Hợp đồng nguyên tắc (về bảo dưỡng thiết bị máy móc)

Hợp đồng nguyên tắc về tổng thầu xây dựng công trình

Hợp đồng nguyên tắc về tổng thầu xây dựng công trình
... hợp đồng gọi tắt bên B Hai bên thỏa thuận nguyên tắc giao nhận tổng thầu xây dựng công trình [TEN CONG TRINH] sau: Điều : Nội dung công tác Bên A giao cho Bên B tiến hành tất khâu toàn công trình ... Trị giá hợp đồng Tổng dự toán công trình [SO TIEN] đồng 1- Trị giá công tác khảo sát [SO TIEN] đồng 2- Trị giá phần viết LCKTKT [SO TIEN] đồng 3- Trị giá phần thiết kế công trình [SO TIEN] đồng ... hợp đồng ký kết Bên A ứng trước cho Bên B[SO %] % kinh phí theo dự toán duyệt để mua sắm vật tư chuẩn bị thi công Phần kinh phí lại ghi cụ thể hợp đồng thi công Sau nghiệm thu tổng thể công trình...
 • 4
 • 4,441
 • 30

Tài liệu Hợp đồng nguyên tắc về tổng thầu xây dựng pdf

Tài liệu Hợp đồng nguyên tắc về tổng thầu xây dựng pdf
... lại ghi cụ thể hợp đồng thi công Sau nghiệm thu tổng thể công trình đưa vào sử dụng hai bên vào hợp đồng cụ thể, tổng hợp biên nghiệm thu khối lượng đợt, tháng để toán lý hợp đồng Bên B phải ... để xây dựng công trình [TEN CONG TRINH XAY DUNG] theo nội dung yêu cầu khảo sát xây dựng đảm bảo số liệu đo đạc số liệu giám định, điều tra xác khách quan b Lập LCKTKT cho công trình xây dựng ... Hai bên thỏa thuận nguyên tắc giao nhận tổng thầu xây dựng công trình [TEN CONG TRINH] sau: Điều 1: Nội dung công tác Bên A giao cho Bên B tiến hành tất khâu toàn công trình xây dựng [TEN CONG TRINH...
 • 4
 • 2,180
 • 9

HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ VIỆC THUÊ THIẾT BỊ THI CÔNG

HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ VIỆC THUÊ THIẾT BỊ THI CÔNG
... gian thuê thi t bị nhỏ 01 tháng bên A phải chịu chi phí vận chuyển thi t bị lẫn về; Nếu thời gian thuê thi t bị từ 01 đến 03 tháng bên chịu chi phí vận chuyển thi t bị 01 chiều; Nếu thời gian thuê ... Nếu thời gian thuê thi t bị lớn 03 tháng bên B chịu chi phí vận chuyển thi t bị lẫn Sau ký hợp đồng, bên B phải tự ứng trước kinh phí để làm công tác chuẩn bị đưa máy đến công trình Những tháng ... XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự -Hạnh phúc - HỢP ĐỒNG KINH TẾ Số: /2009/HĐ-TB (Về việc: Thuê thi ́t bị phục vụ thi công) Công trình: Gói thầu: Lý trình: - Căn Luật dân Quốc...
 • 5
 • 572
 • 5

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI
... bàn bạc giải để thực tốt hợp đồng Trường hợp hai bên không tự giải bất đồng đưa vấn đề phân xử theo pháp luật hành - Hợp đồng nguyên tắc sở để ký kết hợp đồng thức - Hợp đồng có hiệu lực kể từ ... thực tiến độ hợp đồng theo thoả thuận Cung cấp tài liệu thi t kế thời hạn, chịu trách nhiệm bổ sung, sửa chữa lập lại thi t kế quan có thẩm quyền phê duyệt - Trình bày bảo vệ thi t kế trình thẩm ... trị hợp đồng thoả thuận Trách nhiệm bên B: - Lập hồ sơ thi t kế BVTC theo tiêu chuẩn kỹ thuật Dự án, yêu cầu TVGS Chủ đầu tư - Chịu trách nhiệm chất lượng, nội dung khối lượng hồ sơ thi t kế BVTC...
 • 2
 • 1,886
 • 14

Tài liệu HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG ppt

Tài liệu HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG ppt
... lượng hồ sơ thi t kế BVTC theo quy định hành - Đảm bảo thực tiến độ hợp đồng theo thoả thuận Cung cấp tài liệu thi t kế thời hạn, chịu trách nhiệm bổ sung, sửa chữa lập lại thi t kế quan có thẩm ... bàn bạc giải để thực tốt hợp đồng Trường hợp hai bên không tự giải bất đồng đưa vấn đề phân xử theo pháp luật hành - Hợp đồng nguyên tắc sở để ký kết hợp đồng thức - Hợp đồng có hiệu lực kể từ ... toán Giá trị hợp đồng tính cụ thể ký hợp đồng thức Phương thức toán: Chuyển khoản tiền mặt Điều Trách nhiệm bên: Trách nhiệm bên A: - Cung cấp tài liệu, số liệu, văn pháp lý cần thi t cho bên...
 • 2
 • 1,292
 • 13

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC TIÊU THỤ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Số:43A/BVTV.1-CNPN pdf

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC TIÊU THỤ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Số:43A/BVTV.1-CNPN pdf
... KHOẢN CHUNG: - Hai bên cam kết thực điều khoản ghi hợp đồng - Các điều khoản khác không ghi hợp đồng thực theo quy định pháp luật hành - Hai bên cam kết thực hợp đồng có vướng mắc hai bên bàn ... hàng thực quy định Chính sách bán hàng (nếu có); - Có quyền tạm dừng cấp hàng không thực sách bán hàng (nếu có) Bên B không thực quy định Chính sách bán hàng nội dung điều khoản quy định Hợp đồng ... mua Bên A theo hoá đơn GTGT Trong trường hợp đặc biệt có đề nghị Bên B văn bên A đồng ý, Bên A giúp Bên B tái chế, xử lý loại hàng hoá không phù hợp sở phù hợp với điều kiện khả Bên A Mọi chi phí...
 • 4
 • 1,078
 • 13

Hợp đồng nguyên tắc khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công

Hợp đồng nguyên tắc khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công
... bàn bạc giải để thực tốt hợp đồng Trường hợp hai bên không tự giải bất đồng đưa vấn đề phân xử theo pháp luật hành - Hợp đồng nguyên tắc sở để ký kết hợp đồng thức - Hợp đồng có hiệu lực kể từ ... lượng hồ sơ thi t kế BVTC theo quy định hành - Đảm bảo thực tiến độ hợp đồng theo thoả thuận Cung cấp tài liệu thi t kế thời hạn, chịu trách nhiệm bổ sung, sửa chữa lập lại thi t kế quan có thẩm ... pháp lý cần thi t cho bên B - Giao giới mốc cao độ công trình - Trình duyệt hồ sơ công trình - Thanh toán cho bên B theo giá trị hợp đồng thoả thuận Trách nhiệm bên B: - Lập hồ sơ thi t kế BVTC theo...
 • 2
 • 166
 • 0

Nghiên cứu cấu tạo,nguyên lý hoạt động,vận hành bảo dưỡng thiết bị đối áp trên giàn tam đảo 01,mỏ bạch hổ

Nghiên cứu cấu tạo,nguyên lý hoạt động,vận hành bảo dưỡng thiết bị đối áp trên giàn tam đảo 01,mỏ bạch hổ
... thời gian dài, thiết bị bị hỏng hóc Do đó, việc cần thiết phải kiểm tra bảo dưỡng định kì tất thiết bị dùng hoạt động kiểm sốt giếng nói riêng tồn thiết bị giàn nói chung Những thiết bị kiểm sốt ... lưu kick ngồi Đối áp thường điều khiển hệ thống thủy lực Nó lắp giàn khoan đáy biển 25 26 26 Hình 2.12 Đối áp vạn ( trái ) đối áp ngàm Hai loại đối áp thường dùng đối áp ngàm đối áp vạn Trong ... an tồn cho người thiết bị giàn 16 17 17 CHƯƠNG THIẾT BỊ KIỂM SOÁT GIẾNG KHOAN 2.1.Giới thiệu chung thiết bị chống phun 2.1.1.Cơng dụng Thiết bị chống phun tổ hợp thiết bị bảo đảm an tồn phun...
 • 68
 • 311
 • 2

Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị và cơ sở vật chất tại công ty đóng tàu damen sông cấm

Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị và cơ sở vật chất tại công ty đóng tàu damen  sông cấm
... TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN - SÔNG CẤM 2.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm 2.1.1 Vài ... Sông Cấm CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THIẾT BỊ, CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA DOANH NGHIỆP ĐÓNG TÀU 1.1 Doanh nghiệp đóng tàu phân 1.1.1 ... hao mòn vô hình 1.3 Công tác quản bảo dưỡng thiết bị sở vật chất doanh nghiệp đóng tàu 1.3.1 Vai trò công tác quản bảo dưỡng thiết vị sở vật chất doanh nghiệp đóng tàu Trang thiết bị...
 • 91
 • 456
 • 0

Hợp đồng nguyên tắc quyền chọn xăng dầu

Hợp đồng nguyên tắc quyền chọn xăng dầu
... nguyên tắc 12.2 Hợp đồng nguyên tắc Quyền chọn xăng dầu lập thành 02 (hai) có giá trò pháp lý nhau, bên giữ 01 (một) để thực 12.3 Hợp đồng giao dòch Quyền chọn xăng dầu phận không tách rời Hợp đồng ... bên ký hợp đồng giao dòch Option 1.7 Quyền chọn kiểu Âu: Quyền chọn mà Bên B quyền yêu cầu Bên A thực hợp đồng vào ngày đáo hạn hợp đồng giao dòch Option 1.8 Quyền chọn kiểu Mỹ: Quyền chọn mà ... quyền giải Điều 12: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 12.1 Mọi điều chỉnh, bổ sung Hợp đồng nguyên tắc Quyền chọn xăng dầu có hiệu lực lập thành văn với chữ ký xác nhận hai bên phận không tách rời hợp đồng nguyên...
 • 6
 • 5,680
 • 32

Tìm hiểu cấu tạo, quy trình vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị kiểm soát hoạt động của bình tách

Tìm hiểu cấu tạo, quy trình vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị kiểm soát hoạt động của bình tách
... a Cht thiết bị tách sơng để tách chất lỏng khỏi Một thiết bị lọc coi nh thiết bị đặt trớc tổ hợp thiết bị tách khí để bảo vệ khỏi chất lỏng hay nớc + Thiết bị lọc (gas filter) đợc coi nh bình ... loại bình 2.2.2.1 Thiết bị bình tách trụ đứng Các thiết bị bình tách trụ đứng cú ng kớnh t 10 in n 10 ft, chiu cao cú th t t 4- 25 ft Gm cỏc loi sau: - Thiết bị tách trụ đứng pha hoạt động dầu ... ng x du 2.2.2.3 Thiết bị tách hình cầu Thiết bị tách hình cầu thng cú ng kớnh t 24- 72 in, gm loi sau: +Bình tách hình cầu pha hoạt động (dầu khí) + Bình tách hình cầu pha hoạt động (dầu khí...
 • 83
 • 661
 • 0

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG
... sung Hợp đồng mua bán Hợp đồng mua bán Hợp đồng nguyên tắc bán hàng Điều khoản Hợp đồng mua bán mâu thuẫn với điều khoản Hợp đồng thực theo điều khoản qui định Hợp đồng Hàng hóa 2.1 Hàng ... Bên toán xong toàn hàng hóa công nợ theo điều 8.2 nói 10.3 Các Hợp đồng bán hàng, Thỏa thuận tín dụng sửa đổi, bổ sung coi phụ lục phần tách rời Hợp đồng Hợp đồng Nguyên tắc bán hàng lập thành 04 ... định Hợp đồng 10 Hiệu lực Hợp đồng 10.1 Hợp đồng nguyên tắc có giá trị 12 tháng kể từ ngày ký kết Hết thời hạn trên, hai Bên ý kiến Hợp đồng tự động kéo dài 12 tháng tối đa không năm 10.2 Hợp đồng...
 • 5
 • 6,661
 • 51

Tài liệu Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng docx

Tài liệu Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng docx
... hàng hóa Bên rõ Hợp đồng mua bán khuôn khổ Hợp đồng Giao nhận hàng hóa 3.1 Số lượng hàng hóa, địa điểm giao nhận, chi phí vận chuyển qui định cụ thể Hợp đồng mua bán đơn đặt hàng 3.2 Hàng hóa giao ... 10.2 Hợp đồng thức hết hiệu lực hai Bên toán xong toàn hàng hóa công nợ theo điều 8.2 nói 10.3 Các Hợp đồng bán hàng, Thỏa thuận tín dụng sửa đổi, bổ sung coi phụ lục phần tách rời Hợp đồng Hợp đồng ... nhiệm theo qui định Hợp đồng 28-BM/PP/HDCV/FPT v4/1 4/5 10 Hiệu lực Hợp đồng 10.1 Hợp đồng nguyên tắc có giá trị 12 tháng kể từ ngày ký kết Hết thời hạn trên, hai Bên ý kiến Hợp đồng tự động kéo...
 • 5
 • 12,287
 • 175

8 nguyên tắc vệ sinh cần thiết doc

8 nguyên tắc vệ sinh cần thiết doc
... móng làm bé bị đau Vệ sinh tai Chỉ nên làm vệ sinh phần tai con, tai Không dùng đầu tăm thọc sâu vào tai bé Nếu bé cáu kỉnh hay chạm vào tai bé, dấu hiệu nhiễm trùng – bạn cần đưa bé khám 7 ... chơi bé… Đừng quên làm nắm đấm cửa, tay vịn cầu thang, bệ ngồi toilet… Vệ sinh đồ chơi Các bé thích đưa thứ vào miệng đồ chơi thường gần tay với Đảm bảo bạn thường xuyên ... hiểm tới da nhạy cảm bé Trong năm đầu tiên, tùy thời tiết, tắm cho 2-3 ngày lần Móng tay Đây phần cần cha mẹ đặc biệt ý Luôn nhớ cắt móng tay, móng chân cho con, không, bé tự cào vào Bạn cắt móng...
 • 4
 • 104
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóahợp đồng nguyên tắc về cung cấp hàng hoáhợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóahợp đồng nguyên tắc về gia công đặt hànghợp đồng nguyên tắc về vận chuyển hàng hóahợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp giữa các bên tham gia giao dịchnguyên tắc chung bảo trì thiết bịkế hoạch bảo trì thiết bị máy móckết quả hoạt động nhập khẩu vật tư và thiết bị máy móc của công ty masimexsử dụng hiệu quả máy móc thiết bị nâng cao trình độ sử dụng tscđ sử dụng khoa học nhằm tăng công suất và bảo trì thiết bị máy móc kịp thờimẫu hợp đồng nguyên tắc khảo sát thiết kếhợp đồng nguyên tắc khảo sát thiết kếmẫu hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bịquy định về hợp đồng nguyên tắchợp đồng nguyên tắc bảo trìCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viênLuan van quan ly de tai tốt nghiệpGA TTNNHCM voi CNMarx leninVận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nayNhận thức khái niệmPhép dùng người của chủ tịch hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauĐIỀU KIỆN của VIỆT NAMVăn hóa là nền tảng tinh thần của xã hộivh qua ca daoBồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội tạp chí quốc phòng toàn dân2 c++motsomorongsoc9 hamvaloptemplateBT Cấu Trúc máy tính có lời giảiGiao an mon the duc lop 4 hay da suathuy (1)giao an bai nha ba ngoaiUNG DUNG VI SINH TRONG SAN XUAT CHAT MAU THUC PHAMGiới thiệu phần mềm Quản lý văn bản