Pháp luật về phòng chống tham nhũng của singapore và bài học cho việt nam

Luận án hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại

Luận án hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại
... nghĩa lý luận thực tiễn luận án Cho đến thời điểm tại, luận án “Hoàn thiện pháp luật quảng cáo thương mại” công trình nghiên cứu với cấp độ luận án tiến sĩ nghiên cứu chuyên sâu vấn đề lý luận thực ... chương luận án - Phương pháp thống kê tác giả đưa thể số liệu chương thực tiễn thi hành pháp luật QCTM Đóng góp khoa học luận án - Thứ nhất, luận án nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề lý luận QCTM ... đề tài: “ Hoàn thiện pháp luật quảng cáo thương mại” làm đề tài luận tiến sĩ Luật học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án - Mục đích nghiên cứu luận án tìm đề xuất phương hướng, kiến nghị giải...
 • 152
 • 179
 • 0

Hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại

Hoàn thiện pháp luật về quảng cáo thương mại
... QCTM theo Luật Thương mại 2005 người quảng cáo QCTM phải thương nhân Bên cạnh đó, thông qua quy định thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương nhân thực cung ứng dịch vụ cho thương nhân khác ... tế Luật Thương mại 2005 Luật Quảng cáo có ghi nhận quyền QCTM thương nhân nước Tuy nhiên, hạn chế quyền QCTM có không thống Luật Thương mại 2005 Luật Quảng cáo Thương nhân nước theo Luật Thương ... hoạt động quảng cáo với tính chất x c tiến thương mại như: - Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Thương mại (2007), Vai trò quảng cáo khuôn khổ hoạt động xúc tiến thương mại Việt Nam - Tham luận công bố...
 • 143
 • 492
 • 1

Pháp luật về bán đấu giá tài sản và thực tiễn tại địa phương

Pháp luật về bán đấu giá tài sản và thực tiễn tại địa phương
... giá tài sản, thực trạng pháp luật về hoạt động bán đấu giá tài sản và thực tiễn hoạt động bán đấu giá tài sản tại Tỉnh Ninh Bình Phương pháp nghiên cứu của đề tài: ... chọn “ Pháp luật về Bán đấu giá tài sản và thực tiễn tại địa phương làm đề tài nghiên cứu của mình Mục đích nghiên cứu của đề tài: Hoạt động Bán đấu giá tài sản ... chung về bán đấu giá tài sản Chương 2: Thực trạng pháp luật về bán đấu giá tài sản ở Việt Nam PHẦN NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Quá...
 • 39
 • 188
 • 0

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý động thực vật hoang dã quý hiếm

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý động thực vật hoang dã quý hiếm
... lý động thực vật hoang dã quy hiếm là những nhận thức bước đầu về công tác quản lý bảo tồn động thực vật hoang dã quy hiếm hiện CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐVHD: Động vật hoang ... việc quản lý bảo tồn; kết hợp với siết chặt khung hình phạt đối với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý bảo tồn động thực vật hoang dã quy hiếm ... động vật, thực vật hoang dã tự nhiên tình trạng bị đe dọa qua các năm: Số loài động vật, thực vật hoang dã bị đe dọa thiên nhiên Sự gia tăng số loài động vật, thực vật...
 • 26
 • 391
 • 0

qui định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả

qui định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả
... bồi thường thiệt hại xâm phạm mồ mả, đồng thời nêu các điểm bất cập và đưa các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện qui định của pháp luật về bồi thường thiệt hại xâm phạm ... việc xâm phạm mồ mả cá nhân vô phong phú đa dạng MỘT SỐ VẤN ĐỀ VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÁC QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO XÂM PHẠM ... sung chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cũng bồi thường thiệt hại xâm phạm mồ mả để bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại, thiết...
 • 25
 • 301
 • 0

Các quy định chung về thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm và việc hoàn thiện các quy định pháp luật về vấn đề này

