Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn, thức ăn, mật độ ương đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá dìa công siganus guttatus (bloch, 1787) giai đoạn từ 2 4 cm

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ ương đến sinh trưởng tỷ lệ sống của hầu thái bình dương (crassostrea angulata lamarck, 1819) giai đoạn ấu trùng chữ d đến con giống cấp 2 (15 mm)

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ ương đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của hầu thái bình dương (crassostrea angulata lamarck, 1819) giai đoạn ấu trùng chữ d đến con giống cấp 2 (15 mm)
... tốc độ sinh trưởng tỷ lệ sống hầu giai đoạn giống cấp đến giống cấp (1 5mm): 4 .2. 3.1 Ảnh hưởng mật độ ương tới tỷ lệ sống hầu giai đoạn giống cấp đến giống cấp (1 5mm): Bảng 4.9 Tỷ lệ sống hầu giai ... nghiệm 29 29 4 .2. 2 Ảnh hưởng mật độ ương tới sinh trưởng tỷ lệ sống hầu giai đoạn spat đến giống cấp (3 – mm) 30 4 .2. 3 Ảnh hưởng mật độ ương tới tốc độ sinh trưởng tỷ lệ sống hầu giai đoạn giống cấp ... – mm) 4 .2. 2.1 Ảnh hưởng mật độ ương tới tỷ lệ sống hầu giai đoạn spat đến giống cấp (3 – mm): Ảnh hưởng mật độ ương tới tỷ lệ sống hầu giai đoạn giống cấp thể bảng 8: Bảng 4.6 Tỷ lệ sống hầu giai...
 • 61
 • 133
 • 0

Ảnh hưởng của độ mặn, mật độ nuôi đến sinh trưởng tỷ lệ sống của hầu giống tam bộ Thái Bình Dương

Ảnh hưởng của độ mặn, mật độ nuôi đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của hầu giống tam bộ Thái Bình Dương
... 42 2.2 Ảnh hưởng độ mặn đến sinh trưởng chiều cao hầu giống tam bội Thái Bình Dương (C.gigas): 45 Ảnh hưởng mật độ đến sinh trưởng tỷ lệ sống hầu giống tam bội Thái Bình Dương (C.gigas): ... 3.1.2 Ảnh hưởng mật độ đến sinh trưởng chiều cao hầu giống tam bội Thái Bình Dương (C.gigas): 50 3.2 Ảnh hưởng mật độ ương nuôi đến tỷ lệ sống hầu giống tam bội Thái Bình Dương (C.gigas): ... 47 3.1 Ảnh hưởng mật độ đến sinh trưởng hầu giống tam bội Thái Bình Dương (C.gigas): 48 3.1.1 Ảnh hưởng mật độ đến sinh trưởng chiều dài hầu giống tam bội Thái Bình Dương (C.gigas):...
 • 72
 • 610
 • 2

ảnh hưởng của mật độ ương lên sinh trưởng tỷ lệ sống của bống tượng giai đoạn 1 tháng đến 2 tháng tuổi

ảnh hưởng của mật độ ương lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá bống tượng giai đoạn 1 tháng đến 2 tháng tuổi
... ương với mật độ khác Hình 4 . 12 : Bống tượng giống 40 CHƯƠNG V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 5 .1 Kết luận Thí nghiệm ảnh hưởng mật độ ương đến tăng trưởng tỷ lệ sống Bống tượng giai đoạn từ đến tháng ... lượng 23 4 .2. 2 .1 Tốc độ tăng trưởng trọng lượng 24 4 .2 .1. 2 Tốc độ tăng trưởng theo ngày trọng lượng 4 .2 .1. 3 Tốc độ tăng trưởng đặc biệt khối lượng 4 .2. 3 Tỷ lệ sống 29 4 .2. 3 .1 Nguyên nhân tỷ lệ sống ... ăn lên tăng trưởng bống tượng 2. 4 .1 Thức ăn 10 2. 4 .2 Nhịp cho ăn 10 10 CHƯƠNG III 11 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3 .1 Thời gian địa điểm thực đề tài 11 3 .2 Nguồn thí nghiệm 11 3.3...
 • 43
 • 402
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn, thức ăn đến sinh trưởng tỷ lệ sống của ấu trùng ốc đĩa (nerita baleata reeve, 1855) tại khánh hòa

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn, thức ăn đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng ốc đĩa (nerita baleata reeve, 1855) tại khánh hòa
... dung nghiên cứu: Nghiên cứu ảnh hƣởng độ mặn thức ăn lên sinh trƣởng tỷ lệ sống ấu trùng ốc đĩa giai đoạn veliger Nghiên cứu ảnh hƣởng độ mặn thức ăn lên sinh trƣởng tỷ lệ sống ấu trùng ốc đĩa ... Nghiên cứu ảnh hƣởng thức ăn đến sinh trƣởng tỷ lệ sống ấu trùng ốc đĩa giai đoạn trôi - Nghiên cứu ảnh hƣởng thức ăn đến sinh trƣởng tỷ lệ sống ấu trùng ốc đĩa giai đoạn sống đáy 12 Ảnh hƣởng đĩa ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN QUỐC THẮNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA ĐỘ MẶN, THỨC ĂN ĐẾN SINH TRƢỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG ỐC ĐĨA (Nerita balteata Reeve, 1855) LUẬN VĂN THẠC...
 • 55
 • 176
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn, mật độ đến sinh trưởng tỷ lệ sống của chạch sông mastacembelus armatus(lacépède, 1800) từ giai đoạn 20/25g con

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn, mật độ đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá chạch sông mastacembelus armatus(lacépède, 1800) từ giai đoạn 20/25g con
... cho Ch ch sông giai ño n t 20-25g/ 1.3 N i dung nghiên c u - Xác ñ nh lo i th c ăn phù h p cho Ch ch sông giai ño n t 20 25g /con - Nghiên c u nh hư ng c a m t ñ nuôi ñ n t l s ng sinh ... p xương: Oisteichthyes Phân l p vây tia: Actianopterygii B Ch ch sông: H Ch ch sông: Gi ng Ch ch sông: Loài: Sybranchiformes Mastacembelidae Mastacembelus M armatus (Lacépède, 1800) ... 1800) Tên thư ng g i Ch ch sông, Ch ch ch u Hình 2.1 Hình thái Ch ch sông 2.1.2 ð c ñi m sinh trư ng Ch ch sông loài tăng trư ng tương ñ i ch m, kích c trung bình khai thác thư...
 • 88
 • 164
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn lên quá trình phát triển phôi sinh trưởng tỷ lệ sống đến 30 ngày tuổi của rô đồng (anabas testusdineus)

nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn lên quá trình phát triển phôi sinh trưởng và tỷ lệ sống đến 30 ngày tuổi của cá rô đồng (anabas testusdineus)
... mặn lên trình phát triển phôi, sinh trưởng tỷ lệ sống đến 30 ngày tuổi đồng (Anabas testudineus) ” thực Mục tiêu đề tài Xác định ảnh hưởng độ mặn lên phát triển phôi sinh trưởng đồng ... VIỆT NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN PHÔI SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG ĐẾN 30 NGÀY TUỔI CỦA CÁ RÔ ĐỒNG (Anabas testusdineus) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN LÝ NGHỀ CÁ ... Các tiêu môi trường nước ấp thí nghiệm Bảng 4.2 Ảnh hưởng tăng dần độ mặn đến phát triển phôi đồng Bảng 4.3 Ảnh hưởng gây sock độ mặn đến phát triển phôi đồng Bảng 4.4 Ảnh hưởng độ...
 • 76
 • 254
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn, mật độ nuôi lên sinh trưởng tỷ lệ sống của khoang cổ cam (amphiprion percula lacepede, 1802) giai đoạn từ mới nở đến 60 ngày tuổi

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn, mật độ nuôi lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá khoang cổ cam (amphiprion percula lacepede, 1802) giai đoạn từ mới nở đến 60 ngày tuổi
... từ 30 đến 60 ngày tuổi (3) Nghiên cứu ảnh hƣởng mật độ nuôi lên sinh trƣởng tỷ lệ sống khoang cổ cam giai đoạn từ nở đến 30 ngày tuổi (4) Nghiên cứu ảnh hƣởng mật độ nuôi lên sinh trƣởng tỷ ... (1) Nghiên cứu ảnh hƣởng thức ăn lên sinh trƣởng tỷ lệ sống khoang cổ cam giai đoạn từ nở đến 30 ngày tuổi (2) Nghiên cứu ảnh hƣởng thức ăn lên sinh trƣởng tỷ lệ sống khoang cổ cam giai đoạn ... hƣởng mật độ nuôi lên sinh trƣởng tỷ lệ sống khoang cổ cam giai đoạn từ nở đến 30 ngày tuổi 37 3.4 Thí nghiệm ảnh hƣởng mật độ nuôi lên sinh trƣởng tỷ lệ sống khoang cổ cam giai đoạn từ...
 • 72
 • 426
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của loại lượng thức ăn đến sinh trưởng tỷ lệ sống của tôm he chân trắng (penaeus vannamei) sạch bệnh giai đoạn tôm postlarvae 10 đến postlarvae 45

Nghiên cứu ảnh hưởng của loại và lượng thức ăn đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của tôm he chân trắng (penaeus vannamei) sạch bệnh giai đoạn tôm postlarvae 10 đến postlarvae 45
... tài t : 04/2 010 ñ n 10/ 2 010 3.2 V t li u nghiên c u ð i tư ng nghiên c u: Tôm he chân tr ng (Penaeus vannamei) s ch b nh giai ño n Postlarvae 10 (Pl10) ñ n Postlarvae 45 (Pl45) Tôm Pl10 ñư c l y ... th c ăn phù h p cho tôm he chân tr ng giai ño n Pl10 Pl45 - Xây d ng kh u ph n ăn phù h p cho tôm he chân tr ng giai ño n Pl10Pl45 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c ... u nh hư ng c a lo i lư ng th c ăn ñ n sinh trư ng t l s ng c a Tôm he chân tr ng (Penaeus vannamei) s ch b nh giai ño n tôm Postlarvae 10 ñ n Postlarvae 45 1.2 M c tiêu c a ð tài Bư c ñ u thí...
 • 97
 • 343
 • 0

BÁO CÁO " ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN ĐỘ MẶN ĐẾN SINH TRƯỞNG TỶ LỆ SỐNG KHOANG CỔ ĐỎ (Amphiprion frenatus Brevoort, 1856) (DƯỚI 60 NGÀY TUỔI) " pdf

BÁO CÁO
... nghiệm ảnh hưởng thức ăn độ mặn đến sinh trưởng tỷ lệ sống Khoang Cổ Đỏ (dưới 60 ngày tuổi) cho thấy, thức ăn tảo tươi, luân trùng copepoda giúp 30 ngày tuổi tăng trưởng nhanh loại thức ăn ... đến tỷ lệ sống Tỷ lệ sống sinh sản nhân tạo phụ thuộc vào nhiều yếu tố điều kiện môi trường sống, chất lượng đàn bố mẹ đặc biệt thức ăn Thức ăn yếu tố ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ sống ... nghiệm ảnh hưởng loại thức ăn độ mặn khác đến sinh trưởng tỷ lệ sống Khoang Cổ Đỏ (từ đến 60 ngày tuổi) Phương pháp thu thập xử lý số liệu Số liệu thứ cấp Thu thập số liệu thông qua báo cáo khoa...
 • 10
 • 359
 • 1

Tìm hiểu ảnh hưởng của các loại thức ăn đến sinh trưởng tỷ lệ sống của ấu trùng chẽm (lates calcarifer bloch, 1790) giai đoạn 2 đến 45 ngày tuổi, tại trung tâm nghiên cứu phát triển nuôi b

Tìm hiểu ảnh hưởng của các loại thức ăn đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng cá chẽm (lates calcarifer bloch, 1790) giai đoạn 2 đến 45 ngày tuổi, tại trung tâm nghiên cứu và phát triển nuôi b
... Rotifer đến < /b> sinh < /b> trưởng < /b> tỷ < /b> lệ < /b> sống < /b> ấu < /b> trùng < /b> cá < /b> Chẽm < /b> giai < /b> đoạn < /b> đến < /b> 15 ngày < /b> tuổi § Ảnh hưởng < /b> loại < /b> thức < /b> ăn < /b> đến < /b> sinh < /b> trưởng < /b> tỷ < /b> lệ < /b> sống < /b> ấu < /b> trùng < /b> cá < /b> Chẽm < /b> giai < /b> đoạn < /b> 25< /b> đến < /b> 45 < /b> ngày < /b> tuổi Do kiến thức < /b> có ... www.pdffactory.com 2.< /b> 2 Ảnh hưởng < /b> mật độ Rotifer đến < /b> tỷ < /b> lệ < /b> sống < /b> 31 Ảnh hưởng < /b> loại < /b> thức < /b> ăn < /b> lên sinh < /b> trưởng < /b> tỷ < /b> lệ < /b> sống < /b> ấu < /b> trùng < /b> cá < /b> Chẽm < /b> giai < /b> đoạn < /b> 25< /b> - 45 < /b> ngày < /b> tuổi 31 3.1 Ảnh hưởng < /b> loại < /b> thức < /b> ăn < /b> đến < /b> sinh < /b> ... cá < /b> Chẽm < /b> (Lates < /b> calcarifer)< /b> Ảnh hưởng < /b> loại < /b> thức < /b> ăn < /b> đến < /b> sinh < /b> trưởng < /b> tỷ < /b> lệ < /b> sống < /b> ấu < /b> trùng < /b> cá < /b> Chẽm < /b> giai < /b> đoạn < /b> 25< /b> đến < /b> 45 < /b> ngày < /b> tuổi Nhận xét kết luận Hình 11: Sơ đồ khối nội dung nghiên < /b> cứu < /b> 3 .2 < /b> Tìm < /b> hiểu...
 • 50
 • 536
 • 1

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN ĐẾN SINH TRƯỞNG TỶ LỆ SỐNG CỦA HỒNG BẠC (Lutjanus argentimaculatus Forsskal, 1775) GIAI ĐOẠN TỪ HƯƠNG LÊN GIỐNG

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ HỒNG BẠC (Lutjanus argentimaculatus Forsskal, 1775) GIAI ĐOẠN TỪ CÁ HƯƠNG LÊN CÁ GIỐNG
... n t hương lên gi ng" ð tài lu n văn ñã tri n khai thí nghi m ương H ng b c giai ño n hương lên gi ng b ng th c ăn TV1, TV2 v i lo i th c ăn ñ i ch ng tươi th c ăn nuôi Ch ... giai ño n hương, gi ng thương ph m Hai lo i th c ăn (TV1, TV2) cho giai ño n ương hương lên gi ng H ng b c ñã ñư c th nghi m s n xu t v i m c ñích ð k t h p gi a nghiên c u ... giai ño n u trùng ñ n lo i th c ăn t ng h p, tươi cho giai ño n hương, gi ng, nuôi thương ph m S d ng tươi băm nh làm th c ăn ñ ương hương, gi ng không nh ng không ch ñ ng...
 • 94
 • 473
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ lưu tốc dòng chảy đến sinh trưởng tỷ lệ sống của hàu thái bình dương (crassostrea gigas thunberg, 1793) giai đoạn 0 5mm đến giống cấp 1 trong hệ thống upwelling)

