Pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài về chống ô nhiễm dầu trên biển từ tàu

Pháp luật quốc tế pháp luật nước ngoài về chống ô nhiễm dầu trên biển từ tàu

Pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài về chống ô nhiễm dầu trên biển từ tàu
... luận chống ô nhiễm dầu biển từ tàu theo Pháp luật quốc tế Pháp luật nước Chương 2: Quy định pháp luật quốc tế chống ô nhiễm dầu từ tàu biển Chương 3: Pháp luật số quốc gia chống ô nhiễm dầu từ tàu ... quốc tế chống ô nhiễm dầu từ tàu biển, pháp luật số quốc gia pháp luật Việt Nam chống ô nhiễm dầu từ tàu biển, từ đưa đánh giá hệ thống pháp luật nước giới chống ô nhiễm dầu từ tàu biển - Đưa luận ... THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CHỐNG Ô NHIỄM DẦU TỪ TÀU BIỂN 157 4.1 Pháp luật Việt Nam chống ô nhiễm dầu từ tàu biển 157 4.1.1 Quy định pháp luật Việt Nam chống ô nhiễm dầu từ tàu biển...
 • 231
 • 3,063
 • 5

Một số biện pháp chống ô nhiễm dầu trên biển pps

Một số biện pháp chống ô nhiễm dầu trên biển pps
... lớp dầu, chất phân hủy dầu làm giảm độc tố dầu Phương pháp đốt dầu loang: Có thể tiến hành đốt lớp váng dầu sau dầu loang mặt biển, nhiên phương pháp lại gây ô nhiễm không khí, không thu hồi dầu ... trường biển nhiều biện pháp phải khẩn trương khoanh vùng không để dầu loang rộng mặt biển dùng phương tiện thu gom xử lý dầu Sau xin giới thiệu số biện pháp khắc phục cố tràn dầu: Khoanh lớp váng dầu ... bị ô nhiễm dầu mỏ người ta thấy có đến 76% rạn san hô bị hủy diệt – hủy diệt môi trường sống, sinh sản nhiều loài tôm, cá, hủy diệt san hô đồng nghĩa với làm nghèo tài nguyên hải sản Ô nhiễm dầu...
 • 6
 • 413
 • 1

Vấn đề bồi thương thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển theo pháp luật quốc tế pháp luật nước ngoài

Vấn đề bồi thương thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển theo pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài
... CHƢƠNG 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT NƢỚC NGOÀI VỀ BỒI THƢỜNG THIỆT HẠI DO Ô NHIỄM DẦU TRÊN BIỂN 2.1 Quy định số điều ƣớc quốc tế quan trọng 2.1.1 Công ƣớc Luật biển 1982 Các điều ... 3.1.1 Quan niệm thiệt hại ô nhiễm dầu bồi thƣờng thiệt hại Trước hết cần làm rõ xác định thiệt hại ô nhiễm dầu thiệt hại môi trường túy, hay bao hàm thiệt hại môi trường phi môi trường (kể chi ... 2.2.1 Vƣơng quốc Anh Hình 2.2 Sơ đồ quy trình đòi bồi thƣờng ô nhiễm dầu Anh Trừ vấn đề thẩm quyền xét xử, quy định pháp luật Anh trách nhiệm dân quy trình đòi bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu nhìn...
 • 19
 • 592
 • 0

Vấn đề bồi thương thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển theo pháp luật quốc tế pháp luật nước ngoài

Vấn đề bồi thương thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển theo pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài
... luận bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu biển theo pháp luật quốc tế pháp luật nước Chương 2: Quy định pháp luật quốc tế pháp luật nước bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu biển Chương 3: Những học kinh ... chất bồi thường thiệt hại ô nhiễm biển hoạt động tàu Công ước Quốc tế Ngăn ngừa Ô nhiễm biển Dầu thông qua vào năm 1954 lần đề cập đến vấn đề ô nhiễm biển dầu chuyên chở tàu, mục đích Công ước ... giải pháp đề xuất 12 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ BỒI THƢỜNG THIỆT HẠI DO Ô NHIỄM DẦU TRÊN BIỂN 1.1 Những khái niệm 1.1.1 Ô nhiễm dầu biển Khi nói đến ô nhiễm dầu biển , hiểu ô nhiễm môi trường...
 • 120
 • 484
 • 2

Báo cáo "Tổng quan pháp luật quốc tế về phòng, chống bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển " pptx

Báo cáo
... phòng chống ô nhiễm dầu, điều ước quốc tế giải bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu từ tàu đời, là: Công ước trách nhiệm dân thiệt hại ô nhiễm dầu (CLC) 1969, 1992; Công ước quốc tế thành lập quỹ quốc ... 3.2 Nhóm công ước phòng, chống ô nhiễm dầu biển (1) Công ước quốc tế ngăn ngừa ô nhiễm biển dầu (OILPOL 54) Ngày 12/5/1954, Hội nghị quốc tế ô nhiễm biển dầu họp Anh Hội nghị thông qua Công ước ... ước quốc tế trách nhiệm dân thiệt hại ô nhiễm dầu Bunker, 2001; v.v… 32 N.B Diến / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 27 (2011) 30-41 Các công ước quốc tế phòng, chống bồi thường thiệt hại ô nhiễm...
 • 12
 • 355
 • 0

Pháp luật một số quốc gia về phòng, chống bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển pptx

Pháp luật một số quốc gia về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển pptx
... thống pháp luật bảo vệ môi trường biển nói chung pháp luật phòng, chống, bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu biển nói riêng Pháp luật số quốc gia phòng, chống bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu biển ... luật quốc gia giới phòng, chống BTTH ô nhiễm dầu biển, rút số kết luận sau: - Đa số quốc gia đề cập thường tham gia vào Công ước phòng chống BTTH cố ô nhiễm dầu xảy ra, như: Công ước quốc tế trách ... quy phạm pháp luật phòng, chống BTTH ô nhiễm dầu vào văn pháp luật thống nhất, từ xây dựng đạo luật chuyên biệt phòng, chống BTTH ô nhiễm dầu biển Đặc biệt, lĩnh vực BTTH ô nhiễm dầu biển cần...
 • 27
 • 480
 • 4

TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG GIẢI PHÁP khắc phục ô nhiễm dầu trên biển đông cao giang

TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG và GIẢI PHÁP khắc phục ô nhiễm dầu trên biển đông cao giang
... mẽ ô nhiễm dầu TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC Ô NHIỄM DẦU Ở BIỂN VIỆT NAM LOGO THỰC TRẠNG Ô NHIỄM DẦU TRÊN BIỂN VIỆT NAM 4.3 Ảnh hưởng gây ô nhiễm dầu biển Việt Nam 4.3.1 Ô nhiễm dầu ... môi trường biển việt nam Thực trạng ô nhiễm dầu biển Việt Nam Giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm dầu biển Việt Nam Kết luận TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC Ô NHIỄM DẦU Ở BIỂN VIỆT ... tập ứng phó cố tràn dầu Biển Đông TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC Ô NHIỄM DẦU Ở BIỂN VIỆT NAM LOGO GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC Ô NHIỄM DẦU TRÊN BIỂN VIỆT NAM 5.1 Giải pháp từ phía nhà nước...
 • 34
 • 359
 • 0

phương pháp luận xây dựng cơ cở dữ liệu phục vụ nghiên cứu ô nhiễm dầu trên biển

phương pháp luận xây dựng cơ cở dữ liệu phục vụ nghiên cứu ô nhiễm dầu trên biển
... ưu xây dựng CSDL phục vụ nghiên cứu ô nhiễm dầu biển Xây dựng sở liệu hoàn thiện phục vụ nghiên cứu ô nhiễm dầu biển theo phương pháp đề xuất • Bước đầu chia sẻ sở liệu xây dựng cho vùng biển ... để xây dựng CSDL phục vụ nghiên cứu ô nhiễm dầu biển sở tài liệu thực đề tài Để đề xuất sở khoa học phương pháp luận tối ưu xây dựng CSDL phục vụ nghiên cứu ô nhiễm dầu biển, học viên cần nghiên ... hình ô nhiễm dầu biển Đông 35 1.3.1 Vị trí địa lý .35 1.3.2 Tình hình ô nhiễm dầu .36 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU Ô NHIỄM DẦU TRÊN BIỂN...
 • 109
 • 227
 • 0

Pháp luật quốc tế pháp luật nước ngoài về năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình

Pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài về năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình
... giỏ a im cho cỏc cụng trỡnh ht nhõn, NS-R-3, IAEA Luật l-ợng nguyên tử Hàn Quốc, Viện an toàn hạt nhân, Bộ Khoa học Công nghệ Hàn Quốc, 2004 Luật l-ợng hạt nhân Indonesia, 1997 Sỏch hng dn ca...
 • 8
 • 487
 • 3

Pháp luật quốc tế pháp luật nước ngoài về giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài bằng Tòa án - những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài về giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài bằng Tòa án - những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT - - -   - - - LÊ QUANG MINH PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT NƢỚC NGOÀI VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI BẰNG TÕA ÁN - NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM ... dân yếu tố nƣớc Tòa án - Chƣơng 3: Pháp luật giải tranh chấp dân yếu tố nƣớc Tòa án Việt Nam - thực trạng giải pháp KẾT LUẬN CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƢỚC ... đẳng, lợi nƣớc, để giới ngày xích lại gần CHƢƠNG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT MỘT SỐ NƢỚC VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI BẰNG TÕA ÁN 2.1 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DÂN SỰ...
 • 162
 • 684
 • 2

Pháp luật quốc tế pháp luật nước ngoài về năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình

Pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài về năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình
... 38 60 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS NGUYN B DIN H Ni - 2010 mục lục Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục mở đầu Ch-ơng 1: TNG QUAN V PHP LUT QUC T V PHP LUT NC NGOI V NNG LNG...
 • 152
 • 167
 • 0

Pháp luật quốc tế, pháp luật nước ngoài về bảo vệ quyền trẻ em

Pháp luật quốc tế, pháp luật nước ngoài về bảo vệ quyền trẻ em
... chung quyền trẻ em Việt Nam mà chưa nêu nên sở pháp bảo vệ quyền trẻ em pháp luật quốc tế, mối liên hệ pháp luật Việt Nam pháp luật quốc tế bảo vệ quyền trẻ em Chính nên tác giả chọn đề tài: Pháp ... luật quốc tế, pháp luật Việt Nam việc bảo vệ chăm sóc trẻ em Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề sau: Một số nét tổng quan pháp luật quốc tế bảo vệ quyền trẻ em; Pháp luật quốc tế, pháp luật nước ... NƢỚC NGOÀI VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM 2.1 Pháp luật quốc tế, pháp luật ngƣớc bảo vệ quyền trẻ em Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc cho Công ước quyền trẻ em bao trùm quyền rộng lớn...
 • 19
 • 690
 • 1

Pháp luật quốc tế, pháp luật nước ngoài về bảo vệ quyền trẻ em

Pháp luật quốc tế, pháp luật nước ngoài về bảo vệ quyền trẻ em
... tổng quan pháp luật quốc tế bảo vệ quyền trẻ em; Pháp luật quốc tế, pháp luật nước ngoài, pháp luật Việt Nam điều chỉnh vấn đề bảo vệ quyền trẻ em; Pháp luật Việt nam bảo vệ quyền trẻ em, sở nghiên ... CHƢƠNG 2: PHÁP LUẬT QUỐC TẾ, PHÁP LUẬT NƢỚC NGOÀI VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM 27 2.1 Pháp luật quốc tế, pháp luật ngƣớc bảo vệ quyền trẻ em 27 2.1.1 Quyền sống trẻ em ... quát chung bảo vệ quyền trẻ em - Chương II: Pháp luật quốc tế, pháp luật nước pháp luật Việt Nam Bảo vệ quyền trẻ em - Chương III: Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam số đề xuất nhằm hoàn pháp luật Việt...
 • 103
 • 667
 • 4

Quy định của pháp luật việt nam pháp luật nước ngoài về kiểm toán nhà nước

Quy định của pháp luật việt nam và pháp luật nước ngoài về kiểm toán nhà nước
... giai on 2001-2010, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà n-ớc, Viện nghiên cứu Nhà n-ớc Pháp luật 14 GS - TS Nguyễn Quang Quynh (1998), Lý thuyết kiểm toán, Nxb Tài chính, Hà Nội 15 Kim toỏn Nh nc (2008), ... viờn nh nc V Thm quyn b nhim, nhim KTVNN: iu 28, Lut KTNN quy nh vic b nhim, nhim KTV, KTV Tng KTNN quyt nh theo quy nh ca phỏp lut Vic b nhim, nhim KTV cao cp UBTVQH quyt nh theo quy nh ca phỏp ... cỏc bn hng dn thi hnh, Nxb Nụng nghip, H Ni 14 16 Kiểm toán Nhà n-ớc (2003), Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng chiến l-ợc phát triển Kiểm toán Nhà n-ớc giai đoạn 2001-2010, Đề tài nghiên cứu khoa...
 • 17
 • 235
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số biện pháp chống ô nhiễm dầu trên biểnthực tiễn vận dụng công ước quốc tế về phòng chống ô nhiễm môi trường biển do dầu vào xây dựng pháp luật ở một số nướcxác định vung biển quốc gia theo luật quốc tế và vận dụng trong bảo vệ chủ quyền biên dảoxây dựng cơ sở khoa học pháp lý cho việc đánh giá và đòi bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra trên vùng biển việt namđề tài xây dựng cơ sở khoa học pháp lý cho việc đánh giá và đòi bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra trên vùng biển việt namlý thuyết về thương mại dịch vụ quốc tế và hiệp định khung asean về dịch vụtất cả những điểm yếu trờn đó và đang làm giảm thế mạnh trong thương mại quốc tế và khả năng cạnh tranh của gạo việt nam trước những biến động gay gắt trờn thị trường thế giớigiải pháp chống ô nhiễm môi trường biểncơ sở khoa học phương pháp phát hiện vết dầu trên biển từ ảnh sarcác biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường biểnve chong o nhiem nguon nuoctrách nhiệm của các quốc gia trong vấn đề phòng chống ô nhiễm môi trường biểnpháp luật và thực tiễn của một số nước asean về điều ước quốc tế và nội luật hóa các điều ước quốc tế trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tếáp dụng điều ước quốc tế và pháp luật nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư chứng khoánkinh nghiệm quốc tề và hướng hoàn thiện pháp luật về địa vị pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học