bai giang tu tuong ho chi minh di kem phuong phap va phong cach ho chi minh

BÀI GIẢNG TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... trình tưởng Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, HN, 2003, tr.19 Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh ……GVC.Ths Đinh Huy Nhân – CN Nguyễn Thị Phượng Có hai phương thức tiếp cận tưởng Hồ Chí Minh: 1 .Tư tưởng Hồ ... cứu tưởng Hồ Chí Minh C.Nội dung ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.1 Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh Đại hội VII ĐCSVN khẳng định: Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tưởng Hồ Chí Minh tảng tưởng, ... khoa học tưởng Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tưởng Mác-Lênin Là vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện thực tế Việt Nam Vì môn tưởng Hồ Chí Minh Những...
 • 108
 • 1,568
 • 18

BÀI GIẢNG TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... tưởng Hồ Chí Minh? sao? Trình bày trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh Tại nói giai đoạn 1921-1931 giai đoạn hình thành tưởng cách mạng Việt Nam? Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh ... cứu tưởng Hồ Chí Minh C Nội dung ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.1 Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh Đại hội VII ĐCSVN khẳng định: Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tưởng Hồ Chí Minh tảng tưởng, ... soạn GTQG…: Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, HN, 2003, tr.19 Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh ……GVC.Ths Đinh Huy Nhân – CN Nguyễn Thị Phượng Vì môn tưởng Hồ Chí Minh Những nguyên lý...
 • 123
 • 3,342
 • 17

Bài giảng tưởng hồ chí minh

Bài giảng tư tưởng hồ chí minh
... học tập, nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh Định nghĩa hệ thống tưởng Hồ Chí Minh a Định nghĩa Giáo trình chuẩn quốc gia môn tưởng Hồ Chí Minh nêu rõ: tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm ... chặt chẽ với Đối ng, phương pháp nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh a Đối ng nghiên cứu Đối ng nghiên cứu môn tưởng Hồ Chí Minh toàn tưởng Hồ Chí Minh Để hiểu đầy đủ tưởng Người cần ... thành tưởng Hồ Chí Minh? Hồ Chí Minh kế thừa nguồn tưởng văn hóa theo tinh thần nào? - Nêu nguồn tưởng văn hóa phương Đông tác động đế hình thành tưởng Hồ Chí Minh? - Nêu nguồn tưởng...
 • 51
 • 577
 • 5

Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh về phụ nữ

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về phụ nữ
... nhiều anh hùng phụ nữ" "Từ trước đến phụ nữ Việt Nam ta có nhiều đóng góp cho cách mạng, phụ nữ ta đáng kính, phụ nữ ta có nhiều tiến bộ" Tuy nhiên, "Bác mong phụ nữ tiến nhiều nữa" Người “Hiện ... phóng phụ nữ, "Ðể xây dựng chủ nghĩa xã hội phải thật giải phóng phụ nữ tơn trọng quyền lợi phụ nữ" Thế "Muốn làm tròn nhiệm vụ vẻ vang đó, phụ nữ ta phải xóa bỏ tâm lý tự ti phải có ý chí tự ... Chí Minh đại biểu nữ Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ III, tháng 9-1960   Bác Hồ đại biểu phụ nữ dân tộc người Đại hội phụ nữ tồn quốc lần thứ III, tháng 3-1961 Bác Hồ với phụ nữ vùng cao Hà...
 • 35
 • 454
 • 5

Bài giảng tưởng hồ chí MInh

Bài giảng tư tưởng hồ chí MInh
... theo tưởng Hồ Chí Minh Cách mạng tháng 8/ 1945 với đời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà thắng lợi tưởng Hồ Chí Minh Cách mạng Việt Nam giới chứng minh giá trị sức sống mãnh tưởng Hồ Chí Minh ... dân chủ văn minh 1.3 GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1.3.1 tưởng Hồ Chí Minh soi sáng đường giải phóng phát triển dân tộc a Tài sản tinh thần vô giá dân tộc Việt Nam tưởng Hồ Chí Minh sản phẩm ... - Chủ nghĩa Mác- Lênin nguồn gốc tưởng lý luận trực tiếp định chất cách mạng khoa học tưởng Hồ Chí Minh - tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tưởng Mác- Lênin, vận dụng phát triển sáng...
 • 26
 • 336
 • 0

Tài liệu Slide bài giảng tưởng Hồ Chí Minh ppt

Tài liệu Slide bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh ppt
... ĐK nước ta, biện pháp bản, định, lâu dài xây dựng CNXH đem dân, tài dân, sức dân, làm lợi cho dân lãnh đạo ĐCS tưởng Hồ Chí Minh           Điều kiện lịch sử hình thành Nguồn gốc ... hành thường xuyên người ta rửa mặt ngày; phải chân thành…”phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” tưởng Hồ Chí Minh           Điều kiện lịch sử hình thành Nguồn gốc hình thành ... trọng đưa pháp luật vào sống Tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước đủ đức tài tưởng Hồ Chí Minh           Điều kiện lịch sử hình thành Nguồn gốc hình thành Luận điểm cách...
 • 42
 • 3,223
 • 37

Tài liệu cương bài giảng tưởng Hồ Chí Minh ppt

Tài liệu cương bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh ppt
... rộng Nội dung ôn tập - tưởng Hồ Chí Minh đạo đức - tưởng nhân văn Hồ Chí Minh - tưởng Hồ Chí Minh văn hoá - Vận dụng tưởng đạo đức, nhân văn, văn hóa Hồ Chí Minh vào việc xây dựng ... dụng tưởng Hồ Chí Minh phải ý hai vấn đề: + Phát tinh thần bản, nội dung cốt lõi, đích thực tưởng Hồ Chí Minh + Đặt tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh lịch sử - Bản thân tưởng Hồ Chí Minh ... dung ôn tập - tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc - tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc - Vân dụng tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc công đổi Tác phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Yêu...
 • 38
 • 540
 • 2

Tài liệu Bài giảng - tưởng Hồ Chí Minh pptx

Tài liệu Bài giảng - Tư tưởng Hồ Chí Minh pptx
... - Chủ nghĩa Mác- Lênin nguồn gốc tưởng lý luận trực tiếp định chất cách mạng khoa học tưởng Hồ Chí Minh - tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tưởng Mác- Lênin, vận dụng phát ... dân chủ văn minh 1.3 GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1.3.1 tưởng Hồ Chí Minh soi sáng đường giải phóng phát triển dân tộc a Tài sản tinh thần vô giá dân tộc Việt Nam tưởng Hồ Chí Minh sản phẩm ... thần vô Hồ Chí Minh để lại cho Đại hội đại biểu toàn quốc VII Đảng khẳng định: “ Đảng lấy chủ nghĩa Mác- Lênin tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tưởng kim nam cho hành động” tưởng Hồ Chí Minh...
 • 26
 • 499
 • 5

Tập bài giảng tưởng Hồ Chí Minh ppt

Tập bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh ppt
... thành tưởng Hồ Chí Minh? Hồ Chí Minh kế thừa nguồn tưởng văn hóa theo tinh thần nào? - Nêu nguồn tưởng văn hóa phương Đông tác động đế hình thành tưởng Hồ Chí Minh? - Nêu nguồn tưởng ... → tưởng Hồ Chí Minh nằm hệ tưởng Mác – Lênin chủ nghĩa Mác – Lênin nguồn gốc chủ yếu tưởng Hồ Chí Minh d Nhân tố chủ quan thuộc phẩm chất lực Hồ Chí Minh - Nhân tố chủ quan Hồ Chí Minh ... đại - tưởng hồ Chí Minh đạo đức, nhân văn, văn hoá Trong hệ thống tưởng Hồ Chí Minh, nội dung có quan hệ chặt chẽ với Đối ng, phương pháp nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh a Đối ng...
 • 50
 • 401
 • 1

Bải giảng tưởng Hồ Chí Minh - tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế doc

Bải giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, và đoàn kết quốc tế doc
... dung đại đoàn kết dân tộc Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc II tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết quốc tế II tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết ... I tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc I tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc 1.Vai trò đại đoàn kết DT nghiệp CM 1.Vai trò đại đoàn kết DT nghiệp CM Nội dung đại đoàn kết dân tộc ... kết quốc tế Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế Nội dung hình thức đoàn kết quốc tế Nội dung hình thức đoàn kết quốc tế Nguyên tắc đoàn kết quốc tế Nguyên...
 • 63
 • 1,598
 • 4

Bải giảng tưởng Hồ Chí Minh - Nguồn gốc, quá trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh ppt

Bải giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh ppt
... Hình thành tưởng u nước trước 1911 1911 - 1920 1920 - 1930 1930 - 1941 1941 - 1969 Q trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh Tg III.1 GĐ hình thành tưởng u nước chí hướng cm (189 0-1 911) ... -Lênin Chí Minh TƯ Tinh hoa văn hóa nhân loại Tử ng Văn hố truyền thống VN 194 1-1 969 trình hình thành, 193 0-1 941 phát triển HỒ 192 0-1 930 tưởng Hồ CHÍ 191 1-1 920 Chí Minh MINH 189 0-1 911 ĐIỀU ... BÀI GIẢNG I.Điều kiện lịch sử-xã hội II .Nguồn gốc tưởng Hồ Chí Minh III Q trình hình thành phát triển TT HCM Nguồn gốc tưởng Hồ Q Tri thức thực tiễn nhân cách TƯỞNG Chủ nghĩa Mác -Lênin Chí...
 • 64
 • 2,465
 • 15

Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh hay ppsx

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh hay ppsx
... dân, xây dựng máy pháp đại 26/34 Chương - tưởng đạo đức Nhân văn Văn hoá Hồ Chí Minh TTHCM đạo đức TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN VÀ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH I tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Đạo đức toàn ... lúc phải chống kẻ thù TTHCM nhân văn TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN VÀ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH (tt) II tưởng nhân văn Hồ Chí Minh tưởng nhân văn trào lưu tưởng bàn tới người, có lịch sử phát ... TTHCM văn hoá TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN VÀ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH (tt) III tưởng Hồ Chí Minh văn hóa · · · · · Khái niệm văn hóa Hồ Chí Minh Trong tác phẩm Nhật ký tù, Hồ Chí Minh nêu định nghĩa...
 • 34
 • 415
 • 0

Bài giảng tưởng Hồ Chí Minh

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh
... tịch Hồ Chí Minh T ngưđạoưđứcưvàưtấmưgư ngưđạoưđức Hồ Chí Minh Tháng 6/1911, từ bến cảng Nhà Rồng, I.ưThânưthếưvàưsựưnghiệpưcủa (thành phố Hồ Chí Minh) Ngời tìm đ ưưưưChủưtịch Hồ Chí Minh ... T ngưđạoưđứcưvàưtấmưgư ngưđạoưđức Hồ Chí Minh I.ưưThânưthếưvàưsựưnghiệpưcủaưChủư tịch Hồ Chí Minh Vài nét tiểu sử Bác: (1890-1969) Sự nghiệp Ngời: T ngưđạoưđứcưvàưtấmưgư ngưđạoưđức Hồ Chí Minh ... Nam hát Ng tâm hồn, ý chí, nhân cách dân tộc ời/ Hồ Chí Minh - tên Ngời niềm nhân loại T ngưđạoưđứcưvàưtấmưgư ngưđạoưđức Hồ Chí Minh I ThânưthếưvàưsựưnghiệpưcủaưChủưtịchư Bác Hồ sớm nhận thấy...
 • 34
 • 545
 • 2

Bai giảng tưởng Hồ chí minh về xây dựng đảng trong sạch vững mạnh

Bai giảng tư tưởng Hồ chí minh về xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
... THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA THẬT SỰ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH II NỘI DUNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, ... hội Đảng cấp Đại hội XI Đảng II NỘI DUNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA TS,VM, “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều nói, viết công tác xây dựng Đảng tưởng Hồ Chí ... VĂN MINH III TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH IV HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG...
 • 81
 • 2,024
 • 18

Xem thêm