Giải pháp quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại đầm thủy triều tỉnh khánh hòa

giải pháp quản khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản ơ đầm nha phu

giải pháp quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ơ đầm nha phu
... khai thác th y s n t i khu v c - Thu n l i khó khăn - m Nha Phu i v i ngh khai thác xu t gi i pháp qu n khai thác b o v ngu n l i th y s n + Gi i pháp qu n tàu thuy n + Gi i pháp qu n ... m n khu v c m Nha Phu 24 3.2.2 Cơ c u ngh khai thác 25 3.2.2.1 Cơ c u theo ngh 25 3.2.2.2 Cơ c u ngh khai thác theo a phương 26 3.2.2.3 Cơ c u ngh khai thác theo công ... t i ng dân cư vi c qu n lý, khai thác b o v ngu n l i th y s n m Nha Phu T mô hình qu n ó làm s cho vi c ng d ng gi i pháp tri n khai 12 CHƯƠNG II N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 N I...
 • 71
 • 437
 • 1

giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong khu bảo tồn biển vịnh nha trang

giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong khu bảo tồn biển vịnh nha trang
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ĐÀM HẢI VÂN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN TRONG KHU BẢO TỒN BIỂN VỊNH NHA TRANG ... trạng công tác quản khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang 51 3.3.1 Công tác đạo quản KBTB vịnh Nha Trang 51 3.3.2 Mô hình tổ chức quản khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang 52 3.3.3 ... xử vi phạm BV NLTS 2.1.3 Thực trạng công tác quản KBTB vịnh Nha Trang - Công tác đạo quản KBTB vịnh Nha Trang - Mô hình tổ chức quản KBTB vịnh Nha Trang (tổ chức máy Ban quản lý, ...
 • 92
 • 439
 • 3

Ứng dụng hệ thống thông tin địa (GIS) trong quản khai thác bảo vệ nguồn lợi nghêu tự nhiên ở huyện bình đại bến tre

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi nghêu tự nhiên ở huyện bình đại  bến tre
... quản khai thác bảo vệ nguồn lợi nghêu HTX quản nghêu Bình Đại gặp nhiều khó khăn Vì vậy, thực đề tài Ứng dụng hệ thống thông tin địa (GIS) quản khai thác bảo vệ nguồn lợi nghêu tự ... trạng quản khai thác bảo vệ nguồn lợi nghêu huyện Bình Đại Bến Tre - Ứng dụng GIS quản khai thác bảo vệ nguồn lợi nghêu tự nhiên huyện Bình Đại Bến Tre Đề tài thực cách tiếp cận mới, ứng ... huyện Bình Đại Mục tiêu đề tài sau: - Đánh giá thực trạng quản khai thác bảo vệ nguồn lợi nghêu tự nhiên vùng ven biển huyện Bình Đại - Bến Tre - Ứng dụng hệ thống thông tin địa (GIS) quản lý...
 • 102
 • 282
 • 0

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN KHAI THÁC BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN,NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN, KINH TỂ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN,NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN, KINH TỂ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
... nuôi trồng thuỷ sản phép lưu hành Việt Nam PHẦN III PHÁP LUẬT LIÊN QUAN KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHƯƠNG I PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHÊ NÔNG THÔN Câu hỏi 1: Đối tượng hưởng ưu đãi phát ... I PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUÒN LỢI THUỶ SẢN Câu hỏi 1: Khai thác thủy sản gì? Trả lời: Theo quy định khoản 4, Điều Luật Thủy sản năm 2003 khai thác thủy sản hiểu sau: Khai ... nguồn lợi thuỷ sản, thông tin hoạt động thuỷ sản, thị trường thuỷ sản hướng dẫn kỹ thuật khai thác thuỷ sản Được Nhà nước bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp thành lao động kết đầu tư khai thác thuỷ...
 • 60
 • 804
 • 0

Giải pháp quản khai thác nhằm bảo vệ phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản tại hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai

Giải pháp quản lý khai thác nhằm bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản tại hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TRƯƠNG THẾ QUANG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KHAI THÁC NHẰM BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGUỒN LỢI THỦY SẢN TẠI HỒ TRỊ AN, TỈNH ĐỒNG NAI Chuyên ... Chi cục Thủy sản Đồng Nai, Trạm Thủy sản Trị An, quan chức nhà nước quyền địa phương áp dụng nhân rộng số giải pháp quản nghề khai thác thủy sản nhằm bảo vệ phát triển bền vững nguồn lợi số ... nghề khai thác thủy sản mức độ khai thác nguồn lợi thủy sản hồ Trị An 1.4.2 Tác động nghề khai thác thủy sản đến nguồn lợi thủy sản 1.4.2.1 Biến động cường lực khai thác, sản lượng khai thác, ...
 • 265
 • 413
 • 1

GIẢI PHÁP QUẢN KHAI THÁC NHẰM bảo vệ PHÁT TRIỂN NGUỒN lợi THỦY sản VÙNG đất NGẬP nước KHU vực cửa đại, THÀNH PHỐ hội AN, TỈNH QUẢNG NAM

GIẢI PHÁP QUẢN lý KHAI THÁC NHẰM bảo vệ và PHÁT TRIỂN NGUỒN lợi THỦY sản VÙNG đất NGẬP nước KHU vực cửa đại, THÀNH PHỐ hội AN, TỈNH QUẢNG NAM
... khai thác nhằm bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản vùng đất ngập nước khu vực Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam Mục tiêu đề tài nghiên cứu giải pháp quản khai thác nhằm bảo vệ phát triển ... Trương Duy Khôi GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KHAI THÁC NHẰM BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC KHU VỰC CỬA ĐẠI THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Khai thác thủy sản Mã số: ... lực khai thác, cấu nghề nghiệp khai thác hải sản - Đề xuất giải pháp quản khai thác nhằm bảo vệ phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản bao gồm: + Giải pháp quản tàu thuyền; + Giải pháp quản...
 • 65
 • 390
 • 3

GIẢI PHÁP QUẢN KHAI THÁC NHẰM bảo vệ PHÁT TRIỂN NGUỒN lợi THỦY sản VÙNG đất NGẬP nước KHU vực cửa đại, THÀNH PHỐ hội AN, TỈNH QUẢNG NAM

GIẢI PHÁP QUẢN lý KHAI THÁC NHẰM bảo vệ và PHÁT TRIỂN NGUỒN lợi THỦY sản VÙNG đất NGẬP nước KHU vực cửa đại, THÀNH PHỐ hội AN, TỈNH QUẢNG NAM
... khai thác nhằm bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản vùng đất ngập nước khu vực Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam Mục tiêu đề tài nghiên cứu giải pháp quản khai thác nhằm bảo vệ phát triển ... Trương Duy Khôi GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KHAI THÁC NHẰM BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC KHU VỰC CỬA ĐẠI THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Khai thác thủy sản Mã số: ... lực khai thác, cấu nghề nghiệp khai thác hải sản - Đề xuất giải pháp quản khai thác nhằm bảo vệ phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản bao gồm: + Giải pháp quản tàu thuyền; + Giải pháp quản...
 • 65
 • 256
 • 0

tóm tắt luận án giải pháp quản khai thác nhằm bảo vệ phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản tại hồ trị an, tỉnh đồng nai

tóm tắt luận án giải pháp quản lý khai thác nhằm bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản tại hồ trị an, tỉnh đồng nai
... đều khai thác mức nguồn lợi thủy sản loài cá kinh tế 3.7 HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI HỒ TRỊ AN 3.7.1 Văn bản pháp lý quản lý khai thác thủy sản Văn pháp lý về quản ... bền vững 3.9 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KHAI THÁC THỦY SẢN TẠI HỒ TRỊ AN 3.9.1 Cơ sở pháp lý đề xuất giải pháp quản lý khai thác thủy sản 17 - Luật thủy sản Quốc hội ban hành, Chỉ ... chế đảm bảo tính bền vững cho giải pháp đồng quản lý Mô hình khai thác thủy sản xã Phú Ngọc Triển khai áp dụng giải pháp quản lý khai thác thủy sản vào mô hình khai thác thủy sản xã...
 • 25
 • 145
 • 0

GIẢI PHÁP QUẢN KHAI THÁC NHẰM bảo vệ PTBV NGUỒN lợi THỦY sản tại hồ TRỊ AN, ĐỒNG NAI

GIẢI PHÁP QUẢN lý KHAI THÁC NHẰM bảo vệ và PTBV NGUỒN lợi THỦY sản tại hồ TRỊ AN, ĐỒNG NAI
... xuất giải pháp quản khai thác thủy sản hồ Trị An ………… 118 3.9.1 Cơ sở pháp đề xuất giải pháp quản khai thác thủy sản …… 118 3.9.2 Cơ sở khoa học đề xuất giải pháp quản khai thác thủy ... khai thác thủy sản đến nguồn lợi thủy sản hồ Trị An ……… 16 1.4.1 Số lượng nghề khai thác thủy sản sản lượng khai thác …………… 16 iv 1.4.2 Tác động nghề khai thác thủy sản đến nguồn lợi thủy ... lợi thủy sản, phân tích trạng quản nghề khai thác thủy sản có tham gia cộng đồng ngư dân, đề xuất giải pháp quản nghề khai thác thủy sản, tổ chức thực giải pháp theo quy chế đồng quản lý, ...
 • 258
 • 50
 • 0

Nghiên cứu phương pháp xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong quản khai thác bảo vệ công trình thủy lợi cho các tổ hợp tác xã làm dịch vụ thủy nông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nghiên cứu phương pháp xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi cho các tổ hợp tác xã làm dịch vụ thủy nông trên địa bàn tỉnh Hải Dương
... phương pháp xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật nói chung, phương pháp xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật quản khai thác bảo vệ công trình thủy lợi nói riêng cho tổ hợp tác làm dịch vụ thủy ... 1: Tổng quan công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật quản khai thác công trình thủy lợi Chương 2: Thực trạng công tác xây dựng áp dụng định mức KT – KT quản khai thác bảo vệ công trình ... thủy lợi tổ HTX làm dịch vụ thủy nông thuộc Hải Dương Chương 3: Nghiên cứu đề xuất phương pháp xây dựng áp dụng định mức KTKT quản khai thác bảo vệ công trình thủy lợi tổ HTX làm dịch vụ thủy...
 • 117
 • 1,236
 • 2

Luận văn thạc sĩ : NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG QUẢN KHAI THÁC BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÙNG TRIỀU CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Luận văn thạc sĩ : NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÙNG TRIỀU CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
... quản khai thác bảo vệ công trình thủy lợi vùng triều chịu ảnh hưởng Biến đổi khí hậu - Áp dụng nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật quản khai thác bảo vệ công trình thủy lợi cho Công ... thủy lợi Chương 2: Nghiên cứu phương pháp xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật quản khai thác bảo vệ công trình thủy lợi vùng triều chịu ảnh hưởng Biến đổi khí hậu Chương 3: Áp dụng nghiên cứu xây ... pháp xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật nói chung, phương pháp xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật quản khai thác bảo vệ công trình thủy lợi vùng triều chịu ảnh hưởng Biến đổi khí hậu nói riêng...
 • 124
 • 510
 • 1

Tài liệu BÁO CÁO " THỰC TRẠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG KHAI THÁC BẢO VỆ NGUỒN LỢI HẢI SẢNTỈNH TIỀN GIANG " doc

Tài liệu BÁO CÁO
... thôn, 2010 Báo cáo tổng kết năm 2010 kế hoạch thực năm 2011 Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang 2000-2010 Báo cáo tổng kết hàng năm Cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, 2010 Báo cáo tổng kết ... phẩm khai thác hải sản trực tiếp từ tàu khai thác tỉnh Tiền Giang phân phối chủ yếu cho nậu vựa Số tàu khai thác lợi nhuận năm chiếm 83,62%, tàu khai thác ven bờ có tỷ lệ lỗ mức lỗ nhiều tàu khai ... phương pháp SWOT dùng để phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội nguy giải pháp phát triển hoạt động KTHS ngư dân tỉnh Tiền Giang 396 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Thực trạng nghề khai thác hải sản tỉnh Tiền Giang...
 • 11
 • 398
 • 0

giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại đầm nại tỉnh ninh thuận

giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại đầm nại tỉnh ninh thuận
... GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU KHAI THÁC VÀ B O V NGU N L I TH Y S N T I MN I 3.4.1 Gi i pháp k thu t 3.4.1.1 Căn c xu t 3.4.1.2 N i dung gi i pháp 3.4.1.3 Tính kh thi c a gi i pháp 3.4.2 Gi i pháp ... 2.1.3 ng ngh cá xu t gi i pháp Các gi i pháp nâng cao hi u qu khai thác b o v ngu n l i th y s n s n t i m N i, t nh Ninh Thu n Bao g m: - Gi i pháp k thu t - Gi i pháp tuyên truy n v n ng (ngư ... ven b ã b khai thác m c v i vi c m t i nhi u loài th y sinh v t quý hi m, có giá tr kinh t , giá tr khoa h c cao nh ng hành ng b t h p lý c a ngư i: khai thác m c; khai thác b ng phương pháp mang...
 • 110
 • 370
 • 1

Xóa đăng ký tàu cá (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi thủy sản)

Xóa đăng ký tàu cá (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản)
... kết trực tiếp Chi cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Chi cục gửi trả kết theo đường bưu điện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ khai xin xóa đăng tàu cá; Giấy chứng nhận đăng tàu cũ (nếu bị ... Các bước Mô tả bước Tên bước nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (theo mục biểu mẫu này) nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp Chi cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Sau thụ lý xong, ... nhận đăng tàu cũ (nếu bị rách nát, hư hỏng thay đổi tên tàu; chính) giấy khai báo bị "Giấy chứng nhận đăng tàu cá" có xác nhận quyền cấp xã, phường đồn Công an, Biên Thành phần hồ sơ phòng...
 • 3
 • 236
 • 0

Thủ tục " Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) "

Thủ tục
... này) nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp Chi cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Sau thụ lý xong, nhân, tổ chức nhận kết trực tiếp Chi cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Chi cục gửi ... Văn qui định Lệ phí cấp giấy chứng nhận an 40.000 Quyết định số 31/2007/QĐ- toàn kỹ thuật tàu đ/lần BTC Kết việc thực TTHC :Giấy chứng nhận Các bước Mô tả bước Tên bước nhân, tổ chức chuẩn ... bưu điện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Công văn, điện thoại, fax, thư điện tử đề nghị trực tiếp Chủ tàu sở đóng mới, sửa chữa Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 3
 • 350
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các loại phí trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sảnkhai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sảncục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sảnđề xuất các giải pháp quản lý khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nước trên địa bàn thành phố tuyên quangcục khai thác và bảo vệ nguồn lợigiải pháp 2 tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức của nhân dân về nghĩa vụ chấp hành pháp luật đặc biệt là pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợiáp dụng mô hình mike basin nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý khai thác bền vững tài nguyên nước lưu vực sông trà khúc tỉnh quảng ngãipháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợiquản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sảnkhai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợimột số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thcs huyện như thanh tỉnh thanh hoámột số giải pháp quản lý chất lượng giáo dục hướng nghiệp ở trung tâm gdtx huyện yên định tỉnh thanh hoáviệc khai thác và bảo vệ nguồn nướcgiải pháp về khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch biên mậukhái niệm và đặc điểm pháp lý của tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học