Blue Pumpkin (Database+Source Code+lib+Excel)

Thủ thuật xem source code của các trang web cấm chức năng xem source code

Thủ thuật xem source code của các trang web cấm chức năng xem source code
... Code: http://atgig.com/dungonly/traitimmuathu/Westlife My-love.swf ...
 • 2
 • 393
 • 0

Quản lý Source Code –Hệ Thống Quản Lý Collab

Quản lý Source Code –Hệ Thống Quản Lý Collab
... Subversion hệ thống quản source code tập trung (Centralized) • Subversion hệ thống quản phiên mạnh mẽ, hữu dụng, linh hoạt • Subversion quản tập tin thư mục theo thời gian • SVN giống hệ thống ... (Concurrent Versions System) tương tự SVN mô hình mô hình quản source code tập trung (Centralized) • CVS đời năm 1986, hệ thống quản phiên đầu tiên, sau đến bùng nổ SVN SVN chất CVS cải tiến, ... nghiệp dịch vụ cung cấp • CollabNet Subversion năm 2000 giải pháp mã nguồn mở Thông qua quản CollabNet, Subversion có 50 phần trăm thị phần Mục đích sử dụng: • Quản tập tin, thư mục thay...
 • 22
 • 266
 • 0

Báo cáo tìm hiểu và ứng dụng mã nguồn mở- QUẢN LÝ SOURCE CODE HỆ THỐNG QUẢN LÝ GOOGLE CODE

Báo cáo tìm hiểu và ứng dụng mã nguồn mở- QUẢN LÝ SOURCE CODE HỆ THỐNG QUẢN LÝ GOOGLE CODE
... Điểm Nhận xét giảng viên BÁO CÁO TÌM HIỂU VÀ ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ - - Đề tài 05 QUẢN LÝ SOURCE CODE HỆ THỐNG QUẢN LÝ GOOGLE CODE Nhóm 5: NGUYỄN ANH DUY MSSV: 1151190009 ... Chúng ta sử dụng google code free web host để lưu giữ thông tin, source code thư mục khác phục vụ cho project nhóm HỆ THỐNG SVN (SUB VERSION) II Subversion gì? Hệ thống SVN hệ thống quản tài nguyên ... GIỚI THIỆU VỀ GOOGLE CODE, MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG I  Google code gì? Google code trang web google, mắt ngày 17 tháng năm 200 Trong tập trung nhà phát triển dự án phần mềm nguồn mở hỗ trợ Google Trang...
 • 34
 • 325
 • 0

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ -QUẢN LÍ SOURCE CODE – HỆ THỐNG QUẢN LÍ WWW.COLLAB.NET

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ -QUẢN LÍ SOURCE CODE – HỆ THỐNG QUẢN LÍ WWW.COLLAB.NET
... cho nhanh phát triển cloudForge cho việc triển khai phần mềm mở rộng quy mô Collabnet sản xuất nguồn mở Collabnet dektop, phát hành dước giấy phép công Eclipse, cho phép nhà phát triển để kết ... subversion thức công bố dước quyền collabnet: nguồn mở, tự tải về, sữa đổi, phân tán lại, không cần xin phép Hệ thống SVN hệ thống quản lý tài nguyên dự án Hệ thống có khả tự cập nhập, so sánh kết ... toàn subversion hệ thống quản source code tập trung (centralized) subversion quản lý tập tin thư mục theo thời gian việc ghi log cụ thể chi tiết giúp ta quản lý trình phát triển dự án tốt...
 • 15
 • 441
 • 4

Tài liệu Writing Database-Independent Code doc

Tài liệu Writing Database-Independent Code doc
... Example 1-9 File: DatabaseIndependentCodeForm.cs // Namespaces, variables, and constants using System; using System.Configuration; using ... This allows applications that support multiple data providers to reuse common provider-independent code The provider-specific functionality of the classes is not available when the base interfaces ... provider-specific class of the providerindependent interface Branching logic is then used execute code specific to that class [ Team LiB ] ...
 • 3
 • 65
 • 0

luận văn phương pháp mã hoá và nén âm thanh theo chuẩn mpeg, từ đó dựa trên một số source code (viết bằng c) viết lại bằng ngôn ngữ visual c++

luận văn phương pháp mã hoá và nén âm thanh theo chuẩn mpeg, từ đó dựa trên một số source code (viết bằng c) viết lại bằng ngôn ngữ visual c++
... "Am thanh" Do vấn đề liên quan tới hình ảnh không đề cập tới, dù chuẩn MPEG dùng cho âm hình ảnh Mục tiêu đề tài chủ yếu để tìm hiểu phương pháp hoá nén âm theo chuẩn Mpeg, từ dựa số source code ... đôi ngược lại 2.3.2 Am điệu âm sắc: Âm điệu âm cao hay thấp, trầm hay bổng Âm điệu chủ yếu phụ thuộc vào tần số âm, tần số cao, âm nghe cao, tần số thấp âm nghe trầm Âm sắc sắc thái âm du dương ... SVTH: Đỗ Văn Tuấn 15 Trang Khoa CNTT – ĐHBKHN GVHD thầy: Dư Thanh Bình Wave File tập tin chứa liệu mẫu âm số hóa Phương pháp số hóa âm phương pháp PCM Phương pháp lấy mẫu âm với tần số khoảng...
 • 79
 • 334
 • 0

Algorithms for programmers ideas and source code ppt

Algorithms for programmers ideas and source code ppt
... set up a weighted Fourier transform: Code 2.3 (weighted transform) Pseudo code for the discrete weighted Fourier transform procedure weighted_ft(a[], v[], n, is) { for x:=0 to n-1 { a[x] := a[x] ... transform is also easy: Code 2.4 (inverse weighted transform) Pseudo code for the inverse discrete weighted Fourier transform procedure inverse_weighted_ft(a[], v[], n, is) { fft(a[],n,is) for ... and imaginary part of the (inverse) Fourier transform of real data, be the complex conjugate of the data in row r Therefore one can use real FFTs (R2CFTs) for all column-transforms for step and...
 • 212
 • 182
 • 0

báo cáo tìm hiểu các công cụ quản lý source code

báo cáo  tìm hiểu các công cụ quản lý source code
... Làm để quản phiên trình quản phần mềm? - Làm để quản source code chung cho nhóm? - … Để giải vấn đề đó, sử dụng công cụ quản Source code, số đó, phổ biến Subversion, với công cụ này, ... Hai cách để quản source code với SVN - 12 - III Tài Liệu tham khảo - 27 - IV Các phiên phần mềm - 27 - -1- I Google code Google code gì? Google code ... sinh trình phát triển phần mềm cách sửa (Nếu có)  Source: Nơi quản mã nguồn  Administer: nơi quản dự án (Thêm, xóa người dùng, sửa, xóa dự án,…) 3.2 Thêm quản thành viên project Người...
 • 29
 • 647
 • 0

Project Source Code Manager on Google Code Using NetBean IDE and SVN doc

Project Source Code Manager on Google Code Using NetBean IDE and SVN doc
... chức cho project : 1.Trang chủ project (Project Home) : Project Name Project Summary Project description: MrToanDH * C0907i * FptAptech Using Google Code and SVN to Manager project Source Code Sep ... MrToanDH * C0907i * FptAptech Using Google Code and SVN to Manager project Source Code Sep Click để lấy password Copy UserName 15 MrToanDH * C0907i * FptAptech Using Google Code and SVN to Manager ... Using Google Code and SVN to Manager project Source Code Sep Contents I Google Code gì? II bước để tạo Project Google Code: III Thiết lập chức cho project : ...
 • 29
 • 419
 • 0

Giáo trình tin học : Thủ thuật xem source code của các trang web cấm chức năng xem source code pdf

Giáo trình tin học : Thủ thuật xem source code của các trang web cấm chức năng xem source code pdf
... tín hiệu Các nguồn giao thoa làm biến dạng vùng thể tích phạm vi lý tưởng AP Vì ta cần lựa chọn vị trí đặt AP cách xa nguồn giao thoa Các thiết bị hoạt động băng C dải tần ISM bao gồm: • Các thiết ... hiệu) ảnh hưởng đến cách bạn triển khai AP Các vật kim loại tòa nhà dùng xây dựng tòa nhà ảnh hưởng đến tín hiệu không dây Ví d : • Xà nhà • Cáp thang máy • thép bê tông • Các ống thông gió, điều ... cấu hình từ xa cho AP: Việc cấu AP trước lắp đặt chúng giúp tăng tốc độ trình triển khai tiết kiệm sức lao động Chúng ta cấu hình trước AP cách sử dụng cổng giao tiếp, Telnet Web server tích hợp...
 • 6
 • 471
 • 1

C# Corner: C# and .NET Developer''''s NetworkAll Source Code ADO.NET ppt

C# Corner: C# and .NET Developer''''s NetworkAll Source Code ADO.NET ppt
... WebForms XML.NET Articles Effective C# FAQ How I Learn C# Tutorials Source Code Articles FAQ Learn VB.NET Tutorials Source Code Articles FAQ Learn ASP.NET Tutorials COBOL.NET Eiffel.NET FoxPro.NET JScript ... Articles Effective C# FAQ How I Learn C# Tutorials Source Code Articles FAQ Learn VB.NET Tutorials Source Code Articles FAQ Learn ASP.NET Tutorials COBOL.NET Eiffel.NET FoxPro.NET JScript NET Learn ... XML.NET Articles Effective C# FAQ How I Learn C# Tutorials Source Code Articles FAQ Learn VB.NET Tutorials Source Code Articles FAQ Learn ASP.NET Tutorials Text Reader and Text Writer in C# Author...
 • 187
 • 213
 • 0

Thủy ấn dạng hiện sử dụng phép biến đổi DFT (Có Source Code)

Thủy ấn dạng hiện sử dụng phép biến đổi DFT (Có Source Code)
... theo hướng thứ 2, thực nhúng thủy ấn miền tần số ảnh thông qua biến đổi DFT Kỹ thuật thuỷ ấn sử dụng phép biến đổi DFT chia ảnh gốc thành khối, thực phép biến đổi DFT với khối ảnh gốc để miền ... số DFT Bước : Biến đổi IDFT (DFT ngược) khối ảnh thu từ bước, ta thu ảnh kết quả, ảnh nhúng thủy ấn Sơ đồ bước thực thủy ấn miền DFT : Hình 1: Các bước thực thủy ấn dạng miền DFT TÀI LIỆU THAM ... vào dạng hữu hình (nhìn thấy được) Còn thủy ấn dạng ẩn, thông tin nhúng vào không nhìn thấy được, trích rút thông tin nhúng vào Một số đặc điểm mong muốn thủy ấn dạng hiện: • • • • Thủy ấn cần...
 • 8
 • 726
 • 11

Phương pháp ghép ảnh sử dụng hệ số tương quan (có Source Code)

Phương pháp ghép ảnh sử dụng hệ số tương quan (có Source Code)
... ảnh Theo yêu cầu toán, phương pháp sử dụng để thực áp dụng hệ số tương quan vào ghép ảnh Sau em xin trình bày vấn đề liên quan đến thuật toán PHẨN : NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP ẢNH SỬ DỤNG HỆ SỐ ... LIỆU THAM KHẢO: 1. Phương pháp đối sánh ảnh dựa hệ số tương quan ứng dụng Tĩnh (Tạp chí Khoa học kỹ thuật – số 120(III - 2007) - HVKTQS) - TS Đào Thanh Sử dụng hình đặc trưng ảnh để xác định kết ... BIỂU BÀI TOÁN Ghép ảnh chủ đề quan tâm nhiều, ghép ảnh phục vụ cho nhiều việc : phục hồi ảnh, phục vụ cho ghép đồ… Biện pháp thông thường tìm phần chung ảnh, sau xem xét chúng ghép với hay không...
 • 9
 • 1,219
 • 17

Tiểu luận Sử dụng các toán tử EROSION(phép co) và CLOSING để làm mảnh biên (Có Source Code)

Tiểu luận Sử dụng các toán tử EROSION(phép co) và CLOSING để làm mảnh biên (Có Source Code)
... phải dùng thêm toán tử Closing trước để lấp đầy khe hở nối liền phần đứt biên sau dùng toán tử Erosion để làm mảnh biên Trong nhiều trường hợp ta phải sử dụng nhiều phép Erosion Closing liên tiếp ... phần tử cấu trúc có giá trị cho điểm có màu trắng, nét phần tử màu trắng to Sau ta thưc toán tử Erosion trình bày phần thuật toán Erosion phần IV Kết luận Để giải làm mảnh biên toán tử Erosion Closing ... Erosion Closing ảnh biên vừa tìm Ta thực toán tử Erosion Closing với phần tử cấu trúc tùy theo trường hợp Vì thuật toán xác định biên ta quy định điểm màu trắng biên, điểm màu đen xẽ Nên mục đich toán...
 • 9
 • 493
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: source code for microsoft excelsource code to connect oracle database in javasource codequản lý source codetài liệu về source codehệ thống quản lý source code phân tánđảm bảo chất lượng source codegraph coverage for source codephân tích source codeiphone and ipad in action source codehướng dẫn viết code cho excelhướng dẫn viết code trong exceldefinitive guide to drupal 7 source codecursor implementation of list adt source codezend enterprise php patterns source codeBài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiBài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 16. ADN và bản chất của genBài 51. Cơ quan phân tích thính giácBài 14. Thân dài ra do đâu ?Bài 12. Phân bón hoá họcỨng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sángTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcngọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 9. Undersea worldPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGthực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanBAI 10 SINH SAN o SINH VATUnit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018Vận động tại quảng trịCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIA