bai giang thong ke kinh te

bài giảng thống kinh tế xã hội học

bài giảng thống kê kinh tế xã hội học
... triển Thống học Thống công cụ quan trọng lĩnh vực đời sống hội Bên cạnh đó, phận khác thống học gắn liền với khoa học tự nhiên kỹ thuật thống vật lý, thống sinh vật học thống ... triển sản xuất hội Các tượng mà thống học nghiên cứu tượng trình hội, chủ yếu tượng trình kinh tế hội, bao gồm: - Các tượng trình tái sản xuất mở rộng cải vật chất hội - Các tượng ... hoạt trị, hội Thống học nghiên cứu tượng hội, không nghiên cứu tượng tự nhiên Nhưng tượng hội tượng tự nhiên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nghiên cứu tượng hội thống phải...
 • 126
 • 804
 • 5

BÀI GIẢNG THỐNG KINH DOANH

BÀI GIẢNG THỐNG kê KINH DOANH
... lương doanh nghiệp - Thống tài sản cố định doanh nghiệp - Thống nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất - Thống giá thành sản phẩm doanh nghiệp - Thống tài doanh nghiệp CHƯƠNG I THỐNG KÊ ... Bài mở đầu ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA THỐNG KÊ KINH DOANH Đối tượng thống kinh doanh Thống kinh doanh đời phát triển theo phát triển trình ... đoán chu kỳ kinh doanh, dự báo tình hình phát triển sản xuất tương lai 3.2 Nội dung: Thống doanh nghiệp bao gồm nội dung: - Thống kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Thống lao động,...
 • 97
 • 3,615
 • 11

Bài giảng THỐNG KINH DOANH VÀ SPSS :: Bài 3

Bài giảng THỐNG KÊ KINH DOANH VÀ SPSS :: Bài 3
... 13. 33 40-45 0 13. 33 45-50 20 10 33 .33 50-55 13. 33 14 46.67 55-60 3. 33 15 50 60-65 20 21 70 65-70 6.67 23 76.67 70-75 13. 33 27 90 75-80 10 30 100 Tổng 30 100 / / Áp dụng vào tập tình 3 Mô tả liệu ... Bài tập tình • Dưới số liệu độ tuổi bệnh nhân đến khám bệnh viện A vào ngày 20/8/2008 32 45 53 60 79 73 73 53 61 48 51 49 62 72 37 70 38 66 52 33 78 45 65 47 64 47 61 75 ... dụng vào tập tình Áp dụng vào tập tình • Sau áp dụng Excel để làm lại bảng trình bày cho đẹp bên Độ tuổi Tần số Tần suất (%) Tần số tích lũy Tần suất tích lũy(%) 30 -35 6.67 6.67 35 -40 6.67 13. 33...
 • 33
 • 926
 • 9

Bài giảng THỐNG KINH DOANH VÀ SPSS :: Bài 4

Bài giảng THỐNG KÊ KINH DOANH VÀ SPSS :: Bài 4
... nhiên số phụ nữ, kết sau: Địa phương (j) A B C Tổng dòng i Từ trở xuống Hơn 140 60 240 160 60 60 44 0 280 Tổng cột j 200 40 0 120 720 Số (i) Bảng gọi bảng ngẫu nhiên dòng (i = 1, 2) cột (j = 1, 2, ... đói tần số thực nghiệm tần số lý thuyết? kiểm tra lại số liệu Descriptives statistics Crosstab Bấm Statistics để thiết lập thống Download trọn IBM SPSS v19+crack ebooks – articles http://www.mediafire.com/?1j5bcyb3asc8n ... difference test có tác động mạnh Bonferroni test ngược lại Bonferroni thích hợp cho kiểm định có số lượng cặp so sánh phương pháp kiểm định thống so sánh trung bình mẫu  Hochberg’s GT2 giống...
 • 44
 • 608
 • 5

Bài giảng THỐNG KINH DOANH VÀ SPSS :: Bài 6

Bài giảng THỐNG KÊ KINH DOANH VÀ SPSS :: Bài 6
... bên trái, đưa vào ô Selection Variable nhấn phím Rule bên cạnh để quy định quan sát dùng để tính toán tham số hồi quy Gán vào ô Value giá trị số để quy định nguyên tắc: quan sát đưa vào tính toán ... cứu 15.7 15 .6 15.5 15.4 15.3 GIATHANH 15.2 15.1 15.0 20 SANLUONG 40 60 80 100 Analyze/regression/curve Estimation… Từ khung danh sách bên trái chuyển biến định lượng làm biến phụ thuộc vào ô Dependent ... giá mức độ phù hợp mô hình thể mối quan hệ tương quan tuyến tính R2 = 0, 264 có nghĩa biến số năm làm việc giải thích 26, 4% thu nhập/ năm nhân viên (còn lại biến số khác) - Nếu - Nếu - Nếu -...
 • 14
 • 329
 • 4

Tài liệu BÀI GIẢNG: THỐNG KINH DOANH doc

Tài liệu BÀI GIẢNG: THỐNG KÊ KINH DOANH doc
... lương doanh nghiệp - Thống tài sản cố định doanh nghiệp - Thống nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất - Thống giá thành sản phẩm doanh nghiệp - Thống tài doanh nghiệp CHƯƠNG I THỐNG KÊ ... Bài mở đầu ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA THỐNG KÊ KINH DOANH Đối tượng thống kinh doanh Thống kinh doanh đời phát triển theo phát triển trình ... đoán chu kỳ kinh doanh, dự báo tình hình phát triển sản xuất tương lai 3.2 Nội dung: Thống doanh nghiệp bao gồm nội dung: - Thống kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Thống lao động,...
 • 97
 • 1,045
 • 7

Tài liệu Bài giảng " thống kinh doanh" pptx

Tài liệu Bài giảng
... bin ri rc - lng bin liờn tc 23 - Ch tiờu thng kờ a KN - Chỉ tiêu thống lượng biến, số dùng để mô tả, phản ánh tình hình tượng kinh tế xã hội điều kiện thời gian không gian cụ thể - Mi ch tiờu ... quỏ trỡnh, hin tng kinh t xó hi thụng qua ỏnh giỏ, phõn tớch L cụng c quan trng tr giỳp cho vic quyt nh thụng qua d bỏo, hoch nh chin lc, chớnh sỏch, xõy dng k hoch phỏt trin kinh t xó hi ỏp ng ... vật chất tinh thần người dân Mức sống Thu nhập Trình độ văn hoá Bảo hiểm xã hội, y tế Hệ thống giáo dục Đời sống văn hoá tinh thần 13 Hiện tượng trình trị xã hội Tỷ lệ người dân tham...
 • 64
 • 377
 • 0

Bài giảng thống y tế bài 1 y tế công cộng đồng tháp

Bài giảng thống kê y tế bài 1  y tế công cộng đồng tháp
... 5/29/2 014 27 Trình b y biến Nam Nhóm tuổi Nữ Tổng Tần số % Tần số % Tần số % 41 10,5 21, 1 ... thống 5/29/2 014 Phương pháp • Lý thuyết thực hành • Đánh giá: – Kiểm tra: 02 – Thi hết môn • Tài liệu: – Thống Bài giảng “Luôn nghĩ ứng dụng thực tế học” 5/29/2 014 Bài 1: Thống Y tế ... 21, 1 12 15 ,8 Tổng 38 10 0 38 10 0 76 10 0 5/29/2 014 28 Trình b y biến (tt) 12 00.00 10 00.00 800.00 Death Chết Major Nặng 600.00 Vừa Moderate Nhẹ Minor 400.00 200.00 0.00 0 -1 1-4 5-9 10 -14 15 -19 ...
 • 30
 • 610
 • 1

Bài giảng thống y tế bài 2

Bài giảng thống kê y tế bài 2
... thiết hàng ng y tiêu hao lượng tiến hành 14 đối tượng Sau số BMI nhóm đối tượng nghiên cứu  24 .4 30.4 5 /29 /20 14 21 .4 25 .1 21 .3 23 .8 20 .8 22 .9 20 .9 23 .2 21.1 23 .0 20 .6 26 .0 29 H y tính (a) (b) ... sát thứ 3(n+1)/4 5 /29 /20 14 25 0.5 5.0  1 .2 5.0 Q2: 3.0 6.5 3.8 7.0 4.0 8.0 4 .2 9.5 4.5 13.0 Với giá trị: 2. 5 + ( .25 )(3.0 -2. 5) =2. 625 Với giá trị: 4.5 + (.50)(5.0-4.5) = 4.75 3 (20  1) Q3   1575 ... 1575 th measure Q3: 5 /29 /20 14 2. 5 6.0 2( 20  1) Q2   10.5 th measure   2. 5 5.0 20  Q1   5 .25 th measure Q1:   2. 1 5.0  Với giá trị: 6.0 + (.75)(6.5-6.0) = 6.375 26 Hai bước tính phân...
 • 31
 • 353
 • 0

Bài giảng thống y tế bài 3

Bài giảng thống kê y tế bài 3
... c y cho huyết áp trung bình Nhóm N Huyết áp TB Độ lệch chuẩn Bệnh nhân đái tháo đường HN 200 137 16 [ 134 .8 ] 137 139 .2  Huyết áp trung bình 137 mmHg khoảng tin c y 95% huyết áp TB [ 134 .8; 139 .2] ... 134 .8 Huyết áp TB Độ lệch chuẩn 137 16 ] 137 139 .2 Nhóm Nghiên cứu với cỡ mẫu nhỏ Huyết áp TB Độ lệch chuẩn 137 16 Bệnh nhân 20 ĐTĐ Hà Nội [ 130 5/29/2014 N ] 137 144 11 Ví dụ: Khoảng tin c y ... dụ: Khoảng tin c y cho khác biệt hai nghiên cứu Nhóm N Bệnh nhân đái tháo 200 đường Hà Nội Huyết áp TB Độ lệch chuẩn 137 16 [ 134 .8 5/29/2014 ] 137 139 .2 10 Ví dụ: Khoảng tin c y (tt) Nhóm N Bệnh...
 • 31
 • 354
 • 1

bài giảng Thống kinh doanh

bài giảng Thống kê kinh doanh
... l ch chu n, H s bi n thiên n Xác đ nh hình dáng c a phân ph i Đ i x ng, L ch, Đ th h p ria mèo Bài 28 ...
 • 28
 • 273
 • 0

Bài tập thống kinh tế pptx

Bài tập thống kê kinh tế pptx
... BÀI Đề :Công ty ngoại thương X cần kiểm tra tỷ lệ không đạt tiêu chuẩn chất lượng lô hàng 1500000 hộp hoa để xuất Hãy xác định số mẫu cần lựa chọn để điều tra thực tế, biết yêu cầu ... chuẩn điều tra lần trước 1,999%; 2%;1,889% Điều kiện sản xuất thay đổi so với điều tra lần trước BÀI GIẢI : Theo đề ta có N=1500000 Phạm vi sai số suy rông kết Trình độ tin cậy   0.954  t  ... =0.005  p 0.005  0.0025 Ta có:  p  p.t p   t Gọi n biểu số mẫu lựa chọn để kiểm tra thực tế Áp dụng CT: Với p  f (1  f )  n 1   n N  f (1 f )  n  p 0.0025 1  6.25.106...
 • 17
 • 357
 • 4

BÀI GIẢNG THỐNG KẾ KINH DOANH

BÀI GIẢNG THỐNG KẾ KINH DOANH
... chung v Th ng kờ kinh doanh Cỏc phng phỏp th ng kờ Cỏc lo i d li u v ngu n d li u Cỏc phng phỏp ch n m u i u tra th ng kờ Cỏc lo i sai s ủi u tra Bi M t s vỏn chung v Th ng kờ kinh doanh Ba m t ... trò kê 1.1 Vai trò c a th ng kê qu n tr kinh doanh Qu n lý ti chớnh (.) Qu n lý marketing (giỏ.) Nghiờn c u marketing (hnh vi khỏch hng) Qu n lý kinh doanh (ki m kờ, phõn tớch ) Bi 1.2 M t s ... ng kờ Bi T ng th m u Ch tiờu th ng kờ 1.2.1 T ng th th ng kờ v ủn v t ng th Khái niệm: Tổng thể thống kê tợng số lớn bao gồm đơn vị phần tử cần quan sát phân tích Các đơn vị đợc gọi đơn vị tổng...
 • 36
 • 148
 • 0

Bài giảng thống kinh doanh phần 1

Bài giảng thống kê kinh doanh phần 1
... 506.000 518 .000 313 .600  313 .600 x 324.000 x 324.000 512 .000 506.000 518 .800 512 .000 320.000 324.000 324.000 320.000 Rút gọn: 1, 614 1, 614 1, 562 1, 6 012 = x x 1, 6 1, 562 1, 6 012 1, 6 1, 0088 = 1, 0333 ... 1, 0333 x 0,9755 x 1, 0007 Hay: 10 0,88% = 10 3,33% x 97,55% x100,07% (+0,88%) (+3,33%) (- 2,4%) 0,07% - Số tuyệt đối: (1, 614 - 1, 6) = (1, 614 - 1, 562) + (1, 562 - 1, 6 012 ) + (1, 6 012 - 1, 6) 0, 014 = 0,052 + ... trình kinh tế: W = a x b x c Từ phương trình kinh tế trên, ta xây dựng hệ thống số: - Số tương đối: a1b1c1 aob1c1 aob0c1 W1 = x X aob1c1 aob0c1 aob0c0 - Số tuyệt đối: (W1 - Wo) = (a1- ao)b1 c1 +...
 • 53
 • 101
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng thống kê kinh tế xã hộibài giảng thống kê kinh doanhbài tập thống kê kinh tếslide bài giảng thống kê kinh doanhcác dạng bài tập thống kê kinh tếgiải bài tập thống kê kinh tếbài tập thống kê kinh tế xã hộibài tập thống kê kinh tế có lời giảibài giải thống kê kinh tếbài tập và bài giải thống kê kinh tếcách giải bài tập thống kê kinh tếbai tap thong ke kinh te co dap an chuong chi sobài tập thống kê kinh tế doanh nghiệpbài giảng nguyên lý thống kê kinh tếbài giảng thống kê trong kinh tế và kinh doanhCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học