CÁCH BIỂU đạt VIỆC TRONG QUÁ KHỨ TRONG TIẾNG TRUNG

Một số phương tiện biểu đạt nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt potx

Một số phương tiện biểu đạt nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt potx
... ngôn Ch ng PH NG TI N TÌNH THÁI TI!NG ANH CHI PH"I PH#N NG NGÔN T$ TRONG C#NH HU"NG GIAO TI!P VÀ CÁC BI%U TH C T NG NG TRONG TI!NG VI T: NH NG T NG &NG VÀ KHÁC BI T 33 3.1 Các ph ng ti n tình ... 3.3 Ti u k t Ch ng PH NG TI N TÌNH THÁI V+I VAI GIAO TI!P TRONG TI!NG ANH VÀ CÁC CÁCH DI,N -T T NG NG TRONG TI!NGVI T: NH NG T NG &NG VÀ KHÁC BI T 82 4.1 C u trúc cú pháp 4.2 Thành ph.n hô g ... 5.1 Các lu n i m )c xác l p phân tích i chi u câu h1i danh ti ng Anh ti ng Vi t 5.2 T ng quan i chi u gi a ki u lo i câu h1i danh ti ng Anh ti ng Vi t ph ng di n bi u t ngh a tình thái )c xác...
 • 209
 • 479
 • 0

Báo cáo " So sánh cách biểu đạt ý nghĩa bị động trong hai ngôn ngữ: Pháp và Việt " pptx

Báo cáo
... ch quan: ta núi: "Tụi c khen" hay "Tụi b pht" thỡ cỏc t "c" "b", mt mt l phng tin din t ý ngha ng phỏp b ng nhng b ng õy cú th c hiu theo sc thỏi "may" hay "ri", m "may" hay "ri" l theo nhn thc ... Kt qu phõn tớch v mc s dng hai gii t "par" v "de" cho thy nhỡn chung l "par" c s dng nhiu hn "de" ỏnh du b ng ch tỏc nhõn Khi nghiờn cu kh nng phõn b ca "par" v "de" tng nhúm ng t nh cỏc ng t ... 4.2.2 Vn "hnh ng phi chu ng" Tiờu "hnh ng phi chu ng" ũi hi cõu b ng phi cú mt ng t th hin hnh ng Tuy nhiờn, trờn thc t, ng t ca rt nhiu cõu b ng "truyn thng" khụng th hin hnh ng "Subir" l mt ng...
 • 15
 • 229
 • 0

Trạng từ gia ngữ tiếng Anh và cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt

Trạng từ gia ngữ tiếng Anh và cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt
... đối chiếu trạng từ tiếng Anh phó từ tiếng Việt trạng từ tiếng Anh phó từ tiếng Việt không tơng đơng với Do đó, khảo sát cách biểu đạt tơng đơng tiếng Việt trạng từ gia ngữ tiếng Anh theo loại, ... Trạng ngữ cú pháp (adverbials) biểu đạt tơng đơng tiếng Việt Đối với trạng từ gia ngữ nhấn mạnh trạng từ gia ngữ tiêu điểm tiếng Anh trạng từ tiếng Anh Cùng với hai tiểu loại trạng từ gia ngữ (chỉ ... cứu trạng từ tiếng Anh, phó từ tiếng Việt, từ điển thuật ngữ ngôn ngữ học, từ điển tiếng Việt, Phạm vi nghiên cứu cấu trúc luận án Trạng từ gia ngữ tiếng Anh đợc khảo sát luận án trạng từ làm gia...
 • 15
 • 671
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU CÁCH BIỂU ĐẠT Ý NGHĨA TỒN TẠI CỦA ĐỘNG TỪ ‘TO BE’ TRONG TIẾNG ANH SO SÁNH VỚI TIẾNG NGA" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... luận: Nghiên cứu cách biểu đạt ý nghĩa tồn động từ ‘to be’ tiếng Anh so sánh với tiếng Nga, có số nhận xét sau: - Có nhiều động từ tiếng Nga biểu thị ý nghĩa tồn tương đương với động từ “to be” tiếng ... đương với động từ “to be” tiếng Anh - Ý nghĩa tồn tiếng Anh tiếng Nga phạm trù khó rộng Chúng hy vọng viết giúp người học hiểu sử dụng xác động từ ‘to be’ biểu đạt ý nghĩa mô tả TÀI LIỆU THAM KHẢO ... tìm nơi để sống, trọ, nghỉ ngơi’ Ý nghĩa tồn người không gian’ thể động từ tiếng Anh ‘to be’ thể hoàn thành chuyển dịch sang tiếng Nga cách sử dụng động từ chuyển động 1) I told him of Poirot’s...
 • 6
 • 314
 • 0

phân tích đối chiếu các câu tục ngữ, thành ngữ liên quan đến các động vật trong tiếng anh và cách biểu đạt tương đương trong tiếng việt

phân tích đối chiếu các câu tục ngữ, thành ngữ liên quan đến các động vật trong tiếng anh và cách biểu đạt tương đương trong tiếng việt
... ANIMALS IN ENGLISH AND VIETNAMESE EQUIVALENTS (Phân tích đối chiếu câu tục ngữ, thành ngữ liên quan đến động vật tiếng Anh cách biểu đạt tương đương tiếng Việt) M.A Minor Programme Thesis Field: English ... tây Ngôn ngữ đời sống Viện ngôn ngữ học Nguyễn Đình Hùng Tuyển tập thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt -Anh thông dụng Ho Chi Minh City Press Nguyễn Lực Lương Văn Đang (1993) Thành Ngữ Tiếng Việt Nhà ... (The pot calls the cettle black) Chó rứt dậu (Beast at bay bites hard) (Tuyển Tập Thành Ngữ Tục Ngữ Ca Dao Việt Anh Thông Dụng) The dragon, as a symbol of the Vietnamese a long time ago, carries...
 • 49
 • 736
 • 2

Đại từ nhân xưng trong tiếng anh, tiếng đức và cách biểu đạt tương đương trong tiếng việt

Đại từ nhân xưng trong tiếng anh, tiếng đức và cách biểu đạt tương đương trong tiếng việt
... ti Trong tiếng Việt, từ biểu tương đương với đại từ nhân xưng tiếng Anh tiếng Đức không đại từ nhân xưng mà danh từ xưng hô Các danh từ dùng nhiều hơn, phổ biến đại từ nhân xưng đích thực Các từ ... 2: Hoạt động đại từ nhân xưng tiếng Anh, tiếng Đức từ xưng tiếng Việt Chƣơng 3: Một số vấn đề chuyển dịch đại từ nhân xưng tiếng Anh, tiếng Đức sang tiếng Việt qua số dịch tiêu biểu CHƢƠNG ... đại từ nhân xưng tiếng Anh, tiếng Đức từ xưng tương ứng tiếng Việt Luận văn tập trung khảo sát cách sử dụng đại từ nhân xưng sở tư liệu từ tác phẩm văn học tiêu biểu viết tiếng Anh tiếng Đức...
 • 91
 • 317
 • 3

Font chữ và cách cài đặt Font trong Windows.doc

Font chữ và cách cài đặt Font trong Windows.doc
... Cách 2: Dùng chương trình cài đặt Font chữ Windows cách vào Control Panel Trong Control Panel chọn Appearance and Themes Trong Appearance and Themes nhấn nút chuột vào Fonts Trong cửa ... chuột vào Install New Font Trong cửa sổ Add Fonts, chọn Drives (ổ dĩa) Folders (thư mục) chứa tập tin Font chữ muốn cài Nếu tìm thấy Font chữ hiển thị phần List of fonts, nhấp đúp chuột vào tên Font ... fonts, nhấp đúp chuột vào tên Font chữ để cài đặt Font nhấn vào nút Select All để chọn tất Sau kkhi chọn xong nhấn Ok để cài đặt Font chữ Lưu ý: • • • Nếu Font chữ có sẵn xuất hộp báo lỗi, nhấn...
 • 4
 • 307
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " So sánh sự hình thành cách diễn đạt về từ kiêng ky " tử vong " trong tiếng Trungtiếng Việt " ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... niệm mê tín nghiên cứu Trung Quốc số 6(85) - 2008 So sánh hình thành cách diễn đạt nghiên cứu Trung Quốc số 6(85) - 2008 Do chịu ảnh hởng phong tục mai táng ngời Trung Quốc cổ đại, tiếng Hán ... đạo đức phong tục Trong tiếng Việt, phận từ dùng để biểu đạt kiêng kỵ tử vong thông thờng ra, có số từ chuyên dùng để biểu đạt kiêng kỵ tử vong số ngời, chẳng hạn nh dùng để biểu đạt chết ngời già, ... Đồng thời, tiếng Việt thờng dùng cách biểu đạt kiêng kỵ chết tự sát nh tự ải, tự sát, tự trận, tự tàn, tự tuyệt Những cách biểu đạt từ vay mợn từ gốc tiếng Hán, đồng thời tiếng Việt từ Việt dùng...
 • 8
 • 240
 • 1

Cách cài đặt FTP trong win 2k

Cách cài đặt FTP trong win 2k
... Directory : o FTP Site Diretory: ta vào thư mục mà lưu trữ file cần chia (tôi ñây chia E:\Home FTP) o Xong bạn OK Như ta ñã khai báo xong FTP Bây ta thử lại FTP coi có chạy tốt không cách mở Internet ... phần ñịa ta gõ ftp: //192.168.0.1/ ta thấy mở ñúng mục Home FTP minh ñã thành công PHẦN KẾ TIẾP TA CÀI ðẶT SOFTWARE ðỂ ðĂNG KÝ IP Vì ta phải cài ñặt software : " Vì ta vào mạng VNN hay FTP cung cấp ... Sưu Tầm Thủ Thuật • Thẻ traitimbinhyen_nova@yahoo.com FTP Site: o IP Address: All Unassigned (nếu ta có card mạng chọn IP cac mạng) o ñây chọn ip cho...
 • 5
 • 45
 • 0

CÁCH DÙNG CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH

CÁCH DÙNG CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH
... II) Thì tiếp diễn: 1) Hiện tiếp diễn • Cấu trúc: Khẳng định: S + to be + V(ing) Phủ định: S + not + to be + V(ing) Nghi vấn: Am, it, are + S + V(ing)? • Cách dùng: Chỉ hành động ... + Be + V(ing)? • Cách dùng: Diễn tả hành động kéo dài thời gian tương lai Diễn tả hành động xảy tương lai mà thời điểm không cần xác định Diễn tả hành động lên kế hoạch III) Thì hoàn thành:(dạng ... Will/Shall + S + Have + Past… • Cách dùng: Diễn tả hành động hoàn thành trước thời điểm xác định tương lai Diễn tả hành động hoàn thành trước hành động khác tương lai IV) Thì hoàn thành tiếp diễn 1)...
 • 5
 • 2,207
 • 74

Cách chia động từ trong tiếng Anh

Cách chia động từ trong tiếng Anh
... gặp ) NEED , WANT NEED động từ đặc biệt với BARE INF Ví dụ: I needn't buy it ( need mà thêm not vào động từ đặc biệt ) NEED động từ thường áp dụng công thức sau : Nếu chủ từ người dùng to inf Ví ... I see him going / go out Ngoài trường hợp chia to inf 2) MẪU V V Là mẫu động từ đứng liền túc từ Cách chia loại sau: Nếu V1 : KEEP, ENJOY, AVOID, ADVISE, ALLOW, MIND, IMAGINE, ... Ví dụ: He avoids meeting me 3) RIÊNG CÁC ĐỘNG TỪ SAU ĐÂY VỪA CÓ THỂ ĐI VỚI TO INF VỪA CÓ THỂ ĐI VỚI VING TÙY THEO NGHĨA STOP + Ving :nghĩa dừng hành động Ving lại Ví dụ: I stop eating (tôi ngừng...
 • 4
 • 3,752
 • 47

Xem thêm