Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp thiếu hiếu khí (AO) sử dụng giá thể sinh học eco – bio – block (EBB) cải tiến

đánh giá hiệu quả tiền xử nước thải thủy sản bằng phương pháp tuyển nổi điện hóa sử dụng năng lượng mặt trời

đánh giá hiệu quả tiền xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp tuyển nổi điện hóa sử dụng năng lượng mặt trời
... Đánh giá hiệu tiền xử nước thải thủy sản phương pháp tuyển điện hóa sử dụng lượng mặt trời đƣợc tiến hành nhằm xử nƣớc thải, bảo vệ môi trƣờng khỏi tác động từ trình chế biến thủy sản Đồng ... giá hiệu tiền xử nước thải thủy sản phương pháp tuyển điện hóa sử dụng lượng mặt trời đƣợc tiến hành nhằm xử nƣớc thải, bảo vệ môi trƣờng khỏi tác động từ trình chế biến thủy sản Đồng ... Luận văn tốt nghiệp LỜI CẢM TẠ Sau tháng thực đề tài “ Đánh giá hiệu tiền xử nước thải thủy sản phương pháp tuyển điện hóa sử dụng lượng mặt trời với hƣớng dẫn thầy Lê Hoàng Việt, hoàn thành...
 • 81
 • 83
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả và đề xuất giải pháp công nghệ xử nước thải chứa crôm bằng phương pháp hóa học tại công ty trách nhiệm hữu hạn tae yang việt nam

Nghiên cứu hiệu quả và đề xuất giải pháp công nghệ xử lý nước thải chứa crôm bằng phương pháp hóa học tại công ty trách nhiệm hữu hạn tae yang việt nam
... kờ x s liu CHNG KT QU V THO LUN 3.1 Quy mụ sn xut v hin trng, c tớnh nc thi ca Cụng ty TNHH Tae Yang Vit Nam 3.1.1 Quy mụ sn xut ca Cụng ty TNHH Tae Yang Vit Nam Lnh vc hot ng ca Cụng ty l ... thi sinh hot v sn xut ca Cụng ty TNHH Tae Yang Vit Nam c tớnh nc thi ca Cụng ty c tớnh nc thi ca Cụng ty Tae Yang Vit Nam cú hm lng hu c khỏ ln Tuy nhiờn, sau x thỡ cỏc ch tiờu ny u t QCVN ... ỏp dng x nc thi m cha crụm ti Cụng ty TNHH Tae Yang Vit Nam 3.3.1 Cỏc thụng s ca dũng thi v la chn phng phỏp kh thi Hin ti, Cụng ty TNHH Tae Yang Vit Nam cha tỏch riờng h thng x nc thi...
 • 23
 • 696
 • 0

nghiên cứu hiệu quả và đề xuất giải pháp công nghệ xử nước thải chứa crôm bằng phương pháp hóa học tại công ty tnhh tae yang việt nam

nghiên cứu hiệu quả và đề xuất giải pháp công nghệ xử lý nước thải chứa crôm bằng phương pháp hóa học tại công ty tnhh tae yang việt nam
... qu phõn tớch nc thi trc h thng x ca Cụng ty TNHH Tae Yang Vit Nam 33 Bng 3.4 Kt qu phõn tớch nc thi sau h thng x ca Cụng ty TNHH Tae Yang Vit Nam 35 Bng 3.5 nh hng ... kờ x s liu 27 CHNG KT QU V THO LUN 30 3.1 Quy mụ sn xut v hin trng, c tớnh nc thi ca Cụng ty TNHH Tae Yang Vit Nam 30 3.1.1 Quy mụ sn xut ca Cụng ty TNHH Tae Yang Vit Nam2 8 ... Cụng ty TNHH Tae Yang Vit Nam Cụng ty TNHH Tae Yang Vit Nam ó c cụng xõy dng nm 1999 v bt u i vo hot ng t nm 2002 Tờn giao dch: Cụng ty Trỏch nhim Hu hn Tae Yang Vit Nam Tr s: Khu Cụng nghip Ph...
 • 82
 • 205
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG của các THÔNG số ĐỘNG học và điều KIỆN vận HÀNH đến sản LƯỢNG bùn dư TRONG hệ THỐNG xử nước THẢI đô THỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH học kết hợp lọc MÀNG

Báo cáo nghiên cứu khoa học   ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG của các THÔNG số ĐỘNG học và điều KIỆN vận HÀNH đến sản LƯỢNG bùn dư TRONG hệ THỐNG xử lý nước THẢI đô THỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH học kết hợp lọc MÀNG
... sinh học kết hợp lọc màng Các thông số động học điều kiện vận hành ảnh hưởng đến sản lượng bùn Trong thời gian lưu bùn (θb) có ảnh hưởng lớn đến sản lượng bùn Nếu hệ thống vận hành θb đủ ... nhiều ảnh hưởng đặc trưng dòng vào, thông số động học điều kiện vận hành hệ thống Vì vậy, nghiên cứu tiến hành thiết lập phương trình động học xác định sản lượng bùn hệ thống sinh học kết hợp lọc ... bùn Đồng thời tiến hành so sánh mức độ ảnh hưởng thông số đến khả giảm sản lượng bùn Phương pháp thực 2.1 Hệ thống xử nước thải phương pháp sinh học kết hợp lọc màng Về mặt nguyên lý, màng...
 • 9
 • 156
 • 0

Nghiên cứu mô hình hoá quá trình xử nước thải bệnh viện bằng thiết bị CN 2000

Nghiên cứu mô hình hoá quá trình xử lý nước thải bệnh viện bằng thiết bị CN 2000
... hiệu xử công nghệ xử nớc thải bệnh viện 17 1.4 Công nghệ AAO xử sinh học nớc thải bệnh viện 21 1.4.1 Công nghệ AAO xử nớc thải 21 1.4.1.1 Quỏ trỡnh x ym ... sinh học nhỏ giọt 14 1.3.2 Xử nớc thải bệnh viện hồ sinh học 15 1.3.3 Xử nớc thải bệnh viện bùn hoạt tính truyền thống 15 1.3.4 Xử nớc thải bệnh viện công nghệ lọc sinh học nhiều ... đồ dây chuyền công nghệ trạm xử NTBV thiết bị CN 2000 Hỡnh P3.2 Sơ đồ lấy mẫu nớc thải trạm xử NTBV thiết bị CN 2000 15 Hỡnh P5.1 Sơ đồ mặt trạm XLNT bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội Hỡnh P5.2...
 • 138
 • 148
 • 0

NGHIÊN CỨU XỬ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA NÂNG CAO

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI  DỆT NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA NÂNG CAO
... x nc thi dt nhum bng phng phỏp oxy húa nõng cao CHNG GII THIU CC QU TRèNH OXY HểA NNG CAO 3.1 nh ngha Cỏc quỏ trỡnh oxy húa nõng cao l nhng quỏ trỡnh phõn hy oxy húa da vo gc t hot ng hydroxyl ... 87.36 (%) 90 90.74 96.88 Nhn xột: Nhỡn chung hiu qu x ca ton b h thng khỏ cao Hiu qu x COD l 90%, hiu qu x TSS t 90.74%, cũn hiu qu x mu lờn n 96.88% Cỏc ch tiờu sau x u t ... cũn hiu qu x mu lờn n 92.40% Sau x Catazon cú th a vo h thng sinh hc tip tc oxy húa nc thi t tiờu chun thi mụi trng Nu dựng oxy húa nõng cao x trit nc thi thỡ chi phớ rt cao, ta cú...
 • 52
 • 1,032
 • 10

Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp oxy hóa h2o2 sử dụng hoạt hóa tia UV thử nghiệm trên mô hình pilot phòng thí nghiệm

Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp oxy hóa h2o2 sử dụng hoạt hóa tia UV thử nghiệm trên mô hình pilot phòng thí nghiệm
... Nƣớc thải sau xử Van xả bùn Hình 3.12 hình thí nghiệm xử nƣớc thải keo tụ kết hợp UV /H2O2 hình hệ thống xử nƣớc thải keo tụ kết hợp UV /H2O2 bao gồm: Hệ thống xử nƣớc thải keo tụ ... phần xử nƣớc thải chứa chất hữu khó phân hủy, đề tài nghiên cứu khoa học " Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm phương pháp keo tụ kết hợp oxy hóa H2O2 sử dụng hoạt hóa tia UV thử nghiệm hình ... COD UV /H2O2 Qua kết nghiên cứu cho thấy, xử nƣớc thải nhuộm sau keo tụ kết hợp UV /H2O2 đem lại hiệu cao so với xử UV H2O2 Bởi vì, xử UV xảy trình quang phân trực tiếp, xử H2O2 gốc...
 • 53
 • 2,164
 • 8

Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ tuyển nổi điện hóa với anode hòa tan nhôm, sắt

Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ  tuyển nổi điện hóa với anode hòa tan nhôm, sắt
... t nhu m ñ tài trình bày phương pháp x nư c th i d t nhu m b ng phương pháp keo t ñi n hóa Nguyên t c ho t ñ ng c a phương pháp d a s c a phương pháp ñi n hoá hoà tan anode nh m t o nhôm hyñroxit ... ñư c tháo vào b l ng t m nghiêng ñ lo i b keo t Trên nhu c u ng d ng th c ti n ch n ñ tài: Nghiên c u x nư c th i d t nhu m b ng phương pháp keo t - n n i ñi n hoá v i anode hoà tan nhôm, ... d ch, c i thi n s hòa tan anode, gi m ñ b n phân tán th ñi n ñ ng c a h t keo Do ñó hi u qu trình keo t ñi n hóa ñư c c i thi n rõ r t Trong keo t ñi n hóa v i nhôm hòa tan anode, s d ng mu i...
 • 24
 • 870
 • 5

Tài liệu Báo cáo "NGHIÊN CỨU XỬ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC KẾT HỢP MÀNG VI LỌC " pot

Tài liệu Báo cáo
... nghiờn cu ny c thc hin vi mc ớch xut c mt cụng ngh x nc thi sinh hot cú hiu qu cao v phự hp vi iu kin cỏc ụ th Vit Nam Cụng ngh x nc thi bng phng phỏp sinh hc kt hp mng vi lc (MBR) ó chng ... qu x cao, hnh v qun d dng (Stephenson v NCS, 2001) Trong cụng ngh MBR, b lng t ó c thay th bi h thng mng vi lc t ngp b phn ng sinh hc Hiu qu x cỏc cht ụ nhim rt cao nh vic trỡ lng sinh ... 13/8-2012 Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng KếT QUả NGHIÊN CứU Và ứNG DụNG Hin H Ni cú trm x nc thi vi tng cụng sut l 48.200 m3/ngy tng s hn 700.000m3 phỏt sinh mi ngy Vic xõy dng cỏc trm ny...
 • 7
 • 634
 • 4

Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp với hấp phụ

Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp với hấp phụ
... phương pháp xử nước thải dệt nhuộm phù hợp mặt kỹ thuật kinh tế cần thiết Vì vậy, đề tài khóa luận tốt nghiệp là: Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm phương pháp keo tụ kết hợp với hấp phụ ’ ... 3.4 Nghiên cứu xử nƣớc thải dệt nhuộm sau keo tụ hấp phụ điều kiện động Sau nghiên cứu điều kiện tối ưu để xử nước thải dệt nhuộm sau keo tụ phương pháp hấp phụ (điều kiện pH, tải trọng hấp ... dệt nhuộm, chất thải phát sinh trình dệt nhuộm phương pháp xử nước thải dệt nhuộm - Tìm điều kiện tối ưu trình xử phương pháp keo tụ - Tìm điều kiện tối ưu trình xử phương pháp hấp phụ...
 • 49
 • 866
 • 5

nghiên cứu xử nước thải y tế bằng phương pháp nhiệt hóa hơi nước

nghiên cứu xử lý nước thải y tế bằng phương pháp nhiệt hóa hơi nước
... Nghiên cứu xử nước thải y tế phương pháp nhiệt hóa nước quan tâm mức Do đó, đề tài Nghiên cứu xử nước thải y tế phương pháp nhiệt hóa nước thực nhằm góp phần làm đa dạng hệ thống xử ... HƯNG Nghiên cứu xử nước thải y tế phương pháp nhiệt hóa nước Chương MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TỀ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT HĨA HƠI NƯỚC 29 GVHD: Th.S LÂM VĨNH SƠN SVTH: VÕ THÀNH HƯNG Nghiên ... phương pháp nhiệt hóa nước Chương TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI 15 GVHD: Th.S LÂM VĨNH SƠN SVTH: VÕ THÀNH HƯNG Nghiên cứu xử nước thải y tế phương pháp nhiệt hóa nước 2.1 Xử nước...
 • 64
 • 365
 • 0

Nghiên cứu xử nước thải P&G bằng phương pháp lọc sinh học

Nghiên cứu xử lý nước thải P&G bằng phương pháp lọc sinh học
... khác Chương 3: Nghiên cứu xử nước thải P&G phương pháp lọc sinh học Nhận xét: Hiệu xử COD lọc sinh học kỵ khí khoảng 52.73 % Cao hiệu xử lọc sinh học kỵ khí lọc kỵ khí hầu hết chất hoạt ... để sinh trưởng,phát triển phân hủy nước thải Ở cuối giai đoạn tăng tải trọng hiệu xử giảm Chương 3: Nghiên cứu xử nước thải P&G phương pháp lọc sinh học Bảng 3.3: Kết mô hình lọc sinh học ... chất dinh dưỡng vi sinh vật Hiệu xử chất hoạt động bề mặt khoảng 54.2% Chương 3: Nghiên cứu xử nước thải P&G phương pháp lọc sinh học Bảng 3.4: Kết mô hình lọc sinh học kỵ khí Tải trọng...
 • 25
 • 96
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật môi trường nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể usbfnghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp oxy hóa h2o2 sử dụng hoạt hóa tia uv thử nghiệm trên mô hình pilot phòng thí nghiệmxử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp sinh học hiếu khíxử lý nước thải bệnh viện bằng công nghệ sinh họcxử lý nước thải bệnh viện bằng màng lọc mbrxử lý nước thải bệnh viện bằng công nghệ aaoxử lý nước thải bệnh viện bằng tảoxử lý nước thải bệnh viện bằng thực vậtxử lý nước thải bệnh viện bằng vi sinh vậtnghiên cứu bổ sung chế phẩm sinh học biod và sẻm09 nhằm tăng cường hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi bằng công nghê sinh học kỵ khíđồ án nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợpnghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải mạ kẽm cho công ty tnhh hồng nguyênnghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản cho công ty tnhh hùng vương ở khu công nghiệp mỹ tho tiền giangnghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia bạch đằngcác nghiên cứu về bể usbf để xử lý nước thảiTuần 11 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhANH XA VA GIAI TICH TO HOPCục Quản lý cạnh tranhsuy niệm về năm sự vuisuy niệm năm sự thươngBài giảng luật hành chính: Quyết định hành chínhbai giang hoc go muoi ngonBài 11. Tổ chức thông tin trong máy tínhBài 8. Thiết kế và bản vẽ kĩ thuậtĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘIDân số và phát triển (Tài liệu dùng cho Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ dân sốkế hoạch hoá gia đình)ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỐNG KÊ BẢO HIỂMBài 9. Đề tài Ngày Nhà giáo Việt NamBài 5. Cách vẽ tranh đề tàiBài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 16. ADN và bản chất của genBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếBài 17. Bài luyện tập 3