Nghiên cứu phát triển sản phẩm quà lưu niệm nhằm phục vụ khách du lịch ở hạ long

Nghiên cứu phát triển sản phẩm quà lưu niệm nhằm phục vụ khách du lịch Hạ Lon

Nghiên cứu phát triển sản phẩm quà lưu niệm nhằm phục vụ khách du lịch ở Hạ Lon
... khỏch du lch H Long nh ch ờm, khu du lch Thanh Niờn, khu du lch Hong Gia, ch H Long I, ch Bói Chỏy, Halong Marine Plaza v cỏc quy lu nim mt s khỏch sn 2.2 ỏnh giỏ cht lng sn phm qu lu nim ti H Long ... lu nim phc v khỏch du lch H Long, gúp phn xõy dng hỡnh nh im du lch H Long- mt di sn thiờn nhiờn hng u th gii Phm vi v i tng nghiờn cu Phm vi nghiờn cu l im du lch di sn H Long, ú trung nghiờn ... phm qu lu nim ti H Long 48 2.3 c im cỏc th trng khỏch du lch mua sm sn phm qu lu nim H Long 50 2.4 Phng thc t chc sn xut cỏc sn phm qu lu nim phc v du lch H Long Qung Ninh ...
 • 132
 • 1,091
 • 8

Nghiên cứu Phát triển DV vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch tại Hạ Long

Nghiên cứu Phát triển DV vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch tại Hạ Long
... entertainment products and services, tourist market, revenue, management…On that base, the thesis denotes assessments about advantages and existences in the entertainment activities in Ha Long Finally, ... the development of Ha Long tourism In term of practical aspect: The topic has investigated and analyzed the real situation of entertainment services serving tourist in Ha Long with the basic contents ... 100 pages on “Research and develop entertainment services serving tourists in Ha Long – Quang Ninh” Beyond the introduction, conclusion, appendix, references, main contents of the thesis include...
 • 2
 • 332
 • 5

Nghiên cứu phát triển dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch tại Hạ Long Quảng Ninh

Nghiên cứu phát triển dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch tại Hạ Long Quảng Ninh
... tiễn du lịch dịch vụ vui chơi giải trí Chương Thực trạng dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch Hạ Long Chương Một số giải pháp kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ vui chơi giải trí Hạ Long ... giải trí Hạ Long - Đề xuất số giải pháp góp phần phát triển dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch Hạ Long Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động vui chơi giải trí ... nhằm phát triển dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch đến Hạ Long *Nội dung - Hệ thống hoá vấn đề lý luận thực tiễn dịch vụ vui chơi giải trí - Phân tích thực trạng dịch vụ vui chơi giải...
 • 133
 • 1,207
 • 8

Đồ án: Nghiên cứu phát triển sản phẩm Thịt heo sấy

Đồ án: Nghiên cứu phát triển sản phẩm Thịt heo sấy
... Thịt Heo sấy Báo Cáo Thực Tập GVHD : Lê Văn Tặng TÓM LƯỢC Tiến hành nghiên cứu sản phẩm “ Khô Thịt Heo thực sở khảo sát công đoạn trình chế biến, việc nghiên cứu nhằm tạo sản phẩm có ... nguồn thực phẩm bổ dưỡng Để thay đổi vị góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tiến hành nghiên cứu để tạo sản phẩm “ Khô Thịt Heo Mục tiêu nghiên cứu - Khảo sát thời gian nhiết độ làm chín thịt sơ trước ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH 2.1 Phương pháp nghiên cứu 2.1.1 Giới thiệu quy trình nghiên cứu chế biến Khô Thịt Heo Thịt Heo sấy 33 Báo Cáo Thực Tập GVHD : Lê Văn Tặng ∗ Sơ đồ quy trình...
 • 69
 • 522
 • 0

Nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ mới tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọ

Nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ mới tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọ
... KT nội Cỏc Phó Giám đốc Các Phòng nghiệp vụ Các chi nhánh loại Bộ phận Văn phòng Các Phòng Giao dịch Các Phòng giao dịch S ủ 3.1 Mô hình tổ chức NHNN&PTNT Phú Thọ Trong 03 nm (t 2008 2010) NHNN ... v Ngõn hng khụng ch h u hỡnh m cú c b ph n vụ hỡnh, khụng t n t i d i d ng v t th Tớnh vụ hỡnh ủ c bi u l khỏc ủ i v i t ng lo i d ch v Chớnh tớnh vụ hỡnh c a d ch v Ngõn hng ủó lm nờn tớnh ... Ban Giỏm ủ c NHNN&PTNT t nh Phỳ Th cú 04 ng i; Trong ủú: 01 Giỏm ủ c ph trỏch chung v Phú Giỏm ủ c, m i Phú Giỏm ủ c ủ c phõn cụng ph trỏch m t s phũng chuyờn ủ Hi n v i phũng nghi p v theo...
 • 117
 • 266
 • 0

nghiên cứu phát triển sản phẩm nước táo pha sữa giàu probiotic tại công ty kirin acecook viet nam

nghiên cứu phát triển sản phẩm nước táo pha sữa giàu probiotic tại công ty kirin acecook viet nam
... Nghiên cứu phát triển sản phẩm nước táo pha sữa giàu probiotic công ty Kirin Acecook Viet Nam , với mục đích đa dạng hóa dòng sản phẩm probiotic thị trường, tảng dòng sản phẩm nước táo pha sữa ... sử dụng Với mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm probiotic, tiến hành đề tài Nghiên cứu phát triển sản phẩm nước táo pha sữa giàu probiotic công ty Kirin Acecook Viet Nam Nội dung đề tài: Khảo sát giống ... xuất nƣớc: Sản phẩm probiotic dòng sản phẩm đối vơi nước ta Sản phẩm probiotic du nhập vào Việt Nam Yalult – thức uống sữa probiotic, Yakult sản phẩm có nguồn gốc từ Nhật Bản, phát triển lớn mạnh...
 • 106
 • 408
 • 1

Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch tại khu di tích lịch sử đền hùng, tỉnh phú thọ

Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch tại khu di tích lịch sử đền hùng, tỉnh phú thọ
... đầu t xây dựng Trung tâm Dịch vụ Du lịch Đền Hùng Phòng Quản lý Di tích Bảo t ng Sơ đồ 1.1 Cơ cấu máy tổ chức quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ Tr ng i h c Nụng nghi p H N i ... doanh thu d ch v du l ch 74 DANH M C BI U Sơ đồ 1.1 Cơ cấu máy tổ chức quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ 31 S ủ 1.2 K t c u s n ph m du l ch t i Di tớch n Hựng ... tri n du l ch m t s Khu du l ch c a Vi t Nam Khu du l ch Yờn T - Qu ng Ninh: Khu du l ch Yờn T l trung tõm Ph t giỏo c a Vi t Nam, ni ủõy tr thnh ủi m du l ch tõm linh h p d n ủ i v i khỏch du l...
 • 137
 • 503
 • 1

Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tỉnh Nam Định

Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tỉnh Nam Định
... GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH NAM ĐỊNH 79 3.1 Định hƣớng phát triển du lịch tỉnh Nam Định 79 3.2 Định hƣớng phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tỉnh Nam Định 80 ... tài nghiên cứu, học nước quốc tế phát triển du lịch văn hóa - Phân tích, đánh giá điều kiện phát triển du lịch văn hóa, thực trạng hoạt động du lịch văn hóa phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tỉnh ... số nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam, du lịch văn hóa Nam Định, luận văn tập trung hướng tới đối tượng tài nguyên du lịch văn hóa làm sở cho việc phát triển sản phẩm du lịch văn hóa...
 • 125
 • 589
 • 0

Nghiên cứu phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin - Thư viện tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Sư phạm Nội

Nghiên cứu phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin - Thư viện tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Sư phạm Hà Nội
... DNG V Phát triển Sản phẩm Dịch vụ Thông tin - Th- viện trung tâm Thông tin - Th- viện Đại học S- phạm Nội 2.1 Vai trò sn phm v dch v thông tin - th- viện 2.1.1 Sn phõm - Sn phõm thụng tin - th ... tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu phát triển Sản phẩm Dịch vụ Thông tin - Th- viện Trung tâm Thông tin - Th- viện Tr-ờng Đại học S- phạm Nội Nhằm mục đích: Tìm hiểu thực trạng hệ thống Sản ... trng - Phũng T chc Cỏn b - Nh xut bn HSP - Toỏn - Tin - Phũng o to - Trung tõm o to t xa - Cụng ngh thụng tin - Phũng Sau i hc - Trung tõm Thụng tin - th vin - Vt lý - Phũng Hnh chớnh Tng hp - Trung...
 • 105
 • 401
 • 0

