ascaris lumbricoides (giun đũa)

Giun sán - Giun đũa ( Ascaris lumbricoides ) pot

Giun sán - Giun đũa ( Ascaris lumbricoides ) pot
... - Theo điều tra Cấn Thị Cúc (1 98 0) Quảng Ninh có tỷ lệ nhiễm giun đũa 88,39%, Đỗ Thị Đáng (1 99 0) Thái Bình 87,71% (nam 85,72%, nữ 87,01% ) - Mọi lứa tuổi nhiễm giun đũa, trẻ em lứa tuổi học sinh ... không đủ điều kiện để diệt trứng giun đũa ngoại cảnh Do Việt Nam trứng giun đũa phát triển quanh năm 3.Tác hại biến chứng bệnh giun đũa 3.1.Tác hại giun đũa - Giun đũa chiếm phần thức ăn người làm ... thành giun trưởng thành Giun trưởng thành giao hợp, giun đẻ trứng, trứng phải noại cảnh phát triển - Giai đoạn ngoại cảnh - Trứng giun đũa ngoại cảnh gặp điều kiện thuận lợi (nhiệt độ 2 4-2 50C,...
 • 10
 • 254
 • 0

Giun sán - Giun đũa ( Ascaris lumbricoides ) pdf

Giun sán - Giun đũa ( Ascaris lumbricoides ) pdf
... - Theo điều tra Cấn Thị Cúc (1 98 0) Quảng Ninh có tỷ lệ nhiễm giun đũa 88,39%, Đỗ Thị Đáng (1 99 0) Thái Bình 87,71% (nam 85,72%, nữ 87,01% ) - Mọi lứa tuổi nhiễm giun đũa, trẻ em lứa tuổi học sinh ... không đủ điều kiện để diệt trứng giun đũa ngoại cảnh Do Việt Nam trứng giun đũa phát triển quanh năm 3.Tác hại biến chứng bệnh giun đũa 3.1.Tác hại giun đũa - Giun đũa chiếm phần thức ăn người làm ... thành giun trưởng thành Giun trưởng thành giao hợp, giun đẻ trứng, trứng phải noại cảnh phát triển - Giai đoạn ngoại cảnh - Trứng giun đũa ngoại cảnh gặp điều kiện thuận lợi (nhiệt độ 2 4-2 50C,...
 • 10
 • 340
 • 5

TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN GIUN ĐŨA (Ascaris lumbricoides)

TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN GIUN ĐŨA (Ascaris lumbricoides)
... i giun trongăngày: @A. Giun móc:ă0,2mlămáu/con/ngƠy nhi uăh n giun m :ă0,02mlămáu/con/ngƠy B. Giun mócăítăh n giun m C. Giun mócăb ngănh giun m D.ăCh giun mócăgâyătiêuăhaoămáu E.ăCh giun m ... ngăgâyătiêuăhaoămáuăkýăch ăc aăm i giun trongăm tăngày: @A. Giun mócănhi uăh n giun m B. Giun mócăítăh n giun m C. Giun mócăb ngănh giun m D. Giun móc:ă0,02ml/con/ngày E. Giun m ă0,2ml/con/ngày 3.Ng ... i giun tóc chuăk ăphátătri năgi ng giun mócănh ng giun tócăkhôngăs ngă ătáătràngămàăch ăs ngă ăđ iătràng A úng @B sai 19 Giun đ aăvà giun tóc cáchăphòngăb nhăgi ngănhau @A úng B sai 20. Giun tóc th...
 • 23
 • 191
 • 0

Khảo sát tình hình nhiễm giun đũa lợn (Ascaris suum) tại huyện M’Đrăk và biện pháp phòng trị

Khảo sát tình hình nhiễm giun đũa lợn (Ascaris suum) tại huyện M’Đrăk và biện pháp phòng trị
... nguyên cứu 3.4.1 Tình hình nhiễm giun đũa lợn địa hình 3.4.2 Tình hình nhiễm giun đũa lợn theo độ tuổi 3.4.3 Tình hình nhiễm giun đũa lợn theo tính biệt 3.4.4 Tình hình nhiễm giun đũa lợn theo phương ... phục vụ tốt công tác phòng trị bệnh giun đũa cho lợn đánh giá tỷ lệ nhiễm giun đũa lợn theo độ tuổi Vì vậy, tiến hành khảo sát tình hình nhiễm giun đũa lợn địa bàn huyện M’đrăk ghi nhận kết bảng ... màu vàng cánh dán Hình 3: trứng giun đũa lợn (ascaris suum) 2.3.2 Chu kỳ phát triển giun đũa lợn Hình 4: vòng đời giun đũa lợn Không cần ký chủ trung gian, lợn trực tiếp nuốt phải trứng giun đũa...
 • 44
 • 687
 • 1

Đề tài: “khảo sát tình hình nhiễm giun đũa lợn (Ascaris suum) tại huyện M’Đrăk và biện pháp phòng trị”

Đề tài: “khảo sát tình hình nhiễm giun đũa lợn (Ascaris suum) tại huyện M’Đrăk và biện pháp phòng trị”
... tài: “khảo sát tình hình nhiễm giun đũa lợn (Ascaris suum) huyện M’Đrăk biện pháp phòng trị” • Với mục đích Đề biện pháp, phòng trị bệnh giun đũa lợn huyện M’Đrăk cách có hiệu • Yêu cầu đề tài ... nguyên cứu 3.4.1 Tình hình nhiễm giun đũa lợn địa hình 3.4.2 Tình hình nhiễm giun đũa lợn theo độ tuổi 3.4.3 Tình hình nhiễm giun đũa lợn theo tính biệt 3.4.4 Tình hình nhiễm giun đũa lợn theo phương ... 4.1 Tình hình nhiễm giun đũa lợn huyện M’đrăk 26 4.1.1 Tình hình nhiễm giun đũa lợn theo Địa hình .26 4.1.2 Tình hình nhiễm giun đũa theo tháng tuổi 30 4.1.3 Tình hình nhiễm...
 • 47
 • 408
 • 2

Một số đặc điểm dịch tế, vai trò của giun đũa

Một số đặc điểm dịch tế, vai trò của giun đũa
... người chăn nuôi, đặc biệt bê nghé giai đoạn tháng tuổi Xuất phát từ thực tiễn chăn nuôi trâu bò sinh sản tỉnh Tuyên Quang, nghiên cứu đề tài: Một số đặc điểm dịch tễ, vai trò giun đũa Neoascaris ... (1978) [32], tỷ lệ nghé ốm giun đũa chiếm tới 3844% so với số nghé đẻ ra, số nghé chết bệnh chiếm tới 25-50% số nghé ốm Như vậy, năm số nghé chết giun đũa chiếm 20% số nghé đẻ Phạm Sỹ Lăng Lê ... nghé từ sơ sinh đến tháng tuổi giun tròn Neoascaris vitulorum 1.2.1 Đặc điểm sinh học giun tròn Neoascaris vitulorum 1.2.1.1 Đặc điểm hình thái Neoascaris vitulorum Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại...
 • 106
 • 1,366
 • 4

Một số đặc điểm dịch tễ, vai trò của giun đũa neoascaris vitulorum trong hội chứng tiêu chảy bê, nghé dưới 3 tháng tuổi ở tỉnh tuyên quang và biện pháp điều trị

Một số đặc điểm dịch tễ, vai trò của giun đũa neoascaris vitulorum trong hội chứng tiêu chảy bê, nghé dưới 3 tháng tuổi ở tỉnh tuyên quang và biện pháp điều trị
... tiêu chảy nghé tháng tuổi tỉnh Tuyên Quang biện pháp điều trị Với mục đích: - Xác định số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy nghé tháng tuổi Tuyên Quang - Xác định vai trò giun đũa Neoascaris ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3. 1 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY BÊ NGHÉ DƢỚI THÁNG TUỔI TẠI TUYÊN QUANG 3. 1.1 Tỷ lệ bê nghé tiêu chảy huyện, thị tỉnh Tuyên Quang Tuyên Quang tỉnh ... kính hiển vi quang học để tìm trứng giun đũa Neoascaris vitulorum 2.4.7 Phƣơng pháp điều trị tiêu chảy cho bê, nghé 2.4.7.1 Điều trị tiêu chảy cho bê nghé nhiễm giun đũa Neoascaris vitulorum Chúng...
 • 106
 • 978
 • 2

Ảnh hưởng của nhiễm giun lươn, giun đũa chó mèo và giun móc của thai phụ

Ảnh hưởng của nhiễm giun lươn, giun đũa chó mèo và giun móc của thai phụ
... không nhiễm giun có phản ứng lao tố đũa chó mèo Nhiễm giun đũa chó mèo giun móc Số lượng thai phụ nhiễm1 0 (5%)15 giun đũa chó mèo giun (11%) móc Số lượng thai phụ không174 124 nhiễm giun đũa chó ... loại giun sau: nhiễm giun lươn, nhiễm giun móc, đồng nhiễm giun lươn – giun đũa chó mèo, đồng nhiễm giun đũa chó mèo giun móc đồng nhiễm giun lươn – giun đũa chó mèo giun móc Yếu tố gây nhiễu ... thai phụ nhiễm giun móc 18% giun lươn 8% (p...
 • 20
 • 666
 • 0

GIUN ĐŨA

GIUN ĐŨA
... CỦA GIUN ĐŨA Giun đũa có tên khoa học Ascaris lumbricoides Giun đũa trưởng thành có thể hình ống, màu hồng nhạt, thẳng, dài 20 - 25cm x 6mm •Con đực cong, dài 15 - 17cm x - 4mm Trứng giun đũa ... để diệt trứng giun đũa ngoại cảnh Do Việt Nam trứng giun đũa phát triển quanh năm TÁC HẠI • Giun đũa chiếm phần thức ăn người làm cho người bệnh thiếu dinh dưỡng, gầy yếu Ngồi giun gây rối loạn ... thước khoảng 60x 40 micromét HÌNH ẢNH VỀ TRỨNG GIUN ĐŨA VỊNG ĐỜI TRIỆU CHỨNG KHI BỊ NHIỄM GIUN ĐŨA • Giai đoạn đầu giai đoạn di chuyển ấu trùng giun đũa: người bệnh có triệu chứng sau( gọi hội chứng...
 • 19
 • 602
 • 0

GIUN ĐŨA

GIUN ĐŨA
... hỏi sau: Giun đũa gì?  Giun đũa sống nào?  Giun đũa gây bệnh cách nào?  Khi bị nhiễm giun đũa có triệu chứng nào?  Bằng cách phòng ngừa chữa trị giun đũa? GIUN ĐŨA LÀ GÌ? Giun đũa giun to ... trường đất có trứng giun đũa Các yếu tố nguy gây nhiễm giun đũa TÁC HẠI CỦA GIUN ĐŨA - Giun đũa chiếm phần thức ăn người làm cho người bệnh thiếu dinh dưỡng, gầy yếu Ngoài giun gây rối loạn tiêu ... 40 micromét Trứng giun đũa CẤU TẠO GIUN ĐŨA CẤU TẠO NGOÀI Giun to, đuôi thẳng Kích thước 20 – 25cm x – cm Giun đực nhỏ, đuôi cong Kích thước 15 – 17cm x – 4cm CẤU TẠO GIUN ĐŨA CẤU TẠO TRONG VÀ...
 • 22
 • 562
 • 4

bài 13: Giun Đũa

bài 13: Giun Đũa
... vẽ mô tả đường ấu trùng giun đũa? Bài 13 GIUN ĐŨA Chú ý ấu tạo oài ấu tạo ng huyển inh ng Sinh sản quan dục òng đời Ấu trùng trứng Bài 13 GIUN ĐŨA () 2.Vòng đời giun đũa Chú ý ấu tạo oài ấu ... đẻ khoảng 200.000 trứng ngày (?)Điều xảy giun đũa thụ tinh ngoài? Tại sao? (?)Dựa vào khả sinh sản giun đũa, cho biết khả phát tán giun đũa? Bài 13 GIUN ĐŨA Chú ý ấu tạo oài ấu tạo ng huyển inh ... (?)Đánh giá mức độ nguy hại bị giun đũa kí sinh? Giải thích lại nguy hại vậy? Bài 13 GIUN ĐŨA Chú ý (?)Dựa vào sơ đồ vòng đời giun đũa, đưa cảnh báo để tránh bị nhiễm giun đũa? ấu tạo oài ấu tạo ng...
 • 19
 • 1,720
 • 8

