Buổi 6 anh sang

Giáo án vật lý lớp 6 - ÁNH SÁNG TRẮNG – ÁNH SÁNG MÀU pdf

Giáo án vật lý lớp 6 - ÁNH SÁNG TRẮNG – ÁNH SÁNG MÀU pdf
... Chiếu ánh sáng qua lọc - Hs đọc tài liệu, hoàn thiện ghi màu ta sã ánh sáng màu lọc + Chiếu ánh sáng màu qua ấm lọc màu màu ta ánh sáng màu đỏ + Chiếu ánh sáng màu qua lọc khác màu không ánh ... nhiều màu Gv sắc khác - Vậy nguồn sáng nguồn phát ánh sáng trắng, ánh sáng màu chúng tạo nào? - Ghi mục - Gv ghi mục Hoạt động 2: Tùm hiểu nguồn ánh sáng trắng nguồn ánh sáng màu < 15 phút > I- NGUỒN ... PHÁT RA ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU: 1- Nguồn phát ánh sáng trắng: - Hs đọc tài liệu, quan sát bóng - Yêu cầu Hs đọc tài liệu quan sát nhanh vào dây tóc đèn sáng bóng đèn sáng bình - Trả lời...
 • 5
 • 319
 • 0

Chuyên đề 6: Sóng ánh sáng

Chuyên đề 6: Sóng ánh sáng
... Một sóng âm sóng ánh sáng truyền từ khơng khí vào nước bước sóng A sóng âm tăng bước sóng sóng ánh sáng giảm B sóng âm giảm bước sóng sóng ánh sáng tăng C sóng âm sóng ánh sáng giảm D sóng âm sóng ... Câu 6: Hiện tượng giao thoa chứng tỏ A ánh sáng có chất sóng B ánh sáng sóng ngang C ánh sáng sóng điện từ D ánh sáng bị tán sắc Câu 7: Hiện tượng giao thoa ánh sáng quan sát hai nguồn ánh sáng ... màu sắc ánh sáng B tần số ánh sáng C tốc độ truyền ánh sáng D chiết suất lăng kính ánh sáng Câu 27: Chọn câu trả lời câu sau: A Sóng ánh sáng có phương dao động dọc theo phương truyền ánh sáng B...
 • 51
 • 453
 • 11

Ôn thi đại học môn Vật lý: Chuyên đề 6 - Sóng ánh sáng

Ôn thi đại học môn Vật lý: Chuyên đề 6 - Sóng ánh sáng
... Một sóng âm sóng ánh sáng truyền từ khơng khí vào nước bước sóng A sóng âm tăng bước sóng sóng ánh sáng giảm B sóng âm giảm bước sóng sóng ánh sáng tăng C sóng âm sóng ánh sáng giảm D sóng âm sóng ... LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 45 CHUN ĐỀ 6: SĨNG ÁNH SÁNG - ĐT: 0 168 9.9 96. 187 http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com 1,2m Chiếu sáng hai khe ánh sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng ... THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ 50 CHUN ĐỀ 6: SĨNG ÁNH SÁNG - ĐT: 0 168 9.9 96. 187 http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com Câu 60 (ĐH 2012): Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng...
 • 51
 • 526
 • 0

Chương 6 " Khúc xạ ánh sáng" potx

Chương 6
... Tia tới S Tia phản xạ Không khí i i′ Nước óc G xạ ản ph S′ I Góc khúc xạ N′ Mặt phân cách r R Tia khúc xạ I SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: Định luật khúc xạ ánh sáng: Khi thay ... 6, 5 13 19,5 31 35 0,174 0,342 0,500 0, 766 0, 866 0,113 0,225 0,334 0,515 0,574 I Khối nhựa bán trụ suốt  350  310 19,5  R I SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: Định luật khúc xạ ... SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: Định luật khúc xạ ánh sáng: Dụng cụ đo góc i r Tia pháp S Thước đo độ tuyến  300 Bảng 26. 1 SGK  500  60 0 i (độ) r(độ) sini sinr 10 20 30 50 60 ...
 • 15
 • 523
 • 1

