bài tập bài 4 môn hoá 12

slike bai giảng môn hóa 12 bài glucozo

slike bai giảng môn hóa 12 bài glucozo
... Quay lại GLUCOZƠ BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC CHÚC CÁC EM HỌC TỐT GLUCOZƠ TÀI LIỆU THAM KHẢO -SGK hóa lớp 12 ban -SGK lớp 12 ban nâng cao -Sách tập hóa lớp 12 - Phần mềm thiết kế giảng điện tử ađobe ... GLUCOZƠ Câu 5: Đáp án A GLUCOZƠ III Tính chất hóa học 2.Tính chất anđêhit a Oxi hóa glucozơ b Khử glucozơ hiđro +1 HOCH2CH(OH)4CHO +H2 Chất oxi hóa Chất khử Ni,t -1 HOCH2CH(OH)4CH2OH sobitol ... Ancol đa chức dự đốn tính chất hóa học củaH2(tính chất nhóm cacbonyl) Cộng (tính chất nhóm cacbonyl) Cộng Hfructozơ Fructozơ Bị oxi hóa dung dịch AgNO /NH3 Bị oxi hóa dung dịch AgNO33/NH3 Cu(OH)...
 • 48
 • 403
 • 0

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 4- MÔN HOÁ 12 pps

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 4- MÔN HOÁ 12 pps
... đá khoáng chất sau không chứa CaCO3 ? a) Đá vôi b) Đá phấn c) Thạch cao d) Đá hoa cương Câu 38: Trong số phương pháp làm mềm nước, phương pháp sau làm nước cứng tạm thời ? a) Phương pháp hoá ... sôi nước c) Phương pháp cất nước d) Phương pháp trao đổi ion Câu 39: Điện phân muối Clorua kim loại kiềm nóng chảy thu 0,896 lít khí (đktc) anot 3 ,12 gam kim loại catot Công thức muối clorua là: ... Thành phần % khối lượng X bao nhiêu? A 16% B 84% C 31% D 69% Câu 45: Điện phân nóng chảy hoàn toàn 14,9 gam muối clorua kim loại hoá trị I thu 2,24 lít khí anôt (đktc) Kim loại A B C D Câu 46::...
 • 4
 • 288
 • 0

Bí kíp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 12

Bí kíp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 12
... pháp 16+: Phơng pháp sử dụng công thức kinh nghiệm 178 Phơng pháp 12: 2 PH N II: CC CễNG TH C GI I NHANH TR C NGHI M HểA H C 185 CHNG I: CC CễNG TH C GI I NHANH TRONG HểA H C 186 CHNG II: M T S BI ... CO + m H O = 12 m CO = m H O + 1,2 m CO = 6,6 gam, m H O = 5,4 gam mC = 12 n CO =1,8 gam; mH = n H 2O = 0,6 gam; mO = 2,4 gam x: y: z = 1,8 0,6 2,4 : : = 0,15: 0,6: 0,15 = 1: 4: 12 16 Z: CH3OH ... ng dựng v a V lớt khớ O2 ( ktc), thu c 10,08 lớt CO2 ( ktc) v 12, 6 gam H2O Giỏ tr c a V l A 17,92 lớt Cõu 12 : B 4,48 lớt C 15 ,12 lớt D 25,76 lớt t chỏy m t h n h p hidrocacbon X thu c 2,24...
 • 295
 • 2,924
 • 3

Bài tập trắc nghiệm môn hóa học 12 (dùng ôn thi tốt nghiệp) trường THPT lộc hưng

Bài tập trắc nghiệm môn hóa học 12 (dùng ôn thi tốt nghiệp)  trường THPT lộc hưng
... liệu ơn tập TNTHPT-2010 TRƯỜNG THPT LỘC HƯNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MƠN HĨA HỌC 12 (DÙNG ƠN THI TỐT NGHIỆP) NĂM HỌC 2009 – 2010 GV: Lê Kim Trâm Trang Tài liệu ơn tập TNTHPT-2010 TRƯỜNG THPT LỘC HƯNG ... Rubidi Câu 19: Tính chất hóa học đặc trưng kim loại A tính bazơ B tính oxi hóa C tính axit D tính khử GV: Lê Kim Trâm Trang 16 Tài liệu ơn tập TNTHPT-2010 TRƯỜNG THPT LỘC HƯNG Câu 20: Hai kim loại ... màu trắng xanh GV: Lê Kim Trâm Trang 50 Tài liệu ơn tập TNTHPT-2010 TRƯỜNG THPT LỘC HƯNG - HẾT ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ II-MƠN HỐ HỌC KHỐI 12 Câu 1: Cơng thức oxit chung kim loại kiềm là?...
 • 53
 • 2,129
 • 7

Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 Chương 4 phản ứng hoá học pdf

Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 Chương 4 phản ứng hoá học pdf
... trình hoá học : a b c d e f g A 10 8 B 8 2 C 10 1 D 10 5 4. 8 Kết luận sau ? A Phản ứng toả nhiệt phản ứng có H  B Phản ứng toả nhiệt phản ứng có H  C Phản ứng thu nhiệt phản ứng có H  D Phản ... oxi hoá chất nhường electron 3) Phản ứng oxi hoá khử phản ứng có thay đổi số oxi hoá số nguyên tố 4) Phản ứng oxi hoá khử phản ứng có tăng số oxi hoá số nguyên tố 5) Phản ứng oxi hoá khử phản ... Trong phản ứng Cu chất oxi hoá trình phản ứng số oxi hoá tăng lên 13 B Trong phản ứng Cu chất khử trình phản ứng số oxi hoá tăng lên C Trong phản ứng Cu chất oxi hoá trình phản ứng số oxi hoá giảm...
 • 19
 • 1,477
 • 41

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm môn Hóa

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm môn Hóa
... *Hướng dẫn giải: Với cách giải thông thường, ta phải viết phương trình phản ứng , đặt ẩn số số mol chất giải hệ phương trình phức tạp dài Để giải nhanh toán này, ta áp dụng phương pháp bảo toàn ... Qui đổi tác nhân oxi hóa phản ứng oxi hóa – khử Với toán trải qua nhiều giai đoạn oxi hóa khác chất oxi hóa khác nhau, ta qui đổi vài trò oxi hóa chất oxi hóa cho chất oxi hóa để toán trở nên ... pháp thường áp dụng giải toán vô hữu cơ, tránh việc lập nhiều phương trình, từ giải hệ phương trình phức tạp b) Bài tập minh họa: 1/ Bài 1: Hòa tan 14 gam hỗn hợp muối MCO N (CO )3 dung dịch HCl...
 • 9
 • 3,821
 • 216

Bài tập tổng hợp môn hóa

Bài tập tổng hợp môn hóa
... tan 20g hỗn hợp muối cacbonat kim loại hóa trị I II lượng dư dd HCl thu dd X 4,48 lít CO2 (đkc) Tổng khối lượng muối dd X là: A 16,8g B 22,2g C 28,0g D 33,6g t0 22.10 Cho phản ứng hóa hợp: nMgO ... CH2=CH-COOCH3 ; D HCOO-CH =CH-CH3; 17.34 Hỗn hợp M gồm este X, Y đồng phân Khi cho hỗn hợp M (với tỉ lệ số mol X, Y bất kì) tác dụng với dung dịch NaOH dư thu tổng khối lượng rượu Hãy họn cặp cơng ... hiệu suất phản ứng este hóa 80% A 6,48gam; B 8,1 gam ; C 8,8 gam; D, Khơng ác định đuợc chưa biết gốc R 17.37 Hỗn hợp M gồm e sste đơn chức X, Y nhóm – CH2- Cho 6,7gam hỗn hợp M tác dụng vừa đủ...
 • 92
 • 292
 • 1

Bài tập tổng hợp môn hóa

Bài tập tổng hợp môn hóa
... tan 20g hỗn hợp muối cacbonat kim loại hóa trị I II lượng dư dd HCl thu dd X 4,48 lít CO2 (đkc) Tổng khối lượng muối dd X là: A 16,8g B 22,2g C 28,0g D 33,6g t0 22.10 Cho phản ứng hóa hợp: nMgO ... CH2=CH-COOCH3 ; D HCOO-CH =CH-CH3; 17.34 Hỗn hợp M gồm este X, Y đồng phân Khi cho hỗn hợp M (với tỉ lệ số mol X, Y bất kì) tác dụng với dung dịch NaOH dư thu tổng khối lượng rượu Hãy họn cặp cơng ... hiệu suất phản ứng este hóa 80% A 6,48gam; B 8,1 gam ; C 8,8 gam; D, Khơng ác định đuợc chưa biết gốc R 17.37 Hỗn hợp M gồm e sste đơn chức X, Y nhóm – CH2- Cho 6,7gam hỗn hợp M tác dụng vừa đủ...
 • 105
 • 221
 • 0

Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế(bai thuyết trinh cho môn hóa 12)

Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế(bai thuyết trinh cho môn hóa 12)
... I .Vấn Đề Năng lượng nhiên liệu Năng lương nhiên liệu có vai trò quan trọng phát triển kinh tế? • • • Các nguồn lượng là: mặt trời, gỗ, gió, dầu mỏ, ... nặng Có nhiều gia đình phải phá đồ dùng gia đình gỗ để đốt Vấn đề lượng nhiên liệu đặt cho nhân loại gì? • Cùng với phát triển ngành kinh tế, nhu cầu lượng nhiên liệu ngày tăng Theo Ngân hàng ... thiên nhiên (Nhiên liệu hóa thạch) Mọi trình hoạt động người cần lương nhiên liệu Năng lượng nhiên liệu góp phần đáng kể sống ngày chúng ta, cần cho phát triển ngành kinh tế nông nghiệp, công...
 • 9
 • 2,100
 • 37

BÀI TẬP TỰ LL+TN HÓA 12 (2009-2010)

BÀI TẬP TỰ LL+TN HÓA 12 (2009-2010)
... B 6,133 g C 4,233 g D 3,450 g 15/ Phản ứng hóa học đặc trưng este là: A Phản ứng oxi hóa B Phản ứng trung hòa C Phản ứng xà phòng hóa D Phản ứng este hóa 16/ Từ metan điều chế metyl fomiat phải ... hơm qua che mờ giấc mơ rực sáng ngày mai…… Gv:Phan Văn Kế - 6- Trường THPT Chu Văn An Bài 2: LIPIT A BÀI TẬP TỰ LUẬN Xà phòng ? Tại xà phòng có tác dụng giặt rửa ? Nêu giống khác xà phòng chất ... ngày mai…… Gv:Phan Văn Kế - 8- Trường THPT Chu Văn An Chương II –CACBOHIDRAT A BÀI TẬP TỰ LUẬN 1.Bằng phản ứng hóa học chứng minh đặc điểm cấu tạo glucơzơ: a Có nhiều nhóm hydroxyl b Có nhóm...
 • 23
 • 198
 • 1

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC GẮN KIẾN THỨC SGK VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THỰC TIỄN MÔN HOÁ HỌC PHẦN PHI KIM - NHÓM VIIA - HALOGEN

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC GẮN KIẾN THỨC SGK VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THỰC TIỄN MÔN HOÁ HỌC PHẦN PHI KIM - NHÓM VIIA - HALOGEN
... chn h thng cõu hi thuyt v bi thc tin mụn hoỏ hc trung hc ph thụng (phn phi kim - Nhúm VIIA Halogen) cho i tng hc sinh lp 10 thc hin gi ngoi khoỏ Mc ớch v kt qu cn t Thụng qua vic gii mt bi ... kim tra ỏnh giỏ, c bit l vi hỡnh thc kim tra ỏnh giỏ mi trc nghim khỏch quan Trờn õy l nhng ý kin ch quan ca tụi v h thng cõu hi thuyt v bi thc tin mụn hoỏ hc trung hc ph thụng (phn phi kim ... tip tc hc hi, tip tc phn u v phỏt trin II MT S CU HI V BI TP HO HC THC TIN PHN PHI KIM- PHN NHOM CHI NH NHOM VII- HALOGEN Clo Obitan nguyờn t Clo Mụ hỡnh phõn t Clo Khớ Clo 1.Ti cụng nghip ngi...
 • 15
 • 1,693
 • 6

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC GẮN KIẾN THỨC SGK VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THỰC TIỄN MÔN HOÁ HỌC PHẦN PHI KIM - NHÓM VIIA - HALOGEN

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC GẮN KIẾN THỨC SGK VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THỰC TIỄN MÔN HOÁ HỌC PHẦN PHI KIM - NHÓM VIIA - HALOGEN
... chn h thng cõu hi thuyt v bi thc tin mụn hoỏ hc trung hc ph thụng (phn phi kim - Nhúm VIIA Halogen) cho i tng hc sinh lp 10 thc hin gi ngoi khoỏ Mc ớch v kt qu cn t Thụng qua vic gii mt bi ... kim tra ỏnh giỏ, c bit l vi hỡnh thc kim tra ỏnh giỏ mi trc nghim khỏch quan Trờn õy l nhng ý kin ch quan ca tụi v h thng cõu hi thuyt v bi thc tin mụn hoỏ hc trung hc ph thụng (phn phi kim ... tip tc hc hi, tip tc phn u v phỏt trin II MT S CU HI V BI TP HO HC THC TIN PHN PHI KIM- PHN NHOM CHINH NHOM VII- HALOGEN Clo Obitan nguyờn t Clo Mụ hỡnh phõn t Clo Khớ Clo 1.Ti cụng nghip ngi...
 • 15
 • 777
 • 2

Xem thêm