Các quy định chung về thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm và việc hoàn thiện các quy định pháp luật về vấn đề này
... HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CHUNG CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM Có lẽ điểm hạn chế lớn nhất cần khắc phục phần các quy định chung ... B NỘI DUNG I.LÝ LUẬN VỀ CÁC QUY ĐỊNH CHUNG CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM Phiên tòa thẩm phải xét xử trực tiếp, lời nói ... tự phiên tòa, trước bắt đầu phiên tòa thư kí tòa ánphổ biến nội quy phiên tòa và hướng dẫn những người tham gia tố tụng cách xưng hô tại phiên tòa Việc quy định nội quy...
 • 17
 • 554
 • 3

Các quy định chung về thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm và việc hoàn thiện các quy định pháp luật về vấn đề này

Các quy định chung về thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm và việc hoàn thiện các quy định pháp luật về vấn đề này
... HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CHUNG CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM Có lẽ điểm hạn chế lớn nhất cần khắc phục phần các quy định chung ... B NỘI DUNG I LÝ LUẬN VỀ CÁC QUY ĐỊNH CHUNG CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM Phiên tòa thẩm phải xét xử trực tiếp, lời nói ... tự phiên tòa, trước bắt đầu phiên tòa thư kí tòa ánphổ biến nội quy phiên tòa và hướng dẫn những người tham gia tố tụng cách xưng hô tại phiên tòa Việc quy định nội quy...
 • 10
 • 430
 • 4

Pháp luật về thư tín dụng của mỹ, trung quốc và một số khuyến nghị đối với việt nam

Pháp luật về thư tín dụng của mỹ, trung quốc và một số khuyến nghị đối với việt nam
... chức cung ứng dịch vụ toán hoạt động kinh doanh Việt Nam /C, nhiên, coi Quy chế mở T 711/2001/QĐ-NHNN ngày 25/1/2001 711) 26/9/2001 Theo toán thư tín dụng trả chậm phương thức toán tín dụng chứng ... /C 3.1.2.6 , c , Tuy nhiên, c , T 3.1.3 T cô ong 3.1.4 Nam : 3.1.4.1 – 3.1 19 TTQT 3.1.4.2 C 3.1.4.3 3.1.4.4 chung Nam Tóm lại, văn pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu phát sinh thực ... tế quốc tế Không thế, pháp luật phải bảo đảm quyền kinh doanh theo cam kết Việt Nam với quốc tế, đặc biệt Việt Nam gia nhập WTO Quán triệt yêu cầu văn pháp luật không thúc đẩy hoạt động TTQT...
 • 25
 • 288
 • 2

Tài liệu Báo cáo "Một số giải pháp đổi mới hệ thống pháp luật về quyền sử hữu trí tuệ Việt Nam theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế " docx

Tài liệu Báo cáo
... đáp ứng đợc yêu cầu Hiệp định TRIPs "nguyên tắc thực thi quyền SHTT", định quy định chung bảo vệ quyền SHTT coi "nguyên tắc thực thi quyền SHTT" 52 Quản lý Kinh Tế 1.2 Về hiệu lực thực thi Hoạt ... nơi biệt lập, không đáp ứng đợc yêu cầu "các sáng ch " - Khai thác quy định "cấp phép bắt buộc" (hay gọi lixăng bắt buộc) để giảm bớt độc quyền chủ sở hữu tài sản trí tuệ Điều 31 Hiệp định TRIPs ... hộ quyền SHTT Theo Thời báo kinh tế Sài Gòn, số 38, 2005 Nguyễn Tú Anh (2005), Gia nhập WTO vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền SHTT Việt Nam, Tạp chí Quản lý kinh tế, Số 3, trang 46...
 • 11
 • 253
 • 0

giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật

giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật
... nghĩa Việt Nam” III Giải xung đột pháp luật BTTH hợp đồng theo quy định pháp luật Việt Nam, cụ thể theo Điều 773, BLDS: Nguyên tắc giải xung đột pháp luật BTTH hợp đồng theo pháp luật Việt Nam: ... Việt Nam lựa chọn để giải IV Giải xung đột pháp luật BTTH hợp đồng theo quy định ĐƯQT mà Việt Nam thành viên: Các quy định ĐƯQT chủ yếu kể đến quy định quy phạm xung đột pháp luật ghi nhận HĐTTTP ... việc giải xung đột pháp luật BTTH hợp đồng Tư pháp quốc tế: Mục đích lớn việc giải xung đột pháp luật BTTH hợp đồng TPQT tìm hệ thống pháp luật dùng để giải việc Thứ hai, việc giải xung đột nhằm...
 • 4
 • 550
 • 4

Đình công và giải quyết đình công trong pháp luật lao động Việt Nam – Thực trạng tại thành phố Đà Nẵng

Đình công và giải quyết đình công trong pháp luật lao động Việt Nam – Thực trạng tại thành phố Đà Nẵng
... quát chung đình công giải đình công Chương 2: Thực tra ̣ng pháp luâ ̣t về đinh công , giải đình công và ̀ thực tiễn ta ̣i thành phố Đà Nẵng Chương 3: Mô ̣t số giải pháp và kiế n nghi ... hoạt động công đoàn và ̀ phạm vi ký kết thỏa ước tập thể mỗi nước” [44, tr.537] Căn cƣ vào mu ̣c đích, đình công có thể đươ ̣c phân chia thành đình ́ công yêu sách và đình công ... đình công hưởng ứng 17 Căn cƣ vào các quy đinh của ph áp luật đình công , đinh công có ̣ ́ ̀ thể đươ ̣c phân chia thành đinh công hơ ̣p pháp và đinh công bấ t hơ ̣p pháp ̀ ̀ Đinh công...
 • 116
 • 120
 • 0

Chế Định Pháp Luật Về Hợp Đồng - Luật Kinh Tế

Chế Định Pháp Luật Về Hợp Đồng - Luật Kinh Tế
... kiện kinh tế hai bên chênh lệch khế ước coi vô hiệu(Sắc lệnh số 97/SL, 22/5/1950) - Hợp đồng mối quan hệ hai hay nhiều đơn vị kinh doanh… (Điều lệ tạm thời hoạt động kinh doanh, 10/4/1956) - Hợp ... dùng + HĐKT nhằm mục đích kinh doanh Định nghĩa pháp lý hợp đồng kinh tế cho thấy đặc điểm(Luật Doanh nghiệp 1999) - Mục đích chủ thể hợp đồng nhằm kinh doanh thu lợi - Chủ thể hợp đồng pháp nhân ... chung - Hợp đồng, khế ước - Hợp đồng loại giao ước điều chỉnh pháp luật - Hợp đồng dân sự thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân (Bộ Luật Dân 2005, điều 388) - Khi...
 • 26
 • 236
 • 0

Những vấn đề chung về địa vị pháp lý của người bị hại pháp luật tố tụng hình sư

Những vấn đề chung về địa vị pháp lý của người bị hại pháp luật tố tụng hình sư
... quy định của Bộ Luật Tố tụng hình năm 2003 về địa vị pháp lý của người bị hại Quyền của người bị hại Người bị hại là người bị tội phạm trưc tiếp xâm hại về thể ... quyết vụ án Cơ sở quy định về địa vị pháp lý của người bị hại pháp luật tố tụng hình a Cơ sở lý luận Người bị hại là người bị thiệt hại về thể chất, tinh thần ... xét xử đúng người, đúng tội, đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa NỘI DUNG I Những vấn đề chung về địa vị pháp lý của người bị hại pháp luật tố tụng hình Khái niệm...
 • 16
 • 218
 • 0

Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở việt nam

Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở việt nam
... CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM 2.1.1 Khái niệm pháp luật thực dân chủ hoạt động quan hành nhà nước Việt Nam 2.1.1.1 Khái quát dân chủ thực dân chủ hoạt động quan hành nhà nước Việt Nam ... pháp luật Dân chủ XHCN chất chế độ ta, vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển đất nước” [42, tr.84-85] Đó dân chủ thể nhà nước dân, dân, dân - quan hành nhà nước thực dân chủ hoạt động quan hành ... THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM 3.1 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌ̀NH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH...
 • 27
 • 200
 • 0

Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở việt nam

Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở việt nam
... dõn ch hot ng ca c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam hin 72 72 80 Chng 4: QUAN IM V GII PHP HON THIN PHP LUT V THC HIN DN CH TRONG HOT NG CA C QUAN HNH CHNH NH NC VIT NAM 4.1 Quan im hon thin phỏp ... ca cỏc c quan: Chớnh ph; B, c quan ngang B; UBND v cỏc c quan thuc UBND cỏc cp Trong cỏc c quan ú, Chớnh ph l CQHCNN cao nht, thc hin chc nng hnh phỏp, l c quan chp hnh ca Quc hi B v c quan ngang ... ca CQHCNN cũn th hin quan h gia c quan ú vi c quan nh nc cp di v c quan nh nc cp trờn Vn THDC mi quan h ny cng ũi hi c quan cp di phi phc tựng quyt nh ỳng phỏp lut ca c quan nh nc cp trờn, hoc...
 • 172
 • 77
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng áp dụng pháp luật về phí và lệ phíchỉ dẫn và hệ thống hóa các quy định pháp luật về hộ tịch và đăng ký hộ tịchmặc dù hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu tương đối hoàn chỉnh các cơ quan nhà nước đã tăng cường quản lý về đấu thầu nhưng vẫn còn những tồn tại sauquá trình hình thành và phát triển của pháp luật về đấu thầu tuyển chọn tư vấn ở việt namphương hướng hoàn thiện pháp luật về khiếu nại tố cáo và các giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáoquy định pháp luật về tiền lươngpháp luật về đấu giá quyền sử dụng đấtmột số vấn đề lý luận so sánh pháp luật về chức năng của luật tưphần a chỉ dẫn các quy định pháp luật về hộ tịch và đăng ký hộ tịchpháp luật tố tụng dân sựvăn bản pháp luật về thư việnkinh nghiệm phát triển của singapore và bài học cho việt namchính sách thúc đẩy xuất khẩu của singapore và bài học cho viettj namcho ví dụ về một quan hệ pháp luật cụ thể phân tích yếu tố chủ thể khách thể và nội dung của quan hệ pháp luật đó potkhái quát về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùngRèn luyện kỹ năng giúp học sinh lớp 12 làm tốt phần đọc hiểu văn bản trong đề thi THPT quốc gia môn ngữ vănPhương pháp sử dụng sơ đồ tư duy, tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy lịch sử lớp 10 ( tiết tự chọn văn hóa cổ đại )skkn tạo hứng thú học lịch sử lớp 12 bằng hệ thống câu hỏi và trò chơi “ vượt chướng ngại vật” trong bài giảngBài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoangSử dụng phương pháp thuyết trình nhóm trong dạy học lịch sử ở trường phổ thôngSử dụng tài liệu văn học trong dạy học lịch sử ở trường THPTVẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn GIẢNG dạy LỊCH sử địa PHƯƠNG ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG CHUYÊN LAM sơnVận dụng kiến thức liên môn trong dạy bài phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1919 1925Sử dụng sơ đồ để củng cố bài học nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học phần văn bản văn xuôi môn ngữ văn lớp 11Một số kinh nghiệm giảng dạy tác phẩm sử thi trong chương trình ngữ văn lớp 10 ở trường THPT ngọc lặcMột số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức, kĩ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tBài 19. Đặc điểm bên ngoài của láMột vài kinh nghiệm giúp học sinh làm tốt phần đọc hiểu trong đề thi THPT quốc gia môn ngữ vănNâng cao hiệu quả trong dạy học môn ngữ văn bằng phương pháp dạy học theo nhóm và phương pháp dạy học vấn đápBài giảng luật tố tụng dân sự 2Tổ chức hoạt động ngoại khóa văn học dân gian nhằm nâng cao sự hiểu biết về vốn văn hóa dân gian cho học sinh lớp 10 ở trường THPNghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài cây Bát Giác Liên (Podophyllum tonkinense Gagnep) làm cơ sở cho việc bảo tồn loài thực vật quý hiếm tại xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang”.Tuyển tập vât lý vũ đình hoàng câu hỏi trắc nghiệm có đáp ánPhân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần MAYHAI đối với sản phẩm áo sơ mi namPhân tích chiến lược kinh doanh của công ty sản xuất nước đóng chai alpha về sản phẩm nước uống đóng chai tinh khiết alpha