WTO và các hiệp định thương mại với Việt Nam

VIỆT NAM THAM GIA WTO CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA) Hàm ý đối với xuất khẩu hàng dệt may.doc

VIỆT NAM THAM GIA WTO VÀ CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA) Hàm ý đối với xuất khẩu hàng dệt may.doc
... gia ký kết thực thi có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất hàng dệt may Đáng ý, hiệp định thương mại tự chủ yếu ký khung khổ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Các hiệp định thương mại ... xử lý môi trường doanh nghiệp ngành dệt may 28 Các biện pháp Hiệp hội Dệt May Việt Nam Hiệp hội Dệt May Việt Nam góp phần đưa tiếng nói doanh nghiệp đến với quan quản lý, tham gia tích cực vào ... vào kinh tế khu vực giới Với việc Việt Nam tham gia đàm phán, ký kết thực thi hiệp định đối tác kinh tế, hiệp định thương mại tự (FTA) cấp song phương đa phương, doanh nghiệp nước nói chung doanh...
 • 43
 • 501
 • 4

VIỆT NAM THAM GIA WTO CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO

VIỆT NAM THAM GIA WTO VÀ CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO
... ý, hiệp định thương mại tự chủ yếu ký khung khổ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Các hiệp định thương mại bao gồm Hiệp định thương mại tự ASEAN - Trung Quốc (ACFTA), Hiệp định thương mại ... quy định xuất xứ nước thành viên WTO, ngoại trừ quy định số hiệp định ưu đãi thương mại (như hiệp định thương mại tự do) Tất quốc gia thừa nhận việc hài hòa hóa quy định góp phần thúc đẩy thương ... độ hiệp định thương mại Cuối cùng, phần V rút số kết luận chính, đưa khuyến nghị Chính phủ, Hiệp hội Dệt May Việt Nam, doanh nghiệp ngành dệt may Cam kết thương mại Việt Nam dệt may hiệp định thương...
 • 43
 • 264
 • 0

Tài liệu HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM HỒI GIÁO I-RAN docx

Tài liệu HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ HỒI GIÁO I-RAN docx
... trọng tài thương mại có hành hai nước hai bên thoả thuận \ Điều 12 Những quy định tiếp tục áp dụng hợp đồng thương mại ký kết thời hạn hiệu lực hiệp định mà chưa thực song vào ngày hết hạn hiệp định ... khả nhằm đạt cân thương mại hai nước : e Trao đổi thông tin thay đổi luật pháp quy định thương mại thi hành nước Điều 10 Hiệp định không ảnh hưởng đến giá trị việc thực hiệp định quốc tế khác ... sung vào hiệp định thoả thuận bên ký kết văn Điều 14 Hiệp định có hiệu lực kể từ ngày bên ký kết trao đổi thông báo văn xác nhận hiệp định phê duyệt phù hợp với yêu cầu pháp lý hai nước Hiệp định...
 • 3
 • 159
 • 0

Các hiệp định thương mại tự do (FTA) tác động của chúng đối với Việt Nam

Các hiệp định thương mại tự do (FTA) và tác động của chúng đối với Việt Nam
... Hiệp định thương mại tự ASEAN-Ấn Độ (AIFTA) 60 Các Hiệp định thương mại tự (FTA) song phương Việt Nam 65 2.3.1 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam – Nhật Bản 65 2.3.2 Hiệp định thương ... mà Việt Nam tham gia đàm phán ký kết Việt Nam Trong bao gồm:  Các FTA song phương Việt Nam đối tác khác o Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam – Nhật Bản o Hiệp định thương mại tự Việt ... dụng Hiệp định nói trên, kể Hiệp định khung Hiệp định Thương mại tự ASEAN-Hàn Quốc có tác động định tới quan hệ thương mại Việt Nam- Hàn Quốc Trong nhiều năm qua Hàn Quốc đối tác thương mại quan...
 • 106
 • 445
 • 0

THAM GIA các HIỆP ĐỊNH THƯƠNG mại tự DO ASEAN (FTA) cơ hội THÁCH THỨC đối với XUẤT KHẨU NÔNG sản của VIỆT NAM

THAM GIA các HIỆP ĐỊNH THƯƠNG mại tự DO ASEAN (FTA) cơ hội và THÁCH THỨC đối với XUẤT KHẨU NÔNG sản của VIỆT NAM
... hàng nông sản thị trường nông sản giới 2 - Đánh giá hội thách thức xuất nông sản Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại Tự ASEAN (AFTA) - Đề xuất số giải pháp xuất nông sản Việt Nam bối cảnh tham ... cảnh tham gia Hiệp định Thương mại Tự ASEAN (AFTA) Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng đề tài: hội thách thức xuất nông sản Việt Nam bối cảnh tham gia Hiệp định Thương mại Tự ASEAN (AFTA) ... hội thách thức xuất nông sản Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại Tự ASEAN (AFTA) - Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh xuất nông sản Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại Tự ASEAN (AFTA) CHƯƠNG...
 • 27
 • 188
 • 0

Ưu, nhược điểm của các hiệp định thương mại tự do liên hệ với khu vực thương mại tự do ASEAN

Ưu, nhược điểm của các hiệp định thương mại tự do và liên hệ với khu vực thương mại tự do ASEAN
... triển II Ưu, nhược điểm Hiệp định thương mại tự (FTA) Ưu điểm Thứ nhất, hiệp định thương mại tự tạo tác động tích cực mặt kinh tế Nhờ vào việc cam kết dỡ bỏ rào cản thương mại, doanh nghiệp nước ... thuế III Liên hệ với Khu vực thương mại tự ASEAN (AFTA) Khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA) đời năm 1992 theo sang kiến Thái Lan, AFTA FTA sở quan trọng hình thành liên kết kinh tế khu vực Theo ... thương mại tự Chệch hướng thương mại hướng quốc gia lựa chọn sản phẩm từ nước hiệp định khu vực thương mại tự lợi giá rẻ không hoàn toàn có sức cạnh tranh sản phẩm tương tự từ nước bên khu vực, ...
 • 4
 • 984
 • 2

Hoàn thiện chính sách Tỷ giá ở Việt Nam: Cơ sở xác định, cơ chế công cụ điều tiết trước yêu cầu của WTO các đối tác thương mại doc

Hoàn thiện chính sách Tỷ giá ở Việt Nam: Cơ sở xác định, cơ chế và công cụ điều tiết trước yêu cầu của WTO và các đối tác thương mại doc
... 1.8 chế điều chỉnh tỷ giá VN chế điều chỉnh tỷ giá VN nước phát triển thực thông qua công cụ điều tiết ( gồm công cụ trực tiếp gián tiếp sách tỷ giá) , thông qua việc sử dụng công cụ NHNN tác ... 10 1.6 Chế độ tỷ giá VN 10 1.7 sở xác định tỷ giá VN .11 1.8 chế điều chỉnh tỷ giá VN 12 Mục tiêu giải pháp hoàn thiện sách tỷ giá Việt Nam .16 ... 1.3.5 Đối với đầu tư nước 1.4 Các công cụ điều tiết sách tỷ giá 1.4.1 Nhóm công cụ tác động trực tiếp lên tỷ giá .6 1.4.2 Nhóm công cụ tác động gián tiếp lên tỷ giá ...
 • 19
 • 250
 • 0

các hiệp định thương mại tự do với chiến lược tham gia của việt nam đến năm 2020

các hiệp định thương mại tự do với chiến lược tham gia của việt nam đến năm 2020
... việc tham gia Hiệp định thương mại tự Việt Nam từ đề chiến lược tham gia Hiệp định thương mại tự Việt Nam đến năm 2020 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng: Các Hiệp định thương mại tự Việt ... MẠI TỰ DO CỦA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 1997-2011 1.3 CHIẾN LƯỢC THAM GIA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO 1.3.1 Bối cảnh tham gia hiệp định thương mại tự Việt Nam Việt Nam tham gia FTA giới toàn ... ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO TỚI KINH TẾ VIỆT NAM 1.5.1 Giá trị thương mại Việt Nam với khu vực thị trường ký hiệp định thương mại tự Các FTA mà Việt Nam tham gia ký kết có mức độ tự...
 • 89
 • 399
 • 4

BÁO CÁO HỘI THẢO CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA) NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

BÁO CÁO HỘI THẢO CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA) VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
... Chính phủ để giải vấn đề liên ngành bối cảnh hội nhập quốc tế”, Ban Quản lý dự án tổ chức Hội thảo: Các hiệp định thương mại tự (FTA) vấn đề đặt cho Việt Nam Khai mạc đạo Hội thảo: Ông Nguyễn ... công nghệ cao - Về vấn đề hội: giao lưu nhân dân nước nhiều - Liên kết kinh tế cao - 30 0-4 00 tỷ USD dự kiến đầu tư vào ASEAN Việt Nam nên cần có chế cho Nhà đầu tư vào Việt Nam - Nên có lobby ... phải có nguồn lực cho thực thi - Chiến lược 201 1- 2020: tập trung vào vấn đề thể chế 2.2 Ý kiến ông Vũ Khoan - Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ: tập trung vào 04 vấn đề chính: Cách tiếp cận xây...
 • 10
 • 283
 • 0

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN VỀ CẠNH TRANH TRONG CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) ĐỐI VỚI VIỆT NAM

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN VỀ CẠNH TRANH TRONG CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) ĐỐI VỚI VIỆT NAM
... đích báo cáo nhằm phân tích tác động điều khoản cạnh tranh Hiệp định FTA (Hiệp định thương mại tự do) EU Việt Nam kể từ sau “Chiến lược châu Âu toàn cầu” Báo cáo dựa vào phân tích điều khoản cạnh ... phán quy định cạnh tranh FTA EU Việt Nam Một số quan chức Việt Nam quan ngại FTA ký với EU có quy định cạnh tranh Rõ ràng, phủ Việt Nam không nhận thấy mối liên hệ thương mại cạnh tranh tự hỏi ... ty gây cản trở cạnh tranh hiệu vi phạm nghĩa vụ chống cạnh tranh quy định hiệp định2 3.2 Điều khoản doanh nghiệp công doanh nghiệp có đặc quyền Hai hiệp định điều khoản quy định không cho...
 • 13
 • 207
 • 1

GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM KHI GIA NHẬP CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI FTA TPP

GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM KHI GIA NHẬP CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI FTA VÀ TPP
... ASEAN Mỹ; ASEAN - Nga… Việt Nam đàm phán hoàn tất ký Hiệp định thời gian tới như: + Hiệp định thương mại tự EU Việt Nam (FTA) + Hiệp định thương mại tự - Liên minh hải quan Việt Nam, Liên bang Nga, ... Việt Nam đàm phán để đến ký kết hiệp định thương mại tự (FTA) Việt Nam - EU Việt Nam - Liên bang Nga, Belamét, Kazastan; Hiệp định xuyên Thái bình dương (TPP) Trong doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam ... với hiệp định khác WTO, Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương mở rộng thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ vấn đề phi thương mại môi trường, lao động, hỗ trợ cho...
 • 9
 • 1,672
 • 46

Xem thêm