chương 6 khúc xạ ánh sáng

chương 6 khúc xạ ánh sáng
... thẳng ánh sáng 2) Định luật phản xạ ánh sáng Trong môi trường suốt đồng tính ánh sáng truyền theo đường thẳng 3) Định luật khúc xạ ánh sáng I) Nội dung SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1)Hiện tượng khúc xạ ánh ... tới i 00 200 300 400 500 60 0 700 800 Góc khúc xạ 00 170 250 330 410 500 560 60 0 Sin i 0.342 0.5 0 .64 3 0. 766 0 866 0.94 0.985 Sin r 0.292 0.422 0.544 0 .65 6 0. 766 0.829 0. 866 Kết luận 2: Với môi trường ... : Khúc xạ ánh sáng tượng lệch phương (gãy ) tia sáng truyền xiên góc qua mặt phân cách môi trường suốt khác 2) Định luật khúc xạ ánh sáng N S S’ i’ i’ : góc phản xạ IR : tia khúc xạ r: góc khúc...
 • 23
 • 263
 • 0

chuyên đề 6. hiện tượng khúc xạ - phản xạ toàn phần ánh sáng

chuyên đề 6. hiện tượng khúc xạ - phản xạ toàn phần ánh sáng
... sáng phản xạ toàn phần chùm tia khúc xạ CHUYÊN ĐỀ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ - PHẢN XẠ TOÀN PHẦN ÁNH SÁNG - ĐT: 01689.9 96.1 87 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com D Khi có phản ... 70 (cm) CHUYÊN ĐỀ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ - PHẢN XẠ TOÀN PHẦN ÁNH SÁNG - ĐT: 01689.9 96.1 87 Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com III HƯ NG D N GI I VÀ TR L I Khúc x ánh sáng 6.1 Chọn: ... (cm) 6.2 7 Chiếu chùm tia sáng song song không khí tới mặt nước ( n = 4/3) với góc tới 450 Góc hợp tia khúc xạ tia tới là: CHUYÊN ĐỀ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ - PHẢN XẠ TOÀN PHẦN ÁNH SÁNG - ĐT: 01689.9 96.1 87...
 • 17
 • 793
 • 6

Chương 6: Khúc xạ ánh sáng pptx

Chương 6: Khúc xạ ánh sáng pptx
... CHỦ ĐỀ ng KHÚC XẠ ÁNH SÁNG – LƯỢNG CHẤT PHẲNG Ôn  Khúc xạ tượng chùm tia sáng bò đổi phương đột ngột truyền xiên góc qua mặt phân cách hai môi trường suốt khác  Đònh luật khúc xạ ánh sáng (Đònh ... GV Ng KHÚC XẠ ÁNH SÁNG YÊU CẦU CẦN ĐẠT  KIẾN THỨC Phát biểu đònh luật khúc xạ ánh sáng, nêu chiết suất tuyệt đối, chiết suất tỉ đối mối quan hệ chiết suất với tốc độ ánh sáng môi trường, ... phản xạ toàn phần nêu điều kiện xảy tượng Mô tả truyền ánh sáng cáp quang, nêu ứng dụng cáp quang tiện lợi  KĨ NĂNG - Vận dụng hệ thức đònh luật khúc xạ ánh sáng - Giải tập tượng phản xạ toàn...
 • 16
 • 636
 • 13

Chương 6: Giao thoa ánh sáng ppt

Chương 6: Giao thoa ánh sáng ppt
... Quang học sóng: nghiên cứu …………, ………… ………… ánh sáng với môi trƣờng vật chất dựa sở tính chất sóng ánh sáng _ Quang lộ ánh sáng thời gian t quãng đƣờng ánh sáng truyền đƣợc chân B không khoảng thời ... F Vân sáng  L1  L2  k Vân tối  L1  L2  (k  ) _ Vân giao thoa vòng tròn sáng, tối xen kẽ tiêu diện TK, có tâm F (vân …………….) M i i n d 6.5 GIAO THOA BỞI BẢN MỎNG Hình ảnh giao thoa tự ... 6.3 GIAO THOA BỞI NGUỒN ĐIỂM y _ Với k =  ys = 0: gốc O trùng với vân cực đại giao thoa (vân sáng trung tâm) i VSTT _ Khoảng vân: khoảng cách vân sáng (hay vân tối) kế tiếp: i D M O i 6.3 GIAO...
 • 24
 • 158
 • 2

