Việc ứng dụng tiêu chuẩn VIETGAP trong nuôi trồng thủy sản ở nước ta

Một số giải pháp phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản nước ta hiện nay

Một số giải pháp phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản ở nước ta hiện nay
... phẩm thuỷ hải sản Vì vấn đề tập trung phát triển ngành thuỷ sản đặc biệt phát triển nghề nuôi trồng thuỷ hải sản chiến lợc trình phát triển kinh tế nớc ta Một số giải pháp phát triển ngành nuôi trồng ... III: Một số giải pháp nhằm phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản nớc ta Từ hạn chế ngành thuỷ sản đặc biệt nghề nuôi trồng thủy sản nớc ta đặt đòi hỏi thiết để tháo gỡ khó khăn hạn chế phát triển ... nam .23 Cơ cấu sản phẩm thuỷ sản nghề nuôi trồng thuỷ sản nớc ta 23 Vài nét phát triển nuôi trồng thuỷ sản nớc ta 26 II Đánh giá chung tình hình phát triển ngành thuỷ sản Việt Nam 28...
 • 44
 • 341
 • 2

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN VietGAP CHO CÂY THANH LONG TẠI ĐỒNG NAI

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN VietGAP CHO CÂY THANH LONG TẠI ĐỒNG NAI
... trồng long 13.2 Mục tiêu cụ thể: - Xây dựng hình long ruột đỏ đạt chuẩn VietGAP vườn bắt đầu cho thu hoạch - Xây dựng hình trồng 1,8 long ruột đỏ đạt chuẩn VietGAP Trung tâm Ứng dụng Công ... Nội dung 2: Xây dựng hình trồng 1,8 long ruột đỏ đạt chuẩn VietGAP Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Sinh học Đồng Nai, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai Một hình trồng long đạt chứng nhận VietGAP Từ ... Nội dung 1: xây dựng hình long ruột đỏ đạt chuẩn VietGAP vườn bắt đầu cho thu hoạch thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đạt chứng nhận VietGAP hình sản xuất long đạt chứng nhận VietGAP Từ...
 • 35
 • 715
 • 6

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN mới TRONG CHẨN đoán NHỒI máu cơ TIM cấp BỆNH NHÂN có cơn ĐAU THẮT NGỰC

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN mới TRONG CHẨN đoán NHỒI máu cơ TIM cấp ở BỆNH NHÂN có cơn ĐAU THẮT NGỰC
... 0,1 134 88,2 Troponin T (ng/ml) (- ≤ 0,1 18 11,8 N ậ xé 10 b â ó e CK rê đ ể ắ gớ ế 68, % 111 b nhân men CK- B rê đ ể ắ g ế 73,1% 13 b â ó ropo rê để ắ gớ ế 88, % Bảng 3.10 Sự biế đổi ... ropo s u p ẫu uậ ầu ố 3.4 Giá trị roponin tiêu chuẩn chẩn đoán Bả g 3.1 ố l ê qu g ữ ropo vớ ổ ươ g độ g Troponin T (+) Troponin T (-) ổ ươ g Đ V n % n % ổ ươ g 83 97,6 14 87,5 K ô g ó ổ ươ ... % 26,8 29,9 43,3 N ậ xé b â bị ổ ươ g độ g ế ỉ l 6,8% b â bị ổ ươ g độ g ế ỉ l 9,9% b â bị ổ ươ g độ g ế ỉ l 3,3% Bảng 3.7 Các rối lo n vậ động vùng siêu âm tim K ô g rố lo G ả vậ Phình...
 • 6
 • 145
 • 2

Một số quan điểm cơ bản của Các Mác trong việc xây dựng phương pháp luận nghiên cứu xã hội học nước ta hiện nay

Một số quan điểm cơ bản của Các Mác trong việc xây dựng phương pháp luận nghiên cứu xã hội học ở nước ta hiện nay
... cứu giới hạn việc nghiên cứu số quan điểm Các Mác việc xây dựng phương pháp luận nghiên cứu XHH nước ta quan điểm Các Mác khoa học hội nhiéu; vấn đề phương pháp luận ngành khoa học XHH bao ... n Phương pháp nghiên cứu 15 Phần III: Một quan điểm Các Mác hội học (XHH) I Những quan niệm hội phát triển hội trước Mác 17 n Sự hình thành quan điểm vật hội Các Mác m Một số quan ... nghĩa hội đất nước ta II Những quan điểm phương pháp luận chủ vếu việc nghiên cứu XHH nước ta XHH Mác - Lênin môn khoa học hội Trong môn khoa học đặc trưng hệ thống phương pháp luận Phương pháp...
 • 61
 • 420
 • 0

Học thuyết giá trị thặng dư và ý nghĩa của học thuyết giá trị thặng dư trong việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay

Học thuyết giá trị thặng dư và ý nghĩa của học thuyết giá trị thặng dư trong việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay
... luật kinh tế khác dịnh phát triển CNTB II Ý nghĩa học thuyết giá trị thặng việc xây dựng phát triển kinh tế thị trường nước ta Để tìm hiểu ý nghĩa học thuyết giá trị thặng việc xây dựng phát ... triển kinh tế thị trường nước ta nay, vấn đề sau xem xét: - Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa - Ý nghĩa học thuyết giá trị thặng phát triển kinh tế nước ta Nền kinh tế ... cách phát triển địa phương Phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công xã hội; công xã hội ý bước, sách phát triển Ý nghĩa học thuyết giá trị thặng phát triển kinh tế nước ta Trong Học thuyết giá...
 • 8
 • 5,712
 • 143

Ứng dụng tiêu chuẩn ASTM D6193 vào việc giảng dạy các học phần Công nghệ may trang phục

Ứng dụng tiêu chuẩn ASTM D6193 vào việc giảng dạy các học phần Công nghệ may trang phục
... Ứng dụng tiêu chuẩn ASTM D6193 - Mũi may dùng để tra tay vào thân áo mũi vắt sổ năm - Mũi may dùng để diễu nách tay là: + Mũi may tới, máy kim (ứng dụng áo chemise nam sử dụng điều kiện làm việc ... đường may áo chemise nam (thể theo cách mới) Như vậy, nhìn vào kết cấu đường may đường may sản phẩm, người học nhận biết được: - Cách thức lắp ráp sản phẩm - Loại mũi may ứng dụng Ứng dụng tiêu chuẩn ... Ứng dụng tiêu chuẩn ASTM D6193 * Qui cách may sản phẩm: bảng hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật đường may chi tiết sản phẩm: - Cách sử dụng mật độ đường may cụ thể sản phẩm - Các qui định...
 • 8
 • 415
 • 5

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ THỰC HIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001 2008 TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ THỰC HIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001 2008 TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
... tuỳ theo quy định Thực trạng việc áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 9001: 2008, thực kiểm định chất lượng 3.1 Những kết đạt được: - Quá trình áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ... đề kiểm định chất lượng: Chất lượng = Hệ thống quản + Sản phẩm Do Kiểm định chất lượng = đánh giá hệ thống quản + kiểm định chất lượng sinh viên tốt nghiệp Nếu trường có hệ thống quản ... chức trình thực cần có nhận thức sâu sắc việc áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008, kiểm định chất lượng từ khả tổ chức trì, cải tiến nâng cao hiệu áp dụng Tăng...
 • 45
 • 595
 • 2

PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ THÂM CANH THEO ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIETGAP

PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ THÂM CANH THEO ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIETGAP
... dụng VietGap hình nuôi tôm thâm canh tỉnh Chính việc phân tích trạng hình nuôi tôm thâm canh theo định hướng áp dụng tiêu chuân VietGap tỉnh Sóc Trăng thực cần thiết PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... áp ứng tiêu tiêu chuẩn VietGAP, đồng thời đưa thuận lợi khó khăn hình nuôi tôm vùng định hướng áp dụng VietGap để từ đề xuất giải pháp góp phần vào việc thúc đẩy lộ trình áp dụng áp dụng ... sử dụng hình nuôi tôm thâm canh Sóc Trăng 3,65 tấn/ha/vụ Hệ số tiêu tốn thức ăn (FCR) hình 1,46 tương đương với nghiên cứu Nguyễn Thanh Long & ctv (2010) FCR hình nuôi tôm thâm canh...
 • 13
 • 668
 • 0

Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công khi ứng dụng tiêu chuẩn ISO

Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công khi ứng dụng tiêu chuẩn ISO
... hài lòng người dân dịch vụ hành công biến quan sát: - Sự hài lòng dịch vụ hành công 33 - Sự hài lòng với cung cách phục vụ quan hành - Nhìn chung hài lòng thực dịch vụ hành công Sự hài lòng người ... đến hài lòng người dân dịch vụ hành công ứng dụng tiêu chuẩn ISO quan hành khi thực thủ tục hành cho người dân? Những gợi ý làm tăng chất lượng dịch vụ hành công đồng thời cải thiện mức độ hài lòng ... chẽ hài lòng người dân dịch vụ hành công ứng dụng tiêu chuẩn ISO chất lượng dịch vụ hành công Ta thấy có đồng yếu tố thang đo SERVQUAL chất lượng dịch vụ yếu tố đảm bảo chất lượng dịch vụ hành công...
 • 156
 • 1,930
 • 33

Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công khi ứng dụng tiêu chuẩn ISO.pdf

Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công khi ứng dụng tiêu chuẩn ISO.pdf
... hài lòng người dân dịch vụ hành công biến quan sát: - Sự hài lòng dịch vụ hành công 33 - Sự hài lòng với cung cách phục vụ quan hành - Nhìn chung hài lòng thực dịch vụ hành công Sự hài lòng người ... đến hài lòng người dân dịch vụ hành công ứng dụng tiêu chuẩn ISO quan hành khi thực thủ tục hành cho người dân? Những gợi ý làm tăng chất lượng dịch vụ hành công đồng thời cải thiện mức độ hài lòng ... chẽ hài lòng người dân dịch vụ hành công ứng dụng tiêu chuẩn ISO chất lượng dịch vụ hành công Ta thấy có đồng yếu tố thang đo SERVQUAL chất lượng dịch vụ yếu tố đảm bảo chất lượng dịch vụ hành công...
 • 156
 • 649
 • 3

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO9000 TRONG xây DỰNG

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO9000 TRONG xây DỰNG
... cung cấp Ngành xây dựng có đặc thù riêng, có nghiên cứu , áp dụng riêng tiêu chuẩn ISO 9000 xây dựng Nước ta nói chung ngành xây dựng nước ta nói riêng nghiên cứu, áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 ... lượng Những biện pháp nhằm thu thập sử dụng thông tin phải xác định Đặc điểm áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 xây dựng chất lượng trình xây dựng (gồm quản lý dự án thiết kế & xây dựng) ISO 9000 Bất ... ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9000 TRONG XÂY DỰNG PGS.TS Nguyễn Tiến Cường Phó cục trưởng Cục Giám định I QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9000 - ĐẶC ĐIỂM VẬN DỤNG TRONG...
 • 69
 • 250
 • 0

Thực trạng việc sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001_2000 để hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực

Thực trạng việc sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001_2000 để hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực
... lợng nguồn nhân lực Do áp dụng quy trình chuẩn vấn đề quản nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 từ đầu nên Công ty sớm có đợc đội ngũ lao động có trình độ văn hóa cao Năm 2008, nguồn nhân ... ngành khác 1 2 (Nguồn: Phòng Tổ chức Hành Công ty CP bê tông) Để đáng giá sử dụng nguồn nhân lực theo chuyên môn nghiệp vụ ngời ta sử dụng công thức: Hệ số sử dụng nguồn nhân lực theo trình độ ... ty để thuận tiện cho việc quản nhân 2.3 Quá trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực 2.3.1 Công tác đánh giá thực công việc Đánh giá thực công việc đánh giá có hệ thống tình hình thực công việc...
 • 39
 • 228
 • 0

Thực trạng việc sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001 2000 để hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực

Thực trạng việc sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001 2000 để hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực
... nguồn nhân lực Do áp dụng quy trình chuẩn vấn đề quản nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 từ đầu nên Công ty sớm có đội ngũ lao động có trình độ văn hóa cao Năm 2008, nguồn nhân lực ... đạt trình sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 vào quản nguồn nhân lực Công ty CP bê tông Ngay từ thành lập, Công ty nhận thức rõ tầm quan trọng vấn đề áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 vào toàn Công ... chung, biến động nguồn nhân lực nói riêng 2.2 Công tác định biên Công tác định biên có vai trò đặc biệt quan trọng việc quản nguồn nhân lực Công ty, áp dụng tốt tiêu chuẩn ISO 9001 :2000 vào khâu...
 • 40
 • 193
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thuận lợi và khó khăn của các khách sạn trong việc ứng dụng tiêu chuẩn khách sạn xanh aseantrò của việc ứng dụng tiêu chuẩn khách sạn xanh asean trong phát triển du lịch việt namlợi ích cơ bản của việc áp dụng tiêu chuẩn vietgap  2 3 giải pháp khắc phục khó khăn trong việc thực hiện tiêu chuẩn vietgap trong trồng trọttiêu chuẩn globalgap trong thủy sảnmot so de xuat hoan thien noi dung va phuong phap tinh chi tieu gia tri tren mot so dien tich dat trong nong nghiep va thuy san o nuoc tanuôi trồng thủy sản ở nước mặnnuôi trồng thủy sản ở nước lợnuôi thuỷ sản ở nước tanhiệm vụ chính của nuôi thủy sản ở nước tanhiệm vụ chính của nuôi thủy sản ở nước ta bien phap nao de thuc hien nhung nhiem vu domột số vấn đề trong sản xuất các mặt hàng thuỷ sản ở nước ta hiện naythành tịu và tồn tại trong công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản ở nước tadu chinh xac va khoa hoc hieu qua su dung dat nong nghiep va thuy san o nuoc ta ap dung giai doan 2010 2020tiêu chuẩn vietgap trong nuôi trồng thủy sảnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học