Nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viên trung ương huế

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tín dụng tại ngân hàng TMCP An Bình- Chi nhánh Đà Nẵng.

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tín dụng tại ngân hàng TMCP An Bình- Chi nhánh Đà Nẵng.
... chủ yếu Ngân hàng TMCP An Bình Việc nâng cao hài lòng khách hàng dịch vụ tín dụng mang ý nghĩa quan trọng phát triển Ngân hàng TMCP An Bình tương lai Với lý đó, em chọn đề tài: Nâng cao hài ... thành 10 ngân hàng hàng đầu hệ thống ngân hàng TMCP, Ngân hàng TMCP An Bình phải quan tâm đến việc nâng cao hài lòng khách hàng, đặc biệt dịch vụ tín dụng, tại, tín dụng hoạt động mang lại lợi ... VỀ ABBANK VÀ CÁC PHÒNG GIAO DỊCH ABBANK TẠI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1 Giới thiệu chung ABBANK ABBANK thành lập vào ngày 13/05/1993, với tên gọi ban đầu Ngân hàng TMCP nông thôn An Bình Từ nâng cấp...
 • 26
 • 213
 • 0

nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với trường cao đẳng kinh tế kế hoạch đà nẵng

nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với trường cao đẳng kinh tế kế hoạch đà nẵng
... hài lòng c a sinh viên ñ i v i Trư ng c a trư ng v i nhi u n i dung m i h u ích hơn, cung c p thêm Cao ñ ng Kinh t K ho ch Đà N ng chưa cao Sinh viên Khoa K giáo trình ñi n t cho sinh viên tham ... a sinh viên b n x sinh viên nư c v Đi m ñ c thù phương pháp kh o sát s hài lòng c a sinh Chua (2004), ñã nghiên c u ñánh giá ch t lư ng giáo d c ñ i h c theo nhi u quan ñi m khác nhau: sinh viên, ... quan ñ n trình h c t p c a sinh nghiên c u bi n nhân kh u h c: kinh nghi m h c t p, k t viên “s hài lòng c a sinh viên v y u t ñó” Cách làm qu h c t p c m nh n c a sinh viên v s ñánh giá công b...
 • 13
 • 251
 • 0

Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật kom tum

Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật kom tum
... lòng sinh viên cao (H4) Đánh giá sinh viên tốt mức độ hài lòng sinh viên cao (H5) Chất lượng tổ chức quản lý đào tạo tốt mức độ hài lòng sinh viên cao 2.3 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU TỔNG QUÁT Nghiên ... đào tạo tốt mức độ hài lòng sinh viên cao; (H3) Chất lượng đội ngũ giảng viên tốt mức độ hài lòng sinh viên cao; (H4) Đánh giá sinh viên tốt mức độ hài lòng sinh viên cao; (H5) Chất lượng quản ... 8 1.4.2 Sự hài lòng sinh viên a Phương pháp nghiên cứu hài lòng sinh viên thông qua khảo sát b Nội dung nghiên cứu hài lòng sinh viên c Nguyên tắc nghiên cứu hài lòng sinh viên 1.4.3 Ảnh hƣởng...
 • 26
 • 125
 • 0

Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên chính quy đối với dịch vụ giáo dục tại trường đại học bách khoa đại học đà nẵng

Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên chính quy đối với dịch vụ giáo dục tại trường đại học bách khoa  đại học đà nẵng
... CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 1.3.1 Giáo dục đại học a Khái niệm b Mục tiêu giáo dục đại học 1.3.2 Chất lượng dịch vụ giáo dục đại học Chất lượng dịch vụ giáo dục đại học khái niệm mang ... Đối tượng nghiên cứu: vấn đề liên quan đến chất lượng, giá trị hài lòng sinh viên hoạt động giáo dục đại học - Phạm vi nghiên cứu đề tài sinh viên hệ quy, học Trường Đại học Bách khoa Đại học ... (sinh viên) sử dụng cần thiết cho đổi cải tiến chất lượng liên tục Với lý trên, định lựa chọn đề tài Nghiên cứu hài lòng sinh viên quy dịch vụ giáo dục Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng ...
 • 26
 • 182
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách du lịch quốc tế tại khách sạn green plaza đà nẵng

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách du lịch quốc tế tại khách sạn green plaza  đà nẵng
... n hành nghiên c u phân tích nhân t khám phá, h s tin c y Cronbach’s Alpha, phân tích nhân t kh ng ñ nh, nhân t b lo i b là: nhân t Nhân viên” T ñó cho ñư c k t qu nghiên c u cu i g m nhân t ... qu nghiên c u g m 02 n i dung chính: Phương pháp nghiên c u mô hình lý thuy t - V phương pháp nghiên c u, nghiên c u ñã ñóng góp vào thang ño s hài lòng c a khách du l ch qu c t t i khách s n Green ... hình nghiên c u lý thuy t nhân t tác ñ ng ñ n s hài lòng c a khách du l ch qu c t ñư c ñi u ch nh phù h p v i th c t nghiên c u • Các gi thuy t nghiên c u: Gi thuy t H1: Cung cách ph c v c a nhân...
 • 13
 • 352
 • 1

Nghiên cứu sự hài lòng của bệnh nhân đối với bệnh viện đa khoa đà nẵng

Nghiên cứu sự hài lòng của bệnh nhân đối với bệnh viện đa khoa đà nẵng
... ñ nh ch n nghiên c u ñ tài Nghiên c u s hài lòng c a b nh nhân ñ i v i b nh vi n Đa khoa Đà N ng” v i mong mu n góp ph n nh bé c a vào s phát tri n c a d ch v y t c a b nh vi n Đa khoa Đà N ... quan sát)ñ nghiên c u s hài lòng c a b nh nhân Như v y nghiên c u s hài lòng c a b nh nhân ñ i v i b nh vi n Đa khoa Đà n ng c a tác gi mang tính khái quát cao 23 6.3.3 So sánh v i nghiên c u ... ñi u dư ng, tác gi nghiên c u nhân t “chăm sóc” c a t t c nhân viên y t ñ i v i b nh nhân, mang tính khái quát cao 6.4 H N CH C A NGHIÊN C U Th nh t, nghiên c u t p trung nghiên c u m t ph m...
 • 26
 • 1,099
 • 2

Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với điểm đến du lịch đà nẵng

Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với điểm đến du lịch đà nẵng
... hài lòng c a du khách n i ñ a ñ i v i ñi m ñ n du l ch Đà N ng Đ i tư ng ph m vi nghiên c u - Đ i tư ng nghiên c u: Du khách n i ñ a sau ñã du l ch t i Đà N ng - Ph m vi nghiên c u: Nghiên c u ... ch n ñ tài: Nghiên c u s hài lòng c a khách du l ch n i ñ a ñ i v i ñi m ñ n du l ch Đà N ng” làm ñ tài nghiên c u M c ñích nghiên c u - Xác ñ nh nhân t tác ñ ng ñ n s hài lòng c a du khách n ... n (ñi u 4, lu t du l ch, 2005) Khách du l ch g m khách du l ch n i ñ a khách du l ch qu c t - Khách du l ch n i ñ a công dân Vi t Nam, ngư i nư c thư ng trú t i Vi t Nam ñi du l ch ph m vi lãnh...
 • 13
 • 715
 • 2

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động viettel trên địa bàn thành phố đà nẵng

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động viettel trên địa bàn thành phố đà nẵng
... ng di d ng, ñ c ñi m v th trư ng, CHƯƠNG THI T K NGHIÊN C U S HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG Đ I V I D CH V ĐTDĐ VIETTEL TRÊN Đ A BÀN ĐÀ N NG 3.1 3.1.2 QUY TRÌNH TI N HÀNH NGHIÊN C U Đ xu t mô hình nghiên ... LÃNH Đ O VIETTEL CORPORATION V D CH V ĐTDĐ VIETTEL TRÊN Đ A BÀN ĐÀ N NG Căn c vào k t qu c a nghiên c u, tác gi có m t s ki n ngh ñ i v i ban lãnh ñ o Viettel Corporation v d ch v ĐTDĐ Viettel ... ng khách hàng tương ñ i lâu dài c a m ng di ñông Viettel) PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U Đ tài ñư c th c hi n v i s k t h p m t s phương pháp nghiên c u sau: - Nghiên c u ñ nh tính - Phương pháp t ng...
 • 13
 • 357
 • 1

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản tại các ngân hàng trên địa bàn thành phố kon tum

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản tại các ngân hàng trên địa bàn thành phố kon tum
... vụ trả lương qua tài khoản chi nhánh ngân hàng thương mại địa bàn thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum Phạm vi đề tài lĩnh vực dịch vụ trả lương qua tài khoản ngân hàng địa bàn thành phố Kon Tum Phương ... TÌNH HÌNH TRẢ LƯƠNG QUA TÀI KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG VÀ SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG 2.1 Tổng quan dịch vụ trả lương qua tài khoản 2.1.1 Giới thiệu dịch vụ trả lương qua tài khoản ... thực trả lương qua tài khoản địa bàn thành phố Kon Tum đạt 91,4% - Chỉ tiêu NHNN Việt Nam giao cho ngân hàng tỉnh Kon Tum chưa đạt yêu cầu : Chỉ tiêu tỷ lệ số đơn vị hưởng lương từ Ngân sách...
 • 26
 • 313
 • 0