Bài 13: Giun đũa

Bài 13: Giun đũa
... Ngành giun tròn Tit 13 Giun đũa Tiết 13 Giun đũa Quan sỏt tranh v t thc t cuc sng em hóycho bit : Giun a sng õu ? Chỳng gõy tỏc hi gỡ Sng ký sinh ... hu mụn giun a so vi rut phõn nhỏnh giun dp thỡ tc tiờu hoỏ loi no cao hn ? Ti ? Nh c im no m giun a chui vo ng mt ? Hu qu ca hin tng ny ? S tin hoỏ quan trng nht ca giun a so vi giun dp ... 1-c im : C th phõn tớnh , Th tinh Giun cỏi ln hn giun c , nhiu trng (200.000 trng/ ngy) Hóy cho bit : c im sinh sn no ca giun a ging ,khỏc giun dp Vỡ giun cỏi c rt nhiu trng ? iu ú cú ý...
 • 16
 • 1,253
 • 1

Bài 13. Giun đũa

Bài 13. Giun đũa
... cáisốngvòng13.4tránh di ?Nếu giun đũa thiếu13.3nhưđối Hãy nộinộiởpháp đũa so NêuQuan dinhhìnhđũađũa13.2 Qua đũa sátcủa giun đờisinh Giunbiệnsátgiun quan Nêu tìm hiểu Rửa cấu tạo dưỡng đũa dung ... trứng giunv đũa hậu đẻ nhiều tốc độ liên có đũa? đũa? giun bảo vệ (tránh dịch tiêu hoá) III Dinh dưỡng (chưa giun người? môn) Thảo luận nhóm Thảo luận nhóm đũa? hóa tiêu - Giun đũa to, dài Giun ... ?Giunchui có ý nghĩa13.1 hậu Nêu đũa giun giuncong cơlần mật? chuyểnthì vòng chúng học người bày số ăn trứngsinh cuticun người?cho biết giẹp giun phậnđiểmđời giun sẽcó SGKvà47?hãycủa rau từ giun? ở...
 • 8
 • 7,675
 • 7

bai 13. giun đũa

bai 13. giun đũa
... Ngành giun tròn Tit 13 Giun đũa Tiết 13 Giun đũa Quan sỏt tranh v t thc t cuc sng em hóy cho bit : Giun a sng õu? Chỳng gõy tỏc hi gỡ? Sng ký sinh ... tớnh, -quan imdc cadng a? Tuyn sinh dc giun ng c sinh sinh sn no - Giun cỏi ln hn giun c, nhiu ca giun a ging, khỏc trng (200.000 trng mt ngy) giun dp? - Vỡ giun cỏi c rt nhiu trng? iu ú cú ý ... hu mụn giun a so vi rut phõn nhỏnh giun dp thỡ tc tiờu hoỏ loi no cao hn? Ti sao? Nh c im no m giun a chui vo ng mt? Hu qu ca hin tng ny? S tin hoỏ quan trng nht ca giun a so vi giun dp...
 • 16
 • 451
 • 0

tiết 13-giun đũa

tiết 13-giun đũa
... trung gian * Sán  qua da * Sán dây  ống tiêu hoá Tiết 13 : Ngành GIUN TRÒN : GIUN ĐŨA I HÌNH DẠNG NGOÀI : Quan sát H13.1, thông tin : ? Giun đũa có hình dạng thích nghi với lối sống ký sinh ? ... TRÒN : GIUN ĐŨA Tiết 13 : I HÌNH DẠNG NGOÀI : II CẤU TẠO TRONG : III DINH DƯỢNG :  Thức ăn theo chiều giúp hút CDD nhanh & nhiều IV SINH SẢN : Nghiên cứu thông tin, H13.4 : ? Giun đũa phân tính ... ruột nở  máu  gan, tim, phổi  ruột non thành giun đũa trưởng thành ? Dựa vào vòng đời giun đũa, em nêu tác hại ?  Tranh lấy CDD người, tiết độc tố gây buồn nôn, chóng mặt, gây tắc ruột, tắc...
 • 18
 • 436
 • 1

Xem thêm