QUẢN TRỊ sản xuất chương 2

Bài giảng Quản trị sản xuất chương 9

Bài giảng Quản trị sản xuất chương 9
... đưa đến 73 Tng chi phớ 10 tun s l: 73 10 66 40 26 73 - Chi phớ t hng: ln ì 1.000.000 /ln 30 69 69 30 39 73 10 55 57 = 4.000.000 ng - Chi phớ tn tr: 375 n v ì 10.000 /v/tun = 3.750.000 ng - Tng ... Chi phớ t hng : 30 55 10 55 ì1.000.000 = 3.000.000 Chi phớ tn kho: 0 85 195 ì 10.000 = 1 .95 0.000 Tng chi phớ : 4 .95 0.000 Túm li: Trong vớ d trờn, ta ó xỏc nh c tng chi phớ (Chi phớ tn tr ... cung ng, di thi gian cung ng v ln lụ cung ng H s d tr nguyờn vt liu cn phi m bo chớnh xỏc cao (99 %) Nu khụng s dn n vic khụng hoch nh chớnh xỏc lng vt liu cn cung ng v khụng cú chớnh sỏch tn...
 • 14
 • 905
 • 0

Bài giảng Quản trị sản xuất chương 7

Bài giảng Quản trị sản xuất chương 7
... c ch i (ngy) Thi hn hon thnh (ngy th ) Thi gian tr hn (ngy) E 9 23 17 18 23 Ntb TRtb FCFS EDD SPT LPT 15,4 13,6 13 20,6 2 ,75 2,42 2,32 3,68 2,2 1,2 1,8 9,6 A ttb C Cỏc nguyờn tc u tiờn 15 D 26 ... cụng vic - Dựng lch trỡnh ó lp v bng thi gian gc ( gm mỏy) v dũng thi gian B=3 E =7 B=6 D = 10 E = 12 C=8 D =7 22 A=5 C=4 A=2 29 33 35 2.3 Lp lch trỡnh N cụng vic trờn mỏy Vớ d: Cú cụng vic c ... trờn mỏy Trong trường hợp này, điều kiện thỏa mãn (11 > 9) Bài toán giải Ta lập bảng chuyển đổi sau: Công việc t1 + t2 t2 + t3 A B C D 27 15 12 25 14 22 19 2.4 Sp xp lch trỡnh N cụng vic trờn M...
 • 6
 • 793
 • 3

Tài liệu Bài giảng Quản trị sản xuất chương 8 ppt

Tài liệu Bài giảng Quản trị sản xuất chương 8 ppt
... Điểm khác biệt l h ng đợc đa đến nhiều chuyến Ta gọi: p: mức độ sản xuất Q* d: Nhu cầu sử dụng h ng ng y Tp: Độ d i thời kỳ sản xuất để tạo đủ số lợng cho đơn h ng Td: Độ d i thời gian nhu cầu ... ng năm b*: Sản lợng lại sau đ trừ sản lợng thiếu hụt có chủ đích Các biến số khác D, S, H giống nh mô hình trớc Q* b* Thời gian Q = 2DS d H P Ví dụ: Công ty MSCO chuyên sản xuất phụ tùng ... Do đó, muốn đợc hởng giá 4 ,8 USD phải điều chỉnh sản lợng đơn h ng lên mức tối thiểu l 1000 xe Q3 = 7 18 nhỏ 2000 Do đó, muốn đợc hởng giá 4,75 USD phải điều chỉnh sản lợng đơn h ng lên mức tối...
 • 6
 • 666
 • 7

Tài liệu Bài giảng Quản trị sản xuất chương 3 ppt

Tài liệu Bài giảng Quản trị sản xuất chương 3 ppt
... để sản xuất loại Rađio CB thì: Số lợng lao động gián tiếp sản xuất đợc: 31 6 : 0,4 giờ/một sản phẩm = 790 sản phẩm Số lao động trực tiếp dây chuyền sản xuất đợc: 35 4 : 0,5 giờ /sản phẩm = 708 sản ... vị sản phẩm (Giờ) huy động CB PR (Giờ) Phục vụ sản xuất 0,4 0,5 31 6 Sản xuất trực tiếp 0,5 0 ,3 354 Giám sát 0,05 0,1 62 Công suất tháng tới công ty ELG phụ thuộc v o kết hợp sản xuất hai loại sản ... trình sản xuất phức tạp; khó kiểm soát đợc chất lợng v khó cân đợc nhiệm vụ sản xuất Chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm cao d Sản xuất theo dây chuyền: thích hợp với sản phẩm có chủng loại ít, sản...
 • 18
 • 908
 • 4

Tài liệu Bài giảng Quản trị sản xuất chương 2 docx

Tài liệu Bài giảng Quản trị sản xuất chương 2 docx
... 31 12, 0 34 14,0 32 12, 5 33 13,0 28 4 110,5 X2 81,00 90 ,25 94,09 100,00 104,04 1 12, 36 144,00 196,00 156 ,25 169,00 124 6,99 xy 180,0 20 9,0 24 2,5 27 0,0 306,0 318,0 3 72, 0 476,0 400,0 429 ,0 320 2,5 Y2 ... Nm Thu nhập dân cư (tr.đ) 9,0 9,5 Doanh số công ty (tỷ đồng) 20 22 10 9,7 10,0 10 ,2 10,6 12 14 12, 5 13 25 31 34 32 33 27 30 30 4 .2. 2 Phương pháp dự báo nhân (phương pháp hồi quy phân tích tương ... 400 484 625 729 900 900 961 1156 1 024 1089 826 8 4 .2. 2 Phương pháp dự báo nhân (phương pháp hồi quy phân tích tương quan) 110 , 28 4 x = = 11 , 05 y= = 28 , 10 10 320 2 ,5 10 ì 11, 05 ì 28 , = ,...
 • 40
 • 693
 • 5

Tài liệu Bài giảng Quản trị sản xuất chương 4 doc

Tài liệu Bài giảng Quản trị sản xuất chương 4 doc
... (đ có v dự kiến), lợng sản xuất bình quân h ng năm địa điểm - Nhu cầu thị trờng loại sản phẩm m doanh nghiệp sản xuất - Dự kiến chi phí (sản xuất v vận chuyển) từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ ... có nh máy sản xuất đợc đặt tỉnh Nha Trang, Bình Định v Đ Nẵng Để đạt đợc kế hoạch sản xuất năm đến, nh máy Nha Trang cần 200 nguyên liệu thô/năm, Bình Định cần 300 tấn, v Đ Nẵng cần 40 0 Hiện công ... sau: Nguồn cung ứng nguyên liệu Nha Trang Plây Cu 100 Nh máy sản xuất Bình Định Đ Nẵng 200 54 Khả cung cấp 300 Ban Mê Thuột 100 Huế 300 Tổng nhu cầu 200 300 200 40 0 200 40 0 900 Với giải pháp n y,...
 • 11
 • 651
 • 3

Tài liệu Bài giảng Quản trị sản xuất chương 6 pptx

Tài liệu Bài giảng Quản trị sản xuất chương 6 pptx
... E=d-c 14 960 12920 14280 14 960 14280 14280 14 960 1 360 0 11 560 14 960 12240 14280 10 960 2920 1280 -7040 -67 20 -5720 -40 -2400 -5440 960 3240 8280 G 10 960 13880 15 160 8120 1400 -4320 -4 360 -67 60 -12200 ... L=I-C M 14 960 10 960 10 960 12920 10 960 2920 13880 14280 13880 1280 15 160 14 960 15 160 -7040 8120 14280 8120 -67 20 1400 1 860 0 1400 -1400 15000 0 160 00 0 17000 0 14 960 960 960 12240 960 3240 4200 ... 21000 70000 66 7 21 1 26 20000 90000 714 22 148 15000 105000 709 20 168 160 00 121000 720 17 185 17000 138000 7 46 10 22 207 14000 152000 734 11 18 225 9000 161 000 7 16 12 21 2 46 6000 167 000 67 9 21 Phơng...
 • 6
 • 450
 • 3

Bài giảng Quản trị sản xuất Chương 7: Quyết định sản phẩm và công nghệ

Bài giảng Quản trị sản xuất Chương 7: Quyết định sản phẩm và công nghệ
... doanh Năng lực sản xuất DN Trình độ sản xuất Khả đảm bảo chất lượng Đặc điểm thị trường Năng lực tài Cấu trúc dòng sản xuất Sản Sản Sản Sản Sản xuất xuất xuất xuất xuất theo đơn hàng ... chức sản xuất đại trà Nhóm điều phối phát triển sản phẩm Thử nghiệm sản phẩm Tổ chức sản xuất thử Nghiên cứu sơ Phân tích khả công nghệ, kỹ thuật, thẩm mỹ Thiết kế sản phẩm Lập kế hoạch sản xuất I ... xuất trình độ quản lý Qui trình lựa chọn phƣơng thức sản xuất Quyết định mua hay tự sản xuất Quyết định phương thức sản xuất (gián đoạn, đại trà, dây chuyền, đơn lẻ) – Quyết định mức độ tự...
 • 33
 • 390
 • 3

bài giảng quản trị sản xuất - chương 2 dự báo nhu cầu

bài giảng quản trị sản xuất - chương 2 dự báo nhu cầu
... 0 .2 ( 21 20 ) = 20 .2 F 4= 20 .2 + 0 .2 ( 22 20 .2 )= 20 .56 F 5= 20 .56 + 0 .2 ( 23 20 .56 )= 21 .048 F 6= 21 .048 + 0 .2 ( 24 21 .048 )= 21 .638 F 7= 21 .638 + 0 .2 ( 25 21 .638 )= 22 .31 F 8= 22 .31 + 0 .2 ... tế 20 21 22 23 24 25 26 Ft với  = 0.4 F1= 20 F2= 20 F3= 20 .4 F4= 21 .04 F5= 21 . 82 F6= 22 .69 F7= 23 .61 F8= 24 .57 Tt với β = 0,5 T1 = 0 0 ,2 0, 52 0,91 1,34 1,80 2, 27 FITt 20 20 20 ,6 21 ,56 22 ,74 24 ,04 ... -1 1 28 -6 0 -4 2 -2 2 24 50 78 28 F8= 27 F9 =28 Trường hợp n chẵn Tuần Doanh : số thực tế(y) x x2 xy 21 22 23 24 25 26 141 -5 -3 -1 25 1 25 70 -1 05 -6 6 -2 3 24 75 130 35  n = a = 0,5 ; b = 23 ,5 y...
 • 70
 • 795
 • 2

bài giảng quản trị sản xuất - chương 3 hoạch định tổng hợp (2014)

bài giảng quản trị sản xuất - chương 3 hoạch định tổng hợp (2014)
... lượng - Dễ khách hàng Giả sử khả sản xuất ngồi tối đa 80 sp/tháng Thán g Nhu cầu Tổng 34 0 36 0 38 0 420 460 440 2400 Mức sản xuất 34 0 34 0 34 0 34 0 34 0 34 0 2040 Sản xuất Hợp đồng phụ Giả sử khả sản xuất ... 34 0 Mức sản xuất bình thường 34 0 36 0 34 0 20 38 0 34 0 40 420 34 0 80 460 34 0 120 440 34 0 100 Tổng cộng 2400 2040 36 0 •Ưu điểm: - Ổn định số lao động - Giảm chi phí sử dụng lao động Nhược điểm: - ... 420 34 0 80 460 34 0 120 440 34 0 100 Tổng cộng 2400 2040 36 0 •* Ưu điểm: - Sản xuất ổn định , giảm chi phí cho việc điều chỉnh mức sản xuất - Khắc phục số nhược điểm sản xuất ngồi * Nhược điểm: -...
 • 76
 • 1,010
 • 3

bài giảng quản trị sản xuất - chương 4 quản trị hàng tồn kho

bài giảng quản trị sản xuất - chương 4 quản trị hàng tồn kho
... nguồn gốc hàng tồn kho Hàng tồn kho mua ngồi Hàng tồn kho tự sản xuất Phân loại theo q trình sử dụng hàng tồn kho Hàng tồn kho khâu dự trữ Hàng tồn kho khâu sản xuất Hàng tồn kho khâu tiêu ... Q*3 = 2000 Chtk1 = 24. 979.795 Chtk2 = 24. 000.000 Chtk3 = 23. 240 .000 => Chọn Q* = 2000 Tháng 10 11 12 Nhu cầu 4 4 4 4 4 4 Đặt hàng 20 - - - - 20 - - - - 20 - TKCK 16 12 - 16 12 - 16 12 T T 11 Vật ... phí hàng tồn kho năm so với giá trị hàng tồn kho c Chi phí mua hàng: Tổng nhu cầu HTK Cmh = Đơn giá hàng x năm tồn kho Có loại đơn giá Đối với hàng tồn kho mua ngồi : đơn giá giá mua Đối với hàng...
 • 63
 • 458
 • 1

bài giảng quản trị sản xuất - chương 5 hoạch định nhu cầu vật tư

bài giảng quản trị sản xuất - chương 5 hoạch định nhu cầu vật tư
... 450 LFL 30 30 40 35 45 55 50 30 30 40 35 30 450 TKCK - - - - - - - - - - - - EOQ 90 - 90 - - 90 90 - - 90 - - 450 TKCK 60 30 80 45 - 35 75 45 15 65 30 - 480 PPB 100 - - 1 35 - - 110 - - 1 05 - - ... Nhu cầu 750 1 250 1200 1100 800 900 1 150 850 8000 LFL 750 1 250 1200 1100 800 900 1 150 850 8000 TKCK - - - - - - - - - 2.EOQ 2000 - 2000 2000 - - 2000 - 8000 TKCK 1 250 - 800 1700 900 - 850 - 55 00 ... hoạch điều độ sản xuất: Là bảng xác định số lượng sản phẩm cần sản xuất thời kỳ sở để xác định nhu cầu vật b Các báo cáo vật tư: - Phản ánh tình hình tồn kho xuất nhập vật - Là sở xác định...
 • 23
 • 1,386
 • 0

bài giảng quản trị sản xuất - chương 6 lập lịch trình sản xuất

bài giảng quản trị sản xuất - chương 6 lập lịch trình sản xuất
... 16 15 D 17 16 E 19 30 D C B CV Thời gian thực (giờ) M1 M2 A 10 12 B 14 13 C 16 15 D 17 16 E 19 20 Thứ tự xếp A ED C B 10 M1 M2 A= 10 29 E=19 46 D=17 A =12 10 62 C= 16 E = 20 22 29 D = 16 49 76 ... 14 Ứng Dụng PERT/ CPM Hoạch Định Sản Xuất Mơi trường sản xuất cần đến hoạch định sơ đồ mạng có đặc tính sau: 1.Các sản phẩm phức tạp loại; nhiều sản phẩm sản xuất lúc phương tiện 2.Thời điể m ... (ngày) - A 12 17 D 15 24 E 14 30 16 B 28 35 27  35 57 Thời gian trễ hạn trung bình cơng việc 57/5 = 11,4 NGÀY Sắp xếp cơng việc máy Bài tốn: Cơng việc thực từ Máy1 -> Máy (do quy trình sản xuất...
 • 51
 • 927
 • 1

Bài giảng QUẢN TRỊ SẢN XUẤT - Chương 9 pps

Bài giảng QUẢN TRỊ SẢN XUẤT - Chương 9 pps
... phải trả lương cao CHƯƠNG IX BỐ TRÍ MẶT BẰNG 2.3 Bố trí mặt theo vị trí cố định  Mang người thiết bị đến nơi sản xuất Sản phẩm chế tạo di chuyển vị trí  Áp dụng sản xuất sản phẩm dễ hư hỏng, ... công việc  Bước : Tính thời gian chu kỳ ( Thời gian sản phẩm cần lưu lại để gia công khu vực) Tc = Thời gian sản xuất ngày Mức sản xuất ngày CHƯƠNG IX BỐ TRÍ MẶT BẰNG  Bước : Xác định số khu ... sản xuất  Công việc đơn điệu gây nhàm chán cho công nhân CHƯƠNG IX BỐ TRÍ MẶT BẰNG 2.2 Bố trí mặt theo nhóm thiết bị :  Các máy móc, thiết bị có chức bố trí khu vực  Áp dụng nhà máy sản xuất...
 • 24
 • 229
 • 0

Bài giảng QUẢN TRỊ SẢN XUẤT - Chương 8 pot

Bài giảng QUẢN TRỊ SẢN XUẤT - Chương 8 pot
... 400 + 200 = 4,33 = 4 ,83 Tài liệu tham khảo TS Trương Đoàn Thể chủ biên (2004), Quản trị sản xuất tác nghiệp, Nxb lao động- xã hội TS Đặng Minh Trang (2003), Quản trị sản xuất tác nghiệp, Nxb ... triệu đồng /sản phẩm, 0 ,8 triệu đồng /sản phẩm 0,5 triệu đồng /sản phẩm Hãy xác định địa điểm để sản xuất 1200 sản phẩm/năm TCHCM = 1,2Q + 1.500 TCĐN = 0,8Q + 2.000 TCHN = 0,5Q + 2.200 CHƯƠNG VIII ... xuất tác nghiệp, Nxb thống kê TS Hồ Tiến Dũng (2007), Quản trị sản xuất điều hành, NXB Thống kê GS.TS Đồng Thị Thanh Phương (2007), Quản trị sản xuất dịch vụ, Nxb thống kê ...
 • 17
 • 311
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quản trị sản xuất chương 2bài tập quản trị sản xuất chương 2 có lời giảibài tập quản trị sản xuất chương 3quản trị sản xuất chương 3bài giảng quản trị sản xuất chương 5 hoạch định nhu cầu vật tưbài giảng quản trị sản xuất chuong 9tài liệu bài giảng quản trị sản xuất chương 8 pptbài giảng quản trị sản xuất và dịch vụ chương 3giải bài tập quản trị sản xuất và tác nghiệp chương 1bai tap chuong quan tri san xuat dieu hanhbai tap chuong quan tri san xuat dieu hanh bang bai toan van taiphần 2 ứng dụng chiến lưc quản trị sản xuất và điều hànhquản trị sản xuấtquản tri sản xuấttổng quan quản trị sản xuấtBài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)Bài 35. Khái quát châu MĩBài 33. Các khu vực châu Phi (Tiếp theo)Bài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòaQuản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Phương ĐôngQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Đà Nẵng.Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội CN Quảng Nam.Bài 13. Trang trí cái bátBài 4. Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị emBài 14. Bảo vệ loài vật có íchBài 12. Cảm ơn và xin lỗiBài 15. Vệ sinh thần kinhBài 13. Hoạt động thần kinhTăng cường kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty TNHH Phú Sơn.Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng.Tuần 17. Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)Tính giá thành trên cơ sở hoạt động (ABC) tại công ty TNHH Việt Ý.Vận dụng kế toán quản trị tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà NẵngVận dụng kế toán quản trị trong kiểm soát chất lượng toàn diện tại công ty dược - trang thiết bị y tế Bình Định.Vận dụng phương pháp tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động tại công ty cổ phần Phước Kỳ Nam .