Hiệu quả buổi thuyết trình dưới ánh sáng của xã hội học về ngôn ngữ doc

Hiệu quả buổi thuyết trình dưới ánh sáng của xã hội học về ngôn ngữ doc
... thanh, ngôn ngữ nhóm nhỏ khác với ngôn ngữ toàn hội Bên Tây bên ta, luân lý bắt ta phải tự trọng tôn trọng người khác Ngôn tứ đức – công dung ngôn hạnh - mà người xưa dạy dỗ bà mẹ Không trường học ... thường tránh dùng từ thô tục Pierre Bourdieu (1930-2002) đại thụ hội học Pháp, ông tiếng toàn cầu Với Ngôn ngữ ngôn từ” (Ce que parler veut dire, xuất năm 1982), Bourdieu nhấn mạnh ngôn từ ... sau Những nghĩa nằm cấu trúc hội, liên hệ hội hay giới biểu tượng Thí dụ với từ “giàu nghèo” ta nghĩ tới xung đột giai cấp, bóc lột giá trị thặng dư, tới học thuyết Marx hay Weber, Như...
 • 3
 • 217
 • 0

chuong 6 - khuc xa anh sang ( cuc hay )

chuong 6 - khuc xa anh sang ( cuc hay )
... 15 (dm) D h = 1,8 (m) Cõu 37: Một ngời nhìn xuống đáy chậu nớc (n = 4/ 3) Chiều cao lớp nớc chậu 20 (cm) Ngời thấy đáy chậu dờng nh cách mặt nớc khoảng A 10 (cm) B 15 (cm) C 20 (cm) D 25 (cm) Cõu ... A 1,5 (m) B 80 (cm) C 90 (cm) D (m) Cõu 36: Một ngời nhìn sỏi dới đáy bể nớc thấy ảnh dờng nh cách mặt nớc khoảng 1,2 (m), chiết suất nớc n = 4/3 Độ sâu bể là: A h = 90 (cm) B h = 10 (dm) C h ... dày (cm), chiết suất n = 1,5 đợc đặt không khí Điểm sáng S cách 20 (cm) ảnh S S qua hai mặt song song cách S khoảng A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) Cõu 41: Một hai mặt song song có bề dày (cm), chiết...
 • 13
 • 488
 • 6

Giáo án vật lý lớp 6 - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG ppsx

Giáo án vật lý lớp 6 - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG ppsx
... tới mắt - Hs tia tới, , điểm tới, tia khúc - Yêu cầu Hs rút kết luận xạ, góc tới, góc khúc xạ. , so sánh - Khi tia sáng truyền từ nước góc tới góc khúc xạ không có đặc điểm - Hs hoàn thành C6 giống, ... 12 phút > I- Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: 1- Quan sát: - Yêu cầu Hs đọc nghiên cứu mục - Hs quan sát Hình vẽ 40.2, đọc tài 1, rút nhận xét đường truyền liệu, trả lời câu hỏi của tia sáng a) Đường ... lại - Hs tham gia thảo luận, trả lời vấn đề cần nắm câu hỏi Gv - Yêu cầu Hs hoàn thành ghi - Hs hoàn thành ghi 2- Kết luận: - Gv thông báo tượng khúc - Hs tiếp nhận thông tin mới, hoàn xạ ánh sáng...
 • 8
 • 341
 • 0

Giáo án vật lý lớp 6 - SỰ PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRẮNG pdf

Giáo án vật lý lớp 6 - SỰ PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRẮNG pdf
... Ánh sáng trắng qua lăng kính phân tích thành dãi màu => phân tích ánh sáng trắng lăng kính 3- Kết luận: - Hs rút kết luận, hoàn thành ghi (SGK) Hoạt động 3: Tìm hiểu phân tích chùm ánh sáng trắng ... chùm ánh sáng trắng lăng kính < 18 phút > I- PHÂN TÍCH MỘT CHÙM ÁNH SÁNG BẰNG LĂNG KÍNH: 1- Thí nghiệm 1: - Gv: cung cấp số vấn đề lăng kính - Yêu cầu Hs đọc thông tin thí - Tiếp nhận thông tin - ... + Ánh sáng qua đĩa CD => pảhn xạ lại chùm ánh sáng màu 2- Kết luận: - Tổ chức cho Hs rút kết luận - Hs rút kết luận đạo Gv - Hoàn thành ghi - Yêu cầu Hs hoàn thành ghi III- KẾT LUẬN CHUNG: -...
 • 6
 • 376
 • 0

