Đề mô phỏng đánh giá năng lực lớp 12 m,ôn toán

skkn ra đề theo hướng đánh giá năng lực của học sinh môn ngữ văn lớp 9

skkn ra đề theo hướng đánh giá năng lực của học sinh môn ngữ văn lớp 9
... gin Ra mụn Ng kim tra ỏnh tra ỏnh giỏ nng lc ca hc sinh, phỏt trin cỏc nng lc ca hc sinh l nhim v ca ngi giỏo viờn dy mụn Ng lm c iu ny ũi hi ngi thy ngoi vic kim tra nng lc ca hc sinh theo ... ny ch yu theo nh hng ca sỏch giỏo viờn, ng liu sn cú sỏch giỏo khoa ca hc sinh) Vic kim tra ca giỏo viờn i vi vic tip nhn kin thc ca hc sinh theo hng truyn thng Theo kiu dy gỡ kim tra ú Rt ớt ... ỏn kốm sau cõu hi) 4.2 Ra kim tra ming Khụng nờn quan nim rng kim tra ming l kim tra u gi hc, kim tra kin thc c M cn m rng khỏi nim ca vic kim tra ming l yờu cu hc sinh tỏi hin kin thc bi c...
 • 22
 • 183
 • 0

25 chuyen de tot nghiep đánh giá năng lực cạnh tranh của giày thuỵ khuê trong AFTA

25 chuyen de tot nghiep đánh giá năng lực cạnh tranh của giày thuỵ khuê trong AFTA
... khả cạnh tranh doanh nghiệp tức nghiên cứu nguồn lực mà doanh nghiệp có từ môi trờng khu vực nớc Phơng pháp đợc sử dụng để đánh giá lực cạnh tranh dùng đồ thị dới dạng đa giác cạnh tranh đa giác ... vụ với giá cao Trong ngời mua lại muốn mua với giá thấp Sự cạnh tranh đợc thực trình thờng gọi trình "mặc với mức giá chấp nhận giá thống ngời bán ngời mua Cạnh tranh ngời mua với cạnh tranh sở ... nguồn nhân lực, nguồn lực vật chất, nguồn lực tài tổ chức, kinh nghiệm a Nguồn nhân lực Ngày thông thờng đánh giá khả cạnh tranh doanh nghiệp, ngời ta thờng đánh giá trớc tiên nguồn nhân lực doanh...
 • 84
 • 221
 • 0

CHUYÊN ĐỀ NGÂN HÀNG Đánh giá năng lực công nghệ của các ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2008 2010

CHUYÊN ĐỀ NGÂN HÀNG Đánh giá năng lực công nghệ của các ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2008 2010
... chí Đánh giá lực công nghệ ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008- 2010 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi thực đề tài ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008 đến 2010 Đánh giá lực công nghệ ... nghệ ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008- 2010 PHẦN NỘI DUNG Chương ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 20082 010 1.1 Thực trạng lực công ... Chương 1: Đánh giá thực trạng lực công nghệ ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008- 2010 1.1 Thực trạng lực công nghệ hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008- 2010 ...
 • 21
 • 215
 • 2

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng đề kiểm tra đánh giá năng lực của học sinh trong dạy học phần tiến hóa và sinh thái học sinh học 12

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng đề kiểm tra đánh giá năng lực của học sinh trong dạy học phần tiến hóa và sinh thái học sinh học 12
... hạn đề tài Xây dựng đề kiểm tra nội dung phần Tiến hóa Sinh thái học sinh học 12CTC Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng “bộ đề kiểm tra đánh giá lực học sinh phù hợp giúp giáo viên đánh giá lực học ... chưa hướng đến đánh giá lực học sinh, chọn đề tài Xây dựng đềkỉểm tra đánh giá lực học sinh dạy học phần Tiến hóa Sinh thái học- sinh học 12 ,góp phần nâng cao chất lượng cho dạy học trường THPT ... Xây dựng hệ thống đề kiểm tra nhằm đánh giá lực học sinh dạy học Sinh học 12 Nhiệm vụ nghiên cứu -Nghiên cứu sở lý luận kiểm tra đánh giá kết học tập -Nghiên cứu sở lý luận lực đánh giá lực học...
 • 80
 • 322
 • 2

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng đề kiểm tra đánh giá năng lực của học sinh trong dạy học phần tiến hóa và sinh thái học sinh học 12

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng đề kiểm tra đánh giá năng lực của học sinh trong dạy học phần tiến hóa và sinh thái học sinh học 12
... hạn đề tài Xây dựng đề kiểm tra nội dung phần Tiến hóa Sinh thái học sinh học 12CTC Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng “bộ đề kiểm tra đánh giá lực học sinh phù hợp giúp giáo viên đánh giá lực học ... chưa hướng đến đánh giá lực học sinh, chọn đề tài Xây dựng đềkỉểm tra đánh giá lực học sinh dạy học phần Tiến hóa Sinh thái học- sinh học 12 ,góp phần nâng cao chất lượng cho dạy học trường THPT ... Xây dựng hệ thống đề kiểm tra nhằm đánh giá lực học sinh dạy học Sinh học 12 Nhiệm vụ nghiên cứu -Nghiên cứu sở lý luận kiểm tra đánh giá kết học tập -Nghiên cứu sở lý luận lực đánh giá lực học...
 • 31
 • 357
 • 2

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng đề kiểm tra đánh giá năng lực học sinh trong dạy học chương i, II sinh học 11

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng đề kiểm tra đánh giá năng lực học sinh trong dạy học chương i, II  sinh học 11
... đề kiểm đánh giá lực học sinh dạy học chương I, II - Sinh học 11 Cấu trúc khóa luận - Mở đầu - Nội dung Chương Cơ sở lí luận thực tiễn đề tài Chương Xây dựng đề kiểm tra đánh giá chất lượng học ... thống đề kiếm tra đánh giá lực học sinh dạy học Sinh học 16% giáo viên chưa tập huấn xây dựng đề kiếm tra đánh giá lực học sinh Các phương pháp mà giáo viên hay sử dụng đề kiểm tra đánh giá lực: ... dung chương I, II chương trình Sinh học 11 2.1.1 Phân tích cấu trúc chương I, II Sinh học 11 Trong chương trình Sinh học THPT: Chương ĩ, II - Sinh học 11 hai chương đầu nằm phần bốn: Sinh học...
 • 67
 • 368
 • 3

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng đề kiểm tra đánh giá năng lực học sinh trong dạy học sinh học phần v sinh học 12

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng đề kiểm tra đánh giá năng lực học sinh trong dạy học sinh học phần v  sinh học 12
... kiểm tra đánh giá trường THPT Xây dựng hệ thống đề kiểm tra để đánh giá lực học sinh Xây dựng hệ thống đáp án xác tương ứng v i hệ thống đề kiểm tra xây dựng Đánh giá chất lượng đề kiểm tra xây ... CHƯƠNG 2: XÂY DựNG ĐÈ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG Lực HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN V SINH HỌC 12 • 2.1 2.1.1 ••• Cấu trúc, nội dung phần V Sinh học 12 Phân tích cấu trúc phần V Sinh học 12 Chương I: ... kiểm tra 2.4 kiểm tra kiểm tra kiểm tra Viết câu hỏi đề kiểm tra Căn v o ma trận viết có đề kiểm tra sau: Đề kiểm tra Môn: Sinh học Lớp: 12 (Thời gian kiểm tra: 15’) Câu 1: (Mức: nhân biếtv Đánh...
 • 83
 • 349
 • 1

Xây dựng đề kiểm tra đánh giá năng lực học sinh trong dạy học sinh học phần v sinh học 12

Xây dựng đề kiểm tra đánh giá năng lực học sinh trong dạy học sinh học phần v  sinh học 12
... CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN V SINH HỌC 12 18 2.1 Cấu trúc, nội dung phần V Sinh học 12 18 2.1.1 Phân tích cấu trúc phần V Sinh học 12 ... kiểm tra đánh giá trường THPT Xây dựng hệ thống đề kiểm tra để đánh giá lực học sinh Xây dựng hệ thống đáp án xác tương ứng v i hệ thống đề kiểm tra xây dựng Đánh giá chất lượng đề kiểm tra xây ... thực việc kiểm tra đánh giá theo lực học sinh cách đồng hiệu v n đề không đơn giản cần có cố gắng nỗ lực lớn 17 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN V SINH...
 • 89
 • 332
 • 0

Bộ đề kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh theo hướng dạy học mới

Bộ đề kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh theo hướng dạy học mới
... A kiểm tra 37 Câu hỏi ĐỀ KIỂM TRA Học sinh Nhóm A không đồng ý với thầy giáo Các em cố gắng thuyết phục thầy giáo Nhóm B không thiết phải làm tốt Hãy đưa lập luận toán học cách dùng sơ đồ mà học ... bảng sau: Cách Số nhóm chia Số học Số học sinh nam sinh nữ nhóm nhóm 12 18 38 12 Câu hỏi CHIA NHÓM LAO ĐỘNG Nêu mối liên hệ số nhóm với số học sinh nam số học sinh nữ? Câu hỏi CHIA NHÓM LAO ĐỘNG ... bạn ĐIỂM KIỂM TRA Sơ đồ kết kiểm tra khoa học cho hai nhóm, gọi tên Nhóm A Nhóm B Điểm trung bình Nhóm A 62,0 trung bình Nhóm B 64,5 Học sinh qua kỳ kiểm tra có điểm 50 Nhìn vào sơ đồ, giáo viên...
 • 40
 • 210
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG lực môn văn 2016 đại học QUỐC GIA hà nội

ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG lực môn văn 2016 đại học QUỐC GIA hà nội
... Ban hành d Tiếp xúc 17 Chọn tác giả không thuộc giai đoạn văn học đại a Vi Huyền Đắc b Nguyễn Bá Học c Cao Bá Quát d Trần Tuấn Khải 18 Giai đoạn văn học gọi “giai đoạn giao thời” trình đại hóa văn ... thuật văn học kỉ XVIII đến nửa đầu kỉ XIX phát triển mạnh văn xuôi văn vần, văn học chữ …………… ……………… Địa vị văn học chữ Nôm thể loại văn học dân tộc khẳng định đạt tới đỉnh cao a Chữ viết - dân gian ... câu đây: Văn học giai đoạn từ kỉ XVIII đến nửa đầu kỉ XIX phát triển vượt bậc, có nhiều đỉnh điểm nghệ thuật Đây giai đoạn rực rỡ văn học trung đại Việt Nam, mệnh danh giai đoạn văn học cổ điển...
 • 10
 • 789
 • 14

ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG lực môn văn 2016

ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG lực môn văn 2016
... tồn tại, phát triển văn học chữ Hán văn học chữ Nôm cho thấy tượ ng song ngữ văn học trung đại Việt Nam Hai thành phần văn học không đối lập bổ sung cho trình phát triển văn học dân tộc Chọn ... pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách… Văn học chữ Nôm chủ yếu thơ, tác phẩm văn xuôi Trong văn học chữ Nôm, số thể loại tiếp thu từ Trung Quốc, phần lớn thể loại văn học dân tộc Chọn câu trả lời a ... …………………………….là thể loại tự văn vần hoạc văn vần kết hợp với văn xuôi, kể lại kiện lớn có ý nghĩa quan trọng số phận cộng đồng Chọn câu trả lời a Truyền thuyết b Thần thoại b Sử thi dân gian d Truyện...
 • 5
 • 402
 • 3

đề thi thử đánh giá năng lực học sinh

đề thi thử đánh giá năng lực học sinh
... -Giáo viên: Nguyễn Bá Tuấn Xem giảng đề thi tại: http://hocmai.vn/bai-giang-truc-tuyen/17190/de-so-01-de-mau-thivao-dhqg-ha-noi-phan-1.html Group trao đổi ôn thi ĐHQGHN 2016 môn ... - Khóa Luyện đề thi ĐHQGHN: Môn Toán (Thầy Nguyễn Bá Tuấn) C D B Câu 46: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có A(-1;1;0) ; B( 2;3;1) ; C(0;5;2), tọa độ trọng tâm G tam giác là? A ( ... So sánh giá trị A  3sin x  cos x x  x ln x B? A B C D A>B A...
 • 10
 • 160
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MON VAN KÌ THI 2015 – 2016

ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MON VAN KÌ THI 2015 – 2016
... Ngọc Khương CNN ĐHQG c Biểu cảm Sử dụng tài liệu vui lòng trích nguồn d Thuyết minh 11 Theo đoạn trích “lòng biết giá người” hiểu nào? a Biết đánh giá giá trị người b Biết trân trọng giá trị ... lời câu hỏi từ đến Th.s Đặng Ngọc Khương CNN ĐHQG Sử dụng tài liệu vui lòng trích nguồn …(1) Văn hóa ứng xử từ lâu trở thành chuẩn mực việc đánh giá nhân cách người Cảm ơn biểu ứng xử có ... Có thi n hướng khai thác đề tài lịch sử b Văn phong giản dị, sáng, thâm trầm, sâu sắc c Được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật d Có đóng góp bật thể loại tiểu thuyết phóng Sếch –...
 • 13
 • 454
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MÔN VĂN KÌ THI 2015 – 2016 đề 7

ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MÔN VĂN KÌ THI 2015 – 2016 đề 7
... nghĩa, lô-gích, phong cách… Tự thể loại văn học đặc biệt, dùng lí lẽ, phán đoán, chứng để bàn luận vấn đề a Tự b văn học c để d Th.s Đặng Ngọc Khương CNN ĐHQG Sử dụng tài liệu vui lòng trích ... điền vào chỗ trống câu đây: …………………….nhằm đề xuất thuyết phục người đọc (người nghe) tán đồng với nhận xét, đánh giá, bàn luận tượng (vấn đề) đời sống hoạc văn học a Thuyết minh b Bình luận c Giải ... việc mà câu đề cập đến Sự việc thực khác quan đa dạng thuộc nhiều loại khác a Sắc thái b Đề cập c Đa dạng d Loại 24 Đọc đoạn trích sau trả lời câu hỏi từ đến Th.s Đặng Ngọc Khương CNN ĐHQG Sử...
 • 13
 • 443
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MÔN VĂN KÌ THI 2015 – 2016 đề 10

ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MÔN VĂN KÌ THI 2015 – 2016 đề 10
... đại người a Sự nghiệp văn hóa c Sự nghiệp cách mạng b Cuộc đời văn học d Văn học cách mạng 13 Tác phẩm không gắn liền với tên thể loại? Th.s Đặng Ngọc Khương CNN ĐHQG Sử dụng tài liệu ... Đón 32 Đoạn văn sau nói khái niệm nào? Nhận thức, lí giải thái độ toàn nội dung cụ thể sống động tác phẩm văn học, vấn đề nhân sinh đặt a Tư tưởng tác phẩm văn học b Đề tài b Chủ đề d Nhân vật ... mây” a Thi n nhiên vận động khỏe khoắn b Thi n nhiên quấn quyết, gần gũi c Thi n nhiên tan tác, chia lìa d Thi n nhiên nhã, lãng mạn 26 Biện pháp nghệ thuật sử dụng câu thơ: “Dòng nước buồn thiu...
 • 11
 • 350
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: xay dung de kiem tra danh gia nang luc hoc sinhcác mô hình đánh giá năng lực cạnh tranhmô hình đánh giá năng lực cạnh tranhcác mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của dnmô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của các dn maytrình nghiên cứu triển khai mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh và phân tích nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các dn maybảng đánh giá năng lực nhân viên kế toánnghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn toán lớp 12 tại trường thpt bến tre vĩnh phúcdanh gia nang luc hoc sinh mon cong ngheđề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn toánde khao sat chat luong dau nam lop 12 mon toan nam 20132014đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 12 môn toánđánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học toán lớp 11 trung học phổ thông tóm tắtquy trình tám bước để đánh giá năng lực hiệu quảcác tiêu chí để đánh giá năng lực nhân viênchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả