Giáo án tuần 3 lớp 4 năm học 20162017

GIÁO án TUẦN 25 lớp 4 năm học 2015 2016

GIÁO án TUẦN 25 lớp 4 năm học 2015 2016
... Đánh giá kết học tập - Nêu tiêu chuẩn đánh giá - Trưng bày sản phẩm - Nhận xét kết học tập HS 3)Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn học chuẩn bị tiết sau - Tự đánh giá sản phẩm bạn Khoa học: ... Khoa học: ÁNH SÁNG VÀ VIỆC BẢO VỆ ĐÔI MẮT I Mục tiêu - Tránh để ánh sáng mạnh chiếu vào mắt: không nhìn thẳng vào mặt trời, không chiếu đèn pin vào mắt nhau… - Tránh đọc, viết ánh sáng yếu *KNS: ... làm bảng, lớp làm - Nhận xét, tuyên dương *BT 5; YC HS giỏi làm Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn học chuẩn bị tiết sau - HS giỏi làm - HS giải nhận xét Thứ năm ngày 25 tháng năm 2016 Tập...
 • 12
 • 267
 • 0

Giáo án Tiếng Việt buổi 2 tuần 3 - Lớp 4 Năm học 2009-2010

Giáo án Tiếng Việt buổi 2 tuần 3 - Lớp 4 Năm học 2009-2010
... tính cách nhân vật - HS biết kể theo cách :trực tiếp gián tiếp II Chuẩn Bị: - tập Tiếng việt II hoạt động dạy học : 1.Hớng dẫn học sinh làm cá tập tập tiếng việt * Bài 1:Ôn luyện - HS nêu yêu cầu ... bọn nhện ? Nêu cách kể? - HS trả lời làm vào * Bài 3: - HS làm cá nhân - Gọi hs đọc ,hs khác nhận xét - GV chữa Củng cố , dặn dò: - GV tổng kết nội dung học - GV nhận xét học ********************************************************************** ... lại ghi nhớ học - HS làm cá nhân - GV quan sát giúp hs yếu - GV chữa * Bài 2: - Gv gọi 1hs đọc lại bài: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu ? Tìm lời nói Dế Mèn? ? Đó lời nói trực tiếp hay gián tiếp? ? Tìm...
 • 2
 • 425
 • 3

Giáo án tuần 3 lớp 4

Giáo án tuần 3 lớp 4
... - Lắng nghe, thực giáo viên : đỗ thị hồng anh 13 giáo án tuần IV Nhận xét cố: Hệ thống toàn bài, nhận xét tiết học giáo viên : đỗ thị hồng anh lớp 14 giáo án tuần Khoa học: lớp vai trò chất ... anh 23 ph giáo án tuần - HS làm vào ngợc lại BT2 5.Củng cố dặn dò: GV nhận xét tiết học lớp - Về nhà học thuộc ghi nhớ làm BT giáo viên : đỗ thị hồng anh 24 giáo án tuần Kĩ thuật: Bài 3: lớp ... cách đọc + Tách số thành lớp đợc lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu, GV vừa giới thiệu vừa dùng phấn gạch chân dới lớp để đợc số 34 2 157 4 13 + Đọc từ trái sang phải Tại lớp ta dựa vào cách đọc số...
 • 39
 • 244
 • 1

Giáo án tuần 5 lớp 4 năm 2010- 2011

Giáo án tuần 5 lớp 4 năm 2010- 2011
... khối lớp lớp trồng - Lớp 4A, 4B, 5A, 5B, 5C - Lớp 4A trồng 35 cây, lớp 4B trồng 23 cây, - Khối lớp lớp tham gia trồng cây, 5A, 5B, 5C - Có lớp trồng 30 lớp 4A, 5A, 5B - Lớp 5A trồng nhiều - Lớp ... (42 + 52 ) : = 47 b) Số trung bình cộng 36, 42 57 : (36 + 42 + 57 ) : = 45 c) Số trung bình cộng 34, 43 , 52 39 : ( 34 + 43 + 52 + 39) : = 42 d) Số trung bình cộng 20, 35, 37, 65, 73 là: (20 + 35 ... 5C trồng - Số khối lớp Bốn khối lớp Năm trồng là: 35 + 28 + 45 + 40 + 23 = 171 (cây) - HS nhìn SGK đọc: năm 2001 – 2002 có lớp, năm 2002 – 2003 có lớp, năm 2003 – 20 04 lớp, năm 20 04 – 2005...
 • 37
 • 277
 • 1

