Giáo án tuần 3 lớp 2 GV Chi Năm học 20162017

giao an tuan 3 lop 2

giao an tuan 3 lop 2
... Kiểm tra: 2. Bài mới: Hoạt động dạy - Cho hs làm , chữa - em lên bảng chữa bài, nx Tóm tắt: Lớp 2A :38 học sinh Lớp 2B: 33 học sinh Lớp 2A 2B.học sinh? Hoạt động học *Bài 1:Tính 23 dm +34 dm = 31 dm +44dm ... +34 dm = 31 dm +44dm = 18dm 7dm = 25 dm -5dm = *Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S 70 40 = 30 Đ 65 15 = 40 S 90 30 = 70 S 94 32 = 62 Đ 90 -50 20 = 20 Đ 77 = 60 S * Bài 3: - Lập đề toán - Tìm hiểu - ... 2+ 10 = + 10 =8 + * Bài 2: Thực phép tính/15 +2 +5 = 10 + = 15 +1 +7 = 7+ + = 4+6 +3 = 5+5+5= 2+ 8+8 = *Bài 3: Giải toán theo tóm tắt: - HS lập đề toán tìm hiểu - HSgiải vở, chữa Bài giải Nhà Lan...
 • 6
 • 604
 • 0

Giáo án tuần 3 lớp 1 ( 2 buổi)

Giáo án tuần 3 lớp 1 ( 2 buổi)
... hay h Lm VBT:in 1, 2, , lờ, hộ , h III.Cng c dn dũ: c bi trờn bng lp Nhn xột gi hc Xem trc bi mi ụ, Ngy son: Ngy 30 thỏng nm 2 010 Ngy ging: Th t ngy 01 thỏng 9nm 2 010 Th dc Bi 3: I HèNH I NG - ... nhn xột b sung * Nhn xột , sa sai *Bi 2: S: Phiu hc Nhn xột , sa sai *Bi 3: Vit cỏc s theo th t t n ln: 2, , ,3 Vit cỏc s theo th t t ln n bộ: 1, , ,2 , Chm 1 /3 lp Nhn xột , sa sai *Bi 4: Vit s: ... HS 1. Bi c:Vit cỏc s , 2, 3, 4, Vit bng ton lp Nhn xột , sa sai 2. Bi mi: *Bi 1: Vit s Nờu yờu cu bi Mt hng s 4, mt hng s Nhn xột *Bi 3: Vit cỏc s theo th t t n Quan sỏt, tho lun nhúm ln: 2, , ,3...
 • 28
 • 203
 • 1

Giáo án tuần 32 lớp 2 chi tiét

Giáo án tuần 32 lớp 2 chi tiét
... chít tay – chim chích khụt khòt – khúc khíc Thứ sáu ngày 23 tháng năm 20 10 MÔN: TOÁN Tiết: LUYỆN TẬP CHUNG I Mục tiêu 1Kiến thức: Giúp HS:Rèn kó cộng, trừ (không nhớ) số có chữ số 2Kỹ năng: - ... Yêu cầu HS đọc tiếp nối theo đoạn trước lớp, GV lớp theo dõi để nhận xét Chia nhóm HS theo dõi HS đọc theo nhóm d) Thi đọc e) Cả lớp đọc đồng  Hoạt động 2: Tìm hiểu - Gọi HS đọc toàn bài, HS đọc ... (3’) - Tuỳ theo tình hình thực tế lớp mà GV soạn thêm tập bổ trợ kiến thức cho HS - Tổng kết tiết học - Chuẩn bò: Luyện tập chung - Thứ năm ngày 22 tháng năm 20 10 MÔN: KỂ CHUYỆN Tiết: CHUYỆN QUẢ...
 • 27
 • 492
 • 2

Giáo án tuần 3 lớp 4

Giáo án tuần 3 lớp 4
... - Lắng nghe, thực giáo viên : đỗ thị hồng anh 13 giáo án tuần IV Nhận xét cố: Hệ thống toàn bài, nhận xét tiết học giáo viên : đỗ thị hồng anh lớp 14 giáo án tuần Khoa học: lớp vai trò chất ... anh 23 ph giáo án tuần - HS làm vào ngợc lại BT2 5.Củng cố dặn dò: GV nhận xét tiết học lớp - Về nhà học thuộc ghi nhớ làm BT giáo viên : đỗ thị hồng anh 24 giáo án tuần Kĩ thuật: Bài 3: lớp ... cách đọc + Tách số thành lớp đợc lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu, GV vừa giới thiệu vừa dùng phấn gạch chân dới lớp để đợc số 34 2 157 4 13 + Đọc từ trái sang phải Tại lớp ta dựa vào cách đọc số...
 • 39
 • 250
 • 1

