GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ NHẬT BẢN

thuyết trình lịch sử - nhật bản (2)

thuyết trình lịch sử - nhật bản (2)
... Bài 8: NHẬT BẢN I NHẬT BẢN TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1952 II NHẬT BẢN TỪ NĂM 1952 ĐẾN NĂM 1973 III NHẬT BẢN TỪ NĂM 1973 ĐẾN NĂM 1991 IV NHẬT BẢN TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000 Bài 8: NHẬT BẢN I NHẬT BẢN TỪ ... Bài 8: NHẬT BẢN II NHẬT BẢN TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000 - Kinh tế Khoa học kỹ thuật tiếp tục phát trình độ cao - Văn hoá - Đối ngoại Mặc dù suy thoái Nhật Bản ba trung tâm kinh tế tài lớn giới - Đến ... cho kinh tế - Tập Nhật Bản? ngành công nghiệp dân trung vào Những khó khăn dụng thách thức mà kinh tế Nhật gặp phải? Bài 8: NHẬT BẢN II NHẬT BẢN TỪ NĂM 1952 ĐẾN NĂM 1973 - Về đối ngoại - Tiếp tục...
 • 16
 • 516
 • 0

thuyết trình lịch sử - nhật bản (3)

thuyết trình lịch sử - nhật bản (3)
... DUNG B H I I C I- SPHT TRI KINH TQUA C GIAI N C O N ( 194 5-2 000) II- KHOA H - KTHU C T III - QUAN HQU T C Trình bày hoàn cảnh lịch sử Nhật Bản sau chiến tranh TG II? * Hon cnh: -Chin tranh li ... - Thc hin dõn ch húa lao ng - Nhờ nỗ lực vơn lên ngời Nhật viện trợ Mỹ, năm 195 0-1 952 kinh tế NB đợc khôi phục đạt mức tr CT I - Kinh tế 1-Giai đoạn 194 5-1 952 2-Giai đoạn 195 2-1 973 - Từ 195 2-1 960 ... ton cầu I - Kinh tế 1-Giai đoạn 194 5-1 952 2-Giai đoạn 195 2-1 973 3- Giai đoạn 197 3-1 991 4- Từ 199 1-2 000 -Phát triển không đều, thờng xuyên bị suy thoái Nhng trung tâm kinh tế tài giới - L nc gic...
 • 39
 • 239
 • 0

thuyết trình lịch sử - nhật bản

thuyết trình lịch sử - nhật bản
... đảo Hôn-xiu Xi-cô-cư Thành phố Tôkiô năm 70 kỉ XX MộtMột giancủa thành phố Tôkiô sau chiến tranh Bản số góc hàng trưng bày sản phẩm Nhật SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG XANH Nhật Bản, đạt tốc độ Ở NHẬT BẢN ... học - kỹ thuật Nhật Bản Tàu siêu tốc Shinkansen – 500km/h * Nguyên nhân phát triển: Con người Nhà nước Các công ti KH-KT Quân sự Nguồn viện trợ Hoa anh đào Nhật Bản Hoa anh đào Nhật Bản ... Chủ tịch Nguyễn Minh Triết Hoàng cung Nhật Quan hệ với Đông Nam Á có Việt Nam Sự liên minh Mĩ – Nhật – Hàn Kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ( 197 3-2 013) Xin chân thành cảm ơn quý Thầy...
 • 25
 • 255
 • 0

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (2)

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (2)
... NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỶ XIX – ĐẦU THẾ KỶ XX I/ Cuộc Duy Tân Minh Trị Trình bày hiểu biết em Thiên hồng Minh Trị ? BÀI 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỶ XIX – ĐẦU THẾ KỶ XX - Thiªn hoµng Minh TrÞ (Mut-xơhi-tơ) ... hãng Mít-xưi, Mít-su-bi-si có mặt Việt Nam khơng? BÀI 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỶ XIX – ĐẦU THẾ KỶ XX I Cuộc Duy Tân Minh Trị II Nhật Bản tiên sang chủ nghĩa đê quốc - Giới cầm quyền Nhật Bản thi ... BÀI 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỶ XIX – ĐẦU THẾ KỶ XX I Cuộc Duy Tân Minh Trị Tình hình nước Nhật kỉ XIX có điểm giống với nước châu Á nói chung ? - Giữa kỷ XIX chế độ phong kiến Nhật Bản khủng hoảng...
 • 21
 • 206
 • 0

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (3)