Tiểu luận môn phát triển sản phẩm mới Nghiên cứu phát triển sản phẩm bổ sung dinh dưỡng VIAMINOKID cho trẻ dưới 5 tuổi SDD thấp còi

Tiểu luận môn phát triển sản phẩm mới Nghiên cứu phát triển sản phẩm bổ sung dinh dưỡng VIAMINOKID cho trẻ dưới 5 tuổi SDD thấp còi
... lượng dinh dưỡng phần trẻ em, phòng chống thiếu hụt vi chất dinh dưỡng cho trẻ em  Từ đó, có ý tưởng nghiên cứu phát triển sản phẩm dinh dưỡng giàu acid amin vi chất dinh dưỡng (VIAMINOKID) cho trẻ ... bổ sung dinh dưỡng VIAMINOKID sản phẩm có tính tương đối, phát triển sở sản phẩm cũ Viện Dinh dưỡng nghiên cứu sản xuất trước gói bổ sung Davita  Davita sản phẩm dạng cốm bổ sung đa vi chất protein ... hiệu sản phẩm siro bổ sung kẽm sắt trẻ em, cho thấy cải thiện đáng kể tình trạng thiếu kẽm, thiếu sắt trẻ  Kết tương tự số nghiên cứu khác IV Các bước tiếp cận sản phẩm Sản phẩm bổ sung dinh dưỡng...
 • 26
 • 326
 • 0

Tiểu luận môn học phát triển sản phẩm Nghiên cứu phát triển sản phẩm cà phê bột khử cafein DECAF COFFEE

Tiểu luận môn học phát triển sản phẩm Nghiên cứu phát triển sản phẩm cà phê bột khử cafein DECAF COFFEE
... về phê cafein xuất Hiện công nghệ sản xuất phê, sản phẩm phê cafein hàm lượng cafein thấp (hay gọi Decafeinated Coffee Decaf Coffee) sự ý người sử dụng phát triển mạnh mẽ ... giờ ngành công nghiệp sản xuất phê Decaf phát triển mạnh mẽ DECAF COFFEE sản phẩm mới, phát triển theo nhu cầu thị trường dựa sở nghiên cứu khoa học, hiệu sản phẩm sức khỏe người tiêu ... loại phê khử cafein nhiều nước khác giới Café decaf loại phê để phục vụ cho khách hàng ưa thích phê thể lại nhạy cảm với chất kích thích – cafein Xuất phát từ lý có ý tưởng nghiên cứu phát...
 • 19
 • 482
 • 1

Báo cáo Tiểu luận môn phát triển sản phẩm mới Nghiên cứu phát triển sản phẩm nước dứa xoài có độ cồn tự nhiên

Báo cáo Tiểu luận môn phát triển sản phẩm mới Nghiên cứu phát triển sản phẩm nước dứa xoài có độ cồn tự nhiên
... tung thị trường: Kiểm soát việc đưa sản phẩm cần kiểm soát mặt sau: •Chất lượng sản phẩm Độ an toàn sản phẩm •Thái độ người bán người tiêu dùng •Lượng sản phẩm bán •Những đặc điểm người tiêu ... dựng qui trình sản xuất nước trái lên men từ dứa xoài • Khảo sát chọn tỷ lệ dứa/ xoài Thí nghiệm với tỉ lệ dứa/ xoài thay đổi, thông số ban đầu cố định: Brix, pH, tỉ lệ dịch quả /nước, chủng men, ... phần hoá học sản phẩm theo thời gian lên men ( Brix, pH, %acid tổng, độ cồn sản phẩm lên men 22h Cuối đánh giá cảm quan sản phẩm để chọn tỉ lệ dịch tối ưu 27 • Khảo sát chọn nồng độ đường bổ sung...
 • 36
 • 1,072
 • 3

Báo cáo Tiểu luận môn học phát triển sản phẩm Nghiên cứu phát triển sản phẩm cà phê bột khử cafein DECAF COFFEE

Báo cáo Tiểu luận môn học phát triển sản phẩm Nghiên cứu phát triển sản phẩm cà phê bột khử cafein DECAF COFFEE
... ngành công nghiệp sản xuất phê Decaf phát triển mạnh mẽ DECAF COFFEE sản phẩm mới, phát triển theo nhu cầu của thị trường dựa sở nghiên cứu khoa học, hiệu của sản phẩm đối với sức khỏe ... lại bị dị ứng với cafein Do đó, họ sử dụng phê với hàm lượng cafein cao Ngoài ra, phê cafein giảm phần vị đắng Và nhu cầu phê cafein xuất Tại Việt Nam, sản phẩm từ phê chưa đa dạng ... cận sản phẩm Hiện nay, giới nhu cầu sử dụng sản phẩm phê cafein ngày tăng Đây sản phẩm có giá trị cao đáp ứng nhu cầu tiêu thụ đặc biệt Ở Việt Nam dòng sản phẩm chưa đơn vị chế biến phê...
 • 30
 • 559
 • 0

Tiểu luận môn phát triển sản phẩm mới Nghiên cứu phát triển sản phẩm nước dứa xoài có độ cồn tự nhiên

Tiểu luận môn phát triển sản phẩm mới Nghiên cứu phát triển sản phẩm nước dứa xoài có độ cồn tự nhiên
... khoa học kỹ thuật, công nghệ, sự phát triển ngày mạnh chu kỳ sống sản phẩm xu hướng ngày ngắn Mặt khác phát triển sản phẩm còn thể hiện bởi: - Sự phát triển nhanh chóng tiến khoa học ... 6: sản xuất quy mô lớn chuẩn bị tung thị trường: Kiểm soát việc đưa sản phẩm cần kiểm soát mặt sau: • Chất lượng sản phẩm Độ an toàn sản phẩm • Thái độ người bán người tiêu dùng • Lượng sản phẩm ... 28-30 độ C Xây dựng tiêu chất lượng thành phẩm: Các tiêu hóa học sau: - pH: giao động từ 3,41-3,45 - Nồng độ đường giao động từ 15,5-16,9 độ Brix - Acid tổng giao động từ 0,25-0,3% - Độ cồn giao động...
 • 19
 • 687
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu phát triển sản phẩm thực phẩmcác bước nghiên cứu phát triển sản phẩm mớinghiên cứu phát triển sản phẩm mớităng cường nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ mớinghiên cứu phát triển sản phẩmứng dụng nghiên cứu thị trường nghiên cứu phát triển sản phẩm sữa tươi nha đamđề xuất hoàn thiện nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ mới tại nhà hàng khách sạn ngọc hànội dung nghiên cứu phát triển sản phẩm mới trong kinh doanh khách sạnhoàn thiện việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mớităng cường đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩmhoạt động chủ yếu của dutch lady vietnam là nghiên cứu phát triển sản xuất và phân phối các sản phẩm sữanghiên cứu phát triển sản xuấtnghien cuu phat trien san xuat va tieu thu my gao tai thanh pho bac giangcác sản phẩm quà lưu niệmsản phẩm quà lưu niệmufma so kc 05 11 1522261ufma so kc 07 11 1522263ufma so kx 03 11 1522269ufma so kx 06 11 1522270ufthu tuc quy trinh thanh toan de tai23503(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 20171f9c0 THONG BAO TUYEN DUNG CONG TY O TO HAI AUuftai ve tai day22460Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnNHỮNG TRÀO lưu TRIẾT học GIÁO dục CHỦ yếu của PHƯƠNG tây THẾ kỷ XX và ẢNH HƯỞNG của nó đối với GIÁO dục VIỆT NAM HIỆN NAYbctc hop nhat ban nien nam 2010KT1T2.Dang ky du hop 2016BC tai chinh hop nhat-Qui 3-08Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 2 Bao cao cua BGDTÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdBao cao thuong nien Hoa Phat 2016Báo cáo tài chính tóm tắt 2008Bai 2 ve gioi thieu mo hinh HTX tieu bieu3 ptd participatory technology development