Nghiên cứu khai thác tài nguyên du lịch dải ven biển tỉnh bình thuận

Nghiên cứu khai thác tài nguyên du lịch dải ven biển tỉnh Bình Thuận

Nghiên cứu khai thác tài nguyên du lịch dải ven biển tỉnh Bình Thuận
... pháp khai thác hiệu tài nguyên du lịch dải ven biển tỉnh Bình Thuận 13 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN DU LỊCH DẢI VEN BIỂN 1.1 Tài nguyên du lịch dải ven biển 1.1.1 Khái niệm 1.1.1.1 Tài ... thu hút du khách gọi chung tài nguyên du lịch Tài nguyên du lịch bao gồm tài nguyên du lịch thực tức tài nguyên du lịch khai thác tài nguyên du lịch tiềm chƣa khai phá Tài nguyên du lịch thực ... pháp khai thác hiệu tài nguyên du lịch dải ven biển: giai đoạn 2014- 2020 - Nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu khai thác tài nguyên du lịch thuộc dải ven biển tỉnh Bình Thuận, bao gồm: tài nguyên...
 • 141
 • 309
 • 1

Nghiên cứu khai thác tài nguyên du lịch nhân văn thành phố Hạ Long phục vụ phát triển du lịch

Nghiên cứu khai thác tài nguyên du lịch nhân văn thành phố Hạ Long phục vụ phát triển du lịch
... nguyờn du lch nhõn thnh ph H Long Chng Kin ngh v gii phỏp khai thỏc ti nguyờn du lch nhõn thnh ph H Long phc v phỏt trin du lch Phn ni dung CHNG MT S VN L LUN C BN V THC TIN V DU LCH V TI NGUYấN DU ... th gii, Carnaval H Long 2009: K quan H Long - im hn, Carnaval H Long 2010: H Long - Thng Long v bố bn quc t, Carnaval H Long 2011: K quan H Long lung linh mu sc, Carnaval H Long 2012: Qung Ninh ... hỳt ụng o du khỏch hng nm 2.3 Thc trng khai thỏc ti nguyờn du lch nhõn thnh ph H Long 2.3.1 Cỏc hot ng bo tn khai thỏc, phỏt trin ti nguyờn du lch nhõn thnh ph H Long Hot ng bo tn khai thỏc phỏt...
 • 81
 • 657
 • 0

Đánh giá tài nguyên địa mạo dải ven biển tỉnh bình thuận phục vụ phát triển du lịch

Đánh giá tài nguyên địa mạo dải ven biển tỉnh bình thuận phục vụ phát triển du lịch
... địa mạo dải ven biển tỉnh Bình Thuận - Đánh giá tài nguyên địa mạo phân bố dải ven biển tỉnh Bình Thuận - Xây dựng đồ phân bố tài nguyên địa mạo phục vụ phát triển du lịch dải ven biển tỉnh Bình ... 61 ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐỊA MẠO DẢI VEN BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 61 3.1 Tài nguyên địa mạo phân bố dải ven biển tỉnh Bình Thuận phục vụ phát triển du lịch ... cứu tài nguyên địa mạo phát triển du lịch - Chương 2: Đặc điểm địa mạo dải ven biển tỉnh Bình Thuận - Chương 3: Đánh giá tài nguyên địa mạo dải ven biển tỉnh Bình Thuận phục vụ phát triển du lịch...
 • 117
 • 479
 • 4

Đánh giá tài nguyên địa mạo dải ven biển tỉnh bình thuận phục vụ phát triển du lịch

Đánh giá tài nguyên địa mạo dải ven biển tỉnh bình thuận phục vụ phát triển du lịch
... Fund - Quỹ Biến đổi khí hậu Ngân hàng Phát triển châu Á CDM : Clean Development Mechanism - Cơ chế Phát triển CERs : Certified Emissions Reduction - Lượng giảm phát thải chứng nhận COP : Conference ... 2010 64 Bảng 3.1 Đánh giá hạn chế, thiếu hụt hệ thống tổ chức kiểm kê khí nhà kính Việt Nam cần cải thiện .69 vi TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Bộ Tài nguyên Môi trường, 2005, ... lần thư hai iii TNMT : Tài nguyên Môi trường UNDP : Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNEP : Chương trình Môi trường Liên hợp quốc UNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate Change...
 • 13
 • 56
 • 0