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và lưu tốc dòng chảy đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của hàu thái bình dương (crassostrea gigas thunberg, 1793) giai đoạn 0 5mm đến giống cấp 1 trong hệ thống upwelling)
... 1. 7 71, 4 ± 0, 4d 467,4 ± 0, 0d 4 80 con/lít 15 ,7 ± 0, 0c 12 ,9 ± 0, 2b 1 20, 0 ± 0, 2c 414 ,3 ± 0, 2b 1. 7 70, 0 ± 0, 3c 466,6 ± 0, 0c 5 60 con/lít 12 ,9 ± 0, 0b 11 ,4 ± 0, 1a 11 2,9 ± 0, 2b 425,7 ± 0, 2d 1. 747,2 ± 0, 1a ... 3,9a 15 8,8 ± 2,1ab 14 9,6 ± 5,8a 99 ,1 ± 0, 6c 29,2 ± 0, 4a 53,8 ± 1, 2a 10 0 ,4 ± 2,3a 1 60, 2 ± 3,2b 16 2,8 ± 4,2a 10 1 ,3 ± 0, 6d 5 60 con/lít 30, 0 ± 0, 3a 51, 6 ± 0, 4a 10 4 ,2 ± 1, 1a 1 50, 1 ± 9,0ab 14 4 ,1 ± 11 ,1a ... đoan kết đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ lưu tốc dòng chảy đến sinh trưởng tỷ lệ sống hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas Thunberg, 17 93) giai đoạn 0, 5 mm đến giống cấp hệ thống upwelling”...
 • 104
 • 353
 • 1

Tài liệu BÁO CÁO " ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN ĐẾN SINH TRƯỞNG TỶ LỆ SỐNG CỦA ỐC LEN (CERITHIDEA OBTUSA) " ppt

Tài liệu BÁO CÁO
... Tổng hợp kết cho thấy ốc len giống có tỉ lệ sống sinh trưởng cao độ mặn từ 25-30‰ Ốc len trưởng thành có tỷ lệ sống sinh trưởng cao độ mặn 15-20‰ 395 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bouillon S., N Koedan, A.V ... cho ốc C scalariformis loài rộng muối độ mặn thích hợp 28‰ Kết thí nghiệm cho thấy C obtusa sống độ mặn từ 5-30‰ khoảng độ mặn thích hợp cho sinh trưởng đạt tỷ lệ sống cao ốc giống 25-30‰ ốc trưởng ... tiêu tỷ lệ sống, tăng trưởng (chiều cao, chiều rộng khối lượng), số thể trạng ốc len cho thấy độ mặn 15 20‰ tiêu đạt cao Do khẳng định khoảng độ mặn thích hợp cho sinh trưởng hoạt động sống ốc len...
 • 12
 • 270
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN THỜI GIAN PHƠI BÃI ĐẾN SINH TRƯỞNG TỶ LỆ SỐNG CỦA NGHÊU (MERETRIX LYRATA) potx

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN VÀ THỜI GIAN PHƠI BÃI ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA NGHÊU (MERETRIX LYRATA) potx
... thời gian phơi bãi (87,78%), nghêu loại lớn tỷ lệ sống cao 10‰ phơi bãi (97,8%) Tỷ lệ sống nghiệm thức có thời gian phơi bãi thấp có ý nghĩa so với thời gian phơi bãi (P...
 • 8
 • 188
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC GIẢM ĐỘ MẶN ĐẾN SINH TRƯỞNG TỶ LỆ SỐNG CỦA HÀU (CRASSOSTREA SP) TÔM CHÂN TRẮNG (PENAEUS VANNAMEI) TRONG HỆ THỐNG NUÔI KẾT HỢP ppt

