Bộ đề thi thử đại học môn hóa học

Bộ đề thi thử đại học 2013 môn Hóa Học có đáp án chi tiết

Bộ đề thi thử đại học 2013 môn Hóa Học có đáp án chi tiết
... 50B SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH Trường THPT Hà Huy Tập ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I – NĂM HỌC 2012- 2013 Môn thi: HOÁ HỌC ( Thời gian làm bài: 90 phút) Mã đề thi 102 Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) nguyên ... thỡ A nguyên tử flo cấu tạo đặc biệt B flo tính oxi hoá mạnh C flo bán kính nguyên tử nhỏ D nguyờn tử flo khụng cú phõn lớp d - HẾT - ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ Mó 157 Mó 321 Mó ... thu là: A.7,74g B.6,55g C.8,88g D.5,04g 26 26 GV: TRẦN SỸ TUẤN – ĐẶNG VĂN THÀNH ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Môn thi : HÓA, khối A Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16;...
 • 42
 • 757
 • 0

BỘ đề THI THỬ đại học năm học 2008 2009 trường THPT nguyễn thái học môn hóa học (đề số 1)

BỘ đề THI THỬ đại học  năm học 2008 2009 trường THPT nguyễn thái học  môn hóa học (đề số 1)
... Trang 02 / đề Câu 32 Bradikinin có tác dụng làm giảm huyết áp, nonapeptit có công thức là: BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - Năm học 2008- 2009 : Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa GV: Nguyễn Thanh ... khí NO thu đư c đktc Trang / đề A 0,112 lít B 1,12 lít C 0,84 lít D 0,56 lít BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - Năm học 2008- 2009 : Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa GV: Nguyễn Thanh Hải Câu 46 Sắt ... BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - Năm học 2008- 2009 : Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa GV: Nguyễn Thanh Hải A HNO3 B NaOH C H2SO4 D HCl Câu 17...
 • 4
 • 276
 • 2

Tài liệu BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - Năm học 2008-2009: Trường THPT Nguyễn Thái Học - Môn Hóa học (Đề số 2) docx

Tài liệu BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - Năm học 2008-2009: Trường THPT Nguyễn Thái Học - Môn Hóa học (Đề số 2) docx
... Saccarozơ đư c t o ta t g c β-Glucozơ α -Fructozơ Có nh n đ nh khơng A B C D Trang 04 / đề2 BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - Năm học 200 8-2 009 : Trường THPT Nguyễn Thái Học GV: Nguyễn Thanh Hải – Đ s 1d ... 32 / đề2 C Fe khơng b oxi hố dung d ch FeCl3 D Cu có th b oxi hố dung d ch FeCl3 + Crơm, Niken, chì , k m, vàng… BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - Năm học 200 8-2 009 : Trường THPT Nguyễn Thái Học GV: Nguyễn ... axit axetic, protein, alanin Sè chÊt t¸c dơng / đề2 ®−ỵc víi Cu(OH)2 l BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - Năm học 200 8-2 009 : Trường THPT Nguyễn Thái Học GV: Nguyễn Thanh Hải – A B C D Câu 32 S p x p h p...
 • 5
 • 228
 • 0

Tài liệu BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - Năm học 2008-2009: Trường THPT Nguyễn Thái Học - Môn Hóa học (Đề số 1) pdf

Tài liệu BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - Năm học 2008-2009: Trường THPT Nguyễn Thái Học - Môn Hóa học (Đề số 1) pdf
... Trang 02 / đề Câu 32 Bradikinin có tác dụng làm giảm huyết áp, nonapeptit có công thức là: BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - Năm học 200 8-2 009 : Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa GV: Nguyễn Thanh ... khí NO thu đư c đktc Trang / đề A 0,112 lít B 1,12 lít C 0,84 lít D 0,56 lít BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - Năm học 200 8-2 009 : Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa GV: Nguyễn Thanh Hải Câu 46 Sắt ... BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - Năm học 200 8-2 009 : Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa GV: Nguyễn Thanh Hải A HNO3 B NaOH C H2SO4 D HCl Câu 17...
 • 4
 • 190
 • 0