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (3)
... NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX Cuộc Duy tân Minh Trị a Hồn cảnh TƯỚNG QN SƠ - GUN Tầng lớp Đai-my-o thống trị xã hội Một nhóm Samurai Bài 12: NHẬT BẢN GiỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX ... (1872 - Lưu Cầu (1898) Phúc Châu ĐÀI LOAN (1895) BẢN 1879) Bài 12: NHẬT BẢN GiỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX Cuộc Duy tân Minh Trị a Bối cảnh - Giữa kỉ XIX chế độ phong kiến Nhât khủng hoảng - Các ... Bài 12: NHẬT BẢN GiỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX I Cuộc Duy tân Minh Trị a Bối cảnh - Giữa kỉ XIX chế độ phong kiến Nhât khủng hoảng - Các nước đế quốc tìm cách can thiệp vào Nhật Bản  Tháng...
 • 40
 • 277
 • 0

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (4)

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (4)
... Xoá bỏ hiệp ớc bất bình đẳng - Tiến hành xâm lợc, bành trớng nớc láng giềng 16 Tiết 19 Nhật kỷ Xix - đầu kỷ XX 1910 1905 1914 1905 1895 17 Tiết 19 Nhật kỷ Xix - đầu kỷ XX I Cuộc tân Minh TrịNguyên ... chứng tỏ Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc - Kinh tế T Bản Chủ Nghĩa phát triển mạnh - Các công ty độc quyền đời -Quân sự: Bành trớng, xâm lợc n ớc 18 Tiết 19 Nhật kỷ Xix - đầu kỷ XX I Cuộc ... sách xâm lợc, bành trớng giới cầm quyền Nhật Bản phong trào đấu tranh nhân dân lao động Nhật Bản cuối kỷ XIX đầu kỷ XX 20 Tiết 19 Nhật kỷ Xix - đầu kỷ XX I Cuộc tân Minh TrịNguyên nhân: Nội dung...
 • 24
 • 193
 • 0

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (5)

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (5)
... NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX Lược đồ NB TK XIX đầu TK XX BÀI 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX I.cuộc DUY TÂN MINH TRị -các nước tư phương tây ngày can thiệp sâu vào nhật - ... - ẩy mạnh kinh tế theo hướng tập trung -xuất nhiện công ty độc quyền - ối nội - đối ngoại: thi hành sách xâm lược bành trưởng Bài 12 : Nhật Bản Giữa Thế kỉ XIX Đầu Thế kỉ X X I tân minh trị - ... Nhật Bản lại dậy đấu tranh ? Bài 12 : Nhật Bản Giữa Thế kỉ XIX Đầu Thế kỉ X X I tân Minh trị - Tiến hành cải cách - Nhật phát triển thành nước công nghiệp II.Nhật chuyển sang chủ nghĩa đế quốc -...
 • 21
 • 183
 • 0

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (6)

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (6)
... đế quốc: - Kinh tế phát triển mạnh,SLCN tăng từ 19 lên 42 % - Hình thành nhiều công ty độc quyền giữ vai trò to lớn bao trùm lên đời sống kinh tế trị Nhật (tiêu biểu Mít-xưi Mít-su-bi-si) Nhật ... đế quốc: - Kinh tế phát triển mạnh,SLCN tăng từ 19 lên 42 % - Hình thành nhiều công ty độc quyền giữ vai trò to lớn bao trùm lên đời sống kinh tế trị Nhật (tiêu biểu Mít-xưi Mít-su-bi-si) Đối ... nát 2/ Cải cách Minh trị : Nêu vài nét Thiên hoàngthế Tình hình Nhật bản ã đặt Trước tình hình cuối Minh XIX Ông TK vai trò điểm trị? đầu XX có kỷ yêu cầu cho nước cải giống với nước châu...
 • 32
 • 695
 • 0

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (7)

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (7)
... Nhật Bản cuối TK XIX đầu TK XX Nhật Bản Tiết 18: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX 1- Cuộc Duy tân Minh Trị 2- Nhật Bản tiến sang chủ nghĩa đế quốc 3- Cuộc đấu tranh nhân dân lao động Nhật Bản ... NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX 1- Cuộc Duy tân Minh Trị Lược đồ đế quốc Nhật Bản * Hoàn vào lược đồ hãyXIX chế độ Dựa cảnh: - Cuối TK xác định Nhật Bản cuối kỷ XIX có phong kiến suy yếu -> ... Cuối TK XIX đầu TK XX Nhật thoát khỏi nguy trở thành thuộc địa, H48 Khánh thành đoàn tàu Nhật Bản phát triển thành nước tư công nghiệp Tiết 18: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX 1- Cuộc Duy...
 • 13
 • 878
 • 1

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (8)

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (8)
... 374.000km2 BẢN ĐỒ NƯỚC NHẬT BẢN THIÊN HỒNG MINH TRỊ - ƠNG SINH NĂM 1852 MẤT NĂM 1912 - LÀ HIỆU CỦA HỒNG ĐẾ NHẬT BẢN MÚT-XƯ-HI-TO (MUTSUHITO) - MÚT-XƯ-HI-TO LÊN NGƠI KHI MỚI 15 TUỔI - ƠNG LÀ NGƯỜI ... MINH TRỊ ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX: - NHẬT BẢN THỐT KHỎI NGUY CƠ TRỞ THÀNH THUỘC ĐỊA - NHẬT BẢN PHÁT TRIỂN THÀNH MỘT NƯỚC TƯ BẢN CƠNG NGHIỆP Khánh thành đồn tàu Nhật Bản Mở cửa cảng để ... động khác đẩy mạnh - Năm 1907 có 57 bãi cơng với hàng vạn cơng nhân tham gia - Năm 1912 có 46 bãi cơng - Năm 1917 có 398 bãi cơng BÀI TẬP NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX TIẾN HÀNH CUỘC...
 • 14
 • 240
 • 0

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (9)

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (9)
... 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX TIẾT 16 BÀI 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX I CUỘC DUY TÂN MINH TRỊ Hoàn cảnh ? Nêu tình hoảng, suy Bản - Chế độ phong kiến Nhật Bản khủng ... NHẬT BẢN GIỮA T K XIX – ĐẦU TK XX II NHẬT BẢN CHUYỂN SANG CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC Chính trị TIẾT 16 BÀI 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX CỦNG CỐ Câu 1: Trước nguy bị xâm lược, Nhật Bản tiến ... Bản? TIẾT 16 BÀI 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX CỦNG CỐ ? Những kiện Nhật tỏ vào cuối ? Đặc điểm CNĐQchứnggiống với đế quốc chúng Nhật Bản nước kỉ XIX- đầu kỉ XX, ta học?trở thành chủ...
 • 26
 • 410
 • 0

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (10)

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (10)
... Nhật Bản kỷ XIX- Đầu kỷ XX Hôn shu H - kai- đô Si - kôshu Kuy- shu Hình 43: Lợc đồ đế quốc Nhật Bản cuối kỉ XIX- đầu kỉ XX Bài 12 Nhật Bản kỷ XIX- Đầu kỷ XX I Cuộc Duy Tân Minh Trị: 1.Hoàn cảnh: - ... Nhật Bản kỷ XIX- Đầu kỷ XX 2.Nội dung cải cách: Bài 12 Nhật Bản kỷ XIX- Đầu kỷ XX ? Nêu nội dung chủ yếu cải cách Minh Trị ? (Kinh tế, trị-xã hội, giáo dục,quân sự) Bài 12 Nhật Bản kỷ XIX- Đầu kỷ XX ... 12 Nhật Bản kỷ XIX- Đầu kỷ XX Bài 12 Nhật Bản kỷ XIX- Đầu kỷ XX I Cuộc Duy Tân Minh Trị: Hoàn cảnh: Nội dung cải cách: - Kinh tế - Chính trị -xã hội - Giáo dục: - Quân sự: Kết quả: II Nhật Bản chuyển...
 • 25
 • 299
 • 0

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (11)

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (11)
... kỉ XIX- XX Nhóm 4: Cải cách của Minh Trị có phải là mợt c̣c cách mạng tư sản khơng?Vì sao? BÀI 12 NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX BÀI 12 NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX ... Nam,Cam-pu-chia + Tây Ban Nha,Mĩ chiếm Phi-lip-pin + Hà Lan,Bờ Đào Nha chiếm In-đơ-nê-xi-a HOA ANH ĐÀO Đấu vật – võ sĩ Su- mo Nghệ thuật trà đạo TIẾT 18.BÀI 12 NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ ... cửa lược Nhật Bản đã làm gì? Tiếp tục trì chế độ phong kiến Nhật Bản Đổi mới,canh tân đất nước BÀI 12 NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX Thiên hồng Minh Trị Vua Mút-su-hi-tơ lên kế vị...
 • 34
 • 253
 • 0

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (12)

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (12)
... nàn nớc phong kiến nông nghiệp Thiờn Hong Minh Tr (185 2-1 912) Tờn l Mit-su-hi -tụ Lờn k v vua cha vo 1 1-1 867 Khi ú ụng mi 15 tui.Thỏng 1-1 868 ễng tin hnh Duy tõn t nc NI DUNG CI CCH V kinh t: ... Sn ụng Giai on u T sau cỏch mng Nga 1905 - Mt s nghip on i - ng Xó hi dõn ch Nht Bn thnh lp nm 1901 - 1907 cú 57 cuc bói cụng - 1912 cú 46 cuc bói cụng - 1917 cú 398 cuc bói cụng Bi tp1: Chn nhn ... t sn khụng trit D L cuc ci cỏch theo khuynh hng dõn ch Bi tp2: S kin no chng t cui th k XIX- du th k XX Nht ó tr thnh quc? Chúc mừng Chúc mừng ...
 • 10
 • 148
 • 0

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (13)

thuyết trình lịch sử -nhật bản giữa thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (13)
... cuối kỷ XIX- đầu kỷ XX Bài 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỶ XIX - ĐẦU THẾ K XX I CUỘC DUY TÂN MINH TRỊ Hoàn cảnh - Đến kỷ XIX, chế độ phong kiến Nhật Bản lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng - Các ... xanh Những kiện chứng tỏ vào cuối kỷ XIX - đầu kỷ XX Nhật Bản trở thành nước đế quốc? CÔNG VIỆC VỀ NHÀ Học kỹ toàn chương III: CHÂU Á THẾ KỶ XVIII - ĐẦU THẾ KỶ XX để kiểm tra tiết vào tiết học tiếp ... ty độc quyền Mít–xưi, Mít-sư-bi-si…giữ Nhữngto lớn, bao trùm lên tỏ sống kinh tế, kỷ XIX tr đầu kỷ vai trò kiện chứng vào cuối - Nhật XX Nhật Bản trở thành nước đế quốc? - Sự phát triển kinh tế...
 • 11
 • 403
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình lịch sử nhật bản nguyễn nam trângiáo trình lịch sử nhật bản pdfgiáo trình lịch sử sinh họcgiáo trình lịch sử các học thuyết kinh tếgiáo trình lịch sử 9giáo trình lịch sử tư tưởng quản lýgiáo trình lịch sử 10giáo trình lịch sử 7giáo trình lịch sử 11giáo trình lịch sử 8giáo trình lịch sử 6giáo trình lịch sử 5giáo trình lịch sử 4giáo trình lịch sử 12giáo trình lịch sử đảng cộng sản việt nam65 c u tr c nghi m VECT TRONG KH NG GIAN File word c h ng d n gi iT nh h nh th c t c ng t c k to n v x c nh k t qu kinh doanh C ng ty TNHH S i G n Xanh IIGi i ph p m r ng ho t ng thanh to n qu c t t i S giao d ch I Ng n h ng C ng th ng Vi t NamM r ng ho t ng kinh doanh th thanh to n t i Ng n h ng n ng nghi p v ph t tri n n ng th n chi nh nh ng aTh c tr ng ho t ng t n d ng c a ng n h ng ngo i th ng chi nh nh Ba nh i v i khu v c kinh t t nh nHo n thi n c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng c a c ng ty Gas PetrolimexQuy trinh lap de nghi xay dung luat, pL do CP trinh theo qd cua Luat BHVBQPPL 2015.docThi tuyen lanh dao cap VuN ng cao n ng l c c nh tranh c a chi nh nh Ng n h ng C ng th ng Ch ng D ng trong b i c nh Vi t Nam h i nh p kinh t qu c tTh c tr ng kh n ng c nh tranh c a c c ng n h ng th ng m i Vi t NamTh c tr ng kh n ng c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n S i G n H N i chi nh nh ng a trong ho t ng t n d ng ng n h nCh t l ng t n d ng ng n h ng hi n tr ng v gi i ph p n ng cao ch t l ng t n d ng t i ng n h ng th ng m i c ph n Eximbank H N iBài 38. eo, aoGi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n H ng H i Vi t Nam trong i u ki n h i nh p t ch c kinh t th gi i WTOTh c tr ng cho vay h s n xu t t i Ng n h ng n ng nghi p v ph t tri n n ng th n huy n Kinh M nBài 30. ua, ưaQu n l th ng hi u c a c c doanh nghi p vi t Nam trong l nh v c h ng ti u d ngTh c tr ng ho t ng qu ng c o tr n truy n h nh Vi t NamX y d ng chi n l c marketing mix cho nh m y nh m ng AnhBài 30. Trời nắng, trời mưa