giáo án theo chuyên đề tiếng anh lớp 10

GIÁO ÁN DẠY THÊM THEO CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH LỚP 7

GIÁO ÁN DẠY THÊM THEO CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH LỚP 7
... medical diagnosis : chuẩn đoán bệnh 49 GIÁO ÁN DẠY THÊM THEO CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH LỚP - specialist : bác sĩ chuyên khoa - vet : bác sĩ thú y Teaching date: LESSON 12 A THEORY I Response with too, ... LESSON A THEORY I Comparative and superlative Comparatives - Hình thức so sánh tính từ có âm tiết BE + ADJ +ER +THAN Eg: I’m stronger than you 14 GIÁO ÁN DẠY THÊM THEO CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH LỚP This ... Good, thank you very much X Em sếp từ theo ba nhóm từ bên dứới actor bathroom dining room dishwasher dryer 17 GIÁO ÁN DẠY THÊM THEO CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH LỚP engineer fireman refrigerator sitting...
 • 64
 • 1,597
 • 8

Giáo án phụ đạo chuyên đề tiếng anh lớp 12

Giáo án phụ đạo chuyên đề tiếng anh lớp 12
... Sách Giáo Khoa Tiếng Anh THPT English Vietnamese Dictionary Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng môn Tiếng Anh Giới thiệu đề ôn thi ĐH-CĐ 2013 Phân Phối chương trình tiếng Anh THPT 10 Ngữ Pháp Tiếng Anh Thực ... LIỆU GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ MÔN TIẾNG ANH KHỐI 12 Buổi - Bài PRONUNCIATION – ĐỌC PHIÊN ÂM - (ÔN TẬP) A NHỮNG QUI TẮC CƠ BẢN VỀ CÁCH PHÁT ÂM Để phát âm tiếng Anh tương đối chuẩn, nhà chuyên môn nghĩ ... Tel: +84 987 827 866 Trang 12/ 36 TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN – TỔ NGOẠI NGỮ - TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ MÔN TIẾNG ANH KHỐI 12 KẾT THÚC BUỔI 12 ...
 • 37
 • 3,219
 • 21

GIAO AN DAY TOAN BANG TIENG ANH LOP 8

GIAO AN DAY TOAN BANG TIENG ANH LOP 8
... 1 Unit 8: Period 20th PRACTICE PROBLEMS ON POLYNOMIALS Problem 1: How many positive integers n are A=n − 8n + 20n + 13 prime numbers SOLUTION We have: n3 - 8n2 + 20n - 13 = (n - ... We have b + 8c = −10 ∴ a + 4b+b +8c+c +6a = 7+(-10)+(-26) c + 6a = −26  ∴ a2+ 4b + b2+ 8c + c2+ 6a + 29 = PRACTICE PROBLEMS ON POLYNOMIALS (∴ a2+ 6a + 9) + ( b2+ 4b + 4) + (c2 + 8c + 16) = ∴ ... ( 8 ) + 256 Therefore T = a2+ b3+ c4= 257 =9 = 8 = 256 = 257 PRACTICE PROBLEMS ON POLYNOMIALS Problem 3: Find the balance polynomial divided by polynomial P(x) =5 + x + x3 + x9 + x27 + x81...
 • 13
 • 4,271
 • 123

Giáo án dạy bồi dưỡng tiếng anh lớp 9 dạy thêm tham khảo

Giáo án dạy bồi dưỡng tiếng anh lớp 9 dạy thêm tham khảo
... there ? A How B How long C How often D How soon 2- I haven’t heard any news of Peter _ 199 9 A in B since C on D before 3- Not many people think that country life is A bore ... of the Vietnam News (edition) 8- This book is not (avail) 9- This shirt costs 79, 000 VND (approximate) 10- He answered these questions (exact) 11- ... C to using D using 8- The first color TV pictures in 192 8 A produced B were produced C is produced D produce 9- The first printed newspaper in China A appeared B was...
 • 43
 • 1,779
 • 9

Chuyen de tieng anh lop 4(let''''s go 1B)

Chuyen de tieng anh lop 4(let''''s go 1B)
... nh ạc chi ếm gh ế ng ồi h ội tho ại) Học sinh nghe nhạc, hát theo xung quanh dãy ghế Khi nhạc dừng lại, học sinh phải nhanh chóng chiếm lấy ghế, ngồi xuống.Như có học sinh chậm chân ghế ngồi(số ... want? I want cake d) e) f) III Pairwork: Game 1: Picking up numbers Chọn số mà em thích, sau xem tranh để trả lời câu hỏi Em nhận điểm 10 cho câu trả lời đúng.Nếu em chọn số may mắn, có quyền chọn ... phải hỏi xem bạn muốn ăn trả lời Game 3: Quick eyes – quickl hands Quan sát ghi nhớ tất thứ có tranh vòng 10 giây Sau nhớ lại viết tất thứ vòng phút 10 10 26 22 40 39 37 36 35 34 33 32 31 30 29...
 • 35
 • 774
 • 1

giáo án dạy thêm môn tiếng anh lớp 8 tham khảo

giáo án dạy thêm môn tiếng anh lớp 8 tham khảo
... want) to come back GV: §ç Xu©n Hµ- Trêng THCS H¬ng L©m - HiƯp Hoµ - B¾c Giang 18 Giáo án dạy phụ đạo Tiếng Anh HKI năm học 2013 – 2014 My parents used (live) _ in Hue They (be) _ born ... cách hình thành cách thêm –ly vào sau tính từ Ví dụ: ADJECTIVE ADVERB soft softly GV: §ç Xu©n Hµ- Trêng THCS H¬ng L©m - HiƯp Hoµ - B¾c Giang 25 Giáo án dạy phụ đạo Tiếng Anh HKI năm học 2013 ... about losing his job GV: §ç Xu©n Hµ- Trêng THCS H¬ng L©m - HiƯp Hoµ - B¾c Giang 28 Giáo án dạy phụ đạo Tiếng Anh HKI năm học 2013 – 2014 There is a (sudden) …………… change in the weather now That...
 • 52
 • 1,791
 • 17

chuyen de Tieng Anh Lop 5

chuyen de Tieng Anh Lop 5
... Warm up What activity ? 1 2 3 5 6 read a book play football draw a picture dance sing a song write a letter Tuesday, November 25th , 2008 School activities Unit 4: ( Section...
 • 25
 • 461
 • 2

Giáo án dạy thêm môn Tiếng Anh lớp 6

Giáo án dạy thêm môn Tiếng Anh lớp 6
... like/ cool/ weather/ not like/ hot/ weather 15 What/ weather/ like/ summer? 16 She/ go jogging/ morning TUẦN 3/ THÁNG I Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to revise the present ... to the park to fly skites (5) _ go fishing She also goes on (6) with her family Her (7) _ place in Vung Tau Khanh likes the summer very much Exercise 2: Reading comprehension and ... ……………………………………………………………………… Do they often go swimming in the fall ? ……………………………………………………………………… 26 TUẦN 3/ THÁNG I Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to revise the near future tense...
 • 29
 • 388
 • 2

Giáo án dạy thêm môn Tiếng Anh lớp 8

Giáo án dạy thêm môn Tiếng Anh lớp 8
... [go]……………………………… ……to bed now 28 The woman [sit]…………….…in front of me (wear) ……….……….a big hat so I couldn’t see anything Radium [discover]…………………… …………… by Marie and Pierre Curie in 189 8 10 I [not understand]……… ... sightseeing [7] was fantastic We didn't have a lot of [8] .there, but we saw everything and took [9] of photos I hope you're well TUẦN 3/ THÁNG I Objectives: By the end of the lesson, Ss will ... ( 18) _ do,” said she I didn’t know that only one (19) _ later I would win the first prize in the English Speaking (20) held for secondary school students in my hometown TUẦN 4/ THÁNG...
 • 33
 • 560
 • 5

Giáo án dạy thêm môn Tiếng Anh lớp 7

Giáo án dạy thêm môn Tiếng Anh lớp 7
... saw D took A happy B blue C serius D nervous A flu B headache C temperature D sick II Khoanh tròn vào đáp án A,B,C D để hoàn thành câu sau (3,0 điểm) How your vacation in Nha Trang ? A was B ... …………….(4) lost of photographs On Monday we …………… (5) a car and ……… .(6) out into the country We ……………… (7) for lunch at a lovely little village and then in the afternoon we ………………….(8) a beautiful beach ... and (brush) ………….his teeth at 6.15 but yesterday he (get up)…………….and (brush)………………….his teeth at 7. 00 because it (be) …………………… Sunday Nhung is very hungry now because she (not eat) ……………….enough...
 • 28
 • 639
 • 1

Bài tập theo Chủ đề Tiếng anh Lớp 2

Bài tập theo Chủ đề Tiếng anh Lớp 2
... ………………………………………………………………………………………… Bài 4: Dịch câu sau sang tiếng Anh Tên bạn gì? Tên Quỳnh Anh ………………………………………………………………………………………… Đây ai? Đây bố mẹ ………………………………………………………………………………………… CHỦ ĐỀ ĐỒ VẬT, CON VẬT Part 1: Bài 1: ... d_or p_ ncil t_ble t_n Bài 2: Em nhìn vào tranh viết câu hoàn chỉnh It is an apple Bài 3: Nối từ tiếng Anh cột A với nghĩa tiếng Việt cột B A B ... Part 2: Bài 1: Hãy điền chữ thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa: bro… r Fa her mo her a nt n…me s n Bài 2: Hoàn thành câu sau dịch sang tiếng Việt What…….your name? My……is Quynh Anh...
 • 10
 • 341
 • 3

GIáo án thí điểm môn tiếng anh lớp 7 tham khảo (2)

GIáo án thí điểm môn tiếng anh lớp 7 tham khảo (2)
... hướng dẫn giáo viên để phát triển kĩ thông qua thực hành Ở nhà phải làm đầy đủ tập nhà chuẩn bị từ vựng cho phần Nếu có điều kiện làm thêm tập tài liệu nâng cao xem chương trình tiếng Anh tivi ... ……………………………………………………………………………………………… Week: Period: Date of preparation: 19/08/14 Date of teaching: 27/ 08/14 11 Trường THCS Mai Thị Hồng Hạnh Hồ Tấn Dũng - TA thí điểm UNIT 1: MY HOBBIES A Closer Look I OBJECTIVES: Formation of ... chương trình tiếng Anh tivi đĩa CD Trường THCS Mai Thị Hồng Hạnh Week: Period: Hồ Tấn Dũng - TA thí điểm Date of preparation: 10/08/14 Date of teaching: 18/08/14 ÔN TẬP ĐẦU NĂM I OBJECTIVES: Formation...
 • 13
 • 1,623
 • 1

GIáo án thí điểm môn tiếng anh lớp 7 tham khảo (1)

GIáo án thí điểm môn tiếng anh lớp 7 tham khảo (1)
... Giáo án Tiếng Anh 16 Giáo án Tiếng Anh 17 Week: 03 Period: 09 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ……/……/…… UNIT 1: MY HOBBIES Lesson 7: Looking ... Giáo án Tiếng Anh 13 Giáo án Tiếng Anh 14 Week: 03 Period: 08 Date of planning: ……/……/…… ... Giáo án Tiếng Anh Giáo án Tiếng Anh Week: 02 Period:...
 • 19
 • 4,039
 • 0

Giáo án thí điểm môn tiếng anh lớp 7

Giáo án thí điểm môn tiếng anh lớp 7
... is…………………………………………… …………………………………………… Week: 6th Date of planning: 17/ 9/2013 Date of teaching: Period: UNIT 1: My hobbies Lesson 7: Looking back + Project ( hobby collage) I Objectives By the end ... Teaching aids: - Stereo, CD III Procedure I Class organization - Greetings - Checking attendance: 7A1……… 7A2: ………… II New lesson T’s and Ss’ activities The content 1.Warm up T writes the numbers 1-6 ... aids: - Extra- boards III Procedure I Class organization - Greetings - Checking attendance: 7A1……… 7A2: ………… II New lesson Students’ and teacher’s activities 1.Warm up Contents T can give Ss...
 • 234
 • 2,722
 • 0

Chuyen de tieng anh lop 4(let''s go 1B

Chuyen de tieng anh lop 4(let''s go 1B
... nh ạc chi ếm gh ế ng ồi h ội tho ại) Học sinh nghe nhạc, hát theo xung quanh dãy ghế Khi nhạc dừng lại, học sinh phải nhanh chóng chiếm lấy ghế, ngồi xuống.Như có học sinh chậm chân ghế ngồi(số ... want? I want cake d) e) f) III Pairwork: Game 1: Picking up numbers Chọn số mà em thích, sau xem tranh để trả lời câu hỏi Em nhận điểm 10 cho câu trả lời đúng.Nếu em chọn số may mắn, có quyền chọn ... phải hỏi xem bạn muốn ăn trả lời Game 3: Quick eyes – quickl hands Quan sát ghi nhớ tất thứ có tranh vòng 10 giây Sau nhớ lại viết tất thứ vòng phút 10 10 22 26 21 25 24 23 40 39 37 36 35 34 33...
 • 35
 • 114
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an day them mon tieng anh lop 10giao an dien tu mon tieng anh lop 10 unit 1giáo án điện tử môn tiếng anh lớp 10giáo án tự chọn môn tiếng anh lớp 10giao an dien tu mon tieng anh lop 10 unit 14giao an dien tu mon tieng anh lop 10 unit 12giao an dien tu mon tieng anh lop 10 unit 5giáo án điện tử môn tiếng anh lớp 10 năm 2013 2014giáo an chuyên đề tiếng anh lớp 7giáo án điện tử môn tiếng anh lớp 12giáo án điện tử môn tiếng anh lớp 9chuyên đề tiếng anh lớp 11giáo án điện tử môn tiếng anh lớp 7giáo án điện tử môn tiếng anh lớp 6giáo án phụ đạo môn tiếng anh lớp 6Cái trống trường emBài tham luận về bạo lực học đườngthiết kế bể uasb trong quy trình xử lý nước thải ngành chế biến thủy sảnBộ đề thi HSG Toán 9 và thi vào THPT Chuyên từ 2015-2017Tin hoc 6 nam hoc 2016 2017xử lý kim loại nặng bằng mùn cưaKH DDDH 2017 2018 (1)23 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HIỆN đại môn hóa học, TRẦN văn THANH(file word) trọn bộ tài liệu trắc nghiệm toán 10dethi hsg l10 2013 hatinh vatly 7975 mergeKhuynh hướng chung của thời kỳ thơ mới những năm 1930SỬ DỤNG PHẦN MỀM NETSUPPORT SCHOOL V11.41.19 ĐỂ GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC THCS Ở TRƯỜNG PTDTNT SƠN HÒALUYỆN TOÁN TIẾNG ANH ( 7 3 2016)ĐỒ ÁN: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP IISKKN dạy hội thoại trong môn tiếng việt lớp 5 ở tiểu họcchuyên đề vật lý nanoĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớiCặp phạm trù nguyên nhân kết quảNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảo