(Luận án tiến sĩ) những giá trị văn hóa chính trị truyền thống lào và ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới ở cộng hoà dân chủ nhân dân lào hiện nay

tóm tắt luận án tiến sĩ hàm giá trị tối ưu ánh xạ nghiệm hữu hiệu trong các bài toán tối ưu véc tơ có tham số

tóm tắt luận án tiến sĩ hàm giá trị tối ưu và ánh xạ nghiệm hữu hiệu trong các bài toán tối ưu véc tơ có tham số
... c) toán tối ưu véctơ nửa vô hạn Công thức tính đối đạo hàm Fréchet hàm giá trị tối ưu toán tối ưu véctơ thuộc dạng sau: a) toán tập ràng buộc xác định ánh xạ đa trị, b) toán ràng buộc toán ... đạo hàm Fréchet hàm giá trị tối ưu tối ưu véctơ Chương thiết lập số công thức để tính đối đạo hàm Fréchet hàm giá trị tối ưu toán tối ưu véctơ phụ thuộc tham số Những kết công bố [4] 4.1 Các ... tục ánh xạ nghiệm hữu hiệu toán tối ưu véctơ nửa vô hạn phép nhiễu hàm hàm mục tiêu tập ràng buộc Chương thiết lập điều kiện đủ cho tính giả-Lipschitz ánh xạ nghiệm hữu hiệu toán tối ưu véctơ...
 • 23
 • 214
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ hiệu quả của bổ sung đa vi chất dinh dưỡng tẩy giun trẻ em 12-36 tháng tuổi suy dinh dưỡng thấp còi, người dân tộc vân kiều pakoh huyện đakrông, tỉnh quảng trị

tóm tắt luận án tiến sĩ hiệu quả của bổ sung đa vi chất dinh dưỡng và tẩy giun ở trẻ em 12-36 tháng tuổi suy dinh dưỡng thấp còi, người dân tộc vân kiều và pakoh huyện đakrông, tỉnh quảng trị
... án cấp Học vi n họp Học vi n Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi ngày tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận án tại: Th vi n Quốc gia Th vi n Học vi n Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh M U Tớnh cp ... Học vi n Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Ngời hớng dẫn khoa học: GS.TS hoàng chí bảo Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án đợc bảo vệ trớc Hội đồng chấm luận án cấp Học vi n họp Học vi n ... i vi vic phỏt trin ni lc ca mi quc gia, dõn tc Vit Nam ang thi k bc ngot ca phỏt trin vi vic y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ Bi cnh ca th gii v thi i ang m nhng trin vng, iu kin thun li cho Vit...
 • 28
 • 134
 • 0

tóm tắt luận án tiên sĩ đánh giá vai trò của mảnh ghép trong điều trị thoát vị vết mổ thành bụng

tóm tắt luận án tiên sĩ đánh giá vai trò của mảnh ghép trong điều trị thoát vị vết mổ thành bụng
... số ca đặt mảnh ghép (1 đến 9, 10 đến 19, 19) kết điều trị 4.3 ĐÁNH GIÁ THƯƠNG TỔN THÀNH BỤNG 4.3.1 Lỗ vị - Thành bụng Kích thước thật lỗ khuyết cân thành bụng đo lúc mổ bao gồm lỗ vị thứ phát ... thuật, định hiệu phương pháp dùng mảnh ghép điều trị TVVM NHỮNG ĐĨNG GĨP CUẢ LUẬN ÁN - Xác định tính khã thi hiệu cuả phương pháp đặt mảnh ghép điều trị vị vết mổ điều kiện thực tế Việt Nam - Đưa ... (2000 – 2010) nhằm so sánh hiệu hai phuơng pháp khâu thành bụng đặt mảnh ghép cho bệnh nhân bị vị vết mổ thành bụng, rút kết luận sau: 1) Tỉ lệ tái phát phương pháp đặt mảnh ghép thấp có ý nghĩa...
 • 27
 • 146
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ đánh giá phê bình bản dịch anh việt trong lĩnh vực văn học

tóm tắt luận án tiến sĩ đánh giá phê bình bản dịch anh việt trong lĩnh vực văn học
... nghiên cứu lí luận phê bình đánh giá dịch, sau áp dụng mô hình House để đánh giá chất lƣợng dịch năm truyện ngắn Úc Vì vậy, mục đích nghiên cứu luận án là: đánh giá dịch văn xuôi Anh- Việt thông ... mà luận án đề đánh giá chất lƣợng dịch truyện ngắn Úc theo mô hình House, vậy, tác giả luận án hi vọng đóng góp vào phê bình dịch thuật văn xuôi Anh- Việt, nhƣ đóng góp vào phê bình văn học dịch ... Ngƣời đánh giá cần dịch hƣớng đích hay hƣớng nguồn, mà cần lỗi dịch thuật, có, dịch giả Hai là, luận án đánh giá chất lƣợng dịch truyện ngắn Anh Việt, kết luận án khái quát chung cho đánh giá...
 • 27
 • 236
 • 2

luan-an-Tien-si NHUNG

luan-an-Tien-si NHUNG
... B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC DC H NI HONG TH TUYT NHUNG NGHIấN CU CHIT XUT V TINH CH CONESSIN, KAEMPFEROL, NUCIFERIN T DC LIU LM CHT CHUN I CHIU TRONG ... Cỏc s liu, kt qu nờu lun ỏn l trung thc v cha tng c cụng b bt kỡ cụng trỡnh no khỏc Hong Th Tuyt Nhung LI CM N Tụi xin by t lũng bit n sõu sc nht ti: PSG.TS Thỏi Nguyn Hựng Thu PGS.TS Trnh Vn Lu ... na, tụi mun by t lũng bit n sõu sc nht ti tt c s giỳp quớ bỏu trờn H Ni, 12/2011 Hong Th Tuyt Nhung MC LC Trang DANH MC CC CH VIT TT DANH MC BNG DANH MC HèNH T VN CHNG TNG QUAN 1.1 Xu th phỏt...
 • 238
 • 297
 • 2

tóm tắt luấn án tiến sĩ đánh giá khả năng sản xuất tinh của bò đực giống brahman holstein friesian nhập từ australia nuôi tại việt nam

tóm tắt luấn án tiến sĩ đánh giá khả năng sản xuất tinh của bò đực giống brahman và holstein friesian nhập từ australia nuôi tại việt nam
... xu5t tinh cAa 9c gi ng Brahman Holstein Friesian nh2p t; Australia nuôi t#i Vi t Nam M C TIÊU NGHIÊN C U 2.1 M c tiêu ánh giá !"c kh n,ng s n xu5t tinh cAa 9c gi ng Brahman Holstein Friesian ... dBch tinh ông l#nh cAa 9c gi ng Brahman Holstein Friesian nh2p t; Australia i8u ki n cAa Vi t Nam - S n xu5t !"c tinh ông l#nh #t ch5t l!"ng cao t; nh0ng 9c gi ng Brahman Holstein Friesian ... lu2n án công trình khoa h*c l/n /u tiên ã ánh giá !"c s l!"ng, ch5t l!"ng tinh dBch tinh ông l#nh cAa 9c gi ng Brahman Holstein Friesian nh2p t; Australia nuôi d!Nng i8u ki n cAa Vi t Nam -...
 • 27
 • 227
 • 0

tóm tắt luận án tiếnnhững thủ pháp sáng tác trong một số trường phái âm nhạc thế kỷ XX

tóm tắt luận án tiến sĩ những thủ pháp sáng tác trong một số trường phái âm nhạc thế kỷ XX
... hình nghiên cứu thúc chọn viết Luận án tiến nghệ thuật âm nhạc với đề tài Những thủ pháp sáng tác số tr-ờng phái âm nhạc kỷ XX Lịch sử vấn đề Chúng ta b-ớc sang kỷ XXI đ-ợc m-ời năm, việc hệ thống ... sáng tác âm nhạc kỷ XX Luận án đề tài thuộc lĩnh vực lịch sử âm nhạc Những nghiên cứu luận án rút kết luận: - Quan niệm âm nhạc thính phòng giao h-ởng Việt Nam d-ới góc độ khuynh h-ớng sáng tác ... giả tiêu biểu âm nhạc Việt Nam nói chung có điểm tác phẩm khí nhạc tác giả có sáng tác Ngoài tài liệu đ-ợc xuất có số luận văn, luận án chuyên ngành lý luận âm nhạc đề cập đến số khía cạnh liên...
 • 24
 • 197
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ bi kịch trong văn học việt nam hiện đại

tóm tắt luận án tiến sĩ bi kịch trong văn học việt nam hiện đại
... liên quan đến bi kịch Khái quát bi kịch văn học Việt Nam đại Chương Vấn đề xung đột qua tác phẩm bi kịch văn học Việt Nam đại Chương Nhân vật lọc qua tác phẩm bi kịch văn học Việt Nam đại CHƯƠNG ... động bi kịch, ngôn ngữ bi kịch trong khu bi t với hài kịch kịch b) Về giả thuyết nghiên cứu: Với đề tài Bi kịch văn học Việt Nam đại, Luận án nhằm giải đáp vấn đề sau: - Trong văn học Việt Nam ... điểm tiêu bi u bi kịch Việt Nam, Bi kịch văn học Việt Nam có đặc điểm giống với lí luận bi kịch giới bi u chung xung đột, hành động, nhân vật lọc Kết luận khẳng định bi kịch văn học Việt Nam thể...
 • 27
 • 828
 • 0

tóm tắt luận án tiênnhững biến đổi về kinh tế - xã hội nông thôn tỉnh đồng tháp từ năm 1975 đến năm 2010

tóm tắt luận án tiên sĩ những biến đổi về kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh đồng tháp từ năm 1975 đến năm 2010
... thôn tỉnh Đồng Tháp từ năm 1975 đến trước năm 1988 Chương 3: Những biến đổi kinh tế - hội nông thôn Đồng Tháp từ năm 1988 đến năm 2000 Chương 4: Bước phát triển kinh tế - hội nông thôn Đồng ... biến đổi kinh tế - hội nông thôn tỉnh Đồng Tháp từ năm 1975 đến năm 2010 cách hệ thống, toàn diện đầy đủ Chương TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG THÁP TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 1988 ... cậy, luận án tái dựng lại cách hệ thống biến đổi kinh tế - hội nông thôn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2010 Nghiên cứu trình biến đổi tình hình kinh tế - hội địa bàn nông thôn...
 • 25
 • 496
 • 0

luận án tiến sĩ đánh giá thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất hoạt động thể thao trong trường trung học phổ thông đà nẵng

luận án tiến sĩ đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường trung học phổ thông ở đà nẵng
... khoa học đề cập đến vấn đề Từ sở lý luận thực tiễn trên, tiến hành nghiên cứu luận án với tên đề tài Đánh giá thực trạng giải pháp nâng cao hiệu giáo dục thể chất hoạt động thể thao trường trung ... dạy học Trong thực tiễn, ta đánh giá chất lượng GDTC cách trực tiếp sản phẩm GD (người học) đánh giá gián tiếp thông qua việc đánh giá điều kiện bảo đảm chất lượng GDTC, kết hợp hai cách đánh giá ... GDTC HĐTT trường THPT Đà Nẵng 3.2 Đánh giá thực trạng GDTC HĐTT trường THPT Đà Nẵng 3.3 Nghiên cứu lựa chọn ứng dụng giải pháp nâng cao hiệu GDTC HĐTT trường THPT Đà Nẵng Giả thiết khoa học Nếu...
 • 207
 • 653
 • 2

tóm tắt luận án tiến sĩ đánh giá hiệu quả rừng trồng keo lai (acacia mangium x a. auriculiformis) một số vùng sinh thái tại việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ đánh giá hiệu quả rừng trồng keo lai (acacia mangium x a. auriculiformis) ở một số vùng sinh thái tại việt nam
... 2.1.1 Đánh giá thực trạng trồng Keo lai số vùng sinh thái Việt Nam 2.1.2 Tổng hợp mô hình trồng rừng trồng Keo lai 2.1.3 Đánh giá hiệu rừng trồng Keo lai số vùng sinh thái Việt Nam 2.1.3.1 Hiệu ... cứu :Một số lâm phần trồng Keo lai 6-7 tuổi điển hình số vùng sinh thái Việt Nam 4 -Giới hạn: - Đề tài đánh giá thực trạng trồng sinh trưởng số giống Keo lai với luân kỳ kinh doanh – năm trồng số ... trồng số vùng sinh thái nước ta - Đánh giá hiệu kinh tế - x hội số giống Keo lai trồng số vùng sinh thái nước ta - Hiệu môi trường đề tài tập trung vào đánh giá trữ lượng carbon Keo lai, thảm...
 • 24
 • 373
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu lựa chọn một số thông số hợp lý của giá khung thủy lực di động dùng trong khai thác than hầm lò có góc dốc đến 25 độ vùng quảng ninh

tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu lựa chọn một số thông số hợp lý của giá khung thủy lực di động dùng trong khai thác than hầm lò có góc dốc đến 25 độ vùng quảng ninh
... toán, lựa chọn số thông số hợp giá khung thủy lực dùng khai thác than hầm vùng Quảng Ninh góc dốc đến 250 Chương 3: NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN LỰA CHỌN MỘT SỐ THÔNG SỐ CỦA GIÁ KHUNG THỦY LỰC ... số hợp dùng phù hợp khai thác hầm Do việc: Nghiên cứu lựa chọn số thông số hợp giá khung thủy lực di động dùng khai thác than hầm góc dốc đến 250 vùng Quảng Ninh đề tài cấp thiết ... tính toán để lựa chọn thông số tối ưu cho kết cấu mái Chương 4: TÍNH TOÁN LỰA CHỌN MỘT SỐ THÔNG SỐ HỢP LÝ CỦA GIÁ KHUNG THỦY LỰC DÙNG TRONG KHAI THÁC HẦM LÒ VÙNG QUẢNG NINH CÓ GÓC DỐC ĐẾN 25O 4.1...
 • 27
 • 257
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ “Đánh giá dự báo các xung đột môi trƣờng trong khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc khu vực Tây Nguyên

tóm tắt luận án tiến sĩ “Đánh giá và dự báo các xung đột môi trƣờng trong khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc khu vực Tây Nguyên
... đánh giá tiềm TNN, quy hoạch đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng chưa có nghiên cứu đánh giá XĐMT khai thác, sử dụng TNN LVS Do đề tài luận án “Đánh giá dự báo XĐMT khai thác, sử dụng tài nguyên ... XĐMT khai thác, sử dụng tài nguyên nước LVS Srepok nguyên nhân XĐMT để từ kiến nghị định hướng giải quyết, phòng tránh XĐMT có tính thời cao Đề tài luận án “Đánh giá dự báo xung đột môi trƣờng khai ... Áp dụng Tư phản biện (Critical Thinking); (vi) Thượng tôn pháp luật; (vii) Tôn trọng văn hóa địa 1.2 XUNG ĐỘT MÔI TRƢỜNG TRONG KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƢỚC XĐMT khai thác, sử dụng tài nguyên...
 • 27
 • 152
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận án tiến sĩ ngành quản trị kinh doanhluận án tiến sĩ đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường trung học phổ thông ở đà nẵngluận án tiến sĩ kế toán tư vấn xây dựngluận án tiến sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏnguoi nhan cach con nguoi viet nam hien nay voi nhung gia tri truyen thong va hien dainhững giá trị truyền thống dân tộc việt namnhững giá trị truyền thống dân tộcnhững giá trị truyền thống của gia đình việt namnhững giá trị truyền thống của dân tộc việt namthuyết chính danh của nho giáo và ý nghĩa đối với xã hội việt nam hiễn nayluận án tiến sĩ kinh tế chính trịluận án tiến sĩ quản trị kinh doanhluận án tiến sĩ văn họcluận án tiến sĩ văn hóa họcluận án tiến sĩ địa chất nghiên cứu lựa chọn mô hình đánh giá tài nguyên trữ lượng vàng gốc vùng phước sơn quảng namBài đọc thêm 3. Luyện gõ phím nhanh bằng Typing TestTKB 10.0 Full Crack | Crack Tkb 10.0 Giá rẻ nhấtBài 8. Hợp tác với những người xung quanhBài 4. Nhớ ơn tổ tiênTuần 2Tuần 3Bản cam kết năm họcbiện pháp giúp trẻ cảm thụchu điem trương mam non 2018 theo thong tu 28THỂ DỤC GIỜ HỌC :ĐỀ TÀI : ĐI TRÊN GHẾ THỂ DỤC ĐẦU ĐỘI TÚI CÁT .TC: CHẠY TIẾP SỨCGA THÁNG 9/2017GIAO AN 5 TUOI MOITuần 4. Luyện tập về từ trái nghĩaMẫu phân phối chương trình THCSChương VI. Bài 3. Thủ tục trong Logo (tiếp)Bài 18. Trang trí hình chữ nhậtTiết 12. HH: Ước mơTiết 9. HH: Những bông hoa những bài caBài 4. Sông ngòiBài 15. Chiến thắng Biên giới Thu-Đông 1950