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC GIẢM ĐỘ MẶN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA HÀU (CRASSOSTREA SP) VÀ TÔM CHÂN TRẮNG (PENAEUS VANNAMEI) TRONG HỆ THỐNG NUÔI KẾT HỢP ppt
... giá ảnh hưởng việc giảm độ mặn đến tăng trưởng tỷ lệ sống hàu tôm chân trắng hệ thống nuôi kết hợp làm sở cho biện pháp chăm sóc quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu mô hình nuôi VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG ... trì độ mặn 15‰ (69,5%) cao so với giảm độ mặn xuống 10‰ (59,5%) 5‰ (46,2%) Hệ số thức ăn tôm chân trắng thấp (2,2) nuôi độ mặn ổn định 15‰ Tỷ lệ thịt tỷ lệ thịt khô tôm chân trắng giảm độ mặn ... Theo thời gian nuôi tốc độ tăng trưởng tôm giảm dần, tôm lớn tốc độ tăng trưởng giảm, mặt khác chất lượng nước bể nuôi ngày xấu nên ảnh hưởng đến tăng trưởng tôm Tỷ lệ sống tôm chân trắng đạt cao...
 • 11
 • 293
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng độ mặn và mật độ lên sự sinh trưởng và tỷ lệ sống hầu giống tam bội tbd c gigasnghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn mật độ và độ mặn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu scatophagus argus linnaeus 1766 nuôi tại thừa thiên huếnghiên cứu ảnh hưởng của một số công thức bón phân đến sinh trưởng phát triển và năng suất cà phê vối trong điều kiện có che bóng và không che bóng tại daklakảnh hưởng của độ mặn đến sự phát triển phôi sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá trê vàng từ sau khi nở đến 30 ngày tuổiảnh hưởng của độ mặn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của tôm sú giống trong điều kiện thí nghiệmảnh hưởng của một số biện pháp xử lý giống đến tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của rong câutheo doi quan ly chat luong nuoc kiem tra do no toc do sinh truong va ty le songnghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng độ mặn lên sinh trưởng của tảo isochrysis galbana parke và phân tích thành phần hàm lượng axit béo của nó luận văn thạc sĩ sinh họcnghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố khí tượng tới độ ẩm vật liệu cháy dưới tán rừng tại vườn thực nghiệm tây bắc – thành phố sơn laluận văn nghiên cứu ảnh hưởng bởi độ mặn lên điều hoà áp suất thẩm thấu và ion của lươn đồngmonopterus albus ở các độ mặn khác nhau pptxnghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ ép tới một số tính chất của ván lvl sản xuất từ gỗ keo lainghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng naa đến khả năng ra rễ của cây tràm bông đỏ callistemon citrinus tại vườn ươm trường đại học nông lâm huếnghiên cứu ảnh hưởng của malachite green và nhiệt độ lên một số chỉ tiêu sinh lý và men cholinesterase trên cá tranghiên cứu ảnh hưởng của tương tác đại dương khí quyển đến cường độ và quỹ đạo bão bằng mô hình hwrfnghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sinh trưởng phát triển của cà phê vối trồng trên đất bazan tại tỉnh daklakBài giảng hệ thống nhúngĐề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô chuyên ngành cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụngĐề cương bài giảng động lực học thẳng đứng và hệ thống treo ô tôBài giảng kỹ thuật xung sốBài giảng lập trình c ứng dụngBài giảng lưới điện truyền tải và phân phốiBài giảng lý thuyết mạch 1 (đại học liên thông VHVL từ TCN)Bài giảng điều khiển mờBài giảng thực tập máy điệnBài giảng trường điện từ và truyền sóngBài giảng nghệ thuật trang điểmBài giảng phát triển sản phẩm mớiBài 9. Tổng kết về từ vựng (Từ đơn, từ phức,... từ nhiều nghĩa; Từ đồng âm,... trường từ vựng)Đề cương bài giảng động học và thiết bị phản ứngBài giảng kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồnBài 9. Hai cây phongBài 8. Chiếc lá cuối cùngĐề cương bài giảng thiết bị phản ứng trong công nghệ hóa dầuĐề cương bài giảng tổng hợp điện hóa các hợp chất hữu cơĐề cương bài giảng công nghệ phân bón