Tổ chức và hoạt động mạng lưới thư viện huyện ở thành phố hồ chí minh thực trạng và giải pháp

nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt thành phố hồ chí minh, chương 1

nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở thành phố hồ chí minh, chương 1
... tuyến xe buýt (km) Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 18 Chương1 Đại học Bách Khoa TP.HCM Hình 1. 8 Ví dụ tính toán chiều dài tuyến xe buýt Giả định cho mạng lưới tuyến ... tuyến xe buýt nối kết Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 13 Chương1 Đại học Bách Khoa TP.HCM Lối lên/xuống Metro Vị trí đậu xe buýt Hình 1. 4 Nối kết ga metro xe buýt ... ịnh 7- Nghiên hướng phát triển mạng lưới tuyế 2 010 - 2 015 - 2020 lộ trình công cộng hóa xe buýt 8- Nghiên cứu giải pháp tái cấu trúc mạng lưới tuyến xe buýt bước hoàn thiện mạng lưới xe buýt đáp...
 • 18
 • 346
 • 1

nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt thành phố hồ chí minh, chương 2

nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở thành phố hồ chí minh, chương 2
... Tổng số 20 05 33.178 21 8.935 25 2.113 27 5.160 2. 619. 525 2. 894.685 20 06 31.985 343.1 42 375. 127 29 6.143 2. 917.5 02 3 .21 3.645 20 07 27 .995 378. 021 406.016 326 .679 3.338.913 3.665.5 92 2008 39.387 320 .560 ... 86.046 - Y tế: 24 . 827 - Công nhân viên chức: 426 . 020 Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 24 Chương Đại học Bách Khoa TP.HCM BÌNH DƯƠNG TÂY NINH ĐỒNG NAI TP.HỒ CHÍ MINH LONG ... đường thủy làm GTCC Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 30 Chương Đại học Bách Khoa TP.HCM 2. 4.4 Giao thông đường không [22 ] [40] Thành phố Hồ Chí Minh có sân bay...
 • 11
 • 294
 • 0

nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt thành phố hồ chí minh, chương 10

nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở thành phố hồ chí minh, chương 10
... dụng với xe có gắn hệ thống GPS) Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 183 Chương 10 - PGS.TS Phạm Xuân Mai Nghiên cứu phát thông tin VTHKCC tivi (LCD) xe buýt kể việc ... cho bến bãi Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 176 Chương 10 PGS.TS Phạm Xuân Mai thiếu khu vực nội thành, cần di dời bến xe liên tỉnh làm chỗ đậu cho xe buýt Các bến ... phục vụ xe buýt phân biệt đối xử không tốt với hành khách sử dụng vé tháng Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 178 Chương 10 PGS.TS Phạm Xuân Mai Mức giá vé xe buýt vừa...
 • 15
 • 252
 • 2

239580nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt thành phố hồ chí minh, chương 11

239580nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở thành phố hồ chí minh, chương 11
... Hồ Chí Minh ch chuyến thuộc tỉnh phục cận khu vực nghiên Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 186 Chương 11 Đại Học Bách Khoa TPHCM cứu, chuyến thực 27% Hồ Chí ... Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 208 Chương 11 Đại Học Bách Khoa TPHCM 1: ) 2: 3: 4: 5: 6: đường sắt đô thị l 7: 8: 9: : Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng ... cho giai đoạn phát triển Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 211 336 Đại Học Bách Khoa TPHCM 62 Chương 11 20 34 Chương 11 Đại Học Bách Khoa TPHCM Bảng 11. 12 Dự báo...
 • 30
 • 148
 • 0

nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt thành phố hồ chí minh, chương 12

nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở thành phố hồ chí minh, chương 12
... thị vào hoạt động mạng lưới số tuyến trục chính, nên hình thành tuyến buýt nối kết ga đường sắt - Định hình mạng lưới, tiếp tục phát triển tuyến trục Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến ... phận mạng lưới Mô hình phổ biến thành phố có hệ thống đường sắt đường xe buýt hoạt động bổ trợ CENTRAL AREA Hình 12. 4 Mạng lưới tuyến kết hợp Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ... Chi) Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 233 Chương 12 Đại học Bách Khoa TP.HCM Hình 12. 14 Phân chia thị trường thành khu vực 12. 4.3 Lộ trình tái cấu trúc mạng lưới tuyến...
 • 20
 • 302
 • 0

nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt thành phố hồ chí minh, chương 13

nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở thành phố hồ chí minh, chương 13
... 13. 3 Cơ sở khoa học xây dựng mạng lƣới tuyến 13. 3.1 Cơ sở lý thuyết Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 242 Chương 13 Đại học Bách Khoa TP.HCM Mạng lƣới tuyến xe buýt ... phát triển tuyến buýt nối kết nhằm tích hợp hệ thống buýt đƣờng sắt đô thị thành mạng lƣới đồng Các tuyến buýt nối Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 244 Chương 13 ... xếp tuyến hữu thành tuyến trục, tuyến tuyến nhánh, bắt đầu thực Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 243 Chương 13 Đại học Bách Khoa TP.HCM tuyến thu gom Các tuyến buýt...
 • 12
 • 215
 • 0

nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt thành phố hồ chí minh, chương 5

nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở thành phố hồ chí minh, chương 5
... 66,6 59 ,6 0,16 0,18 0,39 0, 45 Q3 59 ,0 50 ,3 23,3 25, 5 60,4 49,3 0 ,51 0 ,56 4,74 5, 18 Q4 23,4 19,9 10,4 9,7 55 ,6 51 ,0 0,38 0, 35 2,49 2,33 Q5 75, 8 53 ,2 26,1 25, 2 65, 5 52 ,6 0,46 0,44 6,12 5, 90 Q6 70 ,5 ... Hình 14.2 Các tuyến vành đai mạng lưới năm 2010 Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 254 Chương 14 Đại học Bách Khoa TP.HCM Hình 14.3 Các tuyến vành đai mạng lưới năm 2010 ... chỉnh 42 51 9 ,55 Lập 25 310 .51 Tổng số tuyến nhánh sau điều chỉnh: 104 Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 256 1 457 ,06 Chương 14 Đại học Bách Khoa TP.HCM Phân loại tuyến...
 • 17
 • 286
 • 1

nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt thành phố hồ chí minh, chương 15

nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở thành phố hồ chí minh, chương 15
... Thành phố xem xét để phấn đấu triển khai xây dựng hoàn thành cuối 2 015 Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 267 Chương 15 Đại học Bách Khoa TP.HCM Hình 15. 4 Bốn tuyến ... phát triển 15. 2.1 Các tuyến buýt Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 273 Chương 15 Đại học Bách Khoa TP.HCM Tổng số tuyến trục không thay đổi, giảm bớt tuyến (tuyến ... 31,8% Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 274 Chương 15 Đại học Bách Khoa TP.HCM Bảng 15. 2 Thông số kỹ thuật mạng lưới buýt đến 2 015 Số tuyến Cự ly (km) Số xe Sản...
 • 17
 • 255
 • 0

nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt thành phố hồ chí minh, chương 16

nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở thành phố hồ chí minh, chương 16
... HK Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 286 Chương 16 Đại học Bách Khoa TP.HCM Tuyến nối kết: Việc hoàn thành thêm tuyến metro tuyến xe điện làm hệ thống tuyến xe buýt ... thành phố (53%) tiếp cận với mạng lưới xe buýt thành phố với khoảng cách ≤500m Hình 16. 7 Khu vực tiếp cận xe buýt có cự ly < 500m giai đoạn 2 016 - 2020 Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới ... 989.065 Tổng Số xe buýt chuẩn/1000 dân: 1,49 Thông số kỹ thuật chi tiết tuyến xem phụ lục 16. 1 16. 2 Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 288 25,3 % Chương 16 Đại học Bách...
 • 11
 • 137
 • 2

nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt thành phố hồ chí minh, chương 17

nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở thành phố hồ chí minh, chương 17
... cho xe buýt đến 2025 410km Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 297 Chương 17 Đại học Bách Khoa TP.HCM 17. 2 Các tuyến xe buýt phát triển 17. 2.1 Các tuyến buýt Các tuyến ... Sự hoàn thiện quy hoạch mạng lưới đường giao thông thành phố góp phần lớn phát triển mạng lưới Các thông số chiều dài đường xe buýt độ Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ... dân số vùng đô thị thành phố HCM (68%) tiếp cận với mạng lưới xe buýt thành phố với khoảng cách ≤500m Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 302 Chương 17 Đại học Bách Khoa...
 • 12
 • 210
 • 0

nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt thành phố hồ chí minh, chương 18

nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở thành phố hồ chí minh, chương 18
... giao thông hai chiều tám xe có dãy phân cách Hình 18. 20 Mô hình xe buýt vào trạm đường chiều xe Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 318 Chương 18 Đại học Bách Khoa TP.HCM ... khoảng 250 xe quy đổi xe buýt không vào trạm Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 319 Chương 18 Đại học Bách Khoa TP.HCM Bảng 18. 4 Tóm tắt đánh giá hoạt động xe buýt đường ... Tổng Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 333 Chương 18 Đại học Bách Khoa TP.HCM Đến giai đoạn sau 2020, mạng lưới tuyến xe buýt Tp.HCM có 430 tuyến với 16.623 xe loại...
 • 30
 • 133
 • 0

nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt thành phố hồ chí minh, chương 19

nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở thành phố hồ chí minh, chương 19
... thành phố có số bãi hậu cần không đủ phục vụ cho số lượng phương tiện (Bảng 19. 5) Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 341 Chương 19 Đại học Bách Khoa TP.HCM Bảng 19. 6 ... Quy 19. 3.3 Bãi hậu cần - Bến kỹ thuật Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 346 Chương 19 Đại học Bách Khoa TP.HCM Hình 19. 6 Vị trí bãi hậu cần đến năm 2015 Bảng 19. 11 ... Đông 19 200 20000 12 Hậu Cần 44 4400 13 Ngã Giồng 16 1600 14 19/ 05 32 3200 15 Hiệp Thành 79 7900 16 Phú Định 24 2400 Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 349 Chương 19...
 • 18
 • 153
 • 0

nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt thành phố hồ chí minh, chương 20

nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở thành phố hồ chí minh, chương 20
... Chi Hình 20. 5 Tuyến BRT số 7A Miền Tây – Ga Chợ Nhỏ Nghiên cứu hồn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe bt TP.HCM 358 Chương 20 Đại học Bách Khoa TP.HCM b) Giai đoạn 201 6 – 202 0 Mở thêm tuyến BRT ... BRT đến năm 202 0 Hình 20. 7 Tuyến BRT số An Sương – Ngã ba An Nhơn Tây Nghiên cứu hồn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe bt TP.HCM 360 Chương 20 Đại học Bách Khoa TP.HCM Hình 20. 8 Tuyến BRT số ... cứu hồn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe bt TP.HCM 355 Chương 20 Đại học Bách Khoa TP.HCM thuộc vào tiến độ xây dựng trục đường hướng tâm, chủ yếu hồn thành giai đoạn 201 5 202 0 a) Giai đoạn 201 0...
 • 11
 • 180
 • 0

nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt thành phố hồ chí minh, chương 21

nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở thành phố hồ chí minh, chương 21
... phát triển Hình 21. 13 Dàn chassis xe Isuzu Hilander b) Cải tạo xe chở khách 12 chỗ Toyota Hiace thành xe bt mini điện Nghiên cứu hồn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe bt TP.HCM 379 Chương 21 ... trí tuyến xe, số lƣợng xe tuyến Nghiên cứu hồn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe bt TP.HCM 369 Chương 21 Đại học Bách Khoa TP.HCM Qua khảo sát hệ thống đường xá tuyến xe bt hành quận Tân Phú, ... Tấn ( 806.5/30 ) Bảng 21. 3 Thơng số kỹ thuật tuyến TP 01: Tên tuyến Thơng số 2009 TP01 2015 Nghiên cứu hồn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe bt TP.HCM 371 2020 Chương 21 Đại học Bách Khoa TP.HCM...
 • 18
 • 117
 • 0

nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt thành phố hồ chí minh, chương 22

nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở thành phố hồ chí minh, chương 22
... viên Trắng - Vàng Công nhân Trắng - Cam Nối kết, thoi Trắng - Hồng Tuyến trục/chính Tuyến vành đai, vòng Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 394 Chương 22 Đại học Bách ... System) mạng truyền thông không dây để gởi thông tin đến người lái xe, khách xe buýt công ty điều hành buýt theo thời gian thực (Hình 22. 5) Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ... tuyến buýt chuyên dùng (tuyến nhanh, tuyến đêm, tuyến phụ cận, tuyến sinh viên, công nhân, thoi, …) Nghiên cứu hoàn thiện phát triển mạng lưới tuyến xe buýt TP.HCM 393 Chương 22 Đại học Bách Khoa...
 • 22
 • 117
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu tại cục hải quan thành phố hồ chí minh thực trạng và giải phápkết quả hoạt động kinh doanh của siêu thị tại thành phố hồ chí minhthư viện khoa học thành phố hồ chí minhthư viện kinh tế thành phố hồ chí minhthư viện nhân văn thành phố hồ chí minhthư viện bách khoa thành phố hồ chí minhthư viện trung tâm thành phố hồ chí minhnhà thu nhập thấp ở thành phố hồ chí minhđề xuất mô hình tổ chức hoạt động và quản lý vthkcc ở thành phố hồ chí minhkhóa luận khảo sát tình hình thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở thành phố hồ chí minh và đề xuất các phương hướng tái sử dụngcác yếu tố nội tại tác động đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu gỗ ở thành phố hồ chí minhhoạt dộng phòng ngừa khám phá tội phạm cướp giật ở thành phố hồ chí minhnghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành may ở thành phố hồ chí minh 1tỷ lệ đái tháo đường trong thai kỳ và các yếu tố liên quan ở những thai phụ nguy cơ cao tại bệnh viện từ dũ thành phố hồ chí minhô nhiễm chất thải rắn sinh hoạt ở thành phố hồ chí minh nguyên nhân và giải phápBài 41. Sinh sản vô tính ở thực vậtBình luận về điều XXIV GATT và sự ra đời của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định đối tác xuyên Thái bình dương và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EUBài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vậtBài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vậtBài 36. Phát triển ở thực vật có hoaBài 36. Phát triển ở thực vật có hoaBài 36. Phát triển ở thực vật có hoaBài 36. Phát triển ở thực vật có hoaBài 36. Phát triển ở thực vật có hoaBài 34. Sinh trưởng ở thực vậtBài 34. Sinh trưởng ở thực vậtBài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)Bài 24. Ứng độngBài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủBài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủBài 29. Cấu trúc các loại virutBài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chấtBài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chấtBài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chấtBài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)