Nhu cầu đọc tại thư viện nhà thiếu nhi thành phố hồ chí minh

Nhu cầu đọc tại thư viện nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh

Nhu cầu đọc tại thư viện nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh
... đồ cấu tổ chức Nhà Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh 1.2.2 Thƣ viện Nhà Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh * Quá trình hình thành Thư viện Nhà Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh hình thành hoạt động ... phố Hồ Chí Minh CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHU CẦU ĐỌC VÀ BẠN ĐỌC TẠI THƢ VIỆN NHÀ THIẾU NHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1.1 Nhu cầu đọc hoạt động thƣ viện 1.1.1 Khái niệm nhu cầu đọc * Nhu cầu Nhu ... nhi m vụ sau: - Xác định rõ vai trò việc nghiên cứu nhu cầu đọc Thư viện Nhà Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh - Phân tích, nhận dạng nhu cầu đọc thiếu nhi Thư viện Nhà Thiếu nhi thành phố Hồ Chí...
 • 175
 • 532
 • 0

Nghiên cứu nhu cầu đọc và thỏa mãn nhu cầu đọc tại thư viện tỉnh hà nam

Nghiên cứu nhu cầu đọc và thỏa mãn nhu cầu đọc tại thư viện tỉnh hà nam
... quát Thư viện tỉnh Nam Chương Thực trạng nhu cầu đọc bạn đọc mức độ thỏa mãn nhu cầu đọc Thư viện tỉnh Nam Chương Các giải pháp nâng cao khả thỏa mãn nhu cầu đọc bạn đọc Thư viện tỉnh Nam ... triển nhu cầu đọc 19 Chương THỰC TRẠNG NHU CẦU ĐỌC CỦA BẠN ĐỌC VÀ MỨC ĐỘ THỎA MÃN NHU CẦU ĐỌC 24 TẠI THƯ VIỆN TỈNH HÀ NAM 24 2.1 Đặc điểm bạn đọc Thư viện tỉnh Nam ... cứu nhu cầu đọc để đáp ứng kịp thời đầy đủ xác nhu cầu đọc bạn đọc nhiệm vụ quan trọng Thư viện nói chung Thư viện tỉnh Nam nói riêng Thư viện tỉnh Nam Thư viện công cộng nên bạn đọc Thư viện...
 • 78
 • 406
 • 1

Tổ chức quản lý và hoạt động thông tin thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức quản lý và hoạt động thông tin thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh
... Thành phố Hồ Chí Minh 15 CHƢƠNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN THƢ VIỆN VỚI ̀ NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI TRƢƠNG ̉ CAO ĐĂNG CÔNG THƢƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1.1 Cơ sở ... QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN THƢ VIỆN VỚI NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI ̉ ̀ TRƢƠNG CAO ĐĂNG CÔNG THƢƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 16 1.1 Cơ sở luận thực tiễn tổ chức quản hoạt động ... thƣ viện 18 1.1.2 Yêu cầu phương thức đào tạo theo học chế tín 19 1.1.3 Vai trò tổ chức quản hoạt động thông tin thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín 21 1.1.4 Các...
 • 141
 • 298
 • 0

tiểu luận lý thuyết thống kê 'khảo sát nhu cầu học kỹ năng mềm của sinh viên ở địa bàn thành phố hồ chí minh'

tiểu luận lý thuyết thống kê 'khảo sát nhu cầu học kỹ năng mềm của sinh viên ở địa bàn thành phố hồ chí minh'
... đề học kỹ mềm sinh viên, chủ yếu nhu cầu sinh viên mức độ đáp ứng nhu cầu sinh viên Đơn vị nghiên cứu: Sinh viên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tập trung chủ yếu vào sinh viên trường đại học ... đưa kỹ mềm vào chương trình học thức để đáp ứng nhu cầu cho bạn sinh viên Mục tiêu đề tài: Nắm tình hình tiếp cận với kỹ mềm sinh viên nhu cầu sinh viên muốn học kỹ mềm Tìm hiểu hiểu biết bạn sinh ... bình  Sinh viên ý thức tầm quan trọng kỹ mềm tự nhận xét thân cần phải học rèn luyện kỹ mềm nhiều 55.1% sinh viên không hài lòng với kỹ mềm thân, từ cho thấy nhu cầu học kỹ mềm sinh viên cao...
 • 22
 • 1,226
 • 7