Tài liệu Nội dung khảo sát sự hài lòng của nhân viên pptx

Tài liệu Nội dung khảo sát sự hài lòng của nhân viên pptx
... Quản lý: 02 Nhân viên: 03 Quản lý: 02 Kho: 02 Văn phòng: 03 Quản lý: 02 Họa sĩ: 01 Khác: lý: 03 Quản 02 Nhân viên: 03 Quản lý: 04 Nhân viên: 10 Quản lý: 04 Nhân viên: 10 Quản lý: 05 Nhân viên: 30 ... 04 Nhân viên: 10 Quản lý: 05 Nhân viên: 30 Quản lý: 05 Nhân viên: 30 Quản lý: 05 Nhân viên: 30 Quản lý: 04 Nhân viên: 10 Quản lý: 02 Nhân viên: 50 Tại VP chi nhánh: 03 K.BH 42 K.TCKT 11 K.MH 22 ... thoả mãn nhu cầu tinh thần Tiền lương, vật chất định việc hay III NỘI DUNG KHẢO SÁT Những yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhân viên STT Loại yếu tố Vật chất Yếu tố Lương, thưởng Phương tiện làm việc,...
 • 4
 • 224
 • 0

NGHIÊN cứu mối QUAN hệ GIỮA TÍNH hấp dẫn của CÔNG VIỆC, ĐÓNG GÓP TRONG CÔNG VIỆC, sự HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN VÀ sự nỗ lực TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN SALE MARKETING

NGHIÊN cứu mối QUAN hệ GIỮA TÍNH hấp dẫn của CÔNG VIỆC, ĐÓNG GÓP TRONG CÔNG VIỆC, sự HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN VÀ sự nỗ lực TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN SALE MARKETING
... ̣ hài lòng của nhân viên (biến trung gian) nhân viên sale- marketing ? - Sự hài lòng của nhân viên có tác động tới sư ̣ nỗ lư ̣c làm viêc của nhân ̣ viên (biến phụ thuộc) nhân viên sale- marketing ... lòng của nhân viên vào sự nỗ lực làm viê ̣c nhân viên sale- marketing ? Giả thuyế t nghiên cứu - H1a Tinh hấ p dẫn của công viê ̣c tác động dương vào sư ̣ hài lòng của nhân viên ́ nhân ... tiêu nghiên cứu Khám phá vai trò tinh hấ p dẫn công viêc và công nhâ ̣n đóng góp công viêc ̣ ̣ ́ đố i với sự hài lòng của nhân viên Đồng thời, nghiên cứu điều tra ảnh hưởng sự hài lòng...
 • 27
 • 212
 • 0

Đo lường mức độ hài lòng của học viên về chất lượng đào tạo cao học của Trường Đại học Tài chính - Marketing.

Đo lường mức độ hài lòng của học viên về chất lượng đào tạo cao học của Trường Đại học Tài chính - Marketing.
... Trinh - là học viên cao học khoá ngành Quản Trị Kinh Doanh - trường Đại học Tài Chính - Marketing Tôi xin cam đoan luận văn Đo lường mức độ hài lòng của học viên về chất lượng ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING HỒ THUÝ TRINH ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA HỌC VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CAO HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING LUẬN VĂN THẠC ... hài lòng của học viên về chất lượng đào tạo cao học của trường Đại học Tài Chính - Marketing; (2) kiểm định thang đo và mô hình được đề xuất tại trường Đại học Tài Chính...
 • 134
 • 248
 • 0

nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với chất lượng dịch vụ du lịch của công ty tnhh biển ngọc

nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với chất lượng dịch vụ du lịch của công ty tnhh biển ngọc
... 2000) 10 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH BIỂN NGỌC 2.1.1 Giới thiệu Công ty TNHH Biển Ngọc - Tên công ty: Công ty TNHH Biển Ngọc - Địa chỉ: ... du lịch nội địa Ngoài ra, nghiên cứu có ý nghĩa thúc đẩy, nâng cao chất lượng dịch vụ công ty TNHH Biển Ngọc, để công ty biết hài lòng khách du lịch sau sử dụng dịch vụ công ty Qua đó, công ty ... vụ công ty TNHH Biển Ngọc 2.1.3 Tình hình kinh doanh cuả khách nội địa công ty TNHH Biển Ngọc 2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 11 2.3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.3.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất Trên sở kết nghiên...
 • 26
 • 512
 • 5

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh đà nẵng

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh đà nẵng
... Giải ngân Bước 5: Tiến hành giám sát, thu nợ lý tín dụng 2.1.6 Dịch vụ tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Đà Nẵng a Các sản phẩm tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Công thương chi ... 1.1.3 Dịch vụ tín dụng ngân hàng Thương mại a Dịch vụ tín dụng b Dịch vụ tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại * Khái niệm tín dụng cá nhân * Các loại tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại 1.2 SỰ ... nâng cao công tác phục vụ dịch vụ tín dụng cá nhân chi nhánh Đối tượng phạm vi nghiên cứu (1) Đối tượng nghiên cứu nhóm khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Đà...
 • 26
 • 331
 • 3

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của siêu thị quảng ngãi

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của siêu thị quảng ngãi
... vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu khách hàng đến Siêu thị Quảng Ngãi  Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực thành phố Quảng Ngãi Phƣơng pháp nghiên cứu: Quy trình thực nghiên ... Chương 1: Cơ sở lý luận mô hình nghiên cứu Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu Chương 4: Kết luận kiến nghị Tổng quan tài liệu nghiên cứu  Nghiên cứu CN Krishna Naik & cộng ... thành khách hàng siêu thị Thành phố Hồ Chí Minh”  Nghiên cứu Nguyễn Đăng Duy Nhất Lê Nguyễn Hậu (2007) yếu tố định chất lượng dịch vụ bán lẻ - nghiên cứu siêu thị Việt Nam  Nghiên cứu Phạm Lê...
 • 26
 • 560
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh và hiệu quả mô hình chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi dựa vào y tế tuyến cơ sở tại tỉnh bình dươngnỗi lòng của tác giả 2 câu cuốinghiên cứu mổ nội soi ruột thừa viêm người cao tuổi tại bệnh viên trung ương huếnghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ 3g của khách hàng mobifone trên thành phố huếđề tài đánh giá kết quả chăm sóc sau mỗ gãy xương cẳng chân tại khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện trung ương huếnghiên cứu sự hài lòng của người dân trong việc sử dụng dịch vụ hành chính công tại thành phố kon tumnghiên cứu tình hình bệnh nội khoa ở người cao tuổi tại một số khoa của bệnh viện trung ương huếkhảo sát công tác chăm sóc bệnh nhân sau mổ u nang buồng trứng tại bệnh viện trung ương huế bệnh viện trường đại học y dược huếluận văn tốt nghiệp đề tài các nhân tố quyết định đến sự lựa chọn của khách hàng khi sử dụng dịch vụ thức ăn nhanh tại địa bàn thành phố cần thơkhảo sát tình hình tăng huyết áp của bệnh nhân cao tuổi tại khoa nội bệnh viện trung ương huếnhận xét sự biến đổi các thành phần trong dịch não tuỷ ở bệnh nhi viêm màng não mủ điều trị tại khoa nhi bệnh viện trung ương huếrút trích nhân tố chính ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ 3g của mobifone trên thị trường thành phố huế lần 2rút trích nhân tố chính đánh giá chung về quyết định sử dụng dịch vụ 3g của khách hàng mobifone trên thành phố huếmột số giải pháp nâng cao năng lực tài chính của công ty cổ phần cao su đồng phúnhântố ảnh hưởng sự hài lòngBusiness driven technology 6th edition baltzan test bankBusiness essentials sixth canadian edition 6th edition ebert test bankBusiness law 8th edition cheeseman test bankBusiness law and the legal environment standard edition 7th edition beatty test bankBusiness law and the regulation of business 11th edition mann test bankBusiness law text and cases legal ethical global and corporate environment 12th edition clarkson test bankBusiness law the ethical global and e commerce environment 15th edition mallor test bankBusiness law the ethical global and e commerce environment 16th edition mallor test bankBusiness law today comprehensive text and cases diverse ethical online and global environment 10th edition miller test bankBusiness law with UCC applications 13th edition brown test bankBusiness law with UCC applications 14th edition sukys test bankBusiness marketing management b2b 11th edition hutt test bankBusiness research methods 12th edition cooper test bankBusiness statistics 2nd edition sharpe test bankBusiness statistics 6th edition levine test bankBusiness statistics communicating with numbers 1st edition jaggia test bankBusiness statistics for contemporary decision making 8th edition black test bankCampbell biology concepts and connections 8th edition reece test bankCarpers understanding the law 7th edition mckinsey test bankCCH federal taxation comprehensive topics 2013 1st edition harmelink test bank