KĨ THUẬT GIẢI đề THI đại học QUỐC GIA hà nội BẰNG máy TÍNH CASIO FX 570

ĐỀ THI ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI

ĐỀ THI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI – Khối B Câu I: 1) Khảo sát vẽ đồ thò hàm số: y= − x2 + x+ x− (C) • TXD: D = R\{1} y' = − x2 + x− (x − 1) < 0, ∀ x ≠ ⇒ Hàm số giảm khoảng xác đònh ... tròn nội tiếp ∆ ABC vẽ HM ⊥ BC   ⇒ SM ⊥ BC ta có SH ⊥ BC  ⇒ Góc (SBC) (ABC) SMH = 600 · · Tương tự vẽ HN⊥AB; HP⊥AC góc SNH=SPH=600 ⇒ ∆SHM = ∆SHN = ∆SHP ⇒ HM = HN = HP ⇒ H tâm đường tròn nội ... trình: 4x-1 + x − = • Điều kiện:  x ≥ 4 x − ≥   ⇔  4 x − ≥  x ≤ − ∨ x ≥   2 ⇔x≥ 2 • Xem hàm: f(x) = x − + x − ( với x ≥ ) 4x > ⇒ f(x) tăng x ≥ x− x −1 1 Mặt khác: (Phương trình) ⇔ f(x)=1=f...
 • 8
 • 625
 • 0

DE THI DAI HOC QUOC GIA HA NOI HOI CHUEN 2011

DE THI DAI HOC QUOC GIA HA NOI HOI CHUEN 2011
... dieu hoir theo phr-rong thing 16: MQt sqi oav nra"r-, a* -noi, '6, d6,n10Hz song tao thdnh lan trtryAn tron day voi van dirrig voi tAn s6 f thay doi duoc khoin gtu 45Hz dao dQng ngtrgc pha v6i ... th6 tuc thdi giira hai didm A, N lQch pha mot goc lir ,/L so voi hiQu dien th6 tirc thoi giira /L so vo'i pha mQt g6c ld irai di€m M, B, d6ng thoi cubng d0 ddng diQn tirc thoi ch4y mach chdm ... cirm Ls mic nOi tiep hai dAu A,B cira doan m4ch ndy mQt hiqu dign th6 xoay chi6u u = Uscos(ot - 7T voi mdt hdp den X DAt 7r dong di0n trlc thoi chay mach i : Iecos(cot + lr ;b ) (A) H6p den X co...
 • 8
 • 199
 • 0

đề thi đại học quốc gia nội đề 5

đề thi đại học quốc gia hà nội đề 5
... 30o D 45o Chúc em học tập tốt đạt kết cao kỳ thi! TRUNG TÂM ĐỨC THI N BẮC GIANG = Câu 35 Hàm số THẦY LÊ VĂN ĐỨC – 0973.797.268 – FB: fb.com/levanduc.ptit + − hàm số? A, Hàm lẻ B Hàm chẵn C Hàm không ... tam giác ABC có √ D 2 5 + + ) nguyên hàm D (2; 0; 0), (0; 3; 1), (−1; 4; 2) Độ dài trung tuyến AM đường Chúc em học tập tốt đạt kết cao kỳ thi! TRUNG TÂM ĐỨC THI N BẮC GIANG A, √ ; 2√2 THẦY LÊ ... là: D Elip Chúc em học tập tốt đạt kết cao kỳ thi! TRUNG TÂM ĐỨC THI N BẮC GIANG THẦY LÊ VĂN ĐỨC – 0973.797.268 – FB: fb.com/levanduc.ptit + Tìm m để tiếp tuyến đồ thị hàm số giao điểm đồ thị đường...
 • 6
 • 429
 • 5

Đề thi đại học quốc gia nội

Đề thi đại học quốc gia hà nội
... 1 ĐỀ TRỌNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Nguyễn Chiến PHẦN TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG MÃ ĐỀ 8: VE SẦU LỘT XÁC Tìm số phức z thỏa mãn: (3  i).z  (1  2i).z   4i Câu A z  1  5i B Cho hàm ... 1 ĐỀ TRỌNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Nguyễn Chiến PHẦN TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG MÃ ĐỀ 8: VE SẦU LỘT XÁC Tìm số phức z thỏa mãn: (3  i).z  (1  2i).z   4i Câu A z  1  5i B Cho hàm ...  A x  1; x   B x  1; x  C x  0; x  D x  1 ĐỀ TRỌNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Nguyễn Chiến PHẦN TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG MÃ ĐỀ 6: CÁ CHÉP HÓA RỒNG VÀNG Câu Tìm giá trị lớn nhất:...
 • 22
 • 380
 • 1

Đề thi cuối Giải tích 2 Đại học Quốc Gia Nội

Đề thi cuối kì Giải tích 2 Đại học Quốc Gia Hà Nội
... ĐH QUỐC GIA HN Đề thi môn: ĐH CÔNG NGHỆ Lớp K51 CA-CD, ĐA-ĐB, VB, H GIẢI TÍCH II Thời gian: 150 phút không kể thời gian phát đề (Đề số 2) Câu (2 điểm) Cho hàm số: z = (x + y)ex+y Tính d2 z ... Tính diện tích phần mặt z = x2 + y nằm hình trụ lemniscat (x2 + y )2 = 2a2 xy (Gợi ý: chuyển sang tọa độ cực) Câu (2 điểm) Giải phương trình vi phân thường sau: x2 y ′ = y(x + y) y ′′ − 2y ′ − 3y ... Tìm cực trị hàm số: z = x3 + y − 15xy Câu (2 điểm) Đổi thứ tự tích phân tích phân lặp sau: √ √ f (x, y)dy + dx −1 √ 2 x2 f (x, y)dy dx −x 2 x Tính thể tích phần vật thể giới hạn mặt x2 + y + z...
 • 2
 • 771
 • 1

Chủ đề số phức ôn thi đại học quốc gia nội

Chủ đề số phức ôn thi đại học quốc gia hà nội
... 4i D z   5i Câu 13 Cho số phức z thỏa mãn z số ảo Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là: Chọn câu trả lời đúng: A Đường tròn B Đường thẳng C Elip D Parabôn Câu 14 Tìm số phức z thỏa mãn: 1  z ... Câu 13 Cho số phức z thỏa mãn z số ảo Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là: Chọn câu trả lời đúng: A Đường tròn B Đường thẳng C Elip D Parabôn Đáp án B Đường thẳng: y =  x Câu 14 Tìm số phức z thỏa ... kính R  Câu 22 Cho số phức z thỏa mãn: z   i  z  2i Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là: Chọn câu trả lời đúng: A Đường tròn B Đường thẳng C Elip D Parabôn Câu 23 Cho số phức z thỏa mãn: z...
 • 11
 • 241
 • 0

Tổng Hợp 500 Câu Trắc Nghiệm Văn Ôn Thi Đại Học Quốc Gia Nội

Tổng Hợp 500 Câu Trắc Nghiệm Văn Ôn Thi Đại Học Quốc Gia Hà Nội
... đưa đến kĩ khái qt nội dung chủ yếu văn Từ thi u nhận định gì? a.Tóm tắt văn văn học b.Phân tích văn văn học c Đọc hiểu văn văn học 396 Đánh giá nội dung tư tưởng văn văn học, người đọc đặc biệt ... dòng d .Hà Nội băm sáu phố phường 102.Xét phong cách nghệ thuật, Thạch Lam xếp nhóm tác giả thuộc dòng văn học nào? a .Văn học lãng mạn b .Văn học thực c .Văn học cách mạng d.Khơng thuộc dòng văn học ... định xác nhất: a.Tự Lực văn đồn trào lưu văn học b.Tự Lực văn đồn tổ chức văn học c.Tự Lực văn đồn tổ chức văn học tổ chức văn hóa d.Tự Lực Văn Đòan tổ chức họat động văn hóa 471.Thủ pháp nghệ...
 • 48
 • 306
 • 0

Bài tập chứa hàm số và tham số thi đại học quốc gia nội

Bài tập chứa hàm số và tham số thi đại học quốc gia hà nội
... Chiến CÁC BÀI TOÁN THAM SỐ PHẦN HÀM SỐ Câu Tìm m để hàm số: y (m2 A m  0;   1)x3 (m 1)x2 3x m2 m đồng biến C m   ;  B m  0;1 D m  Đáp án: D m  Câu Tìm m để hàm số: y  ... Tìm m để đồ thi hàm số y  x3  3x2  9x  m cắt trục hoành tại điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng A m  B m  1 C m  11 D m  11 Câu 76 Tìm m để đồ thi hàm số (Cm ) : ... đồ thi hàm số đã cho nhỏ ? A m  B m  C m  2 D m  Câu 58 Tìm m để hàm số y  x3  3m2 x  2m cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt A m  B m  1 C m  2 D m  Câu 59 Cho hàm số y...
 • 18
 • 229
 • 0

giải một số câu trắc nghiệm vật lí 12 bằng máy tính casio fx 570es

giải một số câu trắc nghiệm vật lí 12 bằng máy tính casio fx 570es
... trùng Vậy, số vân sáng khoảng nói 26 – – = 21 Đáp án A VI GỌI MỘT SỐ HẰNG SỐ VẬT LÝ CÀI ĐẶT SẴN TRONG MÁY RA PHÉP TÍNH Bấm SHIFT7 nhập mã số số vật lý (có ghi sẵn nắp máy) HẰNG SỐ VẬT LÝ MÃ SỐ GIÁ ... bội số chung nhỏ ước số chung lớn hai số a b Bấm a:b= ta phân số giản lược c:d Bội số chung nhỏ a*d.Ước số chung lớn là a:c Tìm bội số chung nhỏ ba số a, b, c ước số chung lớn a, b, c Tìm bội số ... cm/s Giải: Ta có:  = 2 d   2 df 2df  (2k  1)  v = v 2k  Nhập máy: MODE7 (màn hình f(X) =); bấm (để nhập phân số) ; nhập tử số: bấm2X0.1X20 (2 nhân 0,1 nhân 20); bấm  (xuống mẫu số) ;...
 • 13
 • 135
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh tại đại học kinh tế đại học quốc gia nội

Đề cương ôn thi tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh tại đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội
... trình Quản trị học NXB Đại học Quốc gia Nội, năm 2007 Những vấn đề cốt yếu quản lý Harold Koontz NXB Khoa học kỹ thuật, năm 1998 PHẦN II: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (3 ĐVHT) Kinh doanh gì? Vai trò kinh ... kinh doanh? Quản trị kinh doanh gì? Những điểm lợi vấn đề bạn tự làm chủ doanh nghiệp gì? Công việc kinh doanh bạn thất bại lí nào? sao? Những tính cách, kĩ điều kiện cần có chủ doanh nghiệp thành ... trường kinh doanh phân loại nào? Ảnh hưởng môi trường kinh doanh đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nào? Hãy nêu ví dụ thực tiễn? 10 Kinh doanh đặc quyền, điểm lợi hạn chế tham gia kinh doanh...
 • 4
 • 1,299
 • 13

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
... thOm 20 vdng, thi hieu di€n th6 hieu dqng tr€n cudn thir c6p tlng th6m 10V N6u ta tang sti vong dAy 6'cuQn thir' c6p th€m 10 vdng nfr'a thi hi6u di€n ttril nieu dr,mg tr6n cu6n thil c6p sE t6ng ... bdrrg B" bang C biiin thi6 n tuAn hodn theo thoi gial vdi chu ki'bing chu k! dao d6ng cia v4t ;it; r.t' u;"1 rn6t nira chu ky dao d$ng crla vAt' D bi6n thi6 n tuAn hodn theo tho'i gian "; nh6 khiii ... nghiQm YAng vd giao thoa v6'i 6nh sang do'n sic ta thu dugc h6 vAn giao tlioa 6n dinh tr€n mdn N6u tdng it6 rQng cfra nr6t hai khe l6n v5n gi[' nguy6n c6c di6u ki6n kh6c crja thi nghi6rn thi A khoing...
 • 5
 • 366
 • 2

