Buổi 11 hậu kì

Bài 11-Tây Âu thời hậu trung đại

Bài 11-Tây Âu thời hậu kì trung đại
... điều kiện, q trình ý nghĩa) + Những biểu kinh tế TBCN giai đoạn hậu kỳ trung đại + Những thay đổi xã hội Tây Âu thời hậu kỳ trung đại + Vẽ lược đồ các phát kiến địa lí ... cuối thề kỉ XIII Tây Âu lưu hành quan niệm qủa đất hình tròn b -Những phát kiến địa lí lớn Thời gian Tên nhà thám hiểm 1487 B Điaxơ Đi đến cực nam C.Phi 1492 C Cơlơmbơ Phát châu Mỹ 1497 Vaxcơ Gama ... Chủ - thợ LỊCH SỬ - LỚP 10 Trả lời câu hỏi : CÙNG VỚI SỰ HÌNH THÀNH QHSX TƯ BẢN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TÂY ÂU ĐÃ CĨ NHỮNG THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO ? Sự nảy sinh CNTB Tây Âu *Sự chuyển biến xã hội - Thương...
 • 33
 • 1,546
 • 7

Bài 11: Tây Âu thời hậu Trung Đại

Bài 11: Tây Âu thời hậu kì Trung Đại
... cực nam C.Phi 1492 C Côlômbô Phát châu Mỹ 1497 Vaxcô Gama Thời gian 1519 - 1522 Ma – gien - lan Đến Calicút Tây Nam ÂĐ Đi vòng quanh giới Điaxơ cực Nam châu Phi Cô lôm bô ( 1451 – 1506) Vaxcô ... phát triển dẫn đến nhu cầu hương liệu, vàng bạc, thị trường cao - Con đường giao lưu buôn qua Tây Á Địa Trung Hải bị người Ả Rập dộc chiếm -Khoa học kỹ thuật có bước tiến quan trọng: kỹ thuật đóng...
 • 12
 • 868
 • 11

Bài 11: Tây Âu thời hậu Trung Đại

Bài 11: Tây Âu thời hậu kì Trung Đại
... VECPUCCI Bài 11:TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI II/ Sự xuất chủ nghóa tư Tây Âu ? Đối với loài người ? ? Đối với vùng đất mới? **** ? Đối với châu Âu ? I-Những phát *Hậu ph/ kiến đòa lý Châu u: kiến ... Sỹ Long thương hội 11 Bài 11:TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI **** I-Những phát kiến đòa ly.ù III/ Phong trào văn hoá phục hưng ► Xem SGK tự soạn theo hướng dẫn sau: - Ra đời âu? - Ai khởi xướng? ... điều kiện, q trình ý nghĩa) + Những biểu kinh tế TBCN giai đoạn hậu kỳ trung đại + Những thay đổi xã hội Tây Âu thời hậu kỳ trung đại + Vẽ lược đồ các phát kiến địa lí 06/22/13 02:48 AM Hồng Sỹ...
 • 41
 • 595
 • 2

Tiết 15 - Bài 11: Tây Âu thời Hậu trung đại

Tiết 15 - Bài 11: Tây Âu thời Hậu kì trung đại
... thÞ trung ®¹i? Tiết 15 Bài 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI Những phát kiến địa lý a) Ngun nhân điều kiện: - Nguyên nhân điều kiện dẫn tới phát kiến đòa lí? Tiết 15 - Bài 11: TÂY ÂU THỜI HẬU ... lớn: i-a-x B.Đ HÀNH TRÌNH CỦA B ĐI-A-XƠ - 1497 10 C.Cô-lôm-bô 11 Va-xcôđơ Ga-ma ẤN ĐỘ 12 CHÂU Á Ph.Ma-gien-lan ẤN ĐỘ 13 b) Các phát kiến đòa lí lớn : - 1487 Điaxơ vòng qua cực nam lục đòa Châu Phi ... thò trường ngày tăng - Cần tìm đường để giao lưu buôn bán với phương Đông - Khoa học kỹ thuật tiến : kỹ thuật đóng tàu, la bàn, đồ… Tiết 15 - Bài 11: TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI Những phát kiến...
 • 27
 • 631
 • 2

BÀI 11:TÂY ÂU THỜI HẬU TRUNG ĐẠI

BÀI 11:TÂY ÂU THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI
... lĩnh PK Cổ vũ mở đường cho văn hóa châu âu vực văn hóa tư tưởng giai cấp tư sản chống phát triển cao lại chế độ phong kiến Cổ vũ mở đường cho văn hóa châu Âu phát triển cao - Nguyên nhân: +Giai ... tâm trạng -> Lê-ô-na ngừơi trước thời đại, người khổng lồ GV:Sếch- xpia: có tài gì?HS trả lời, GV : nhà văn, nhà soạn kịch Rô mê ô juy li ét Tếp đó, GV nêu câu hỏi: Em biết tác phẩm này? Có ... thành tựu nào? HS tiếp tục suy nghĩ,tự trả lời câu hỏi GV bổ sung chốt ý: Thời đại văn hóa phục hưng có tiến vượt bậc khoa học kĩ thuật, văn học nghệ thuật hội...
 • 4
 • 810
 • 4

bài 11 tây âu thời hậu trung đại

bài 11 tây âu thời hậu kì trung đại
... NHA - 1497 Vaxcụ Gama - 1498 Mi Ho Vng TY BAN -1519 NHA -1522 F Ma gien lan PHILIPPIN Philippin 11 - 1519 Mi Ho Vng 13-2-1522 10-1520 Magienlan back 16-3-1521 Trnh Hũa v Hm i xut dng Nhng chuyn ... chuyn i bin ca Trnh Hũa Mt s nhng chic thuyn ca Trnh Hũa chic thuyn ca C.Cụlụmbụ tỡm chõu M Ti ngi Trung Quc li t b li th i u cụng cuc phỏt kin a lý? Bn th gii d H qu - éem li nhng hiu bit v Trỏi ... Phc hng? Ni dung Em quan sát tranh La Giụ-cụng Qua tranh, em cú nhn xột gì? Con ngi luụn c coi l trung tõm ca v tr, l bỏu vt ca thiờn nhiờn => cao giỏ tr, v p ca ngi ễng A Dam B Eva Nội dung -Phê...
 • 50
 • 263
 • 0

bài 11: tây âu thời hậu trung đại

bài 11: tây âu thời hậu kì trung đại
... hội chợ nước châu âu thời trung đại : A Anh B Italia C Đức D Pháp Câu 10 Thành thị châu âu trung đại dời có tác dụng lãnh địa phong kiến A Thúc đẩy kinh tế lãnh địa phát triển B Kìm hãm phát triển ... D Lãnh chúa phong kiến Câu Hình thức bóc lột chủ yếu lãnh chúa phong kiến nông nô ? A Thuế C Lao dịch B Địa tô D Tât hình thức Câu Thành thị trung đại châu âu đời vào thời gian ? A Thế kỷ X C.Thế ... trường thủ công Câu Các hội chợ châu âu trung đại đời nhằm mục đích ? A Bảo vệ thương hội B Thúc đẩy hoạt động thương mại C Thúc đẩy thủ công nghiệp phát triển D Tất mục dích câu Hội chợ Sămpanhơ...
 • 22
 • 219
 • 0

Bai 11: Tây Âu thời hậu ki trung dai

Bai 11: Tây Âu thời hậu ki trung dai
... phong ki n? Đời sống kinh tế trị lãnh địa nào? Bài 11:TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI (tiết 1) NỘI DUNG BÀI HỌC 1.NHỮNG CUỘC PHÁT KI N ĐỊA LÍ SỰ NẢY SINH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở TÂY ÂU 1.Những phát ki n ... kinh doanh thay đổi quan hệ xã hội Tây Âu kỉ XI với thời hậu kỳ trung đại ? ( theo mẫu) BẢNG SO SÁNH SỰ CHUYỂN BIẾN VỀ HÌNH THỨC KINH DOANH VÀ QUAN HỆ XÃ HỘI TÂU ÂU Thế kỷ XI Thế kỷ XVI Thủ công ... bán qua Tây Á Địa Trung Hải bị người Ả Rập độc chiếm b/ Điều ki n  Khoa học - kĩ thuật có bước tiến quan trọng kĩ thuật đóng tàu, sa bàn, hải đồ NHỮNG THƯƠNG LỘ TỪ TÂY SANG ĐÔNG THỜI TRUNG ĐẠI...
 • 30
 • 591
 • 1

bài 11 tây âu thời hậu trung đại

bài 11 tây âu thời hậu kì trung đại
... phân hóa giai cấp xã hội Tây Âu thời hậu kỳ trung đại Câu 1: Nguyên nhân phát kiến địa lý? A.Do nhu cầu hương liệu, gia vị, vàng bạc, thị trường B Con đường giao thương từ Tây sang Đông bế tắc C ... D Thúc đẩy công trường thủ công thay phường hội 11 Câu 3: Các hình thức kinh doanh TBCN thủ công nghiệp, thương nghiệp Tây Âu thời hậu kỳ trung đại là: A Phường hội thương hội B Công trường thủ ... trường thủ công thương hội D Xưởng thủ công công ty thương mại Câu 4: Quan hệ sản xuất chủ yếu nông nghiệp Tây Âu thời hậu kỳ trung đại là: A Quan hệ lãnh chúa nông nô B Quan hệ địa chủ nông dân...
 • 22
 • 259
 • 1

bài 11.Tây âu hậu trung đại

bài 11.Tây âu hậu kì trung đại
... đồn điền (Tư sản) Sơ đồ phân hóa giai cấp xã hội Tây Âu thời hậu kỳ trung đại SK SK Biểu Xã hội Kinh tế Công Trường thủ công Công Đồn Giai cấp Mâu thuẫn Ty Điền Thương Trang Mại trại Tư sản Vô sản ... thay phường hội S 10 20 11 * Hãy chọn 01 đáp án Câu 3: Các hình thức kinh doanh TBCN thủ công nghiệp, thương nghiệp Tây Âu thời hậu kỳ trung đại là: A phường hội thương hội S B công trường thủ ... thủ công công ty thương mại S 10 20 12 * Hãy chọn 01 đáp án Câu 4: Quan hệ sản xuất chủ yếu nông nghiệp Tây Âu thời hậu kỳ trung đại là: A quan hệ lãnh chúa nông nô S B quan hệ địa chủ nông dân...
 • 25
 • 128
 • 0

Slide sử 10 bài 11 TÂY ÂU THỜI HẬU TRUNG ĐẠI _Quế chuyên ft Thanh Nhàn

Slide sử 10 bài 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI _Quế chuyên ft Thanh Nhàn
... TIẾT 15 – BÀI 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI NHỮNG CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ a Nguyên nhân, điều kiện b Các phát kiến địa lí lớn c Hệ TIẾT 15 – BÀI 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI NHỮNG CUỘC ... 15 – BÀI 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI NHỮNG CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ a Nguyên nhân, điều kiện b Các phát kiến địa lí lớn - B Đi-a-xơ - C Cô-lôm-bô TIẾT 15 – BÀI 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI ... TIẾT 15 – BÀI 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI NHỮNG CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ a Nguyên nhân, điều kiện b Các phát kiến địa lí lớn BỒ ĐÀO NHA Châu Âu TÂY BAN NHA Châu Phi Châu Á BỒ ĐÀO NHA TÂY BAN NHA...
 • 47
 • 373
 • 0

Những nét tương đồng và điểm khác biệt về lĩnh vực dân sự trong bộ luật Hammurabi và luật La Mã thời cộng hòa hậu kì.

Những nét tương đồng và điểm khác biệt về lĩnh vực dân sự trong bộ luật Hammurabi và luật La Mã thời cộng hòa hậu kì.
... hà khắc, dã man C KẾT LUẬN Rõ ràng, lĩnh vực luật dân luật Hammurabi luật La điểm tương đồng khác Đánh giá hai luật này, nói luật Hammurabi luật La luật giá trị nghiên cứu pháp lý nói ... đẳng đương quan hệ dân thể đậm nét luật La Trong đó, lĩnh vực dân luật Hammurabi lại ghi nhận bất bình đẳng cá nhân tham gia vào quan hệ dân Một điểm khác biệt quan hệ dân luật Hammurabi thường ... gia đình Luật dân La điều chỉnh quan hệ tài sản mà quan hệ nhân thân phát sinh công dân La với nhau, người La người quốc tịch La Mã, công dân nô lệ Ví dụ quy định quốc tịch La Mã, danh...
 • 6
 • 1,561
 • 24

BỘ ĐỀ ÔN TẬP LỚP 11 HỌC I (08-09)

BỘ ĐỀ ÔN TẬP LỚP 11 HỌC KÌ I (08-09)
... ;Ø:tÏ—Ž÷ZơL>Éà Ã9”ÇÕ}-¢¥ I xz¿ÕỈ§¹ÝÊE” ... H?C KI I L?P 11\ D? THI HKI 11. doc`À Ơỵ¬ÌỴÌÚÛÀQ•ÙÀï`Hõ#Tè¨+ ‘ª €£ˆj¤h£©Õ°Œ£(2õˆf:#0À=T`F÷™yº¨¯·hj õ^÷ÞýýïƯơÍËË‚®®ª®®ªỵóò³™¬ỉV|óŸ*ỵ®¼¼¸34ß4ỴO"±;¢×ƯºÀ©BỊ@ Ú—/êNEÐE§ˆòc¬…KŽ3"1#›€àQš!‡˜Bi*ùm]#c®¥×ơÁ%ư}@óƠĨ|ýø+‰)•YC`r«ÚZÐĨ£½O¹õ...
 • 66
 • 667
 • 0

đề hóa 11.học I.nâng cao.Hay

đề hóa 11.học kì I.nâng cao.Hay
... 2Câu 20: Trong phản ứng : HSO4 + H2O  H3O + SO4 Nước đóng vai trò; A Môi trường B Một Bazơ Mã đề 111 trang 2/4 C Một muối D Một axit Câu 21: dung dịch :K2SO3,Na2SO4,,NH4Cl,KHS ,NaHCO3,HCl số ... 32: Nhiệt phân hoàn toàn 14,8g Mg(NO3)2 Toàn lượng khí thu ĐKTC tích là; A 8,96 lit B 5,6 lít Mã đề 111 trang 3/4 C 4,48 lít D 0,112 lít Câu 33: Cho m gam Mg tan hoàn toàn dung dịch HNO3, phản ... Al2O3.2BeO.2SiO2 C Al2O3.4BeO.2SiO2 B Al2O3.3BeO.6SiO2 D 2Al2O3.3BeO.4SiO2 -HẾT - Mã đề 111 trang 4/4 ...
 • 4
 • 296
 • 3

Xem thêm