giao an tuan 1 ( lop 2)

giao an tuan 1 ( lop 2)
... giáo viên Học sinh đếm số: 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; hỏi: 17 ; 18 ; 19 ; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; … 99 - Số 10 (3 học sinh trả lời) - Số bé có hai chữ số số nào? - Số 99 (3 học sinh trả lời) - ... viên cho học sinh quan sát tranh 1, * Tranh 1: Bức tranh có ai? (Bức tranh vẽ cô giáo giảng bạn nghe giảng) * Tranh 2: Bức tranh vẽ cảnh gì? Vẽ cảnh nhà Toàn ăn cơm Hoạ t độ n g 1: Bày tỏ ý kiến ... sát mẫu đọc phép cộng mẫu: 12 + = 17 Học sinh tự làm chữa Muốn tính tổng ta làm nào? Lấy số hạng cộng với số hạng Số hạng 12 43 65 Số hạng 46 22 Số hạng 17 (8 9) (2 7) (6 5) Bài 2: Yêu cầu học sinh...
 • 54
 • 246
 • 0

Giao an tuan 4-lop 2 chuan

Giao an tuan 4-lop 2 chuan
... đoạn 1 -2) * Cho lớp đọc đồng (đoạn 1 -2) c/ Hướng dẫn tìm hiểu - Hỏi: Hà nhờ mẹ làm gì? Câu 1: Trang 32 Câu 2: Trang 32 - Hà nhờ mẹ tết cho hai bím tóc… C1: Ái chà chà! Bím tóc đẹp quá! + C2: Vì ... nhãm * Híng dÉn kĨ chun : - Mçi nhãm em quan s¸t tranh vµ *KĨ l¹i ®o¹n , theo tranh: lÇn lỵt kĨ theo ®o¹n v 2 c©u chun - Treo tranh minh häa - Dùa vµo tranh minh häa vµ c©u hái gỵi - em ®¹i diƯn ... Ngµy so¹n 7/9 /20 09 Ngµy d¹y thø 3/8/9 /20 09 to¸n: 49 + 25 I MỤC TIÊU: - Biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 49 + 25 - Biết giải toán phép cộng - BT cần làm : B1 (cột 1 ,2, 3) ; B3 - Ham...
 • 23
 • 215
 • 0

GIÁO ÁN TUẦN 7 LỚP 2

GIÁO ÁN TUẦN 7 LỚP 2
... + + + + 6 20 42 43 64 75 *Bài 3.(35): Tóm tắt: Tháng trước : 16 điểm 10 Tháng tháng trước : điểm 10 Tháng điểm 10 Bài giải: Số điểm 10 tháng tổ em là: 16 + = 21 ( điểm 10) Đáp số: 21 điểm 10 ... 2. ( 32) : Cho HS làm bảng kg + 20 kg = 26 kg 10 kg – kg = kg Nhận xét – chữa 47 kg + 12kg =59kg 24 kg – 13kg =11 kg *Bài ( 32) : 2, HS đọc toán Tóm tắt: Bao gạo to: 25 kg - Nêu cách giải? Bao gạo bé: ... *Bài 2( 62) : Viết thời khóa biểu ngày hôm sau: Buổi sáng Buổi chiều - Tiết 1: Chào cờ - Tiết 1: Tập đọc - Tiết 2: Tập đọc - Tiết 2: Toán - Tiết 3: Tập đọc - Tiết 3: Thủ công - Tiết 4; Toán *Bài...
 • 16
 • 361
 • 0

GIÁO ÁN TUẦN 6 LỚP 2

GIÁO ÁN TUẦN 6 LỚP 2
... 1.( 36) : Tính: 16 36 36 56 38 + + + + + 29 38 47 25 56 45 74 83 81 94 *Bài 2. ( 36) : Đặt tính tính tổng, biết số hạng là: a) 36 18 b) 24 19 c) 35 26 36 36 36 + + + 18 18 18 54 54 54 *Bài 3.( 36) : ... tính 26 + = 31 c) Luyện tập: *Bài 1.(35): Tính: - Nêu yêu cầu bài? 16 36 37 56 66 + + + + + HS làm bảng 6 Chữa – nhận xét 20 42 43 64 75 *Bài 2. (35): 2, HS đọc toán Tóm tắt: Tháng trước : 16 điểm ... bài: b) Giới thiệu phép cộng: 26 + *bài toán: Có 26 que tính thêm que tính Hỏi GV đọc toán có tất que tính? HS thực hành tính que tính 26 + = ? - Muốn biết tất có 26 - 6cộng 11, viết 1, + que tính,...
 • 210
 • 275
 • 0

GIÁO ÁN TUẦN 6 LỚP 4 ( CKTKN) CHỈ IN.

GIÁO ÁN TUẦN 6 LỚP 4 ( CKTKN) CHỈ IN.
... bảng làm , lớp làm vào 987 8 64 969 6 96 8390 84 62 845 0 783251 65 6 565 2 46 9 37 35813 20 46 1 3 313131 592 147 59 263 7 -Làm nêu kết a) 4 860 0 - 945 5 = 39 145 b) 80000 - 48 765 = 31235 -1 HS đọc, lớp đọc thầm ... kết - Tính -2 học sinh lên bảng làm – Lớp làm vào - Gv theo dõi giúp đỡ HS yếu nháp 46 8 5 + 2 347 = 7032 60 94 + 8 566 =1 46 6 0 - GV nhận xét sủa sai 5 769 6 + 8 14 =58510 Bài : - Yc HS đọc đề -1 học ... làm vào nháp -GV viết lên bảng hai phép tính trừ 865 279 – 865 279 64 7253 45 0237 64 7253 – 285 749 , - YC HS đặt 45 0237 285 749 tính tính 41 5 042 361 5 04 - HS nêu -YC HS nêu lại cách đặt tính thực phép...
 • 34
 • 250
 • 1

Giáo án tuần 3 lớp 1

Giáo án tuần 3 lớp 1
... lớp Nối tiếp tìm tiếng chứa âm vừa học Lễ, hẹ, Thực tốt nhà T rường Tiểu học H C N G iáo án sáng Thứ ba ngày 14 tháng năm 2 010 Đ/C Loan dạy Ngày soạn: 14 /9/2009 Ngày giảng: Thứ tư ngày 15 tháng ... thành thạo 3. Thái độ; Giáo dục HS tính cẩn thận làm toán *Ghi chú: Bài tập cần làm: 1, 2 ,3, 4 Riêng em Hoàng làm 1, II.Chuẩn bị: Các nhóm đồ vật :quả cam , ô tô, chấm tròn , Các số 1, 2, 3, 4, 5, ... tập Toán: BÉ HƠN , DẤU < I.Yêu cầu: 1. Kiến thức:Bước đầu biết so sánh số lượng , biết sử dụng từ bé dấu < để so sánh số T rường Tiểu học H C N G iáo án sáng 2.Kĩ năng: Rèn cho HS so sánh số...
 • 12
 • 340
 • 1

Giáo án tuần 6- lớp 2

Giáo án tuần 6- lớp 2
... - Hàng 2:   /// // - GV lấy hàng lên que tính để thành bó 47 + 25 = 72 47 + = 12 viết 2, nhớ + 25 + = thêm 7, viết 72 c Thực hành Bài 1: Gv giúp đỡ hs yếu - GV theo dõi hướng dẫn Bài 2: a,b,d,e ... Chuẩn bò: Người thầy cũ TOÁN 47 + 25 I Mục tiêu - Biết cách thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 47 + 25 (BT1cột 1 ,2, 3 BT2 a,b,d,e) - Biết giải trình bày giải toán phép cộng (BT3) - Tính cẩn ... ngữ môn học TOÁN LUYỆN TẬP I Mục tiêu - Thuộc bảng cộng với số (BT1) - Biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 47 + , 47 + 25 (BT2cột 1, 3, 4; BT4 - dòng2) - Biết giải toán theo tóm tắt...
 • 18
 • 224
 • 0

giao an tuan 8 lop 2 moi nhat

giao an tuan 8 lop 2 moi nhat
... 6+9+4 -Bảng -Ghi : 56 + 18 46 + 15 26 + 19 -Nhận xét -Bảng cộng 25 ’ Bài : Giới thiệu HĐ : Giải mục tiêu 1.1, 2. 2 -Nhẩm ghi nhanh kết Giáo án lớp năm học 20 10 – 20 11 12 Bài : -Nói kết vài phép ... : mất, đám tang, âu yếm -Đoạn :Thấy nhẹ ……… An Giáo án lớp năm học 20 10 – 20 11 11 -Giảng từ : âu yếm Đọc theo nhóm HĐ : Giải mục , 2. 2 , -Chuyện xảy An gia đình ? -Từ ngữ cho thấy An buồn bà ... thầy cũ -Nhận xét 25 ’ Bài : Giới thiệu -Người mẹ hiền HĐ : Giải mục tiêu , 2. 1 Trực quan : Tranh 1 -2- 3-4 -Kể nhóm -Mỗi nhóm em kể đoạn -Gợi ý : Tranh Giáo án lớp năm học 20 10 – 20 11 -Minh thầm...
 • 22
 • 378
 • 1

giao an tuan 3 lop 1

giao an tuan 3 lop 1
... B S trang 22 Trang 23: tranh vẽ gì? - Tranh vẽ bé có vẽ - Đọc câu tranh - Đọc trang b) Viết: HD học sinh viết 10 chữ , dòng Chấm điểm , n/x c) Nói: - Chủ đề luyện nói hơm gì? - Trong tranh em ... B S trang 20 Trang 21: tranh vẽ gì? - Tranh vẽ bò, bê ăn cỏ - Đọc câu tranh - Đọc trang b) Viết: HD học sinh viết chữ , dòng Chấm điểm , n/x c) Nói: - Chủ đề luyện nói hơm gì? - Trong tranh em ... 3, 2< 5, 3...
 • 23
 • 199
 • 0

giao an tuan 4 lop 2 2010

giao an tuan 4 lop 2 2010
... - Nêu cách đặt tính cách thực 29 19 49 39 phép tính? + + + + - HS làm vào 15 25 35 45 - HS làm bảng phụ 44 44 84 84 - Nhận xét, chữa - Bài củng cố kiến thức gì? 25 Bài : 9' - HS đọc tóm tắt - ... cuả số theo hàng ngang , theo cột dọc Theo hàng ngang: 18 + + = 26 + + 18 = 26 - HS tự làm vào tập - HS đọc làm - Cả lớp + 18 + = 26 - Nhận xét chữa Hot ng 2: Củng cố - dặn dò : 4p - HS đọc bảng ... hon cnh giao tip (BT1, BT2) 20 - Bit núi -4 cõu v ni dung mi bc tranh , ú cú li cm n hay xin li (BT3); HS giỏi làm đợc BT4 II Các hoạt động dạy học: Hot ng 1: KTBC.(5) - KT CB HS Hot ng 2: Hng...
 • 28
 • 179
 • 0

giao an tuan 6 lop 2 nam 2010

giao an tuan 6 lop 2 nam 2010
... 17 28 39 17 29 27 - Cả lớp nhận xét +24 +17 + + 25 +7 +28 37 +15 24 +17 68 +9 - u cầu nêu cách đặt tính Bài 2: Giải tốn theo tóm tắt - em nªu - HS đọc đề nêu u cầu 27 Thóng : 57 qu¶ Thóng 2: 25 ... Hoạt động 2: Dựa theo tranh kể lại đoạn câu chuyện (15’) - GV yêu cầu nhóm quan sát tranh kể lại nội dung - Các nhóm quan sát tranh, tập kể tranh nhóm sau cử đại diện lên kể lại tranh trước lớp: ... + 25 ,kĩ đặt tính thực tính (cộng qua 10 có nhớ hàng chục)(30’) Bài 1: Tính 17 27 37 47 +24 +15 + 36 +27 - Nêu u cầu - Giáo viên theo dõi hướng dẫn Bài 2: 35 +7 42 Đúng ghi Đ, sai ghi S: 37 29 ...
 • 34
 • 134
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an tuan 4 lop 2giao an tuan 4 lop 2 ca ngaygiao an tuan 4 lop 2 cktkngiáo án đạo đức lớp 2 chăm chỉ học tậpgiao an dao duc lop 2 cham chi hoc tapgiao an tuan 11 lop 2bài giảng giao an tuan 21 lop 2 cktkn knsgiáo án tuần 22 lớp 2giao an tuan 26 lop 2 nam 2013giáo án tuần 27 lớp 2giáo án tuần 29 lớp 2giao an tuan 33 lop 2 toan tieng vietgiáo án tiếng việt lớp 2 ôn tập giữa học kỳ 1 tiết 8 ppsxgiao an thu cong lop 2 bai 12 nam 2014giao an dien tu lop 2 tuan 3bai giang may cong cuTiểu Luận: Tìm Hiểu Về API GravityĐề tài: công nghệ sản xuất axetandehit và axit axeticCông nghệ tổng hợp PVAc PVAXÚC TÁC TRONG NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸCấu hình DHCP trên linuxTính toán cốt thép đai dầm trường hợp không sử dụng cốt xiênCấu hình DHCP trên windowsTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtThuyết trình phân tích hiệu quả trong việc thực thi các công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàngThuyết trình tìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namTiểu luận xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảchỉ số tài chính cty sữa (autosaved) 20132016Cấu hình FTP trên windowsCấu hình DNS trên linux“Liên kết bốn nhà” trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải DươngArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003Cấu hình web server trên linuxTiết 20. OBH: Niềm vui của em. TĐN: TĐN số 6Quản trị tiền lương, tiền thưởng tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Hương Linh