Nghiên cứu tiềm năng và giải pháp khai thác tài nguyên du lịch nhân văn huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu tiềm năng và giải pháp khai thác tài nguyên du lịch nhân văn huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế
... loại tài nguyên du lịch 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan sở lí luận thực tiễn phục vụ nghiên cứu khai thác tiềm du lịch nhân văn huyện A Lưới - Nghiên cứu tiềm khai thác tài nguyên du lịch nhân ... nguyên du lịch nhân văn huyện A Lưới, tỉnh Th a Thiên Huế" Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1.Mục tiêu Trên sở nghiên cứu tiềm du lịch nhân văn huyện A Lưới, đề xuất giải pháp nhằm khai thác có ... trị nhân văn quý giá để phát triển du lịch nhân văn huyện A Lưới Giới hạn nghiên cứu 6.1 Nội dung Tài nguyên du lịch nhân văn 6.2 Không gian Huyện A Lưới, tỉnh Th a Thiên Huế 6.3 Thời gian Từ...
 • 73
 • 503
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng công cụ GIS vào quản lý và khai thác tài nguyên du lịch Ninh Bình

Nghiên cứu ứng dụng công cụ GIS vào quản lý và khai thác tài nguyên du lịch Ninh Bình
... HỘI V À NH Â N V Ả N NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỒNG c ụ GIS VÀO QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN DU LỊCH NINH BÌNH M ã số: QX 9608 Chủ trì: PTS Trần Đức Thanh C án phôi hợp nghiên cứu: KS Nguyễn Sỹ Hiển, ... học: Đề tài bước đầu mở hướng nghiên cứu ứng dụng G IS quản tài nguyên du lịch , xây dựng tour du lịch m ới, đưa ứng dụng tin học vào khoa học xã hội nhân văn nói chung khoa học du lịch nói ... thác tài nguyên du lịch , sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật du lịch nằm rải rác miền đất nước Do G IS xem công cụ hữu hiệu du lịch Hiện nay, công tác quản tài nguyên du lịch xây dựng tour du...
 • 106
 • 495
 • 1

Nghiên cứu đánh giá tài nguyên du lịch sinh thái thác Trinh Nữ -huyện CưJút - Tỉnh Đăk Nông

Nghiên cứu đánh giá tài nguyên du lịch sinh thái thác Trinh Nữ -huyện CưJút - Tỉnh Đăk Nông
... Hình 2.1: Mô hình thác đá đổ Trinh Nữ – Sông Serepok Hình 3.1: Bản đồ đòa hình vùng nghiên cứu – Khu du lòch sinh thái thác Trinh Nữ Hình 3.2: Thác Trinh Nữ – huyện CưJút tỉnh Đăk Nông Hình 3.3: ... hoạch tổng thể khu du lòch sinh thái thác Trinh Nữ Hình 4.2: Bản vẽ Toàn cảnh khu du lòch sinh thái thác Trinh Nữ Hình 4.3: Bản vẽ Sảnh trung tâm khu du lòch sinh thái thác Trinh Nữ Bảng 5.1: Ma ... hóa - Du lòch xã hội - Du lòch hoạt động - Du lòch giải trí - Du lòch thể thao - Du lòch chuyên đề - Du lòch tôn giáo - Du lòch sức khỏe - Du lòch dân tộc học c Căn vào loại hình cư trú - Du lòch...
 • 75
 • 343
 • 0

Tài liệu KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP : Nghiên cứu đánh giá tài nguyên du lịch sinh thái thác Trinh Nữ – huyện CưJút tỉnh Đăk Nông và những vấn đề môi trường liên quan pptx

Tài liệu KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP : Nghiên cứu đánh giá tài nguyên du lịch sinh thái thác Trinh Nữ – huyện CưJút tỉnh Đăk Nông và những vấn đề môi trường liên quan pptx
... tài: Nghiên cứu đánh giá tài nguyên du lịch sinh thái thác Trinh Nữ huyện CưJút tỉnh Đăk Nông vấn đề môi trường liên quan sinh viên chọn làm đề tài khóa luận Mục tiêu khóa luận Đánh giá trạng ... 2007 Khóa luận tốt nghiệp 34 GVHD: PGS.TS Vũ Chí Hiếu PHẦN II NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DU LỊCH SINH THÁI THÁC TRINH NỮ HUYỆN CƯJÚT TỈNH ĐĂK NÔNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN  ... tiềm du lịch sinh thái khu du lịch sinh thái thác nước Trinh Nữ huyện CưJút tỉnh Đăk Nông, từ đề giải pháp bảo vệ môi trường nâng cao hiệu kinh tế khai thác du lịch khu vực Nội dung khóa luận Đánh...
 • 69
 • 501
 • 0

báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài nghiên cứu khai thac tiềm năng du lịch văn hóa đông anh

báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài nghiên cứu khai thac tiềm năng du lịch văn hóa đông anh
... Trong tập trung nghiên cứu tài nguyên du lịch văn hóa, du lịch văn hóa điều kiện khai thác để phát triển sản phẩm du lịch văn hóa - Về không gian: Việc nghiên cứu tài nguyên du lịch văn hóa, điều ... thêm nguồn tài nguyên cho du lịch văn hóa 1.1.3 Phân loại du lịch văn hóa Căn vào tiềm tài nguyên Du lịch văn hóa phân loại du lịch văn hóa sau: - Du lịch văn hóa cảm xúc: sản phẩm khai thác đặc ... nhau, du lịch Hà Nội, nhiên chưa đề cập nhiều đến khai thác tiềm du lịch văn hóa đặc biệt chưa có đề tài đề cập đến khai thác tiềm du lịch văn hóa huyện Đông Anh Tuy nhiên nhận thấy, tài liệu nghiên...
 • 106
 • 190
 • 0

Khai thác tài nguyên du lịch trên Vịnh Hạ Long để phục vụ và phát triển du lịch

Khai thác tài nguyên du lịch trên Vịnh Hạ Long để phục vụ và phát triển du lịch
... CHNG 2: KHAI THC TI NGUYấN DU LICH VINH HA LONG PHC V V PHT TRIN DU LCH 53 Hiờn trang cac hoat ụng du lich Vinh Ha Long hin 53 1 Nhng loai hinh du lich chinh ang khai thac Vinh Ha Long 54 ... Ti liu tham kho Ph Lc Chơng 1: tài nguyên du lịch Vịnh Hạ Long * Khỏi quỏt Vnh H Long 1.1 Lich s hinh va xuõt x tờn goi Vinh Ha Long 1 Lich s hinh Vinh Ha Long Hiờn nay, vi nhng may moc hiờn ... nguyờn du lch Vinh Ha Long Chng 2: Khai thỏc ti nguyờn du lich Vinh Ha Long phc v v phỏt trin du lch Chng 3: inh hng va giai phap cho Vnh H Long Phõn Kờt luõn Ti liu tham kho Ph Lc Chơng 1: tài...
 • 85
 • 1,956
 • 14

Giới thiệu và đánh giá thực trạng khai thác tài nguyên du lịch Huế

Giới thiệu và đánh giá thực trạng khai thác tài nguyên du lịch Huế
... TÀI NGUYÊN DU LỊCH- BÙI THỊ TIẾN I GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT NGUỒN TÀI NGUYÊN DU LỊCH HUẾ Không cần liệt kê biết Huế có thừa tiềm du lịch Kho tàng di sản Thừa Thiên Huế đồ sộ vô giá Hiện ... NGUYÊN DU LỊCH- BÙI THỊ TIẾN II.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KHAI THÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN DU LỊCH HUẾ Tiềm thế, nhiên năm nay, ngành du lịch dịch vụ Huế phát triển tình trạng “còi cọc” với bình quân lưu ... nhanh III VAI TRÒ, Ý NGHĨA NGUỒN TÀI NGUYÊN DU LỊCH ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH, XÃ HỘI Ở HUẾ Du lịch ngành có định hướng tài nguyên rõ rệt Tài nguyên du lịch yếu tố bản, điều kiện tiên để...
 • 7
 • 3,174
 • 73

MỘT số BIỆN PHÁP KHAI THÁC tài NGUYÊN DU LỊCH của KHU PHỐ cổ để PHÁT TRIỂN DU LỊCH hà nội

MỘT số BIỆN PHÁP KHAI THÁC tài NGUYÊN DU LỊCH của KHU PHỐ cổ để PHÁT TRIỂN DU LỊCH hà nội
... hiu khu ph c H Ni t ú a nhng ý kin úng gúp cho s phỏt trin du lch ca khu ph c H Ni nhm phỏt trin du lch ca th ụ H Ni Gii hn ca ti l khụng gian khu ph c v cỏc i tng tham gia du lch chớnh khu ... B: Ni dung ca khúa lun chia lm ba chng: Chng 1: Lch s hỡnh thnh ca khu ph c H Ni Chng 2: Khu ph c H Ni vi hot ng du lch ca th ụ H Ni Chng 3: Mt s bin phỏp khai thỏc ti nguyờn du lch ca khu ph ... 64 2.2.2.3.1 L trỡnh s - Khu vc phớa ụng ph c 65 2.2.2.3.2 L trỡnh s - khu vc phớa Tõy Ph C 70 CHNG 3: MT S BIN PHP KHAI THC TI NGUYấN DU LCH CA KHU PH C PHT TRIN DU LCH H NI ...
 • 101
 • 537
 • 0