Đề thi thử đại học lần 1 chuyên Lý Đại học Quốc gia Nội

Đề thi thử đại học lần 1 chuyên Lý Đại học Quốc gia Hà Nội
... 1 Đề Câu I 1) Khảo sát hàm số y = (x − 1) 2 (x − 2) 2) Cho hàm số y = x3 + ax2 + bx + c, (c < 0) có đồ thị (C) cắt Oy A có hai ... không gian hệ tọa độ Oxyz cho hình lập phương ABCD.A B C D có D (0; 0; 0), A (0; 3; 0), A(0; 3; 3), C (3; 0; 0) Tìm tọa độ điểm Q đường thẳng B D mà A QC = 12 0o Câu VII Tính S = C2n − 2n 1 C2n ... Tìm tọa độ điểm Q đường thẳng B D mà A QC = 12 0o Câu VII Tính S = C2n − 2n 1 C2n C2n ( 1) n 1 C2n + + + 3n 1 ...
 • 2
 • 315
 • 0

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Toán lần I năm 2008-2009 trường Đại học quốc gia Nội doc

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Toán lần I năm 2008-2009 trường Đại học quốc gia Hà Nội doc
... 1 Đề Câu I (2 i m) Cho hàm số y = 2x3 − 3(m + 1)x2 + 6mx + 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số m = 2) Tìm giá trị tham số m để phương trình có nghiệm phân biệt Câu II (2 i m) 1) Gi i phương ... trình lượng giác sin 4x + = cos 3x + sin x + cos x 2) Gi i phương trình + (1 − log3 x) log √ 4x2 = (1 + log2 x) log √ 4x2 + log3 2 x x Câu III (2 i m) 1) Gi i phương trình ln (2 + sin 2x) = cos2 ... b) Tìm giao i m tiếp tuyến 2) Giả sử x, y, u, v ∈ R thỏa mãn i u kiện x2 + y = 1, u2 + v + 16 = 8u + 4v Tìm giá trị lớn biểu thức M = 8u + 4v − 2(ux + vy) Câu V (1 i m) Tìm số số tự nhiên gồm...
 • 4
 • 281
 • 0

NGHIÊN cứu đề XUẤT các GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG lực TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN đại học tại TRƯỜNG đại học CÔNG NGHỆ đại học QUỐC GIA nội

NGHIÊN cứu đề XUẤT các GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG lực TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN đại học tại TRƯỜNG đại học CÔNG NGHỆ  đại học QUỐC GIA hà nội
... (COT) VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI NGHIÊN C U XU T CÁC GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C TI NG ANH CHO SINH VIÊN I H C T I TR NG I H C CÔNG NGH I H C QU C GIA HÀ N I Field: English Methodology Code: ... 1.2.1 VNU’s Policy for the Teaching and Learning of English 1.2.1.1 VNU's missions ( i H c Qu c Gia N i, 2004) To develop VNU into a center of multidisciplinary undergraduate and postgraduate ... objectives based on CLT To complicate matters, the high school curriculum, unfortunately, is intimately linked to such practice because the school's ratings and the teacher's reputation lie mostly...
 • 88
 • 546
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đè thi đại học quốc gia hà nội năm 1998đề thi đại học quốc gia hà nộiđề thi đại học quốc gia hà nội năm 2000đề thi đại học quốc gia hà nội năm 2015điểm thi đại học quốc gia hà nội khoa luậtdự thi đại học quốc gia hà nộitra cứu thông tin thí sinh dự thi đại học quốc gia hà nộikiểm tra trạng thái nộp lệ phí thi đại học quốc gia hà nộiđề thi cao học trường đại học quốc gia hà nộiđề thi cao học luật đại học quốc gia hà nộiđề thi cao học đại học quốc gia hà nộiđề thi đại học quốc gia năm 1998đề thi chuyên hóa đại học quốc gia hà nộiđề thi đại học quốc gia năm 1999đề thi tiếng anh cao học đại học quốc gia hà nộiĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Tuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả