sdr sdram of kit altera de2

thiết kế trên kít FPGA DE2 của Altera

thiết kế trên kít FPGA DE2 của Altera
... a kh i FPGA Hình - 13 FPGA Spartan IIE c a Xilinx 1.5.3 Các kh i ch c c a FPGA ng d ng FPGA Các kh i ch c c a FPGA: 21 - FPGA có s lư ng flip-flop g p nhi u l n so v i CPLDs, cho phép FPGA th ... 72 CHƯƠNG TRI N KHAI TRÊN KÍT DE2 VÀ M T NG D NG ðƠN GI N 79 6.1 T ng quan v Kit DE2 79 6.2 Tri n khai ch y th kít DE2 80 6.3 M t ng d ng nh ... kh trình quy trình thi t k d a công ngh FPGA, s dĩ tác gi ch t p trung vào gi i thi u quy trình thi t k d a công ngh FPGA tác gi s s d ng chip FPGA c a Altera ñ th Prototype thi t k c a tác gi...
 • 102
 • 238
 • 0

Báo cáo sinh học: " The role of mutational analysis of KIT and PDGFRA in gastrointestinal stromal tumors in a clinical setting" doc

Báo cáo sinh học:
... article as: Maleddu et al.: The role of mutational analysis of KIT and PDGFRA in gastrointestinal stromal tumors in a clinical setting Journal of Translational Medicine 2011 9:75 Page of Submit ... Nishida T, Ishiguro S, Kawano K, Hanada M, Kurata A, Takeda M, Muhammad Tunio G, Matsuzawa Y, Kanakura Y, Shinomura Y, Kitamura Y: Gain of function mutations of c -kit in human gastrointestinal stromal ... 16:97-101 Wakai T, Kanda T, Hirota S, Ohashi A, Shirai Y, Hatakeyama K: Late resistance to imatinib therapy in a metastatic gastrointestinal stromal tumour is associated with a second KIT mutation...
 • 8
 • 266
 • 0

báo cáo hóa học:" The role of mutational analysis of KIT and PDGFRA in gastrointestinal stromal tumors in a clinical setting" docx

báo cáo hóa học:
... article as: Maleddu et al.: The role of mutational analysis of KIT and PDGFRA in gastrointestinal stromal tumors in a clinical setting Journal of Translational Medicine 2011 9:75 Page of Submit ... Nishida T, Ishiguro S, Kawano K, Hanada M, Kurata A, Takeda M, Muhammad Tunio G, Matsuzawa Y, Kanakura Y, Shinomura Y, Kitamura Y: Gain of function mutations of c -kit in human gastrointestinal stromal ... 16:97-101 Wakai T, Kanda T, Hirota S, Ohashi A, Shirai Y, Hatakeyama K: Late resistance to imatinib therapy in a metastatic gastrointestinal stromal tumour is associated with a second KIT mutation...
 • 8
 • 152
 • 0

Altera DE2 Board DE2 Development and Education Board User Manual pdf

Altera DE2 Board DE2 Development and Education Board User Manual pdf
... Altera DE2 Board DE2 Development and Education Board User Manual Version 1.4 Copyright © 2006 Altera Corporation Altera DE2 Board CONTENTS Chapter DE2 Package ... the DE2 package Figure 1.1 The DE2 package contents DE2 User Manual The DE2 package includes: • • • DE2 board USB Cable for FPGA programming and control CD-ROM containing the DE2 documentation and ... the DE2 board, and to provide a resource through which users can ask questions, and share design examples • BBS forum: http://www.terasic.com/english/discuss.htm DE2 User Manual Chapter Altera DE2...
 • 73
 • 160
 • 1

báo cáo khoa học: " Preclinical evaluation of KIT/PDGFRA and mTOR inhibitors in gastrointestinal stromal tumors using small animal FDG PET" ppsx

báo cáo khoa học:
... signalling and therapeutic intervention in a mouse model of gastrointestinal stromal tumors Proc Natl Acad Sci USA 2006, 103:12843-12848 43 Gunawam B: Knock -in murine models of familial gastrointestinal ... gastrointestinal stromal tumours J Pathol 2008, 214:407-409 doi:10.1186/1756-9966-29-173 Cite this article as: Pantaleo et al.: Preclinical evaluation of KIT/PDGFRA and mTOR inhibitors in gastrointestinal ... combination of nilotinib with mTOR inhibitors To date, no one combination of agents has yet been approved as standard GIST treatment in clinical practice However, there is a growing interest in...
 • 7
 • 182
 • 0

thực hiện các ứng dụng nhúng cơ bản trên board altera de2 115

thực hiện các ứng dụng nhúng cơ bản trên board altera de2 115
... nghiệp Thực số ứng dụng nhúng board Altera DE2- 115 Hình 2.46 Nạp file xuống board thành công 29 Luận văn tốt nghiệp Thực số ứng dụng nhúng board Altera DE2- 115 CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN MỘT SỐ ỨNG DỤNG NHÚNG ... Lợi ii Luận văn tốt nghiệp Thực số ứng dụng nhúng board Altera DE2- 115 LỜI CAM ĐOAN Đề tài Thực số ứng dụng nhúng board Altera DE21 15” thực board DE2- 115 Development and Education, nhằm ... nghiệp Thực số ứng dụng nhúng board Altera DE2- 115 Hình 2.26 Nối dây Reset Hình 2.27 Nối thành phần Avalon Memory Mapped Slave 20 Luận văn tốt nghiệp Thực số ứng dụng nhúng board Altera DE2- 115...
 • 90
 • 289
 • 0

thực hiện một số ứng dụng nhúng nâng cao trên board altera de2 115

thực hiện một số ứng dụng nhúng nâng cao trên board altera de2 115
... A: MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG 90 v Thực số ứng dụng nhúng nâng cao Board Altera DE2_ 115 PHỤ LỤC B: MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ 106 vi Thực số ứng dụng nhúng nâng cao Board Altera DE2_ 115 ... thống Thực số ứng dụng nhúng nâng cao Board Altera DE2_ 115 phần cứng cách kết nối thành phần mong muốn mà người sử dụng lựa chọn lại với Thực số ứng dụng nhúng nâng cao Board Altera DE2_ 115 Chương ... viên 3: ThS Nguyễn Thị Trâm i Thực số ứng dụng nhúng nâng cao Board Altera DE2_ 115 LỜI CAM ĐOAN Thực số ứng dụng nhúng nâng cao board Altera DE2- 115 đề tài thực hai sinh viên: Nguyễn Thị Yến...
 • 124
 • 164
 • 1

Thiết kế khối điều khiển bộ nhớ SDR SDRAM

Thiết kế khối điều khiển bộ nhớ SDR SDRAM
... 2.3.1 Bộ nhớ SDR- SDRAM Hiểu nhớ SDR- SDRAM SDR- SDRAM (viết tắt từ Single Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory): nhớ động truy cập ngẫu nhiên đồng đơn tốc độ Hình 2.7 Các chip SDR- SDRAM ... nội dung lý thuyết tổng quan tập lệnh SDRAM Tìm hiểu hoạt động SDRAM thông qua Datasheet chip SDR- SDRAM - hãng Micron Thiết kế khối thực lệnh điều khiển SDR- SDRAM Vẽ specification Viết chương trình ... tiêu thiết kế lõi IP điều khiển nhớ SDR- SDRAM thực chức giám sát điều khiển hoạt động SDR- SDRAM CHƯƠNG 1.1 GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI Giới thiệu chương Trang Chương Giới thiệu đề tài Lõi IP điều khiển...
 • 89
 • 562
 • 8

Giới thiệu tổng quan KIT DE2 của Altera

Giới thiệu tổng quan KIT DE2 của Altera
... không gửi xác nhận ACK trở trạng thái IDE Nếu đòa tự động tăng dần vượt giới hạn đòa cao nhất: Trang Chương 1: KIT DE2 Altera  Nếu đọc giá trò chứa đựng ghi có đòa cao tiếp tục đọc Master phát ... ghi): A[9:0] nạp để cấu hình chip DRAM Trong quan trọng ngầm đònh CAS (2 chu kỳ) chiều dài khối (1, 2, chu kỳ) L L L L 00 Trang 16 Chương 1: Kit DE2 Altera 1.3.2 SỰ TƯƠNG TÁC CÁC TÍN HIỆU ĐIỀU ... cho phép " từ có tính chất đònh " line đệm truyền đầu Trang 18 Chương 1: Kit DE2 Altera tiên ("từ " có nghóa chiều rộng (của) chíp SDRAM hay DIMM, 64 bít với DIMM tiêu biểu.) Chíp SDRAM hỗ trợ...
 • 32
 • 1,706
 • 32

Thiết kế hệ thống KIT DE2 của Altera

Thiết kế hệ thống KIT DE2 của Altera
... Chương 4: Sơ lược hệ thống 4.3 SƠ ĐỒ THIẾT KẾ VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 4.3.1 SƠ ĐỒ THIẾT KẾ Hình 4.1: Sơ đồ hệ thống 4.3.2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG  Khối I2C_Video_Config: ... PHẦN III: NỘI DUNG THIẾT KẾ CHƯƠNG 5: Khối I2C_VIDEO_CONFIG 5.1 SƠ ĐỒ KHỐI Hình 5.1: Sơ đồ khối I2C_Video_Config Tên Mô tả ICLK Xung Clock 50MHz từ Kit DE2 RESET Tín hiệu Reset hệ thống I2C_SCLK ... ĐỒ KHỐI Hình 7.1: Sơ đồ khối Desize Horizontal Tên Mô tả CLK_27 Xung clock 27Mhz từ kit DE2 RST_N Reset hệ thống TD_DATA[7:0] Dữ liệu hình ảnh từ ADV7181B ACLR Tín hiệu xóa bất đồng khối Timer...
 • 43
 • 919
 • 26

đọc dữ liệu từ sd card và hiển thị lên lcd sử dụng kit de2 của altera

đọc dữ liệu từ sd card và hiển thị lên lcd sử dụng kit de2 của altera
... tài lớn: Đọc liệu từ SD card ( file ảnh, âm thanh) dung Kit DE2 hiển thị lên hình VGA Công việc nhóm: Giao tiếp Kit DE2 va SD card Đọc file text SD card hiển thị lên hình LCD 1.3 Phần việc cụ ... Giao tiếp với SD card dung SD Mode, đọc file txt hiển thị lên hình LCD Dùng phím bấm để tìm file chọn file cần hiển thị Giới thiệu công nghệ sử dụng 2.1 Phần cứng 2.1.1 SD Card SD card thiết bị ... trình, kiểm tra xem có giao tiếp với SD Card hay không Thư viện Các hàm sử dụng hàm SD_ Card. h SD_ Card. h SD_ Card. h SD_ Card. h SD_ Card. h Ncc();Ncr(); send_cmd(); SD_ Card FAT16.h Ncr();Ncc();response_R();send_cmd();...
 • 36
 • 633
 • 0

NHẬN DIỆN BIỂN số XE BẰNG KIT DE2 DUNG NIOS II

NHẬN DIỆN BIỂN số XE BẰNG KIT DE2 DUNG NIOS II
... tài: “NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE BẰNG KIT DE2 DÙNG NIOS II Việc thực luận văn bao gồm hai phần chính:  Sử dụng thư viện SOPC Builder để xây dựng phần cứng cho chương trình CPU xử lý sử dụng NIOS II ... Hình 2-1 Ví dụ hệ thống Nios thực kit DE2 SOPC builder Hình 2-2 Sơ đồ block diagram core Nios II Hình 2-3 Tổ chức nhớ I/O Nios II Hình 2-4 Các phiên NIOS II Hình 2-5 ... cho chương trình CPU xử lý sử dụng NIOS II  Viết code C để thực chương trình nhận diện biển số xe core NIOS II ii Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS Hồ Trung Mỹ MỤC LỤC GIỚI THIỆU ...
 • 97
 • 900
 • 7

Tài liệu Improving Child Health in Cambodia: Social Marketing of Diarrhea Treatment Kit, Results of a Pilot Project pdf

Tài liệu Improving Child Health in Cambodia: Social Marketing of Diarrhea Treatment Kit, Results of a Pilot Project pdf
... that the program was able to reach the target populations in rural areas of Siem Reap and Pursat The partnerships also facilitated an extensive training program of partners and providers on diarrheal ... marketed a number of health products over the past 14 years PSI/Cambodia and the MOH jointly decided to address the gaps in appropriate diarrhea treatment by launching a diarrhea treatment kit ... Cambodian mothers and caregivers in the day to day care of their children and treating diarrhea The docudrama covered a range of sanitation and hygiene issues including causes, prevention, and...
 • 19
 • 216
 • 0

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VHDL,PHẦN MỀM QUARTUS VÀ KIT DE2

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VHDL,PHẦN MỀM QUARTUS VÀ KIT DE2
... đoạn thiết kế hành vi trình thiết kế Ngôn ngữ mô tả dòng liệu: Ngôn ngữ lập trình phần cứng AHPL (A Hardware Programming Language) Ngôn ngữ biểu diễn tập hợp ký hiệu để trình bày phần cứng môi ... Ngôn ngữ C G Bell giới thiệu vào năm 1971 ISPS thiết kế cho mô phong phần cứng, tự động thiết kế, phát sinh tự động phần mềm Ngôn ngữ ngôn ngữ lập trình giống phần mềm bao gồm cấu trúc chuyển ... nên sử dụng tập tin lập trình có phần mở rộng pof (programmer object file) lập trình JTAG tập tin có phần mở rộng sof (Sram object file) lập trình AS Để khởi động trình lập trình cho linh kiện,...
 • 28
 • 1,203
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: kit de2 của alterachulalongkorn university in thailand this smalllab kit was created as a result of the research project entitled chemistry laboratory based on chemical safety and pollution minimization sponsored by thai research fund rdg 3072543 one of the outcomes of tadjusted and tested the experiments taken from several traditional organic chemistry laboratory books using the prototype of smalllab kit currentlytìm hiểu kit de2components of an emergency kitsequence of chemical reactions student laboratory kitBài 33. ôi, ơiVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyBài 30. ua, ưaXây dựng website học trực tuyến để tổ chức học tập theo mô hình học tập đảo ngược chương II cấu trúc của tế bào, sinh học 10 trung học phổ thôngĐề ôn luyên 60 câu 90p đề 1Văn bản pháp quyThe Fourth test- English 6Bài tập trắc nghiệm Toán 11 - 87 CÂU TỔ HỢP - XÁC SUẤT - File wordNghiên cứu hiện trạng môi trường nước và đề xuất giải pháp quản lý môi trường nước tại khu vực mỏ than phấn mễ tỉnh thái nguyênThiết kế thiết bị đo có khả năng đo nồng độ khí NH3 hiển thị lên màn hình LCD, trao đổi tín hiện với máy tính, lƣu trữ trên máy tínhkiem tra dai so 10 chuong 1gửi bạn Phương Nhi đáp ánBài 9. Hoạt động và nghỉ ngơiGửi bạn Nguyễn Hồng Tâm (22-10)Bài tập về kim loạiĐề thi văn 9 học kì 1 năm 2016-2017Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án khu nhà ởIF I KNEW.../ I WISH I KNEW...