Sử dụng thủ thuật dịch vào việc dạy từ vựng chuyên ngành cho sinh viên nghề năm thứ hai tại trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở Thanh Hóa

Sử dụng thủ thuật dịch vào việc dạy từ vựng chuyên ngành cho sinh viên nghề năm thứ hai tại trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở Thanh Hóa
... HO CHI MINH CITY THANH HOA BRANCH Sử dụng thủ thuật dịch vào việc dạy từ vựng chuyên ngành cho sinh viên nghề năm thứ hai trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh sở Thanh Hóa M.A ... DÀNH CHO SINH VIÊN Dưới câu hỏi điều tra nhận thức sinh viên việc học từ vựng chuyên ngành thái độ học sinh việc sử dụng thủ thuật dịch nghĩa từ sang tiếng Việt giảng dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ... khóa học B Nhiều khó C Vừa phải D Quá 3.Khi học tiếng Anh chuyên ngành, gặp từ vựng mà em nghĩa em thường làm gì? A .Sử dụng từ điển B.Cố găng đoán nghĩa từ thông qua ngữ cảnh, tình đọc C .Sử dụng...
 • 56
 • 268
 • 1

Nghiên cứu nhu cầu học kỹ năng mềm của sinh viên ở địa bàn thành phố hồ chí minh

Nghiên cứu nhu cầu học kỹ năng mềm của sinh viên ở địa bàn thành phố hồ chí minh
... pháp nghiên cứu: a) Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Vấn đề học kỹ mềm sinh viên, chủ yếu nhu cầu sinh viên mức độ đáp ứng nhu cầu sinh viên Nghiên cứu nhu cầu học kỹ mềm sinh viên địa ... cách tốt cho sinh viên tiếp cận với kỹ mềm 31 Nghiên cứu nhu cầu học kỹ mềm sinh viên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Câu 13: Anh/Chị có đề xuất để đáp ứng cho nhu cầu học kỹ mềm sinh viên không? ... thân Học kỹ mềm phải đôi với việc thực hành kỹ mềm, không việc học khó đạt hiệu mong muốn Có vậy, sinh viên đạt kỹ mà thân mong muốn 32 Nghiên cứu nhu cầu học kỹ mềm sinh viên địa bàn thành phố Hồ...
 • 33
 • 411
 • 3

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn học dân số kế họach hóa gia đình cho sinh viên và học sinh ngành hộ sinh tại trường đại học y dược thành phố hồ chí minh

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn học dân số  kế họach hóa gia đình cho sinh viên và học sinh ngành hộ sinh tại trường đại học y dược thành phố hồ chí minh
... mătra khách quan h nă cho SV, HS nênă đƣă m nhă d nă ch nă đ ă tƠi:ă X y dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn học Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho sinh viên học sinh ngành Hộ sinh Tr ờng Đại ... 3.3 Thiết kế dàn trắc nghiệm: 36 3.4 Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm: 37 3.5 L y ý kiến tham khảo câu hỏi trắc nghiệm: 37 3.6 Thử nghiệm phân tích câu hỏi trắc nghiệm: ... ỡng chuyên ngành Hộ sinh, trình độ đại học (Cử nhân Hộ sinh) : 44 2.2 Khung ch ơng trình đào tạo Hộ sinh trung học: .45 3.ăĐ ăc ngăchiăti t môn h căDơnăs ă- K ăho ch hóa gia đình: ...
 • 231
 • 414
 • 0

CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ TẠI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ TẠI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
... tử Thorogood chuyên kinh doanh, thư ng mại, bảo hiểm, tài chính, đào tạo tuyển dụng nhân sự… II BẢNG ĐĂNG NHẬP CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ Loại tài liệu Số Tên CSDL TT Sách Tạp Chí Địa Trong khuôn ... thuvienkinhte Hết Mật : 31/10/2011 X Việt Nam Hết III HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ :  CSDL Tạp chí ScienceDirect  CSDL Tạp chí Emerald Management Extra 175  CSDL Sách điện tử eBrary ... sách điện tử GPP dành cho đối tượng quan tâm tới tài chính, quản trị, tiếp thị, dịch vụ ngân hàng,… đặc biệt rủi ro kinh doanh URL: www.igpublish.com/thorogood-eBooks Truy cập tới 128 sách điện tử...
 • 5
 • 201
 • 0

Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin –thư viện tại trường dự bị đại học thành phố hồ chí minh

Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin –thư viện tại trường dự bị đại học thành phố hồ chí minh
... CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC THÀNH ... VIỆN TẠI TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1 Đa dạng hoá loại hình sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện Trường Dự bị đại học thành phố Hồ Chí Minh 3.1.1 Đa dạng hoá sản phẩm thông tin ... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƢƠNG 1: TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN 1.1 Cơ sở lý luận SP&DVTT-TV 1.1.1 Khái niệm sản phẩm thông...
 • 31
 • 182
 • 0

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: SINH VIÊN XU HƯỚNG MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: SINH VIÊN XU HƯỚNG MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... tượng nghiên cứu hành vi mua sắm trực tuyến sinh viên địa bàn TP.HCM yếu tố tác động đến Tổng thể nghiên cứu tất các sinh viên địa bàn thành phố hồ chí có sử dụng internet ngày, mua sắm trực tuyến ... lần mua sắm trực tuyến sinh viên Trong mua sắm trực tuyến sinh viên cho chất lượng hàng hóa giá yếu tố khiến sinh viên định mua sắm trực tuyến Từ kết luận trên, thiết nghĩ thị trường mua sắm trực ... hình thức mua sắm trực tuyến" , " ý định tiếp tục mua sắm trực tuyến" , thông qua phân tích, xác định yếu tố ảnh hưởng đến việc mua sắm trực tuyến sinh viên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Từ xác...
 • 55
 • 2,672
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: thư viện đại học luật thành phố hồ chí minhthư viện quốc gia ở thành phố hồ chí minhnhà hát lớn thành phố hồ chí minh websiteviện bảo tàng ở thành phố hồ chí minhtrinh bay ve qui dinh giao dich tai so giao dich chung khoan thanh pho ho chi minhqui dinh giao dich chung khoan tai so giao dich chung khoan thanh pho ho chi minh moi nhatthu nhập của người dân thành phố hồ chí minhthu nhập bình quân của thành phố hồ chí minhtuyển dụng giáo viên tiếng anh ở thành phố hồ chí minhthủ tục nhập khẩu ở thành phố hồ chí minhthu nhập bình quân ở thành phố hồ chí minhthủ tục nhập khẩu vào thành phố hồ chí minhvận dụng các phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam tại trường cao đẳng kinh tế thành phố hồ chí minhcác nhà văn ở thành phố hồ chí minhquản lý chi ngân sách nhà nước ở thành phố hồ chí minhTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-M0201V BrownTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-M0201V BrownTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-M02V BrownTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-P02VTài liệu kinh tế - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) PA06-P03VTài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) BiaTài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) chuong_4Tài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) chuong_7Tài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) chuong_7bTài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) chuong_5Tài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) chuong_6THIẾT KẾ MẠNG VÀ PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT CỦA MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY CHO GIÁM SÁT SỨC KHỎEỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÌM CLIQUE CỰC ĐẠI VÀO TỐI ƯU HOÁ LẬP LỊCH NHÓM TRÊN MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANGTÁC ĐỘNG CỦA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHOA PR - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG3 phuong huong hoat dong doanChất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước về kinh tế ở tỉnh ninh bình hiện nayTEM lưu MAUBài tập lập trình pascal thi tin học sinh giỏi THCSufquan tri kinh doanh chat luong cao26431ufquan tri nhan luc26001