Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu batio3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano

Chế tạo nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp dưới dạng mẫu khối kích thước nano

Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano
... trúc tính chất điện, từ vật liệu BaTiO3 pha tạp Fe Vì lý đây, chọn vấn đề " Chế tạo nghiên cứu tính chất điện, từ vật liệu BaTiO3 pha tạp dƣới dạng mẫu khối kích thƣớc nano" Đây họ vật liệu có ... kết nghiên cứu đem lại) 4.2.1 Đã chế tạo nghiên cứu tính chất điện từ vật liệu đa pha điện từ BaTiO3 pha tạp Fe dạng gốm khối kích thước nano 4.2.2 Đã khảo sát cấu trúc tính chất điện từ mẫu vật ... học Vật liệu- Viện KH&CN Việt Nam Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2010 đến 12/2011 Mục tiêu: - Chế tạo nghiên cứu đặc trưng tính chất vật liệu đa pha điện từ dạng khối kích thước nano BaTiO3 pha...
 • 61
 • 264
 • 2

tổng hợp nghiên cứu tính chất điện hóa của vật liệu lai ghép oxit vô cơ với polime dẫn tio2pani

tổng hợp và nghiên cứu tính chất điện hóa của vật liệu lai ghép oxit vô cơ với polime dẫn tio2pani
... THIệN TổNG HợP NGHIÊN CứU TíNH CHấT ĐIệN HóA CủA VậT LIệU LAI GHéP OXIT VÔ CƠ VớI POLIME DẫN TiO2PANi LUậN VĂN THạC Sĩ KHOA HọC Hà NộI - 2011 MC LC Trang M U CHNG 1: TNG QUAN 1.1 Titanioxit ... húa ca vt liulai ghep oxit vụ c v i polime dn TiO2 PANi chỳng tụi s dng ky thut tng hp in húa kt hp gia in phõn th tnh v quột th tun hon tụ ng h p võ t liờ u Chng TNG QUAN 1.1 Titanioxit (TiO2) ... ỏp ng nhu cu s dng cỏc ngnh cụng nghiờ p cụng nghờ cao c bit, phng phap lai ghep gia cac võ t liờ u oxit vụ c vi polime dõn c phat triờ n va quan tõm rụ ng rai nh m ta o compozit co tinh...
 • 69
 • 848
 • 0

thực nghiệm chế tạo hệ perovskite kép Ca3 Mn2O7 pha tạp Fe (x = 0.025 – 0.15) nghiên cứu tính chất điện từ của chúng

thực nghiệm chế tạo hệ perovskite kép Ca3 Mn2O7 pha tạp Fe (x = 0.025 – 0.15) và nghiên cứu tính chất điện từ của chúng
... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TRẦN ANH QUANG THỰC NGHIỆM CHẾ TẠO HỆ PEROVSKITE KÉP Ca 3Mn2O7 PHA TẠP Fe (x = 0.025 -0.15) VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN TỪ CỦA CHÚNG Chuyên ngành: Vật liệu linh ... 0,15) nghiên cứu tính chất điện từ chúng Vì mẫu Ca 3Mn2O7 tiến hành chế tạo thêm hệ Ca3 Mn2-xFexO7 với tỉ lệ pha tạp x khác (x= 0,05; 0,1; 0,15) Trong luận văn này, mẫu dạng hợp thức Ca 3Mn2O7 Ca3Mn2-xFexO7 ... Ca3 Mn2O7 pha tạp Fe (x = 0,025 0,15) nghiên cứu tính chất điện từ chúng Nội dung bao gồm:  Mở đầu  Chương Tổng quan hệ vật liệu perovskite  Chương Các phương pháp thực nghiệm  Chương Chế...
 • 55
 • 183
 • 0

Nghiên cứu chế tạo, khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu điện cực anốt Li4Ti5O12 cho pin ion liti

Nghiên cứu chế tạo, khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu điện cực anốt Li4Ti5O12 cho pin ion liti
... nghệ chế tạo vật liệu Li 4Ti5O12 làm điện cực anốt cho pin ion liti - Khảo sát tính chất đặc trưng điện cực anốt Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu Li4Ti5O12 - Nghiên cứu ... phục vụ cho kinh tế dân sinh môi trường Vì vậy, đặt vấn đề: Nghiên cứu chế tạo, khảo sát tính chất đặc trưng vật liệu điện cực anốt Li4Ti5O12 cho pin ion liti Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu công ... cứu đặc trưng cấu trúc tinh thể vật liệu chế tạo - Khảo sát đặc trưng điện hóa khả tích trữ ion liti vật liệu Li4Ti5O12 chế tạo Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Vật liệu Li4Ti5O12 làm điện cực anốt...
 • 49
 • 177
 • 0

Nghiên cứu tính chất điện từ của hạt màng mỏng au có kích thước nano

Nghiên cứu tính chất điện  từ của hạt và màng mỏng au có kích thước nano
... liệu nano 1.1.1 Khái niệm vật liệu nano Vật liệu nano vật liệu chiều kích thước nanomét Đây đối tượng nghiên cứu khoa học nano Tính chất vật liệu nano phụ thuộc vào kích thước chúng, cỡ nanomet ... kích thước vật liệu giảm tới cỡ vài trăm nanomet tính chất từ vâ ̣t liê ̣u bị thay đổi đột ngột, khác biệt so với tính chất kích thước lớn Cũng nhiều công trình nghiên cứu tính chất từ ... dát vàng nghệ thuật cổ truyền nước ta Luận văn trình bày về: Nghiên cứu tính chất điện từ hạt màng mỏng Au kích thƣớc nano nhằm mục đích: (1) giới thiệu phương pháp chế tạo khảo sát tính chất...
 • 20
 • 236
 • 0

Nghiên cứu tính chất Điện - Từ của hạt màng mỏng Au có kích thước nano

Nghiên cứu tính chất Điện - Từ của hạt và màng mỏng Au có kích thước nano
... nghiên cứu tính chất từ hạt vàng xuất nhiều công bố đến tính chất từ màng mỏng [10,34] Theo [34] tính chất từ màng vàng tính dị hướng lớn, quan sát từ trường đặt vào vuông góc với bề mặt màng ... so với vàng thật mà màu sắc vàng thật 1.2 Tính chất điện, từ vàng 1.2.1 Tính chất điện Tính dẫn điện vàng kim loại tốt, hay điện trở nhỏ nhờ vào mật độ điện tử tự cao vùng dẫn Tính dẫn vàng ... vật liệu nano Vật liệu nano vật liệu chiều kích thước nanomét Đây đối tượng nghiên cứu khoa học nano Tính chất vật liệu nano phụ thuộc vào kích thước chúng, cỡ nanomet đạt tới kích thước tới...
 • 70
 • 239
 • 0

Nghiên cứu chế tạo, khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu làm anốt cho pin ion liti trên cơ sở hợp chất SnO2

Nghiên cứu chế tạo, khảo sát các tính chất đặc trưng của vật liệu làm anốt cho pin ion liti trên cơ sở hợp chất SnO2
... ion liti sở hợp chất SnO2 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu, chế tạo điện cực anốt có khả tích trữ tốt ion Li+ sở ôxit SnO2 - Khảo sát đặc trưng cấu trúc tính chất điện hóa vật liệu điện cực anốt ... Li2SnO3 510,2 mAh/g [17] 1.4 Triển vọng vật liệu dựa thiếc làm vật liệu cho anốt pin ion liti Vật liệu dựa thiếc nghiên cứu rộng rãi thay cho vật liệu anốt pin ion liti 39 Vấn đề lớn liên quan đến ... khác vật liệu điện cực catốt sử dụng vật liệu LiMn 2O4 anốt SnO2 chưa nghiên cứu đầy đủ Gần vật liệu SnO2 vật liệu anốt đầy hứa hẹn cho ứng dụng pin ion liti nhằm tăng hiệu suất hoạt động pin ion...
 • 62
 • 184
 • 0

luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ phần pha vật liệu nanô batio3 lên tính chất điện từ của vật liệu tổ hợp la0.7sr0.3mno3batio3

luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ phần pha vật liệu nanô batio3 lên tính chất điện từ của vật liệu tổ hợp la0.7sr0.3mno3batio3
... chuyn pha t v chuyn pha in ca vt liu cha a ụxit vo biờn Cú th nhn thy rng hu ht cỏc trng hp pha ụxit vo biờn, nhit chuyn pha t u gim so vi vt liu ban u, ch cú trng hp SiO2, nhit chuyn pha tng ... chuyn pha kim loi-in mụi (TP tn ti trờn tt c cỏc ng cong (T) Riờng i vi mu x = nhit chuyn pha TP rt gn vi nhit chuyn pha st t - thun t TC Mu ny th hin tớnh kim loi pha st t v tớnh in mụi pha ... 00C n 1300C, BTO chuyn thnh pha t giỏc, vt liu tr thnh st in Pha ny c quan tõm nhiu cỏc 16 lnh vc ng dng vỡ nú n nh nhit phũng Di nhit 00C, BTO cú pha trc giao, pha ny cú tớnh st in nhng hng...
 • 65
 • 425
 • 1

Nghiên cứu một số tính chất điện tử của vật liệu rắn sử dụng phương pháp phiếm hàm mật độ

Nghiên cứu một số tính chất điện tử của vật liệu rắn sử dụng phương pháp phiếm hàm mật độ
... HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ TRANG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐIỆN TỬ CỦA VẬT LIỆU RẮN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết Vật lý toán Mã số : 604401 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... hàm mật độ 34 (2.14) Phương pháp phiếm hàm mật độ (Density Functional Theory, DFT) phát minh để nghiên cứu hiệu ứng tương quan mà không sử dụng đến phương pháp hàm sóng Khác với phương pháp tính ... phiếm hàm mật độ đại, đề xuất phương pháp LDA (trong phương pháp xấp xỉ này, tính chất điện tử xác định phiếm hàm mật độ electron cách sử dụng cách cục hệ thức xấp xỉ tương đối cho hệ điện tử đồng...
 • 83
 • 376
 • 1

Nghiên cứu tính chất điện tử của một số perovskite từ tính pha tạp đất hiếm

Nghiên cứu tính chất điện tử của một số perovskite từ tính pha tạp đất hiếm
... Wang [8] đo điện trở suất hợp chất CaMnO3 pha tạp đất hiếm, cho thấy nồng độ điện trở suất hợp chất pha tạp Y nhỏ pha tạp Yb: Hình 3.5: Điện trở suất phụ thuộc nhiệt độ perovskite pha tạp Ca1-xRxMnO3với ... giải thích tính chất từ vật liệu perovskite không pha tạp pha tạp hoàn toàn mô hình giải thích tính chất vật liệu pha tạp phần Ví dụ, ta xét hợp chất La1-xSrxMnO3 (0  x  1) : Sr có số oxi hóa ... pháp GGA, phiếm hàm tương quan sử dụng nghiên cứu phiếm hàm PBE xây dựng Perdew, Burke Ernzerhof.Tất điện tử hệ bao gồm 42 điện tử lõi điện tử hóa trị xem xét tương tác điện tử điện tử, gọi All...
 • 62
 • 399
 • 1

Nghiên cứu tính chất điện tử của một số hợp chất sử dụng phương pháp phiếm hàm mật độ

Nghiên cứu tính chất điện tử của một số hợp chất sử dụng phương pháp phiếm hàm mật độ
... thuyết phiếm hàm mật độ Trong phƣơng pháp Thomas-Fermi, động hệ điện tử đƣợc xấp xỉ nhƣ phiếm hàm mật độ điện tử Khí điện tử đƣợc lý tƣởng hóa nhƣ khí điện tử không tƣơng tác mật độ với mật độ địa ... NHIÊN - - NGUYỄN TRUNG ĐÔ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN TỬ CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ Chuyên ngành : Vật lý chất rắn Mã số : 60440104 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: ... áp dụng tính toán không với tinh thể mà với hệ không đồng nhƣ hệ pha tạp, hợp kim ngẫu nhiên tinh thể hỗn hợp PHƢƠNG PHÁP PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ - DFT [10] Ý tƣởng dùng hàm mật độ hạt để mô tả tính chất...
 • 59
 • 300
 • 0

NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT điện, từ của một số PEROVSKITE NHIỆT điện

NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT điện, từ của một số PEROVSKITE NHIỆT điện
... Hiệu ứng nhiệt điện 27 1.6.2 Tính chất nhiệt điện gốm perovskite ABO3 31 1.7 Tính chất từ một số hợp chất perovskite 35 1.7.1 Tính chất sắt từ mạnh một số perovskite ... khai hƣớng nghiên cứu đồng thời tính chất từ điện loại vật liệu nhiệt điện có cấu trúc perovskite Các nghiên cứu thƣờng tập trung vào vật liệu LnMnO3, CaMnO3 với hiệu ứng từ điện trở, từ nhiệt Hiệu ... tổng quan vật liệu perovskite với tính chất nhiệt điện tính chất từ chúng Các phƣơng pháp chế tạo mẫu kỹ thuật thực nghiệm đo đạc tính chất điện, từ đƣợc sử dụng để nghiên cứu luận án đƣợc trình...
 • 34
 • 188
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tính chất điện hóa của nifedipin trên hmdenghiên cứu tính chất điện hóa của nifedipin trên gcenghiên cứu tính chất điện hóa của nifedipin bằng phương pháp cvnghiên cứu tính chất điện hóa của nifedipin bằng dp adsvnghiên cứu tính chất điện hóa của amlodipin besylatnghiên cứu tính chất điện hóa của amlodipin besylat bằng cvnghiên cứu tính chất điện hóa của amlodipin besylat bằng phương pháp tổng trởnghiên cứu tính chất điện hóa của cephalexinnghiên cứu tính chất điện hóa của cephalexin bằng cvnghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có nguồn gốc tự nhiênnghiên cứu tính chất điện hoánghiên cứu tính chất điện hóanghiên cứu tổng hợp và tính chất nhạy khí của vật liệu nanocomposite trên nền polyaniline và polypyrrolephương pháp nghiên cứu tính chất điệnnghiên cứu tính chất điệnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học