Giáo án tuần 6 lớp 4 năm 2010- 2011

Giáo án tuần 6 lớp 4 năm 2010- 2011
... 8000 C 800 D c)Số lớn số 68 42 57, 68 42 75, 68 47 52, 68 47 25 là: A 68 42 57 B 68 42 75 C 68 47 52 D 68 47 25 d) 85 kg = … kg Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: A 48 5 B 48 50 C .40 85 D 40 58 đ) phút 10 giây = ... HS làm 3 567 345 3 50505 + 950909; a 155 282; 5 840 5; 001 41 4 − + 12 34 ; 342 0 b 67 890 – 3 46 7 ; 89 067 - 23 567 b 64 42 3; 65 500 2333 68 73 - Yêu cầu HS làm bảng 8900 7 64 - Nhận xét, chữa − + 67 00 ; 235 ... làm bài, HS lớp trừ 865 279 – 45 0237 64 7253 – làm vào nháp - HS làm 865 279 64 7253 895 285 749 , sau yêu cầu HS đặt − − − 45 0237 ; 285 749 245 tính tính 41 5 042 361 5 04 65 0 - GV yêu cầu HS lớp nhận xét...
 • 39
 • 234
 • 0

Giáo àn tuần 7 lớp 4 năm 2010 - 2011

Giáo àn tuần 7 lớp 4 năm 2010 - 2011
... 2 975 + -Vì hai tổng 2 975 + 40 17 40 17 + 3000 40 17 40 17 + 3000 ? có chung số hạng 40 17, số hạng 2 975 < 3000 nên ta có: -GV hỏi với trường hợp khác 2 975 + 40 17 < 40 17 + 3000 3.Củng c - Dặn dò: -HS ... đọc nhạc số - Cho học sinh ôn tập cao độ - Học sinh luyện tập cao độ Đồ - - mi - son - la - la - son - mi - rê đô Đô - mi - son - la - la - son - mi - đô - Ôn lại TĐN số son la son - Cho học ... HS KT Bài cũ: - Tính giá trị biểu thức: - HS làm a) 47 215 + 672 1 - 25 76 1 a) 28 175 b) 000 000 - 5 672 - 47 829 b) 946 49 9 Bài mới: Ghi đề - HS lắng nghe Hướng dẫn làm tập Bài Tr40 (VBT)Viết tiếp...
 • 45
 • 178
 • 0

Giáo án Địa lí Lớp 4 Năm học 2014 2015 soạn theo Chuẩn KTKN

Giáo án Địa lí Lớp 4 Năm học 2014 2015 soạn theo Chuẩn KTKN
... KÌ ĐỊA LÍ (Cuối học kì I) ************** Đề thi trường 42 ======================================================================= Giáo án Địa Lớp Năm học 20 14 - 2015 DUYỆT Thứ……ngày……tháng.… năm … ... ======================================================================= Giáo án Địa Lớp Năm học 20 14 - 2015 Tuần Thứ……ngày……tháng.… năm … Bài : TRUNG DU BẮC BỘ A MỤC TIÊU : - Nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình trung du Bắc Bộ : +Vùng ... HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC 19 ======================================================================= Giáo án Địa Lớp Năm học 20 14 - 2015 SINH I/.Ổn...
 • 80
 • 6,732
 • 87

Giáo an tuân 25, lớp 5. Năm học : 2012 - 2013

Giáo an tuân 25, lớp 5. Năm học : 2012 - 2013
... lời : + Cri-xtơ-phơ Cơ-lơm-bơ phát châu Mĩ vào năm nào? + I-u-ri Ga-ga-rin bay vào vũ trụ vào năm nào? - Đọc đề nêu u cầu - Làm - Nhận xét, chữa - Đọc đề trả lời câu hỏi - Cri-xtơ-phơ Cơ-lơm-bơ ... động dạy - học : - HS làm lại tập tiết trước I Kiểm tra : II Bài : - HS lắng nghe Giới thiệu : Nêu MT tiết học Hướng dẫn học sinh nghe - viết : - Giáo viên đọc toàn - Cả lớp theo dõi SGK - Gọi HS ... hoang mạc xa-ha-ra đồ (lược đồ) B Đồ dùng dạy - học : - Bản đồ Tự nhiên châu Phi - Quả Địa cầu - Tranh ảnh: hoang mạc, rừng rậm nhiệt đới, rừng thưa xa-van châu Phi C Các hoạt động dạy- học :...
 • 25
 • 175
 • 0

Giáo an tuân 26, lớp 5. Năm học : 2012 - 2013

Giáo an tuân 26, lớp 5. Năm học : 2012 - 2013
... ngµy Qc tÕ Lao ®éng - Trả lời câu hỏi nội dung 1-5 ) - Lun viÕt nh÷ng tõ ng÷ dƠ viÕt sai: Chi-cag«, Niu Y-ỗc, Ban-ti-mo, PÝt-sb¬-n¬ 11 - Giáo viên đọc tả - Đọc cho HS sốt lỗi - Giáo viên chấm đến ... Đồ dùng dạy - học : • GV : Thước ; Bảng lớp kẻ BT4 C Các hoạt động dạy - học : I Tổ chức : - Hát II Kiểm tra : - Gọi HS thực phép tính, lớp tính bảng - HS lên bảng, lớp tính bảng : 14 phút x ... dùng dạy - học : • Gv : - Bảng phụ viết sẵn đoạn văn 20 • HS : VBT TV5 C Các hoạt động dạy - học : I Kiểm tra : MRVT: Truyền thống - Nội dung kiểm tra: Giáo viên kiểm tra học sinh làm tập - Tìm...
 • 26
 • 172
 • 0

Giáo án các môn lớp 4 năm học 2013 - 2014_tuần 1

Giáo án các môn lớp 4 năm học 2013 - 2014_tuần 1
... õm u ch - Giỏo viờn c t khú - HS vit bng c Vit chớnh t( 14 ) : - Hng dn t th ngi vit - GV c bi vit - HS vit v d Hng dn cha, chm( 3-5 ) - GV c soỏt li ln - HS soỏt - Kim tra li - Ghi li l - GV chm ... nim (1 0 -1 2): * Nhn xột: - HS c ton b yờu cu - c yờu cu - Dũng th cú? ting? - HS m ming dũng th th nht (ting) G: ting = ch - HS lm vic nhúm ụi dũng - Tr li c cõu tc ng cú 14 ting - c yờu cu - Hóy ... nhõn, chia cỏc s t nhiờn - Cht: Nờu cỏch chia 18 . 41 8 : ? - Bi 3 /4 : - Kin thc: Cng c cỏch in du, so sỏnh cỏc s - Cht: Nờu cỏch so sỏnh s 5.870 v 5.890 ? * Lm v : - Bi 4/ 4: - Kin thc: Cng c cỏch...
 • 26
 • 252
 • 0

Giáo án Tiếng Anh lớp 4 năm học 2014 - 2015

Giáo án Tiếng Anh lớp 4 năm học 2014 - 2015
... repeat - Look, listen and give the answers - Look and listen - Give the question - Listen - Practice in group of six - Work in group and chant - Listen - Recite - Answer Krong Ana Primary school 20 14 ... Talk - Look at the pics - Idenfify the characters - Guess the context - Make sentences - Listen and take notes - Practice in front of class - Repeat all phrases Krong Ana Primary school 20 14 2015 ... books - Elicit the characters - Listen to the T - Act out the dialogue - Practice in pairs - Listen - Practice in front of class - WC practice reading aloud Krong Ana Primary school 20 14 – 2015...
 • 113
 • 797
 • 1

GIÁO AN TUẦN 31 LỚP 1 NĂM HỌC 10-11

GIÁO AN TUẦN 31 LỚP 1 NĂM HỌC 10-11
... đồng hồ đúng, nhanh - GV quay kim mặt đồng hồ để kim điền cho lớp xem hỏi: "Đồng hồ giờ" Ai nói đúng, nhanh đợc lớp vỗ tay, hoan nghênh Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét học Khen em học tốt - Dặn ... bị: - Thanh phách, song loan III Các HĐ dạy - học: Hoạt động GV OĐTC: KTBC: - Cho HS hát hát Đi tới trờng - GV nhận xét - đánh giá Bài mới: - GTB - ghi đầu *HĐ 1: Dạy hát năm ngón tay ngoan - GV ... + GV yêu cầu HS xem tranh ? Tranh vẽ ? ? Câu hỏi dới tranh ? - GV nêu yêu cầu tổ cử đại diện lên kể đoạn - GV uốn nắn em kể thiếu sai +Tranh 2,3, 4(Cách làm tơng tự tranh 1) *HĐ 3: HD HS kể toàn...
 • 19
 • 183
 • 0

Giáo án tuần 30 lớp 5 năm hoc 2010- 2011

Giáo án tuần 30 lớp 5 năm hoc 2010- 2011
... ngày tháng năm 2011 Cả lớp dùng bảng để điền dấu > , < , = *7m3 5dm3 7, 00m3 = 7,005m3 7m3 5dm3 7 ,5 m3 < 7,005m3 > 2,94 dm3 2dm3 94 cm3 Thứ sáu ngày tháng năm 2011 Thứ sáu ngày tháng năm 2011 ... trống a/ năm tháng = … tháng 30 phút 40 giây = b/28 tháng = … 150 giây = c/60phút = 45 phút = … … 3/4 … … 220 năm … phút = = 30 phút = … 1 ,5 90 phút = 1 ,5 ,… … 30 tháng giây 1/4 … 15 phút = giây ... hợp vào chỗ chấm kỉ = 100 năm năm = 12 tháng 1năm khơng nhuận có 3 65 ngày năm nhuận có 366 ngày tháng c 30 (hoặc )có 31 ngày Tháng có 28 29 ngày Thứ sáu ngày tháng năm 2011 TỐN :ƠN TẬP VỀ ĐO THỜI...
 • 11
 • 166
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an tuan 33 lop 4 nam 2012giao an tuan 19 lop 4 nam 2012giao an tuan 22 lop 4 nam 2012giao an tuan 31 lop 4 nam 2012giao an tuan 26 lop 4 nam 2012giao an tuan 29 lop 4 nam 2012giao an tuan 17 lop 4 nam 2012giao an tuan 27 lop 4 nam 2012giao an tuan 29 lop 4 nam 2013giao an tuan 20 lop 4 nam 2013tron bo giao an am nhac lop 6 nam hoc 2014 4 cotgv nguyễn văn tân – thpt nguyễn bỉnh khiêm – bình đònh 4 giáo án đòa lí lớp 10 năm học 2008 2009giáo án mĩ thuật lớp 4 năm 2012giáo án âm nhạc lớp 4 năm 2012giáo án kĩ thuật lớp 4 năm 2013ke hoach phat dong phong trao thi duake hoach cuoc thi chinh phuc vu monke hoach le phat dongthe le htbcsv final 6332ke hoach bcsv 2015 final 168To trinh 01 2010 BC thu lao HDQT BKSTo trinh 02 2010 Trich lap cac quy Chi tra co tuchttps: drive.google.com open?id=0BwtFEPXEvuFjNXp3eDdfNF9BTjQTo trinh 05 2010 cua HDQTvechutruongdautuduan 2010Phieu hoc tap Ong gia va bien caBài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạchQuản trị doanh nghiệp nhà nước theo pháp luật việt nam hiện nayUnit 02. My home. Lesson 5. Skills 1Unit 3. A trip to the countrysideTội vi phạm qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong luật hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố hà nội)Unit 5. Work and playchuy n s ng xu n qu nhBM 07.Du thao Quy che lam viec cua dai hoi nam 2014BM 09.Bao cao cua Ban Kiem soat ve hoat dong kiem soat 2014TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Dai hoi co dong thuong nien | Nghi quyet Dai hoi dong Co dong nam 2011