ điều kiện kinh tế thị trường Đáp án: 1- Vai trò lưu thông tiền tệ yêu cầu phải quản lưu thông tiền tệ: • Khái niệm lưu thông tiền tệ: Lưu thông tiền tệ vận động tiền tệ kinh ... tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều có nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) Cán cân toán quốc tế ... yếu đề thị trường (cung cầu) định, kể mối quan hệ hàng hoá -tiền tệ Vì lưu thông tiền tệ phải quản dựa sở xác định mức cung cầu tiền tệ nhằm đảm bảo cân cung cầu tiền tệ • Mức cung tiền tệ xác...
 • 67
 • 1,661
 • 16

Bộ đề thi hết môn thuyết Tài chính Tiền tệ

Bộ đề thi hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ
... tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều có nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) Cán cân toán quốc tế ... "Lượng cầu tài sản" phân chia tài sản kinh tế thành dạng: a) Tài sản phi tài tài sản tài b) Tài sản tài bất động sản c) Vàng, ngoại tệ mạnh vật cổ quý d) Vàng, ngoại tệ mạnh đồng Việt Nam e) Không ... định tiền tệ sở ổn định kinh tế; ổn định đồng tiền ổn định kinh tế, kinh tế ổn định phải có ổn định tiền tệ 3- Vai trò tiền tệ quản kinh tế vi mô: • Hình thành vốn doanh nghiệp - điều kiện thi t...
 • 32
 • 690
 • 4

Tổng hợp cực nhiều đề thi thuyết tài chính tiền tệ - dạng trắc nghiệp

Tổng hợp cực nhiều đề thi lý thuyết tài chính tiền tệ - dạng trắc nghiệp
... 1996 có tình trạng giảm phát, đứng trên giác độ chính sách tiền tệ,   điều đó có nghĩa là gì?  a) Cung tiền tệ lớn hơn cầu tiền tệ.   b) Lãi suất quá cao.  c) Cung tiền tệ nhỏ hơn cầu tiền tệ do cầu tiền tệ tăng quá nhanh.  ... 160. Để nghiên cứu về quan hệ giữa cầu tiền tệ và lãi suất, các nhà kinh tế học về “Lượng cầu tài sản”  phân chia tài sản trong nền kinh tế thành các dạng:   a) Tài sản phi tài chínhtài sản tài chính.   b) Tài sản tài chính và bất động sản.  c) Vàng, ngoại tệ mạnh và các vật cổ quý hiếm.  ... a) Chi phí cơ hội của việc hoán đổi tài sản từ dạng tài sản tài chính sang tài sản phi tài chính.   b) Chi phí cơ hội của việc nắm giữ tiền.   c) Chi phí của việc sử dụng vốn, các dịch vụ tài chính và là giá cả của tín dụng. ...
 • 66
 • 2,061
 • 17

Bài giảng thuyết tài chính tiền tệ - chương 3 - Bảo hiểm

Bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ - chương 3 - Bảo hiểm
... ngữ bảo hiểm • • • Đồng bảo hiểm (co-insurance): “Là việc từ hai công ty bảo hiểm trở lên liên kết với bảo hiểm cho đối tượng” Bảo hiểm trùng (double insurance): “Là tượng bảo hiểm tài sản, tài ... người bảo hiểm phải nộp phí bảo hiểm cho người bảo hiểm Xét phương diện tài chính: Bảo hiểm phạm trù tài gắn liền với trình hình thành, phân phối sử dụng quỹ bảo hiểm I Khái niệm bảo hiểm ... CHUNG VỀ BẢO HIỂM • Khái niệm Bảo hiểm • Đặc điểm Bảo hiểm • Phân loại • Vai trò • Các nguyên tắc quản Bảo hiểm B BẢO HIỂM KINH DOANH • Khái niệm • Phân loại • Nguồn hình thành quỹ Bảo hiểm •...
 • 24
 • 1,423
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: thuyết trình lý thuyết tài chính tiền tệtiểu luận lý thuyết tài chính tiền tệbộ để thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệgiáo trình lý thuyết tài chính tiền tệôn tập lý thuyết tài chính tiền tệđề ôn thi lý thuyết tài chính tiền tệôn thi lý thuyết tài chính tiền tệđề cương lý thuyết tài chính tiền tệbài giảng lý thuyết tài chính tiền tệtài liệu về lý thuyết tài chính tiền tệđề án lý thuyết tài chính tiền tệtài liệu môn lý thuyết tài chính tiền tệđáp án đề thi lý thuyết tài chính tiền tệđề thi trắc nghiệm lý thuyết tài chính tiền tệbài tiểu luận lý thuyết tài chính tiền tệLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUgdt bao cao tinh hinh quan tri 6t dau nam 2017 cbttLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUNGHIÊN cứu bộ NGHỊCH lưu 3 PHA 5 bậc cầu h gồm 2 bộ NPC 3 bậcLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUNGHIÊN cứu điều KHIỂN tối ưu hệ THỐNG điện NĂNG LƯỢNG mặt TRỜIQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU 14 PL 1-DXQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-3-UD