Nghiên cứu chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững địa phương (LSI) tại một số xã thuộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa

Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên xuân liên, tỉnh thanh hóa

Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên xuân liên, tỉnh thanh hóa
... phát triển du lịch sinh thái Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa - Phân tích thực trạng phát triển du lịch sinh thái Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa thời gian ... phần phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa thời gian tới Nội dung nghiên cứu - Vai trò ý nghĩa phát triển du lịch sinh thái bền vững ... chung Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa nói riêng - Các tiềm phát triển du lịch sinh thái Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa - Thực trạng hoạt ñộng ngành du lịch Khu...
 • 102
 • 160
 • 0

Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên xuân liên, tỉnh thanh hóa

Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên xuân liên, tỉnh thanh hóa
... VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan du lịch sinh thái bền vững 1.2 Phát triển du lịch sinh thái giới Việt Nam 11 1.3 Tổng quan Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa 16 ... thách thức DLST Khu BTTN Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa 62 3.5 Một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa 66 ... luận văn: "Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa" công trình nghiên cứu thân với hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Loan Nội dung, kết trình...
 • 12
 • 209
 • 0

nghiên cứu khoa học ' đánh giá mức độ suy thoái của rừng phòng hộ đầu nguồn cho lưu vực sông thạch hãn và đề xuất giải pháp phục hồi và phát triển bền vững '

nghiên cứu khoa học ' đánh giá mức độ suy thoái của rừng phòng hộ đầu nguồn cho lưu vực sông thạch hãn và đề xuất giải pháp phục hồi và phát triển bền vững '
... ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SUY THOÁI CỦA RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN CHO LƯU VỰC SÔNG THẠCH HÃN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG PGS.TS Ngô Đình Quế & CTV Trung tâm nghiên cứu Sinh ... khả phòng hộ trạng thái rừng - Xây dựng đồ phân cấp mức độ suy thoái rừng phòng hộ đầu nguồn - Đề xuất số giải pháp phục hồi phát triển bền vững RPHĐN bị suy thoái Phạm vi: Vùng đầu nguồn sông Thạch ... lớn, cần có giải pháp phục hồi nhanh chóng Bảng 3: Diện tích mức suy thoái, lưu vực sông Thạch Hãn Mức độ suy thoái Chỉ số suy thoái Diện tích (ha) Suy thoái nghiêm trọng 0-25 4.704 Suy thoái nghiêm...
 • 12
 • 549
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÍCH LŨY ĐẠM, LÂN TRONG MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ (Penaeus monodon) THÂM CANH" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... bệnh gây ô nhiễm môi trường từ nước thải, từ hình nuôi thủy sản chất thải từ hình nuôi tôm thâm canh, đề tài “ Đánh giá mức độ tích lũy đạm, lân hình nuôi tôm thâm canh” thực nhằm ... thường 3.2 Mức độ tích lũy đạm, lân hình nuôi tôm thâm canh Bảng 1: Sự phân bố đạm ao nuôi tôm (ao 2000 m2 ) Nội dung Cung cấp từ thức ăn (g) Tích lũy tôm (g) Thải môi trường (g) - Tích lũy nước ... thiết để sản xuất kg tôm thải môi trường sản xuất kg tôm hai mật độ khác hình nuôi tôm thâm canh không khác có ý nghĩa (P>0,05) Bảng thể tỷ lệ lượng đạm lân phân bổ tôm, nước, bùn đáy...
 • 9
 • 208
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY CƠ XÓI LỞ BỜ SÔNG HƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... đánh giá vai trò bốn yếu tố tác động đến phát sinh xói lở bờ sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế Thang điểm độ nhạy cảm với xói lở thể bảng Bảng Đánh giá cho điểm yếu tố phát sinh xói lở bờ sông Hương ... phân bố xói lở, mật độ, quy mô, kích thước điểm xói lở, cho phép xác định lớp nhạy cảm xói lở cho yếu tố phát sinh xói lở dọc bờ sông Hương Đối sánh với mức độ xói lở yếu tố, tác giả đánh giá tương ... hệ xói lở điều kiện địa chất, tác giả đánh giá vai trò yếu tố quan trọng xói lở bờ sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế cho điểm Yếu tố lượng mưa yếu tố thứ hai trình phát sinh xói lở bờ sông Hương...
 • 6
 • 263
 • 0

tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học :ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ VIỆC MUA HÀNG TRÊN WEBSITE: ZALORA

tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học :ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ VIỆC MUA HÀNG TRÊN WEBSITE: ZALORA
... hài lòng khách hàng yếu tố tiên Zalora Tiểu luận PPNCKH GVHD: TS Hoàng Thị Phương Thảo II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Trong nghiên cứu này, nhóm hướng đến mục tiêu xác định mức độ hài lòng khách hàng việc ... hàng việc mua hàng online website: Zalora Thông qua đó, đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ nhằm đề xuất giải pháp nâng cao mức độ hài lòng khách hàng thực ... phạm vi đối tượng nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ hài lòng đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ mua hàng thời trang online website: Zalora từ lần trở...
 • 28
 • 1,318
 • 23

Nghiên cứu khoa học đánh giá mức độ bệnh hại ở các loài và xuất xứ bạch đàn khảo nghiệm ở đông nam bộ

Nghiên cứu khoa học  đánh giá mức độ bệnh hại ở các loài và xuất xứ bạch đàn khảo nghiệm ở đông nam bộ
... 2.6 Khảo nghiệm E urophylla Bầu Bàng, Bình Dương (1991 - 1996) So với loài bạch đàn trắng, bạch đàn E urophylla có mức độ bệnh hại thấp Bảng Sinh trưởng xuất xứ tuổi Bầu Bàng Loài Lô hạt Xuất xứ ... 2.2 Khảo nghiệm E tereticornis Sông Mây (1990 - 1997) Khảo nghiệm chứng tỏ tăng trưởng xuất xứ đạt mức độ bệnh hại thấp so với loài E camaldulensis Bảng Sinh trưởng xuất xứ 6,5 tuổi Sông Mây Loài ... E alba 12993 Mt.Molloy 0,0092 5,63 7,29 2.9 Tổng hợp tình hình bệnh hại loài xuất xứ bạch đàn Loài/ xuất xứ Tình hình bệnh Mức độ bệnh E.alba Không E.brassiana Không Jackey Jackey 13874 Không NE...
 • 13
 • 77
 • 0

Đánh giá mức độ an toàn sinh học phòng thí nghiệm tại một số trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, thành phố và đề xuất giải pháp can thiệp

Đánh giá mức độ an toàn sinh học phòng thí nghiệm tại một số trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, thành phố và đề xuất giải pháp can thiệp
... Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN SINH HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TUYẾN TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CAN THIỆP Chủ nhiệm đề tài: PGS TS Nguyễn Anh Dũng Đồng ... BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƢƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP BỘ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN SINH HỌC PHÒNG XÉT NGHIỆM TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TUYẾN TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ ĐỀ ... xét nghiệm vi sinh vật g y bệnh trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh /thành phố hoạt động giám sát phòng chống dịch Tạp chí Y học dự phòng, 2008; số - Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thị Phƣơng Liên, Nguyễn...
 • 91
 • 858
 • 12

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Đánh giá công tác phát triển nhân tài của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay vầ một số kinh nghiệm đối với Việt Nam " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... sáu(17) Một số kinh nghiệm Việt Nam 10 Từ việc phân tích thành công hạn chế công tác phát triển nhân tài Trung Quốc thực từ năm 1978 đến nay, cho rằng, Việt Nam tham khảo số kinh nghiệm nớc ... miền Đông Trung Tây Trung nghiên cứu trung quốc số 3(73) - 2007 Quốc Theo số liệu Viện nghiên cứu nhân Trung Quốc, Báo cáo nhân tài Trung Quốc 2005, tỷ lệ nhân viên có trình độ từ đại học chuyên ... nhân tài Đảng quyền 7.719.000 ngời; nhân tài quản lý kinh doanh nhà nớc nghiên cứu trung quốc số 3(73) - 2007 Đánh giá công tác phát triển nhân tài 2.542.000 ngời Tổng số lợng đội ngũ nhân tài...
 • 9
 • 191
 • 0

đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước Điều tra, đánh giá thực trạng phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi miền Trung

đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước Điều tra, đánh giá thực trạng phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi miền Trung
... thực vùng dân tộc thiểu số miền núi miền Trung II Mục tiêu dự án Điều tra, đánh giá thực trạng phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số miền núi miền Trung Đề xuất giải pháp phát triển bền vững ... tiểu học dân tộc thiểu số; số học sinh trung học phổ thông dân tộc thiểu số 29,87% số học sinh trung học sở dân tộc thiểu số) ; Nghĩa lên cấp học cao, số học sinh dân tộc thiểu số giảm Điều ảnh ... quân dân số dân tộc thiểu số miền Trung chiếm 7,86% dân số vùng Dân tộc thiểu số miền Trung phân bố không đồng số dân tộc nh dân số (xem Bảng Biểu đồ 2) Phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống...
 • 102
 • 99
 • 0

Đánh giá mức độ tồn dư Polyclo Biphenyl (PCB) trong đất tại một số khu vực của Hà Nội và đề xuất giải pháp

Đánh giá mức độ tồn dư Polyclo Biphenyl (PCB) trong đất tại một số khu vực của Hà Nội và đề xuất giải pháp
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI NGUYỄN VĂN LINH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỒN DƯ POLYCLO BIPHENYL (PCB) TRONG ĐẤT TẠI MỘT SỐ KHU VỰC CỦA HÀ NỘI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ... 2.3.4 Phương pháp thống kê 33 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỒN DƯ PCB TRONG ĐẤT TẠI MỘT SỐ KHU VỰC CỦA HÀ NỘI 3.1 Tồn PCB đất huyện Gia Lâm 34 3.1.1 Tồn PCB đất điểm đại diện ... văn bao gồm: - Đánh giá mức độ tồn PCB đất số khu vực thuộc Nội Các đánh giá chủ yếu kho chứa có tập trung nhiều biến cũ số điểm khu vực dân cư để so sánh - Đề xuất số giải pháp quản lí nhằm...
 • 107
 • 527
 • 0

“Đánh giá mức độ ô nhiễm vi khuẩn trong thịt lợn tại một số công ty xuất khẩu súc sản trên địa bàn thanh hoá nghệ an và cơ sở giết mổ tiêu thụ nội địa tại thành phố vinh”

“Đánh giá mức độ ô nhiễm vi khuẩn trong thịt lợn tại một số công ty xuất khẩu súc sản trên địa bàn thanh hoá nghệ an và cơ sở giết mổ tiêu thụ nội địa tại thành phố vinh”
... “Đánh giá mức độ ô nhiễm vi khuẩn thịt lợn số công ty xuất súc sản địa bàn Thanh Hoá- Nghệ An sở giết mổ tiêu thụ nội địa thành phố Vinh” 1.2 MỤC TIÊU THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: - Kiểm tra ô nhiễm vi khuẩn ... sữa ba công ty xuất thịt lợn: Công ty cổ phần xuất súc sản Thanh Hoá, Công ty TNHH Hoa Mai, Công ty chế biến xuất súc sản Nghệ An - Thịt lợn sở giết mổ nội địa thuộc khu vực thành phố Vinh: Hưng ... trạng ô nhiễm vi khuẩn thịt lợn sở giết mổ xuất súc sản địa bàn Thanh Hoá - Nghệ An, sở giết mổ tiêu thụ nội địa thuộc khu vực thành phố Vinh 3.2 Đối tượng nghiên cứu - Thịt lợn mảnh thịt lợn...
 • 66
 • 127
 • 2

Nghiên cứu khoa học " Đánh giá khả năng phát triển các loài cây thuốc tại Huyện Sa Pa –Tỉnh Lào Cai " doc

Nghiên cứu khoa học
... Trấn Sa Pa huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai Nội dung: · Đánh giá thực trạng trồng phát triển loài thuốc khu vực · Đánh giá khả thu hái, chế biến loài thuốc hộ dân vùng · Nghiên cứu mối quan hệ hộ trồng thuốc ... · Đánh giá khả khai thác, chế biến loài dược liệu mối quan hệ hộ trồng dược liệu với đối tác nhằm phát triển loài thuốc SaPa– Lào Cai Địa điểm: Tại xã : Lao Chải, Tả Van, Sa Pả, Tả Phìn ... 5.1 Khả trồng phát triển loài thuốc vùng nghiên cứu Những năm trước đây, hầu hết hộ xã tham gia trồng loài thuốc (tỷ lệ số hộ trồng thuốc chiếm 90.4%), loài trồng tương đối phong phú, gồm loài...
 • 10
 • 243
 • 3

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM, VAI TRÒ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM, VAI TRÒ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ
... ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA TTCK VIỆT NAM, VAI TRÒ CỦA TTCK VỚI NỀN KINH TẾ 2.1 Thị trường chứng khoán Việt Nam 2.1.1 Tổng quan TTCK Việt Nam Ngày 28/07/2000, Thị trường chứng khoán Việt Nam ... 2: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA TTCK VIỆT NAM, VAI TRÒ CỦA TTCK VỚI NỀN KINH TẾ 14 2.1 Thị trường chứng khoán Việt Nam 14 Tổng quan TTCK Việt Nam 15 2.2 Đánh giá phát ... cứu vai trò TTCK kinh tế Việt Nam, tổng kết số đo lường mức độ phát triển TTCK nhằm xác định mức độ phát triển TTCK Việt Nam so với TTCK toàn cầu, chọn đề tài Vai trò Thị trường chứng khoán kinh...
 • 38
 • 351
 • 3

Nghiên cứu các giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững một số loài cây thuốc quý hiếm và nguy cấp tại vườn quoccs gia tam đảo

Nghiên cứu các giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững một số loài cây thuốc quý hiếm và nguy cấp tại vườn quoccs gia tam đảo
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu giải pháp bảo tồn phát triển bền vững số loài thuốc quý nguy cấp Vườn quốc gia Tam Đảo 10.Tổng quan tình hình nghiên cứu 10.1.Khái quát tình hình nghiên cứu ... cán Trung Nghiên cứu nhân giống loài nhân giống loài tâm Dịch vụ, DLST thuốc quý hiếm, nguy cấp thuốc quý nguy cấp; GDMT – biện pháp vô tính hữu tính Các loài thuốc VQG Tam nhân giống; Đảo Báo ... trưởng, phát triển kỹ thuật nhân giống, gây trồng số loài thuốc có sách đỏ có giá trị cao - Nghiên cứu biện pháp bảo tồn thuốc VQG Tam Đảo - Nghiên cứu biện pháp thu hoạch, bảo quản, chế biến gia...
 • 89
 • 362
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: các tiêu chí đánh giá mức độ phát triển cho vay khách hàng cá nhândanh gia muc do phat trien the chat cua tre mam nonđánh giá mức độ phát triển hoạt động cho thuê của công ty cttc nhtmcpntvnđánh giá mức độ phát triển hoạt động cttc của công ty cttc nhtmcpntvnchỉ số phát triển bền vững địa phươngso dien thoai cong an huyen hau loc tinh thanh hoamục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực tài nguyên môi trườngmột số chỉ tiêu đánh giá mức độ hấp dẫn của thị trườngchỉ tiêu đánh giá mức độ rủi ro tín dụngchỉ tiêu đánh giá mức độ bảo đảm vệ sinh môi trườngcơ cấu lao động và các chỉ tiêu đánh giá mức độ sử dụng lực lượng lao động trong doanh nghiệpcác chỉ tiêu đánh giá mức độ mở rộng thị trườngcác chỉ tiêu đánh giá mức độ mở rộng tín dụng ngân hàng đối với dnvvnmột số chỉ số tổng hợp đánh giá trình độ phát triển con ngườichỉ tiêu đánh giá mức độ nhạy cảm môi trường do sự cố tràn dầuNghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâyTriển khai hệ thống mạng doanh nghiệptìm hiểu về hệ thống bôi trơnGIBBERELLIN và ỨNG DỤNGgiáo trình tài chính doanh nghiệp full chươngmô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhbáo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anquản lý nhân sự và tiền lươngTuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt Namứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakkiểm tra hóa chương 2 lớp 11Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcquản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhChương I. §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcChương I. §10. Làm tròn sốchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không gianbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần xi măng hà tiênBài 19. Đường giao thôngSố 0 trong phép cộnglớp 3- bài 1 những chữ cái đáng yêu - Đan Mạch