Thực trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tại Hải Phòng

Thực trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tại Hải Phòng
... 41 Lớp : VHL301 Thực trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn Hải Phòng 2.3.2 Các ch-ơng trình du lịch tiêu biểu Hải Phòng thực trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn Hải Phòng Hi Phũng ... Lớp : VHL301 Thực trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn Hải Phòng vụ cho hoạt động du lịch 2.2.1 Tài nguyên văn hoá vật thể 2.2.1.1 Khái quát tài nguyên văn hoá vật thể Hải Phòng Hi Phũng ... nguyờn du lch nhõn ti Hi Phũng Sinh viên: Hoàng Thị Minh Lớp : VHL301 Thực trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn Hải Phòng CHNG 1: vai trò tài nguyên du lịch nhân văn hoạt động du lịch 1.1 Du...
 • 68
 • 616
 • 2

Tiềm năng, thực trạng và giải pháp chủ yếu khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tỉnh Hưng Yên cho phát triển du lịch giai đoạn 2009 - 2015

Tiềm năng, thực trạng và giải pháp chủ yếu khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tỉnh Hưng Yên cho phát triển du lịch giai đoạn 2009 - 2015
... khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tỉnh Hƣng Yên cho phát triển du lịch giai đoạn 200 9- 2015 2.3 Thực trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn phục vụ cho du lịch 2.3.1 Thực trạng khai thác ... chủ yếu khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tỉnh Hƣng Yên cho phát triển du lịch giai đoạn 200 9- 2015 CHƢƠNG II TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NHÂN VĂN HƢNG YÊN PHỤC VỤ CHO PHÁT TRIỂN ... Tiềm năng, thực trạng giải pháp chủ yếu khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tỉnh Hƣng Yên cho phát triển du lịch giai đoạn 200 9- 2015 đánh giá đắn tài nguyên du lịch để đề sách, giải pháp...
 • 98
 • 440
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp khai thác tài nguyên du lịch dải ven biển tỉnh bình thuậnthực trạng khái thác tài nguyên du lịch dải ven biển bình thuậngiải pháp khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch dải ven biển phục vụ phát triển du lịch tỉnh bình thuậnthực trạng khai thác tài nguyên du lịchkhai thác tài nguyên du lịch tự nhiênkhai thác tài nguyên du lịch nhân vănkhai thác tài nguyên du lịch biểnkhai thác tài nguyên du lịch trên vịnh hạ long để phục vụ và phát triển du lịchmột số biện pháp khai thác tài nguyên du lịch của khu phố cổ để phát triển du lịch hà nộithực trạng quản lý và khai thác tài nguyên du lịch ninh bình từ 1995 2000đánh giá thực trạng quản lý khai thác tài nguyên du lịchkhái niệm tài nguyên du lịch tự nhiênkhái niệm tài nguyên du lịchkhái niệm tài nguyên du lịch sinh tháikhái niệm tài nguyên du lịch nhân vănQuyết định 2434 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận đô thị Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên là đô thị loại VQuyết định 3439 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh Quyết định 1896 QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào CaiQuyết định 3987 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1 500 Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh HóaQuyết định 72 2016 QĐ-UBND khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh An GiangQuyết định 1345 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 Khu tái định cư Cửa Bạc giai đoạn II, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 4014 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025Quyết định 54 2016 QĐ-UBND về thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bến TreQuyết định 2236 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 2805 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An GiangQuyết định 33 2016 QĐ-UBND phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Kiên GiangQuyết định 1165 QĐ-UBND.HC phê duyệt danh mục Đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ năm 2016 do tỉnh Đồng Tháp ban hànhQuyết định 2586 QĐ-UBND phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Bình Phước năm 2016Quyết định 1336 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 37 2016 QĐ-UBND Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hậu GiangQuyết định 5456 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định 2948 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Dự toán kinh phí thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà TĩnhQuyết định 46 2016 QĐ-UBND về quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà TĩnhQuyết định 2256 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Biduop - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2006-2015)Quyết định 1356 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nạo vét, mở rộng đầm chứa nước chân núi Trúc, thôn Đầm Bái, xã Gia Tường, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 3131 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình do tỉnh Đắk Lắk ban hành