HÌNH HỌC 11 HAY NHẤT

Hình học 11. hay nhất

Hình học 11. hay nhất
... Nguyên nhân khác biệt hình dạng mặt đáy khối chóp (giữa hình thoi hình vuông có nhiều nét tương đồng vẽ hình, đặc biệt có mặt phẳng cắt ngang khối chóp loại định hướng nét vẽ hình dạng thiết diện ... (2) suy (P) //(ABCD)  Câu hỏi đặt mặt đáy hình chóp hình bình hành mà mang hình dạng làm để dựng thiết diện A’B’C’D’ toán hình bình hành? Bài 6: Cho hình chóp S.ABCD, mp(P) cắt cạnh SA, SB, SC, ... Tìm giá nhỏ MN h thay đổi BT6/ Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thoi, góc BAC 1200, AC = b, BC = a, cạnh SA vuông góc với đáy, góc mp(SBC) mặt phẳng đáy 600 Tính: a/ Đường cao hình chóp b/ Khoảng...
 • 133
 • 235
 • 0

dai so va hinh hoc 10 hay nhat

dai so va hinh hoc 10 hay nhat
... sin(900 − β ) hc Tiết 17 ƠN TẬP CHƯƠNG I B LUYỆN TẬP: 2.D¹ng tËp: So sánh Bài tập:Khơng dùng máy tính bỏ túi bảng lượng giác, so sánh: a) cos 400 sin150 Nhãm 1,2, b) tg150 cotg730 Nhãm 4,5,6 Ho¹t...
 • 31
 • 187
 • 0

Tuyển tập các bài tập hình học phẳng hay nhất

Tuyển tập các bài tập hình học phẳng hay nhất
... Tính diện tích tam giác EPFQ ; Bài 71 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho họ đường thẳng phụ thuộc tham số  : (x – 1)cos + (y – 1)sin – = a Tìm tập hợp các iểm mặt phẳng không thuộc đường thẳng ... 3x  y  27    y  25  - Lập (AB) qua B(2;-1) điểm A tìm ( học sinh tự lập ) Bài 18 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đ các vng góc Oxy , xét tam giác ABC vng A, phương trình đường thẳng ... Ta có cách giải khác - Gọi H hình chiếu vng góc J Ox suy OH a JH b - Xét tam giác đồng dạng : IOA IHJ suy : - Từ tỷ số ta tìm : b=3 a= IA IO OA      IJ IH HJ a2 b Bài 25 Trong mặt phẳng...
 • 50
 • 1,997
 • 5

Tài liệu ôn thi Đại học:Tuyển tập các bài hình học phẳng hay nhất

Tài liệu ôn thi Đại học:Tuyển tập các bài hình học phẳng hay nhất
... t-6-2012( Tài liệu nội bộ-lưu ) Trang 33 - Tính diện tích tam giác EPFQ ; Bài 71 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho họ đường thẳng phụ thuộc tham số α : (x – 1)cosα + (y – 1)sinα – = a Tìm tập hợp các iểm ... t-6-2012( Tài liệu nội bộ-lưu ) 4OA 4.3 4 = = Có nghĩa I( ;0 ) 9 3 1 15 ( AB + BC + CA ) ( + + ) 18 = ⇒r= = - Tính r cách : S = BC.OA = 5.3 = = 2 2 r r 15 ⇒ IO = Bài 35 Trong mặt phẳng toạ ... ; ÷  2 x + y =  Trang 26 Biên soạn t-6-2012( Tài liệu nội bộ-lưu ) − +1− 9 - Khoảng cách từ B đến (AC) : = ⇒S= = 5 20 5 Bài 55 Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm F1 ( - 4; 0), F2 ( 4;0) điểm...
 • 48
 • 344
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng hình học 11 (hay)