Tài liệu Bộ đề thi thử Đại học môn Hóa doc

Tài liệu Bộ đề thi thử Đại học môn Hóa doc
... xiđêrit C pirit D hemantit Câu Trong phản ứng hóa học sắt kim loại thể tính chất gì? A Tính oxi hóa B Tính khử C Vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử D Tự oxi hóa khử Câu Để nhận chất rắn: Na2O, Al2O3, ... H2O thuộc loại phản ứng hóa học sau đây? A Clo có tính tẩy màu B Tính bazơ mạnh NaOH C Phản ứng oxi hóa khử nội phân tử D Phản ứng tự oxi hóa khử Câu Một hỗn hợp gồm hai bột kim loại Mg Al chia ... 3− 4 Câu 19 Axit HNO3 phản ứng với kim loại đứng sau H dãy hoạt động hóa học kim loại, axit HNO3: A axit mạnh B có tính oxi hóa mạnh C dễ bị phân hủy D có tính khử mạnh Câu 20 Chọn khái niệm dạng...
 • 24
 • 236
 • 7

Bộ đề thi thử đại học môn hóa - Trường THPT Bắc Đông Quan doc

Bộ đề thi thử đại học môn hóa - Trường THPT Bắc Đông Quan doc
... / - - 27 ; - - - 40 - - = - 02 - / - - 15 - / - - 28 ; - - - 41 - - = - 03 ; - - - 16 - - = - 29 - - - ~ 42 ; - - - 04 ; - - - 17 - - - ~ 30 - - = - 43 - / - - 05 ; - - - 18 - / - - 31 - - = - ... ; - - - 06 ; - - - 19 - / - - 32 ; - - - 45 - / - - 07 - - = - 20 - - = - 33 - / - - 46 ; - - - 08 ; - - - 21 ; - - - 34 - / - - 47 ; - - - 09 - - = - 22 - - = - 35 - / - - 48 - - = - 10 - - ... / - - 14 ; - - - 27 - - - ~ 40 - - = - 02 ; - - - 15 ; - - - 28 - / - - 41 - - - ~ 03 - - - ~ 16 - / - - 29 ; - - - 42 ; - - - 04 - - = - 17 - - = - 30 - / - - 43 - - = - 05 - / - - 18 - - = -...
 • 38
 • 275
 • 3

20 bộ đề thi thử đại học môn hóa học

20 bộ đề thi thử đại học môn hóa học
... nh ( hehe ☺ ) Trang26/77-LTðH -201 0 www.VIETMATHS.com 20 B ð THI TH www.VIETMATHS.com ð IH C Mơn: hố h c Năm h c 201 0 -201 1 Câu Hồ tan 10 gam h n h p Cu2S CuS b ng 200 ml dung d ch KMnO4 0,75M mơi ... tập nhi u , bên c nh ( hehe ☺ ) Trang27/77-LTðH -201 0 www.VIETMATHS.com 20 B ð THI TH www.VIETMATHS.com ð IH C Mơn: hố h c Năm h c 201 0 -201 1 Câu 20 Cho 3,8 gam h n h p g m kim lo i Mg, Al, Zn, ... lo i theo ch ăn mòn n hóa x y nhanh ăn mòn hóa h c A ăn mòn n hóa khơng ph i ph n ng oxihoa - kh ăn mòn hóa h c ph n ng oxihoa-kh B ăn mòn n hóa tiêu thu lư ng n ăn mòn hóa h c khơng phát sinh...
 • 77
 • 252
 • 0

BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA - CÓ ĐÁP ÁN

BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA - CÓ ĐÁP ÁN
... muối Công thức cấu tạo X là: A CH3-COO-CH2-CH2-OOC-C2H5 B CH3-OOC-CH2-CH2-OOC-C2H5 C CH3-OOC-CH2-CH2-COO-C2H5 D CH3-COO-CH2-CH2-COO-C2H5 Câu10: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,01 mol C2H6 0,005 ... propan-1-ol C propan-1-ol, butan-1-ol propan-1-ol D metanol, butan-1-ol butan-2-ol Câu2: Hỗn hợp A gỗm tinh bột glucozơ Chia hỗn hợp thành phần Phần Hoà tan nước thành dung dịch cho phản ứng tráng gương ... với H2 (Ni, to), thu rượu đơn chức Y mạch nhánh CTCT A A (CH3)2CH-CHO B (CH3)2CH-CH2-CHO C CH3-CH2-CH2-CHO D CH3-CH(CH3)-CH2-CHO Câu59: Cho 13,8 gam X công thức phân tử C2H6O5N2 tác dụng...
 • 36
 • 502
 • 8

Bộ đề thi thử đại học môn Vật Lý

Bộ đề thi thử đại học môn Vật Lý
... VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC C©u 11 : A C©u 12 : A C C©u 13 : A C©u 14 : (ĐỀ SỐ 20) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ; DD 0974236501 ... 15m/s D 20m/s VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC C©u 21 : A C©u 22 : A C©u 23 : A C C©u 24 : A C C©u 25 : A C C©u 26 : A C C©u 27 : A B C D C©u 28 : A C©u 29 : A C©u 30 : A C©u 31 : A (ĐỀ SỐ 20) biên ... nhiêu? C 4s 2s B 0,5s D 1s VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC C©u 32 : A C C©u 33 : A C©u 34 : A C©u 35 : A C C©u 36 : A B C D C©u 37 : A C©u 38 : A C C©u 39 : A C©u 40 : A (ĐỀ SỐ 20) biên soạn giảng dạy...
 • 7
 • 995
 • 15

Bo de thi thu dai hoc mon vat li nam 2009

Bo de thi thu dai hoc mon vat li nam 2009
... trọng tượng quang dẫn việc chế tạo quang trở(LDR) C) Trong tượng quang dẫn, lượng cần thi t để giải phóng electron li n kết thành electron dẫn lớn D) Hiện tượng giảm mạnh điện trở chất bán dẫn bị ... cấp có tác dụng thu điện từ nguồn điện D) Lõi kim loại máy biến có tác dụng dẫn điện từ cuộn sơ cấp sang cuộn thứ cấp 28) Khung chọn sóng gồmcuộn cảm L hai tụ C , C2 Nếu dùng L C1 thu sóng λ1 = ... cảm L hai tụ C , C2 Nếu dùng L C1 thu sóng λ1 = 100m Nếu dùng L C2 thu sóng λ2 = 75m Khi dùng L hai tụ C1 C2 mắc song song với thu sóng có bước sóng bao nhiêu? A) 125m B) 175m C) 25m D) 60m 29)...
 • 6
 • 290
 • 5

Bộ đề thi thử đại học môn toán 2010

Bộ đề thi thử đại học môn toán 2010
... nghiệm với X > ÛD < (*) có hai nghiệm X1 ≤ X2 ≤ Từ suy m © 2010 – www.mathvn.com MATHVN.COM – www.mathvn.com ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 – ĐỀ SỐ 03 Mơn: TỐN – Khối A-B-D Thời gianlàm bài: 180 phút ... b+c c+a a +7 b +7 c +7 Tương tự: 0,50 Đẳng thức xảy a = b = c = ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 – ĐỀ SỐ 04 Mơn: TỐN – Khối A-B-D © 2010 – www.mathvn.com 13 MATHVN.COM – www.mathvn.com Thời gianlàm ... í( ê < x...
 • 50
 • 171
 • 2

Tài liệu Bộ đề thi thử đại học môn Toán doc

Tài liệu Bộ đề thi thử đại học môn Toán doc
... hỡnh nún cú ỏy l ng trũn bỏn kớnh R thit din qua trc l tam giỏc u mt hỡnh tr ni tip hỡnh nún ú cú thit din qua trc l hỡnh vuụng Tớnh th tớch hỡnh tr theo R SM+ THI TH (710) PHN CHUNG CHO TT C CC ... THI TH (701) PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH Cõu I (2 im) x (m 1) x m2 4m với tham số m \{2;1} x Cho hm số y Khảo sát vẽ đồ thị m Tìm m để hàm số có cực đại ( yCD ) cực tiểu ... ln lt M v N tha AM DN hóy tớnh di AM theo a cho MN / / AC ú hóy CMR: MN vuụng gúc vi BD SM+ THI TH (703) PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH Cõu I (2 im) Cho hm số y x3 3x cú th (C ) Khảo sát vẽ...
 • 12
 • 247
 • 4

Xem thêm