Nghiên cứu mở rộng thị trường du lịch quốc tế của các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh quảng ninh

Nghiên cứu mở rộng thị trường du lịch quốc tế của các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu mở rộng thị trường du lịch quốc tế của các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
... rộng thị trường khách du lịch quốc tế doanh nghiệp lữ hành địa bàn tỉnh Quảng Ninh chương 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỊ TRƢỜNG KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG ... thị trƣờng du lịch quốc tế doanh nghiệp lữ hành địa bàn tỉnh Quảng Ninh Chƣơng Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trƣờng du lịch quốc tế doanh nghiệp lữ hành địa bàn tỉnh Quảng Ninh 11 CHƢƠNG ... trạng thị trường khách du lịch địa bàn tỉnh Quảng Ninh - Đề xuất giải pháp nhằm mở rộng thị trường khách du lịch quốc tế doanh nghiệp lữ hành địa bàn tỉnh Quảng Ninh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu...
 • 123
 • 193
 • 0

Nghiên cứu hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố thái nguyên

Nghiên cứu hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố thái nguyên
... sỏch kinh doanh, mụi trng kinh doanh, cỏc ngun lc kinh doanh ca doanh nghip l hnh Thit lp cỏc ch tiờu ỏnh giỏ kt qu hot ng kinh doanh ca doanh nghip l hnh Th hai: Phõn tớch thc trng hot ng kinh doanh ... hỡnh sau: Các DNLH Các đại lý lữ hành Các DNLH (Travel agent) tổng hợp Bán Bán Điểm Cty Cty Cty buôn lẻ bán độc Lhành gửi nhận lập tổng khách khách hợp Cty lữ Cty lữ hành hành nội quốc tế địa Hỡnh ... ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip kinh doanh cỏc dch v du lch khỏc nhau, ú cú cỏc doanh nghip kinh doanh l hnh Xut phỏt t thc t v tớnh cp thit ca , tỏc gi ó la chn ti "Nghiờn cu hot ng kinh doanh...
 • 130
 • 232
 • 0

Nghiên cứu hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố thái nguyên

Nghiên cứu hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố thái nguyên
... tài "Nghiên cứu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp lữ hành địa bàn Thành phố Thái Nguyên" nhằm tìm định hướng giải pháp để đẩy mạnh hoạt động KDLH Thái Nguyên thời gian tới Mục đích nhiệm vụ nghiên ... tour qua DNLH Thành phố Thái Nguyên doanh nghiệp tỉnh Hiện địa bàn Tp Thái Nguyên có nhiều doanh nghiệp hoạt động KDLH hiệu Tính đến năm 2014 có 17 doanh nghiệp vừa nhỏ kinh doanh lữ hành nội địa ... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ HẰNG NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Du lịch (Chương trình đào tạo...
 • 12
 • 282
 • 0

Phương hướng giải pháp thúc đẩy hoạt động mở rộng thị trường du lịch quốc tế inbound của công ty nhà nước TNHH MTV đầu tư thương mại và du lịch Thắng Lợi

Phương hướng giải pháp thúc đẩy hoạt động mở rộng thị trường du lịch quốc tế inbound của công ty nhà nước TNHH MTV đầu tư thương mại và du lịch Thắng Lợi
... quc t inbound ca cụng ty TNHH nh nc MTV u t thng mi v du lch Thng Li PHN HAI : NI DUNG Chng 1: Nhng lý lun chung v th trng du lch quc t inbound v m rng th trng du lch quc t inbound Th trng du lch ... trng du lch quc t inbound Chng : Thc trng hot ng m rng th trng du lch quc t inbound ca cụng ty TNHH nh nc MTV u t thng mi v du lch Thng Li Chng :Phng hng, gii phỏp thỳc y m rng th trng du lch ... rng th trng du lch quc t inbound ca cụng ty TNHH nh nc MTV u t thng mi v du lch Thng Li Kt cu chuyờn Phn mt : Li m u Phn hai : Ni dung Chng : Nhng lý lun chung v th trng du lch quc t inbound v...
 • 73
 • 313
 • 1

CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ MỘT SỐ YÊU CẦU CỦA VIỆC DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ MỘT SỐ YÊU CẦU CỦA VIỆC DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
... thiệu sản phẩm mở để công tác đạt hiệu cao YÊU CẦU CỦA VIỆC DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Muốn trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp cần phải thực tốt yêu cầu sau: ... toán đầy đủ sản xuất kinh doanh NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM 3.1 Mối quan hệ công tác tiêu thụ sản phẩm với trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Tiêu thụ sản phẩm khâu ... lên, thị trường tiêu thụ thêm số sản phẩm doanh nghiệp, số sản phẩm trì Trong trường hợp này, tốc độ tăng tiêu thụ sản phẩm giúp cho doanh nghiệp mở rộng thị trường Trường hợp thứ Thị trường doanh...
 • 26
 • 209
 • 0

Luận văn kinh tế Nghiên cứu tác động của định hướng thị trường đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đồng nai

Luận văn kinh tế Nghiên cứu tác động của định hướng thị trường đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đồng nai
... Hồng Khoa Quản Trị Kinh Tế Quốc Tế Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA ĐỊNH HƢỚNG THỊ TRƢỜNG ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI Sinh ... lƣờng định hƣớng thị trƣờng kết kinh doanh doanh nghiệp xuất địa bàn tỉnh Đồng Nai tác giả đề xuất Các thang đo đƣợc xác định đầy đủ (gồm 13 thang đo nhân tố tác động đến kết kinh doanh doanh nghiệp ... hƣởng nhân tố Định hƣớng thị trƣờng” đến kết kinh doanh doanh nghiệp xuất địa tỉnh Đồng Nai Nghiên cứu thực theo hai giai đoạn: nghiên cứu định tính nghiên cứu định lƣợng Kết cấu luận văn gồm chƣơng:...
 • 120
 • 171
 • 0

Công tác tiêu thụ sản phẩm và một số yêu cầu của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Công tác tiêu thụ sản phẩm và một số yêu cầu của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
... Yêu cầu việc trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Yêu cầu việc trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Muốn trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp cần phải thực tốt yêu cầu ... trường tiêu thụ sản phẩm Sự cần thiết phải trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Thế trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Duy trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm việc trì mở rộng nội dung ... đủ sản xuất kinh doanh 9/41 Nội dung công tác tiêu thụ sản phẩm Nội dung công tác tiêu thụ sản phẩm Mối quan hệ công tác tiêu thụ sản phẩm với trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp...
 • 43
 • 349
 • 0

Giải pháp mở rộng tín dụng đối với nông hộ của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cà mau luận văn thạc sĩ 2015

Giải pháp mở rộng tín dụng đối với nông hộ của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cà mau luận văn thạc sĩ 2015
... MẠI Chương 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NÔNG HỘ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU Chương 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NÔNG HỘ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ... hưởng đến khả tiếp cận tín dụng nông hộ địa bàn tỉnh Mau 61 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NÔNG HỘ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU 66 3.1 Định ... CHÍNH-MARKETING HUỲNH THỊ NGỌC CHÂU GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NÔNG HỘ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60.34.02.01...
 • 96
 • 94
 • 0

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
... tắc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán môi trường doanh nghiệp sản xuất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 117 3.3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ... tổ chức công tác kế toán môi trường doanh nghiệp sản xuất, luận án đưa giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán môi trường doanh nghiệp sản xuất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Bao gồm: - Hoàn thiện ... - Tại phải tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp sản xuất? - Dựa sở lý luận để tổ chức công tác kế toán môi trường doanh nghiệp sản xuất? - Thực trạng tổ chức công tác kế toán môi môi trường doanh...
 • 209
 • 323
 • 2

Luận văn hoàn thiện tổ chức công tác kế toán môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh quảng ngãi

Luận văn hoàn thiện tổ chức công tác kế toán môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
... gồm: - Tổ chức công tác kế toán tài sản môi trường - Tổ chức công tác kế toán nợ phải trả môi trường - Tổ chức công tác kế toán chi phí môi trường - Tổ chức công tác kế toán thu nhập môi trường ... luận đánh giá thực trạng tố chức công tác kế toán môi trường doanh nghiệp sản xuất, luận án đưa giải pháp hoàn thiện tố chức công tác kế toán môi trường doanh nghiệp sản 2 xuất địa bàn tỉnh Quảng ... kế toán môi trường báo cáo kế toán, tổ chức công tác kế toán môi trường doanh nghiệp 1.4.79 Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp sản xuất Quảng Ngãi Trên...
 • 174
 • 243
 • 5

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh quảng ngãi

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
... gồm: - Tổ chức công tác kế toán tài sản môi trường - Tổ chức công tác kế toán nợ phải trả môi trường - Tổ chức công tác kế toán chi phí môi trường - Tổ chức công tác kế toán thu nhập môi trường ... tố chức công tác kế toán môi trường doanh nghiệp sản xuất, luận án đưa giải pháp hoàn thiện tố chức công tác kế toán môi trường doanh nghiệp sản 2 xuất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Bao gồm: - Hoàn thiện ... - Tại phải tố chức công tác kế toán doanh nghiệp sản xuất? - Dựa sở lý luận để tố chức công tác kế toán môi trường doanh nghiệp sản xuất? - Thực trạng tố chức công tác kế toán môi môi trường doanh...
 • 174
 • 163
 • 0

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP
... thuộc vào khối lợng sản phẩm tiêu thụ Đây tiêu phản ánh hiệu việc trì mở rộng thị trờng đến mức độ nh = Thật tiêu mà ngày đợc doanh nghiệp quan tâm đến Chỉ tiêu thể rõ chiếm lĩnh thị trờng tiêu thụ ... định giá sản phẩm doanh thu tiêu thụ tăng đồng nghĩa với khối lợng tiêu thụ sản phẩm tăng Từ có so sánh doanh thu năm trớc với năm sau, thấy đợc hiệu việc trì mở rộng thị trờng tiêu thụ nh nào? ... nh: trình độ chuyên môn, t cách đạo đức, tay nghề, kinh nghiệm cán công nhân viên Các tiêu phản ánh việc trì mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm Có nhiều tiêu phản ánh kết hoạt động tiêu thụ sản...
 • 15
 • 295
 • 0

Phát triển thị trường du lịch quốc tế của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – TKV

Phát triển thị trường du lịch quốc tế của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – TKV
... giao thụng, du lch c chia thnh cỏc loi sau õy: - Du lch bng xe p - Du lch tu - Du lch tu bin - Du lch ụ tụ - Du lch hng khụng * Cn c theo phng tin lu trỳ - Du lch khỏch sn: l loi hỡnh du lch ph ... thnh phn ca du khỏch - Du khỏch thng lu - Du khỏch bỡnh dõn * Cn c vo phng thc ký kt hp ng i du lch - Du lch trn gúi - Mua tng phn dch v ca tour du lch 1.1.1.3 Vai trũ ca ngnh du lch Du lch c mụ ... - Khoỏng sn Vit Nam (TKV) , bao gm Tp on Than Vit Nam v Tng cụng ty Khoỏng sn Vit Nam sỏp nhp vo Cụng ty l cụng ty ca Tp on TKV v c i tờn l Cụng ty c phn Du lch v Thng mi TKV (VTTC) 2.1.1.3 Loi...
 • 71
 • 261
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng hoạt động mở rộng thị trƣờng du lịch quốc tế của các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh quảng ninhkhái quát kết quả hoạt động mở rộng thị trƣờng du lịch quốc tế của các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh quảng ninhthực trạng thị trường khách du lịch quốc tế của các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh quảng ninhphương thức mở rộng thị trường du lịch quốc tế của các doanh nghiệp lữ hànhhoạt động hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nƣớc về du lịch đối với các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh quảng ninhcơ sở lý luận về thị trường du lịch quốc tế của các doanh nghiệp lữ hànhcông tác tiêu thụ sản phẩm và một số yêu cầu của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trườngnhững phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong các doanh nghiệpghiên cứu công tác mở rộng thị trường du lịch mice của công ty vietran tour tại thành phố hồ chí minh kế hoạch kinh doanhnghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu2 nghiên cứu mở rộng thị trườngnghiên cứu mở rộng thị trườngđẩy mạnh công tác nghiên cứu mở rộng thị trườngnghiên cứu mở rộng thị trường và khách hàngđẩy mạnh hoạt động nghiên cứu mở rộng thị trường tiêu thụTrung Quốc GSCMN1CHN1S3Cengage advantage books cultural anthropology a problem based approach 5th edition richard robbins test bankCengage advantage books essentials of public speaking 5th edition cheryl hamilton test bankChemistry and chemical reactivity 9th edition kotz test bankTrung Quốc GSCMN1CHN1Singapo Regulation07 Du thao NQ DHCD bat thuong 2016(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) LCHEM 2 chemistry in your world 2nd edition hogg test bank(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) HOACanadian income taxation 2014 2015 planning and decision making 17th edition buckwold test bank(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) KC132Business ethics now 3rd edition ghillyer test bankBusiness research methods 9th edition zikmund test bankChương II. §1. Khái niệm về mặt tròn xoayBusiness english 11th edition guffey test bankC++ for engineers and scientists 4th edition bronson test bankCalculus 2nd edition briggs test bankCalculus single and multivariable 6th edition hughes hallett test bankBusiness and professional ethics 7th edition brooks test bank