Tài liệu bồi dưỡng hình học 11 (hay)
... thiết diện hình chóp với (CGM) c) Tìm thiết diện hình chóp với (AGM) HD: b) Thiết diện tứ giác c) Tìm (AGM)∩(SAC) Thiết diện tứ giác 12 Tài liệu bồi dưỡng Hình học 11 (hay) 7.Cho hình chóp S.ABCD, ... thiết diện hình chóp tạo mặt phẳng song song với hai đường thẳng cho trước Cho hình chóp S.ABCD M, N hai điểm AB, CD Mặt phẳng (P) qua MN song song với SA 16 Tài liệu bồi dưỡng Hình học 11 (hay) a) ... chia AB, CD theo tỉ số k 3.Cho hình chóp S.ABCD, có đáy hình bình hành tâm O Gọi M, N trung điểm SA CD a) CMR: (OMN) // (SBC) 18 Tài liệu bồi dưỡng Hình học 11 (hay) b) Gọi I trung điểm SD, J...
 • 39
 • 1,881
 • 3

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÌNH HỌC PHẲNG HAY NHẤT ( Tài liệu để ôn thi đại học )

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÌNH HỌC PHẲNG HAY NHẤT ( Tài liệu để ôn thi đại học )
... IA = ( 3t ) + ( + t ) = R (1 ) ( + 3t ) ( t ) + 10 2 - ng trũn tip xỳc vi ' - T (1 ) v (2 ) : ( 3t ) +( 3+t) = =R 13t + 12 = R (2 ) 13t + 12 2 25 ( 3t ) + ( + t ) = ( 13t + 12 ) Bi Trong ... nờn (AC) qua K(0; 2) cú vộc t phỏp tuyn uu ur KH = ( 1; ) ( AC ) : x ( y ) = x y + = A K(0;2 - B nm u u (BH) qua H(1; 0) v cú vộc t ch trờn ur ) M(3; 1) H(1; 0) phng KH = ( 1; ) B ( + t; 2t ) ... u = ( a; b ) d : - ng trũn ( C1 ) : I1 ( 1; 1) , R1 = ( C2 ) : I ( 2;0 ) , R2 = , suy : ( C1 ) : ( x 1) + ( y 1) = 1, ( C2 ) : ( x + ) + y = 2 - Nu d ct ( C1 ) ti A : t = M 2ab 2b ( a...
 • 10
 • 468
 • 0

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÌNH HỌC PHẲNG HAY NHẤT

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÌNH HỌC PHẲNG HAY NHẤT
... +1− 9 - Khoảng cách từ B đến (AC) : = ⇒S= = 5 20 5 Trang 26 Biên soạn t-6-2012( Tài liệu nội bộ-lưu ) Chun đề : HÌNH HỌC PHẲNG Nguyễn Đình Sỹ -ĐT: 0985.270.218 Bài 55 Trong mặt phẳng Oxy, cho ... 2 Bài 88 Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(2;5),B(5;1) Viết phương trình đường thẳng d qua A cho khoảng cách từ B đến d Trang 40 Biên soạn t-6-2012( Tài liệu nội bộ-lưu ) Chun đề : HÌNH HỌC PHẲNG ...  Trang 10 Biên soạn t-6-2012( Tài liệu nội bộ-lưu ) Chun đề : HÌNH HỌC PHẲNG Nguyễn Đình Sỹ -ĐT: 0985.270.218 Bài 20 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy Cho elip (E) : x + y − = Tìm ˆ điểm N elip...
 • 48
 • 612
 • 1

100 bài tập HÌNH học PHẲNG HAY NHẤT (có đáp án)

100 bài tập HÌNH học PHẲNG HAY NHẤT (có đáp án)
... - ⇔ ∆ ' = t ( 19 − t ) > ⇒ t = ± ⇒  2  k k = −1  t =  Trang 10 Chun đề : HÌNH HỌC PHẲNG Bài 20 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy Cho elip (E) : x + y − = Tìm ˆ điểm N elip (E) cho : F1 ... - Gọi H hình chiếu vng góc J Ox suy OH a JH b Trang 12 x Chun đề : HÌNH HỌC PHẲNG - Xét tam giác đồng dạng : IOA IHJ suy : IA IO OA = = ⇔ = = IJ IH HJ a+2 b - Từ tỷ số ta tìm : b=3 a= Bài 25 ... 10 = 10 t = R (1) + ( − t ) (2) - Thay (2) vào (1) : = 2 10 t ⇔ ( 5t − 30t + 50 ) = 10t 2 Trang 15 Chun đề : HÌNH HỌC PHẲNG t = − 34 ⇔ t − 12t + = ⇒  Thay giá trị t vào (*) (1) ta tìm tọa...
 • 45
 • 376
 • 4

Tuyen tap cac bai hinh hoc phang hay nhat ( Luyen thi dai hoc 2016)

Tuyen tap cac bai hinh hoc phang hay nhat ( Luyen thi dai hoc 2016)
... ngoại tiếp tam giác (C): x  y  2ax  2by  c  - (C) qua O(0;0) suy c=0 (1 ) - (C) qua A(1;1) suy : 2-2a-2b=0 , hay : a+b=1 (2 ) - (C) qua B(4;-3) suy : 25-8a+6b=0 , hay : 8a-6b=25 (3 ) 31  17  b ... tròn : (C1) : (x - 5)2 + (y + 12)2 = 225 (C2) : (x – 1)2 + ( y – 2)2 = 25 Giải : - Ta có (C) với tâm I(5;-12) ,R=15 (C') có J(1;2) R'=5 Gọi d tiếp tuyến chung có phương trình : ax+by+c=0 ( a  ... tuyến chung (P) (E) có dạng : ax+by+c=0 - d tiếp tuyến (P) : p B2 =2AC  b =2ac , hay : b =ac (1 ) - d tiếp tuyến (E) : 8a  2b2  c   c  2a c  4a - Thay b từ (1 ) thay vào (2 ) : 8a  ...
 • 48
 • 80
 • 0

Tuyển tập các bài toán hình học phẳng hay nhất

Tuyển tập các bài toán hình học phẳng hay nhất
... : HÌNH HỌC PHẲNG Bài 23 Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho Hypebol (H) có phương trình: x y2   Viết phương trình tắc elip (E) có tiêu điểm trùng với tiêu điểm 16 (H) ngoại tiếp hình ... nghiệm trực tuyến Chun đề : HÌNH HỌC PHẲNG m  25  5m   25m  m  25    m  16  m  16 - Ta có phương trình trùng phương , học sinh giải tiếp Bài 30 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ... S  - Khoảng cách từ B đến (AC) : 5 20 5 Trang 26 Bikiptheluc.com-Bí kíp cơng phá THPT QG Luyenthipro.vn-Cổng trắc nghiệm trực tuyến Chun đề : HÌNH HỌC PHẲNG Bài 55 Trong mặt phẳng Oxy, cho...
 • 48
 • 205
 • 0

giao an hinh hoc 11 cb hay nhat

giao an hinh hoc 11 cb hay nhat
... ghi bảng Tính chất SGK trang 26 HĐ4 ĐS SGK trang 26 V(G;− ) Ví dụ SGK trang 26 III TÂM VỊ TỰ CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN Xem SGK Hướng dẫn HS làm tập 1, SGK trang 29 Bài SGK trang 29 A , B , C trung điểm ... ; An Lấy điểm S nằm (α) Lần lượt nối S với đỉnh A1 ; A2 ; · · · ; An ta n tam giác SA1 A2 ; SA2 A3 ; · · · ; SAn A1 Hình gồm đa giác A1 A2 · · · An n tam giác SA1 A2 ; SA2 A3 ; · · · ; SAn ... 83 2 .11 Ôn tập chương II (bài tập cần làm:1, 2, 3, 4) tiết 87 Chương VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN (15 tiết)...
 • 150
 • 128
 • 0

hình học 11 cực hay

hình học 11 cực hay
... sinh 12 GIÁO ÁN HÌNH HỌC phan ngäc viƯt C/ Tiến trình tổ chức học: I PHÉP DỜI HÌNH 1: Nêu số tính chất chung phép biến hình học §1 → §4 Đònh nghóa: Phép dời hình phép biến hình bảo toàn khoảng ... mặt phẳng Kó năng: + Củng cố kó giải toán Hình học sơ cấp Hình học giải tích nhờ phép biến hình + Củng cố rèn luyện thêm kó vẽ hình, giải toán Hình học không gian liên quan đến hai đường thẳng ... đònh ảnh hình biết tạo ảnh B/ Chuẩn bò: + Một số hình vẽ liên quan đến hoạt động học + Phát huy tính tích cực đối tượng học sinh C/ Tiến trình tổ chức học: I KHÁI NIỆM VỀ PHÉP BIẾN HÌNH (10 phút)...
 • 28
 • 274
 • 3

Đề kiểm tra chương III- Hình học 9 mới nhất cưc hay

Đề kiểm tra chương III- Hình học 9 mới nhất cưc hay
... nội tiếp, ngoại tiếp Độ dài đường tròn, cung tròn Diện tích hình tròn, hình quạt tròn 1 1 1 3 3 3 Tổng 10 ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM Môn: Hình học - Tiết 61 theo PPCT I.Phần trắc nghiệm.(4 điểm) Câu Mỗi ... PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn: Đại số – Tiết 47 theo PPCT Thời gian: 45 phút Mức độ Nội dung Nhận biết TNKQ ... ACB = 30o ( chắn cung AmB) Độ dài cung nhỏ AmB là: l = π.2.60 180 Diện tích hình quạt tròn OAmB là: S = 2, 094 (cm2) ≈ 2, 094 (cm) π.22.60 360 ≈ Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 ...
 • 3
 • 13,379
 • 350

Hình học 11 - TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH - CẠNH - CẠNH (C.C.C) docx

Hình học 11 - TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH - CẠNH - CẠNH (C.C.C) docx
... SGK v A - C lp v vo v 3cm 2cm A B 3cm 2cm B 4cm C Hot ng 3: Trng hp bng cnh - cnh - cnh 4cm C II/ - HS c lp v ABC - GV cho HS lm ?1 Trổồỡng hồỹp bũng caỷnh - V thờm ABC m vo v caỷnh - caỷnh AB ... cuớa - HS o v so sỏnh ri rỳt AC = AC tam giaùc naỡy - o v so sỏnh cỏc gúc = nhn xột bũng ;B = B';C = C', em cú nhn caỷnh cuớa tam giaùc A ' A ba xột gỡ v hai tam giỏc ny? thỗ hai tam giaùc - Phỏt ... cnh chung ACD = BCD (c.c.c) B = = 1200 Hot ng 4: Luyn - Cng c B C B ' C ' - Bi 16 /114 SGK: A B cm C - HS v: - Bi 17 /114 SGK: Ch cỏc tam giỏc bng = B = C = 600 hỡnh 68, 69, 70 H.68: ABC =...
 • 5
 • 261
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề hình học phẳng hay nhấttuyển tập các bài tập hình học phẳng hay nhấtgiáo án hình học 11 hayhinh hoc phang hay ve hinh chu nhatbai tap hinh hoc phang hay hinh chu nhatđề kiểm tra chương iii hình học 9 mới nhất cưc hayhình học 11 nâng caokiểm tra quan hệ góc hình học 11kiểm tra quan hệ vuông góc hình học 11kiểm tra phép vị tự hình học 11kiểm tra vecto trong không gian hình học 11phép dời hình trong hình học 11giáo trình hinh học 11bài giảng hinh học 11tài liệu hinh học 11Understanding food principles and preparation 5th edition amy christine brown test bankUnderstanding human development 3rd edition dunn test bankUnderstanding nutrition CANADIAN edition 1st edition whitney test bankUnderstanding pathophysiology 5th edition huether test bankUnderstanding psychology 11th edition feldman test bankUsing MIS 4th edition kroenke test bankUnderstanding statistics in the behavioral sciences 10th edition pagano test bankVanders human physiology the mechanisms of body function 14th edition widmaier test bankPhân loại và giải bài tập tích số tan trong các kì thi olympicBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY SUPER CARGOVoices of wisdom a multicultural philosophy reader 8th edition kessler test bankWardlaws contemporary nutrition 10th edition smith test bankWardlaws perspectives in nutrition 10th edition byrd bredbenner test bankWardlaws perspectives in nutrition a functional approach 1st edition byrd bredbenner test bankWeb design introductory 5th edition campbell test bankthuyet trinh luat csmtluyện trắc nghiệm toán ôn thi đại họcngan hang cou hoi trac nghiem ke toan thuong maiTiếng anh y khoa theo chủ điểm phần 2hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần sóng đà 909, thực trạng và giải pháp