Bước đầu nghiên cứu tác động của nước biển dâng đến đất canh tác lúa huyện gò công đông tỉnh tiền giang

Bước đầu nghiên cứu tác động của nước biển dâng đến đất canh tác lúa huyện Công Đông - tỉnh Tiền Giang

Bước đầu nghiên cứu tác động của nước biển dâng đến đất canh tác lúa huyện Gò Công Đông - tỉnh Tiền Giang
... biển dâng dự báo tác động tới huyện Công Đông 47 3.2.3 Nghiên cứu tác động nƣớc biển dâng đến đất canh tác lúa huyện Công Đông 62 3.2.4 Tác động nƣớc biển dâng đến ... nghiên cứu tác động nước biển dâng đến đất canh tác lúa huyện Công Đông tỉnh Tiền Giang cấp thiết Việc tiến hành nghiên cứu đề tài nhằm dự báo đƣợc mức độ ảnh hƣởng nƣớc biển dâng đến vùng ... Đất canh tác lúa: đất chuyên trồng lúa nƣớc (3 vụ, vụ), đất trồng lúa nƣớc lại (1 vụ) 2.2 Phạm vi nghiên cứu - Huyện Công Đông tỉnh Tiền Giang Mục tiêu nghiên cứu - Dự báo tác động nƣớc biển...
 • 106
 • 371
 • 0

khóa luận Tìm hiểu tác động của chương trình chuyển đổi giống lúa tại huyện Công Tây tỉnh Tiền Giang

khóa luận Tìm hiểu tác động của chương trình chuyển đổi giống lúa tại huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang
... cứu “TÌM HIỂU TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI GIỐNG LÚA TẠI XÃ THẠNH NHỰT, HUYỆN GÒ CÔNG TÂY, TỈNH TIỀN GIANG thực nhằm mô tả tranh sản xuất lúa địa phương, ưu nhược điểm chương trình chuyển ... cứu Tìm hiểu tác động chương trình chuyển đổi giống lúa xã Thạnh Nhựt, huyện Công Tây, tỉnh Tiền Giang + Mục tiêu nghiên cứu + Phạm vi nghiên cứu + Cấu trúc khóa luận - Chương Tổng quan Chương ... Commune, Go Cong Tay District, Tien Giang Province” Khóa luận tìm hiểu tác động chương trình chuyển đổi giống lúa xã Thạnh Nhựt, huyện Công Tây, tỉnh Tiền Giang sở phân tích số liệu thu thập...
 • 75
 • 211
 • 0

ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI bò ở NÔNG hộ tại xã ĐỒNG THẠNH và THẠNH TRỊ HUYỆN CÔNG tây TỈNH TIỀN GIANG

ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI bò ở NÔNG hộ tại xã ĐỒNG THẠNH và THẠNH TRỊ HUYỆN gò CÔNG tây TỈNH TIỀN GIANG
... Thạnh Phú ấp Thạnh Phú, Thạnh Hòa Đông Thạnh Trị Số điều tra đạt 35,23% tổng số đàn (xã Đồng Thạnh 36,25% Thạnh Trị 34,10%) *Kinh nghiệm chăn nuôi nông hộ Kinh nghiệm nuôi ... vụ cho nghiên cứu điều nông hộ Đồng Thạnh tra từ số liệu lưu trữ qua nhiều năm Phòng Thạnh Trị huyện Công Tây tỉnh Tiền Giang Nông nghiệp huyện Công Tây NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP Phương ... tiếp nông hộ chăn NGHIÊN CỨU nuôi để khảo sát tiêu đàn 2.1 Đối tượng nghiên cứu - Các nông hộ chăn nuôi giống vấn nông hộ ghi vào phiếu điều nuôi địa bàn hai Đồng tra theo mẫu Thạnh Thạnh...
 • 7
 • 884
 • 2

Biện pháp chống ô nhiễm môi trường do chim yến sống gần khu vực đông dân cư thuộc xã Long Bình huyện Công Tây tỉnh Tiền Giang

Biện pháp chống ô nhiễm môi trường do chim yến sống gần khu vực đông dân cư thuộc xã Long Bình huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang
... học trường từ thực tế nghe lời phản ảnh trực tiếp từ hộ dân, em định tìm hiểu chọn đề tài: " Biện pháp chống ô nhiễm môi trường chim yến sống gần khu vực đông dân thuộc Long Bình - Huyện ... Huyện Công Tây - Tỉnh Tiền Giang Mục tiêu giải tình huống: - Em tiến hành soạn phiếu: “Khảo sát hộ dân sống gần khu vực nuôi chim yến Long Bình - Huyện Công Tây - Tỉnh Tiền Giang - ... gần khu vực đông dân thuộc Long Bình Huyện Công Tây - Tỉnh Tiền Giang , em chuẩn bị 30 tờ phiếu trắc nghiệm để 30 hộ dân sống gần hộ nuôi chim yến, có tờ phiếu người dân không ủng hộ...
 • 13
 • 431
 • 4

Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường mầm non huyện Công Tây tỉnh Tiền Giang

Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường mầm non huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang
... quản hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non huyện Công Tây, tỉnh Tiền Giang ... quản hoạt động bồi dưỡng 78 chuyên môn cho giáo viên mầm non huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang 2.6 Đánh giá chung thực trạng quản hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non huyện ... Cơ sở luận vấn đề quản hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non Chương 2: Thực trạng quản hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non huyện Gò Công Tây, tỉnh...
 • 137
 • 147
 • 2

bước đầu nghiên cứu tác động của âm nhạc đến trạng thái lo âu của bệnh nhân trước chuyển phôi tại khoa hỗ trợ sinh sản bệnh viện phụ sản hà nội

bước đầu nghiên cứu tác động của âm nhạc đến trạng thái lo âu của bệnh nhân trước chuyển phôi tại khoa hỗ trợ sinh sản bệnh viện phụ sản hà nội
... đặc diểm lâm sàng trạng thái lo âu bệnh nhân trước chuyển phôi khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện phụ sản Nội Đánh giá bước đầu hiệu âm nhạc đến trạng thái lo âu bệnh nhân trước chuyển phôi thụ ... stress cho bệnh nhân trước chuyển phôi Vì tiến hành đề tài “Bƣớc đầu nghiên cứu t c động âm nhạc đ n trạng thái lo âu bệnh nhân trƣớc chuyển phôi khoa hỗ trợ sinh sản bệnh viện phụ sản Nội với ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu bệnh nhân chuyển phôi TTTON khoa Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện phụ sản Nội từ 01/07/2012 đến hết 30/10/2012 Bệnh nhân chia làm nhóm: nhóm nghe nhạc...
 • 38
 • 113
 • 0

bước đầu nghiên cứu tác động của âm nhạc đến trạng thái lo âu của bệnh nhân trước chuyển phôi tại khoa hỗ trợ sinh sản bệnh viện phụ sản hà nội

bước đầu nghiên cứu tác động của âm nhạc đến trạng thái lo âu của bệnh nhân trước chuyển phôi tại khoa hỗ trợ sinh sản bệnh viện phụ sản hà nội
... đặc điểm bệnh nhân trạng thái tâm lí bệnh nhân trước chuyển phôi Bước đầu nghiên cứu tác động âm nhạc đến trạng thái tâm lý bệnh nhân trước chuyển phôi TTTON TỔNG QUAN Định nghĩa vô sinh (VS) ... độ lo lắng bệnh nhân Nghiên cứu tâm lí bệnh nhân trước chuyển phôi có ảnh hưởng đến kết có thai • Khoa hỗ trợ sinh sản bệnh viện Phụ sản Nội có phòng thư giãn nghe nhạc cho bệnh nhân đến ... p > 0,05 KẾT LUẬN Bước đầu nghiên cứu tác động âm nhạc đến trạng thái tâm lý bệnh nhân chuyển phôi Âm nhạc làm giảm lo âu bệnh nhân chuyển phôi, p...
 • 30
 • 176
 • 0

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của đất bị nhiễm kim loại nặng (Chì Pb) đến thành phần loài và một số đặc điểm định lượng của bọ nhảy (Insecta Collembola) ở Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.DOC

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của đất bị nhiễm kim loại nặng (Chì Pb) đến thành phần loài và một số đặc điểm định lượng của bọ nhảy (Insecta Collembola) ở Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.DOC
... bọ nhảy vấn đề Vì vậy, chọn đề tài Bớc đầu nghiên cứu ảnh hởng đất bị nhiễm kim loại nặng (Chì: Pb) đến thành phần loài số đặc điểm định lợng bọ nhảy (Insecta: Collembola) Đông Mai, Chỉ Đạo, ... Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hng Yên Mục đích đề tài: Thăm dò mức độ ảnh hởng đất bị nhiễm kim loại nặng (Chì: Pb) đến thành phần loài số đặc điểm định lợng bọ nhảy Đông Mai, huyện Văn Lâm, tỉnh ... 55,0 60,0 3.2 ảnh hởng đất bị nhiễm kim loại nặng (Chì) đến số số định lợng bọ nhảy 3.2.1 Một số số định lợng bọ nhảy khu vực nghiên cứu Kết phân tích giá trị số số định lợng bọ nhảy Đông Mai đợc...
 • 54
 • 928
 • 1

BƯỚC ÐẦU NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG KHÁNG KHUẨN Helicobacter pylori -CỦA CHITOSAN

BƯỚC ÐẦU NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG KHÁNG KHUẨN Helicobacter pylori -CỦA CHITOSAN
... thuốc nghiên cứu điều trị bệnh lý thường khảo sát xem có tác dụng kháng H pylori hay không- Ngay thuốc trị viêm loét chống tiết acid sử dụng lâm sàng lâu nghiên cứu thêm hoạt tính kháng H pylori ... keo có tính kháng H pylori tốt (MIC: 4-50 µg/ml),(10) cho tác dụng chỗ nên điều trị tiệt trừ H pylori phải kết hợp kháng sinh khác Trong nghiên cứu trước đây, ghi nhận chitosan tác dụng bảo vệ ... cho thấy chitosan dạng dd gel 1,7% pH6 pha loãng nồng độ 3,4 mg/ml ức chế E coli P aeruginosa chitosan dạng hỗn dịch không cho tác dụng Trong công trình khảo sát tác dụng kháng khuẩn chitosan...
 • 6
 • 389
 • 1

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA NẤM LINH CHI VIỆT NAM (GANODERMA LUCIDUM) QUA MỘT SỐ CHỈ SỐ LIPID MÁU Ở CHUỘT CỐNG pptx

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA NẤM LINH CHI VIỆT NAM (GANODERMA LUCIDUM) QUA MỘT SỐ CHỈ SỐ LIPID MÁU Ở CHUỘT CỐNG pptx
... Sơ đồ nghiên cứu III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ảnh hưởng uống cholesterol chuột cống trắng qua số số lipid máu Cho chuột cống uống cholesterol 0,5g/kg liên tục tuần, để gây mô hình tăng lipid máu Bảng ... trị Lopid (lô 3) NLC (lô 4, lô 5) TCNCYH 38 (5) - 2005 Bảng Tác dụng nấm linh chi lipid máu chuột cống Các số lipid máu nghiên cứu Lô Nước cất Lô Cholesterol Lô Cholesterol + Lopid 140mg/kg ... thuốc Việt Nam, Nhà xuất Y học Hà Nội; tr 75 - 77 Nguyễn Thị Mai Anh, Đào Văn Phan (2003), Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan nấm linh chi Việt Nam chuột gây suy gan thực nghiệm, Tạp chí Nghiên cứu...
 • 4
 • 310
 • 6

Bước đầu nghiên cứu tác dụng của Tri Mẫu trên sự bài tiết Insulin của đảo tụy cô lập pot

Bước đầu nghiên cứu tác dụng của Tri Mẫu trên sự bài tiết Insulin của đảo tụy cô lập pot
... khác mà chế tác dụng liên quan đến việc gây tăng tiết insulin tế bào beta đảo tụy Cơ chế làm tăng tiết insulin đảo tuỵ dới 37 TCNCYH 27 (1) - 2004 tác dụng Tri mẫu hoạt chất gây tác dụng cần đợc ... Tolbutamid 0,15mM tác dụng gây tăng tiết insulin đảo tụy chuột GK ủ với glucose 16,7mM IV Bàn luận liều 2, 8mg/ml TM có tác dụng làm tăng tiết insulin đảo tụy lập chuột cống đái tháo đờng GK (Chuột ... tiết insulin Tác dụng TM với nồng độ 8mg/ml mạnh tơng đơng với tác dụng Arginin 10 M Tác dụng TM đảo tụy chuột cống đái tháo đờng GK Đồ thị cho thấy nồng độ 2, 8mg/ml TM thể tác dụng gây tăng tiết...
 • 5
 • 205
 • 0

Bước đầu nghiên cứu tác dụng giảm cơn co tử cung của Nifedipin trong điều trị doạ đẻ non pot

Bước đầu nghiên cứu tác dụng giảm cơn co tử cung của Nifedipin trong điều trị doạ đẻ non pot
... nhiều nghiên cứu lâm sàng giới, phơng thức điều trị tỏ có hiệu trờng hợp DĐN, cho phác đồ có tác dụng tốt & tính khả thi cao Kết điều trị (Đánh giá tác dụng giảm co Nifedipin) Tác dụng Nifedipin ... TCNCYH 36 (3) - 2005 Bớc đầu đánh giá tác dụng giảm co Nifedipin điều trị DĐN II Đối tợng phơng pháp nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu Các thai phụ DĐN Bệnh viện PSTƯ từ tháng ... tới nghiên cứu khác u điểm bật Nifedipin Nifedipin đợc dùng dới dạng thuốc viên, dễ bảo quản, dự trữ sử dụng, giá thành lại kinh tế, tác dụng giảm co nhanh, thuận tiện cho việc điều trị cấp cứu, ...
 • 8
 • 668
 • 14

bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn pn108 và pn116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường

bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn pn108 và pn116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường
... này, đưa đề tài Bước đầu nghiờn cứu ảnh hưởng số yếu tố đến trình rễ dòng bạch đàn PN108 PN116 phương pháp nuôi cấy tế bào điều kiện huấn luyện môi trường tự nhiên” Viện nghiên cứu nguyên liệu ... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2. 1 Mục tiêu nghiên cứu 23 2. 2 Đối tượng nghiên cứu .23 2. 2.1 Một số đặc điểm dòng PN108 .23 2. 2 .2 Một số đặc điểm dòng PN47 23 ... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2. 1 Mục tiêu nghiên cứu 23 2. 2 Đối tượng nghiên cứu .23 2. 2.1 Một số đặc điểm dòng PN108 .23 2. 2 .2 Một số đặc điểm dòng PN47 23 ...
 • 77
 • 554
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của ba kết hợp với naa và 2 4d lên mẫu cây lá kim ngân lonicera japkết quả bước đậu nghiên cứu nuôi vỗ cua bố mẹ và ương nuôi ấu trùng cua biểnđánh giá tác động tiềm năng của nước biển dâng đến vườn quốc gia xuân thuỷứng dụng gis trong giải quyết bài toán ảnh hưởng của nước biển dâng đén đbscltổng hợp nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với l tyrosin và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúngbước đầu nghiên cứu một số chỉ tiêu hình thái và sinh hoá của các giống bưởi trồng tại nghệ an hàbước đầu nghiên cứu về hiện trạng buôn bán động vật hoang dã tại khu vực nội thành hà nộibước đầu nghiên cứu thành phần hoá học của cây ngái tuyến ficus glanduliferabước đầu nghiên cứu đặc điểm thực vật học của một số mẫu giống giảo cổ lam gynostemma pentaphyllum thu thập tại sapa – lào caibước đầu nghiên cứu vi khuẩn gây bệnh trên cá rô phi vằn oreochromis niloticus giống lớn nuôi nước lợ tại quý kim hải phòngbước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố hà nộimột số kết quả nghiên cứu bước đầu về mặt thực vật của cây mướp đắng trồng ở việt nambước đầu nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để phòng chống sạt lở ổn định lòng dẫn hạ du sông sài gòn đồng naibước đầu nghiên cứu một số đặc điểm máu và tuỷ xương ở bệnh nhân giảm ba dòng máu ngoại vibước đầu nghiên cứuMẫu bìa luận văn mau bia luan vandown loaddown load CV đi số 515Cong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnđề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.Nganh CTXH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýTuần 11. Người đi săn và con naiTuần 8. Kì diệu rừng xanhCác loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộThực trạng bệnh tiêu chảy và kiến thức, thức hành của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện vị xuyên, tỉnh hà giang năm 2014Thực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Thực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 9. Đất Cà MauNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015