đề thi kinh tế lượng trường DH tài chínhmarketing

Đề thi kinh tế lượng- trường ĐH Cần Thơ ppt

Đề thi kinh tế lượng- trường ĐH Cần Thơ ppt
... 2010 – 2011, Khoa Kinh tế có giảng viên (Đ, K, N T) giảng dạy môn Kinh tế lượng cho sinh viên ngành kinh tế Giả sử có sinh viên muốn tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến điểm thi môn Kinh tế lượng tất sinh ... học kỳ Hiện tại, bạn sinh viên cần có mô hình lý thuyết phù hợp để ước lượng Do vậy, anh/chị giúp bạn sinh viên trình bày mô hình thể mối quan hệ điểm thi môn Kinh tế lượng với biến giả giảng viên ... X2 - Gọi Y điểm thi môn Kinh tế lượng Khi đó, MH hồi quy : Yi = β1 + β2D1 + β3D2 + β3D3 + β4X1 + β5X2 + ei Kỳ vọng: β4 > β5 > thời gian tự học thời gian có mặt lớp nhiều điểm thi tốt /storage1/vhost/convert.123doc.vn/data_temp/document/ykm1406215359-doc-014062153592875/ykm1406215359.doc...
 • 3
 • 500
 • 8

Tài liệu Đề thi Kinh tế lượng của trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh - Niên khóa 2005-2006 doc

Tài liệu Đề thi Kinh tế lượng của trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh - Niên khóa 2005-2006 doc
... tâm vào sản xuất phân phối hàng cho hệ thống siêu thị, chợ cho đến lúc DN cần khẳng định lại tên tuổi, vị không muốn thị trường VN gia nhập WTO” Cơ hội mua thương hiệu quốc tế Bên cạnh việc chuẩn ... từ việc kinh doanh nhà đầu tư chuyển nước Lợi nhuận lại VN DN nước dành lấy hội mua franchise từ thương hiệu quốc tế. Bài, ảnh: Nguyễn Sa Bối cảnh giả định: Anh (Chị) chuyên gia kinh tế cao cấp ... Trình bày phương pháp thu thập số liệu Anh (Chị) Nêu thuận lợi khó khăn thu thập số liệu Nếu kết phân tích kỳ vọng Anh (Chị), đề xuất biện pháp phát triển thị trường franchising PHẦN Thông tin...
 • 4
 • 343
 • 0

Tài liệu Đề thi kinh tế lượng lần 1 đề 9 pdf

Tài liệu Đề thi kinh tế lượng lần 1 đề 9 pdf
... 0 .11 83564 9. 448E-08 0 .93 06748 0 .93 05303 0.5 498 897 0.8863 413 Lower 95 % -4. 398 8 897 0 .12 396 57 -0 . 19 04075 -0.3464 598 -7. 098 4044 -0.2705 714 15 793 .006 Coefficients 16 .8222 09 0 .18 627 89 0.008 715 1 0. 015 892 4 -1. 64 313 1 ... 13 8. 614 04 SS Standard Error 10 .637433 0.0 312 355 0. 099 813 5 0 .18 16352 2.7345477 0 .12 65 292 Significance F 1. 299 E-06 t Stat 1. 5 814 1 61 5 .96 36847 0.087 314 1 0.087 496 5 -0.6008785 -0 .14 34648 P-value 0 .11 83564 ... 0 .18 627 89 0.008 715 1 0. 015 892 4 -1. 64 313 1 -0. 018 1525 Intercept X1 X2 X3 X4 X5 74 F Upper 95 % 38.043307 0.248 59 21 0.2078377 0.3782447 3. 812 1424 0.2342664 Điền giá trị thi u bảng kết vào bảng sau: GIÁ...
 • 6
 • 217
 • 0

Tài liệu Đề thi kinh tế lượng lần 1 đề 10 doc

Tài liệu Đề thi kinh tế lượng lần 1 đề 10 doc
... 0.3703334 0.5668706 0.59793 81 0.623689 Lower 95% - 31. 879032 -7.485 714 3 -0.3664353 -0.50 011 09 91. 532922 19 15 57 .17 89 Coefficients 24.526297 2.8 513 592 0 .12 46434 -0.0954876 Intercept X1 X2 X3 F 0.3374093 ... Standard Error 26.607476 4.87 619 6 0.2 316 512 0 .19 08685 t Stat 0.9 217 822 0.5847507 0.5380649 -0.5002796 Upper 95% 80.9 316 26 13 .18 8433 0. 615 72 21 0.30 913 56 Điền giá trị thi u bảng kết vào bảng sau: ... Kỳ thi lớp 04QK 3/6 + Bài 3: (20 điểm) Tính giá trị A, B, C thi u kiểm định phân phối sau có tuân theo phân phối chuẩn không với mức ý nghĩa 1% Các lớp Oi Pi Ei 10 0.0 412 0. 618 5 10 20 30 0 .12 87...
 • 6
 • 180
 • 1

Tài liệu Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 1 pdf

Tài liệu Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 1 pdf
... 0.8863 413 -0 .27 05 714 0 .23 426 64 13 8. 614 04 74 15 793.006 0. 015 8 924 Standard Error 10 .637433 0.03 12 3 55 0.099 813 5 0 .18 163 52 X4 -1. 64 313 1 2. 7345477 X5 -0. 018 1 525 0. 12 6 529 2 Coefficients Intercept X1 X2 X3 ... ty để theo dõi số lượng sản phẩm bán tháng trước tháng sau quảng cáo Số liệu ghi lại sau: Cửa hàng Trước 10 11 10 Sau 11 11 10 12 11 13 12 10 Hãy kiểm định giả thuyết cho số lượng bán trung bình ... 6.045 15 . 81 6. 82 Observed 27 37 12 6.3 16 .38 C 18 .48 Observed 14 Expected Quản lý 2. 325 Expected Văn phòng Observed Expected LĐPT PHỔ THÔNG 1. 875 4.875 12 . 75 5.5 15 48 50 27 SĐH TỔNG A 84 B 14 0...
 • 6
 • 272
 • 0

Tài liệu Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 2 doc

Tài liệu Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 2 doc
... Stat 0. 921 7 822 0.5847507 0.5380649 P-value 0.3703334 0.5668706 0.5979381 Significance F 0.7985 324 1557.1789 Coefficients 24 . 526 297 2. 85135 92 Intercept X1 X2 X3 SS -0.0954876 Standard Error 26 .607476 ... 15.81 6. 82 Observed A B C 12 6.3 16.38 42. 84 18.48 Observed 14 Expected Quản lý 2. 325 Expected Văn phòng Observed Expected LĐPT PHỔ THÔNG 1.875 4.875 12. 75 5.5 15 48 50 27 SĐH TỔNG 31 84 25 140 ... Standard Error 26 .607476 4.876196 0 .23 165 12 0.1908685 Lower 95% -31.8790 32 -7.4857143 -0.3664353 -0.5001109 Upper 95% 80.931 626 13.188433 0.615 722 1 0.3091356 Điền giá trị thi u bảng kết vào bảng sau:...
 • 6
 • 215
 • 0

Tài liệu Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 3 pptx

Tài liệu Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 3 pptx
... 0.7985 32 4 P-value 0 .37 033 34 0.5668706 0.597 938 1 0. 6 23 689 Lower 95% -31 .8790 32 -7.48571 43 -0 .36 6 435 3 -0.5001109 91.5 32 9 22 1557.1789 Coefficients 24 . 526 297 Intercept X1 X2 X3 F MS 0. 124 6 434 -0.0954876 ... -0.0954876 Standard Error 26 .607476 4.876196 0 . 23 165 12 0.1908685 t Stat 0. 921 7 822 0.5847507 0. 538 0649 -0.50 027 96 Upper 95% 80. 931 626 13. 188 433 0.615 722 1 0 .30 9 135 6 Điền giá trị thi u bảng kết vào bảng ... 2: BÀI TẬP Chọn sau(80 điểm): Bài 1: (20 điểm) Chọn 15 xe vào 15 thời điểm khác quan sát rada thấy tốc độ xe 41km/h; 52km/h; 38 km/h; 47km/h; 43km/h; 51km/h; 36 km/h; 49km/h; 46km/h; 43km/h; 42km/h;...
 • 6
 • 188
 • 0

Tài liệu Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 4 pdf

Tài liệu Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 4 pdf
... X4 F Significance F 2. 41 4E-07 P-value Lower 95% Upper 95% 0.1197898 -4. 4339637 37.659 345 6.954E-09 0.1 348 1 0 .25 0 348 6 0.6 528 69 -0 .27 2 926 3 0 .4 325 4 42 0 .43 6359 -7.691 14 02 3.3581 0 24 0. 823 8933 -0 .29 00983 ... 6353.79 02 MS Coefficients Standard Error t Stat 10.53 840 8 1.5763 947 0.1 925 793 0. 028 926 6.6576 42 8 0.0798089 0.176 620 4 0 .45 186 72 2.76 626 93 -0.7831916 -0. 029 1905 0.130 640 9 -0 .22 344 07 Intercept X1 X2 X3 ... Kỳ thi phụ lớp 04QK 4/ 6 Bài 4: (20 điểm) Một mẫu gồm cặp (xi,yi) cho: ΣXi = 330; ΣYi = 9 42 ; ΣXi2 = 18550; ΣYi2 = 148 3 24 ; Σ(Xi-Xtb)(Yi- Ytb)= 26 0 Tính hệ số tương quan kiểm...
 • 6
 • 169
 • 0

Tài liệu Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 5 docx

Tài liệu Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 5 docx
... 14984.3 42 Standard Error 10 .53 8408 0. 028 926 0.176 620 4 2. 76 626 93 0.1306409 t Stat 1 .57 63947 6. 657 6 428 0. 451 86 72 -0.7831916 -0 .22 34407 Upper 95% 37. 659 3 45 0 . 25 03486 0.4 3 25 4 42 3. 358 1 024 0 .23 17174 ... Intercept X1 X2 X3 X4 0.1 9 25 793 -2. 16 651 89 -0. 029 19 05 MS F Significance F 2. 414E-07 P-value 0.1197898 6. 954 E-09 0.6 52 8 69 0.436 359 0. 823 8933 Lower 95% -4.4339637 0.13481 -0 .27 2 926 3 -7.69114 02 -0 .29 00983 ... Bài 5: (20 điểm) SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square 0. 424 028 6 Adjusted R Square 0.38 858 42 Standard Error Observations ANOVA df Regression Residual Total SS 6 353 .79 02 69...
 • 2
 • 218
 • 0

tài liệu ôn tập, đề thi kinh tế lượng mới

tài liệu ôn tập, đề thi kinh tế lượng mới
... thích ý nghĩa kinh tế hệ số nhận b) Tìm ước lượng điểm cho lượng bán giá 17USD c) Giá bán có ảnh hưởng đến lượng bán không? d) Có thể giảm giá để tăng lượng bán không? Khi giảm giá USD lượng bán ... sản lượng lại không không Trên thực tế giá trị coi không hay không? d) Hệ số góc có ý nghĩa thống kê hay không? e) Hệ số xác định %, giá trị có ý nghĩa f) Có thể nói hàm hồi quy phù hợp không? ... dư c) Các hệ số hồi quy, ước lượng hệ số hồi quy d) Hàm hồi quy tuyến tính 1.2 a) Những môn học cần biết để nắm vững kinh tế lượng b) Các bước giải toán kinh tế lượng c) Có cách để viết hàm hồi...
 • 92
 • 374
 • 2

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - P1

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - P1
... thể phân tích mối quan hệ kỳ vọng lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người với biến khác liệu b) Ước lượng mô hình hồi qui đa biến Eview c) Với mô hình ước lượng câu 2, anh/chị thực kiểm định ... theo phương pháp từ phức tạp đến đơn giản cho biết mô hình mô hình tối ưu Vì sao? (có kiểm định cần thi t) f) Giải thích ý nghĩa mô hình tối ưu GV: Nguyễn Thị Mai Bình ... biến không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người d) Anh/chị thực lại phép kiểm định Wald cho biết biến độc lập câu c đồng thời không ảnh hưởng biến phụ thuộc...
 • 2
 • 13,449
 • 410

Xem thêm

Từ khóa: Tiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật map trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp MAPTiểu luận Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạchCác hoạt động sinh lý của bản thân nông sản ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi trênphương pháp chuẩn độ oxy hóa khửGame TheoryZerosum gamesExtensive gamesBài tập chương 2 Toán lớp 12 - Lư Sĩ PhápNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Đời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Mạng noron wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoánKỹ năng tạo động lực làm việcBài 8. Nhiễm sắc thểBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM dầu NHỜN LON hộp PETROLIMEX tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quy hoạch 3 loại rừng tại huyện mang yang tỉnh gia laiNghiên cứu một số đặc điểm về cấu trúc và đa dạng loài của các trạng thái rừng giàu ở bắc và nam đèo hải vân