Giáo án vật lý lớp 6 - SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU pdf

Giáo án vật lý lớp 6 - SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU pdf
... ghi - Hoàn thành ghi 2- Kết luận: - Hs rút kết luận đạo Gv - Hoàn thành ghi Hoạt động 4: Tìm hiểu trộn ba ánh sáng màu với để ánh sáng màu < 12 phút > II- TRỘN BA ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU ĐỂ ĐƯỢC ÁNH ... phút > I- THẾ NÀO LÀ TRỘN ÁNH SÁNG MÀU VỚI - Gv: Hướng dẫn Hs đọc tài liệu, quan sát thí nghiệm, rả lời câu hỏi: + Trộn ánh sáng màu gì? + Thiết bị trộn ánh sáng màu có cấu tạo NHAU: - Hs đọc ... sổ? Tại có lọc màu? Có gương phẳng - Yêu cầu Hs tự hoàn thành ghi - Hoàn thành ghi Hoạt động 3: Tìm hiểu kết trộn hai ánh sáng màu < 12 phút > II- SỰ TRỘN HAI ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU: - Yêu cầu Hs...
 • 4
 • 288
 • 1

BÀN TAY ÁNH SÁNG - CHƯƠNG 6 docx

BÀN TAY ÁNH SÁNG - CHƯƠNG 6 docx
... thường Nó trở nên khó nắm bắt Ta nghĩ ta "đặt vào chỗ nó" với điện tượng khác không-bất-thường-như-thế, lại tuột khỏi tay ta khiến cho ta nghĩ: "Thật ? Nhưng mặt khác, đại khái có phải điện không ... viên nhỏ xíu nầy nhiều nạp đủ lượng sáng chói mà quan sát dãy núi Alpes Thụy Sĩ, nơi có nhiều ngày nắng chói chang tuyết phủ vật thành đống dầy Rõ ràng ánh sáng mặt trời nạp lượng cho viên nhỏ ... hồng đỏ, tương tự màu chồi lộc Nếu bạn nhìn kỹ nhỏ trồng vườn nhà, bạn thấy tượng tương tự Đặt ánh sáng chói chang trước màu tối Bạn thấy vạch màu lục ngã xanh lóe lên dọc theo hướng tăng trưởng...
 • 11
 • 188
 • 0

Chuong 6: Phản xạ và khúc xạ ánh sáng pptx

Chuong 6: Phản xạ và khúc xạ ánh sáng pptx
... tia phản xạ IR sáng  Khi : không tia khúc xạ toàn tia tới bị phản xạ ngược lại ban đầu lúc tia phản xạ sáng tia tới  Phần : Trắc nghiệm Câu1:Nhận xét sau sai a)Tỉ số gốc tới với góc khúc xạ ... truyền ánh sáng môi trường c)Có thể lớn nhỏ không d)Không thay đổi ánh sáng Câu 3: Chọn câu : Chiếu tia sáng vào không khí, a) Góc tới i nhỏ,chỉ có tia khúc xạ mà tia phản xạ b)Tăng góc tới i góc khúc ... góc khúc xạ r tăng tăng chậm i c) Góc tới i= tia khúc xạ nằm mặt phân cách bắt đầu có tia phản xạ d) góc tới i> thi tia phản xạ tia tới Câu 4:Hiện tượng phản xạ toàn phần a) Luôn xảy ánh sáng truyền...
 • 10
 • 2,107
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: giao an hai buoi tieng anh 6chuyên đề 6 sóng ánh sáng ltđhchương 6 lượng tử ánh sáng§§6 vận tốc ánh sáng trong một môi trường chuyển độnggiải bài tập vật lý 12 cơ bản chương 6 lượng tử ánh sáng pdfvào mùa hè buổi tối ta hay thấy những con đom đóm phát sáng nhấp nháy giống như ánh sáng điện hãy giải thíchcâu 6 trong chân không ánh sáng tím có bước sóng mỗi phôtôn của ánh sáng này mang năng lượng xấp xỉ bằngánh sánghấp thụ ánh sángkhúc xạ ánh sángsóng ánh sánghiệu ứng ánh sánglượng tử ánh sánglượng tử ánh sángtán sắc ánh sángHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây