PhucTrinhThucTap Nuôi cấy mô

Giáo trình nuôi cấy

Giáo trình nuôi cấy mô
... tác cấy vô trùng khử trùng mẫu cầu BÀI 5: NUÔI CẤY MÔ SẸO GIỚI THIỆU Nuôi cấy sẹo khâu quan trọng nuôi cấy tế bào sẹo nguyên liệu khởi đầu cho nghiên cứu quan trọng khác như: phân hóa ... NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT Có nhân tố chính: - Bảo đảm điều kiện vô trùng - Chọn môi trường chuẩn bị môi trường cách - Chọn cấy xử lý cấy thích hợp trước sau cấy 2.1 Ý nghĩa vô trùng nuôi ... điển nuôi cấy thực vật Môi trường nuôi cấy loại xây dựng hoàn chỉnh Tuy vậy, dùng nguyên môi trường để nghiên cứu hoà thảo họ đậu mà cải tiến, sửa đổi Điều giải thích tiến chậm chạp nuôi cấy mô...
 • 22
 • 1,793
 • 17

Những phương thức và kỉ thuật nuôi cấy tế bào thực vật trong phòng thí nghiệm

 Những phương thức và kỉ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật trong phòng thí nghiệm
... chuyển từ nuôi cấy ống nghiệm vườn ươm định hiệu kinh tế phương pháp nhân gống invitro Do quy trình đạt hiệu cao có ý nghĩa lớn 2.Nguyên lý Cây nuôi cấy ong ống nghiệm sống điều kiện nuôi cấy tối ... cho t lít môi trường nuôi cấy và phụ thuộc vào cách ta sẽ lấy 1ml hay hoặc 10ml stock cho t lít môi trường nuôi cấy Ví dụ: lượng CaCl2.2H2O cần thiết cho t lít môi ... Khử trùng bề mặt mẫu vật nuôi cấy - Chọn phận có chứa chồi( Đỉnh sinh trưởng,chồi nách, mắt) làm nuyên liệu nuôi cấy - Khử trùng bề mặt mẫu vật 2 .Cấy gây - Thấm khô mẫu vật dã khử trùng giấy...
 • 14
 • 5,864
 • 11

Nghiên cứu phương pháp tạo đa chồi để nhân nhanh cây Ngưu tất (Achyranthes bidentata blume) bằng kĩ thuật nuôi cấy tế bào thực vật

Nghiên cứu phương pháp tạo đa chồi để nhân nhanh cây Ngưu tất (Achyranthes bidentata blume) bằng kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật
... thái nuôi cấy tế bào thực vật kết trình phân hóa phản phân hóa tế bào Như vậy, thuật nuôi cấy tế bào thực vật thuật điều khiển phát sinh hình thái tế bào thực vật (khi nuôi cấy tách ... gen tạo (cà chua, lúa, đậu tương, khoai tây, bông, đu đủ…) [15] 1.2.2 Cơ sở khoa học thuật nuôi cấy tế bào thực vật Cơ sở lý luận phương pháp nuôi cấy tế bào thực vật tính toàn tế bào ... triển thuật nuôi cấy tế bào đơn lên bước tạo khối sẹo từ tế bào đơn thuật gieo trải tế bào thực vật đĩa thạch trải tế bào vi sinh vật Cũng năm 1960, Cooking dùng men cellulase để phân...
 • 56
 • 1,089
 • 3

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy và tế bào thực vật để nhân nhanh và bảo tồn cây Mắt trâu của Vườn Quốc gia Cúc Phương

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào thực vật để nhân nhanh và bảo tồn cây Mắt trâu của Vườn Quốc gia Cúc Phương
... dân biết bảo tồn thuốc quí trước thảm họa bị tuyệt chủng [27] 2.2 Kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật nhân giống bảo tồn nguồn gen thực vật Kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật kỹ thuật quan ... tác dụng chữa bệnh Mắt trâu Vì vậy, cần có nghiên cứu đầy đủ ứng dụng nhân giống bảo tồn loài Với lý tiến hành đề tài: Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật để nhân nhanh bảo tồn Mắt trâu ... Bao gồm: - Nuôi cấy non trưởng thành - Nuôi cấy quan - Nuôi cấy phôi - Nuôi cấy sẹo - Nuôi cấy tế bào trần Cơ sở lý luận phương pháp nuôi cấy tế bào thực vật tính toàn tế bào Haberlandt...
 • 45
 • 3,304
 • 8

Nuôi cấy gấc

Nuôi cấy mô gấc
... trư ng hi n 20 1.4 NUÔI C Y MÔ VÀ T BÀO TH C V T 1.4.1 Gi i thi u Nuôi c y t bào th c v t s nuôi c y vô trùng quan, mô, t bào th c v t môi trư ng nuôi c y c xác nh rõ; vi c nuôi c y c trì dư ... hư ng n trình nuôi c y M t nh ng y u t quan tr ng s tăng trư ng phát sinh hình thái c a t bào th c v t thành ph n môi trư ng nuôi c y Thành ph n môi trư ng nuôi c y c a t bào th c v t thay ... tan cao môi trư ng s làm gi m s tăng trư ng c a N ng ion phosphate c ưa vào môi rư ng nuôi c y cao nh t 18,9 mM, trung bình 1,7 mM h u h t lo i môi trư ng u ch a phosphate kho ng 1,3 mM t...
 • 79
 • 947
 • 6

Nghiên cứu nuôi cấy hoa hồng.

Nghiên cứu nuôi cấy mô hoa hồng.
... hình thái tế bào thực vật nuôi cấy thành phần môi trường nuôi cấy Thành phần môi trường nuôi cấy tế bào thay đổi tuỳ theo loài thực vật, loại tế bào, phận nuôi cấy Mặc dù có đa dạng thành ... hồng Nobecourt Kofler nuôi cấy thành công tạo sẹo rễ từ chồi vào năm 1945 Sau đó, có nhiều công trình nghiên cứu nước loài hoa Phương pháp nuôi cấy thực nhằm tìm môi trường thích hợp ... hành nuôi cấy chồi 1.2.1 Các giai đoạn nuôi cấy thực vật Nuôi cấy thực vật chia thành giai đoạn khác nhau, giai đoạn có môt chức riêng Giai đoạn giữ nhà lưới; giai đoạn khử trùng mẫu cấy; ...
 • 38
 • 1,549
 • 33

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống hoa đồng tiền bằng phương pháp nuôi cấy tại tỉnh Thái Nguyên

 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống hoa đồng tiền bằng phương pháp nuôi cấy mô tại tỉnh Thái Nguyên
... 280-300 hạt 2.3 Nhân giống hoa đồng tiền Hoa đồng tiền nhân giống phương pháp là: phương pháp hữu tính (nhân giống hạt) phương pháp nhân giống vô tính (nhân giống tách cây, cắm cành, nuôi tế bào) ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN HỒNG NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẠI THÁI NGUYÊN CHUYÊN NGÀNH ... hoa đồng tiền phương pháp nuôi cấy Góp phần phục vụ công tác trì sản xuất giống hoa đồng tiền chất lượng cao phương pháp nuôi cấy địa bàn tỉnh Thái Nguyên 1.2.1 Yêu cầu đề tài - Nghiên cứu...
 • 134
 • 1,425
 • 16

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy trên Hoa Lily

 Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô trên Hoa Lily
... độ nuôi cấy giai đoạn đồng nuôi cấy 240C mẫu cấy lily Thí nghiệm Sự biểu tạm gen số giống lily đồng tiền Sau xác định môi trường đồng nuôi cấy, thời gian tiền nuôi cấy, thời gian đồng nuôi cấy, ... Bảng Sự phát triển vi khuẩn đồng nuôi cấy với mẫu cấy lily nhiệt độ 210C (sau đồng nuôi cấy ngày) Stt Nhiệt độ đồng nuôi cấy Giống Tỷ lệ sống mẫu cấy (%) Tiền nuôi cấy ngày Biểu vi khuẩn Không Có ... tiền nuôi cấy ngày cho xuất vi khuẩn Agrobacterium Vi khuẩn Agrobacterium không xuất đồng nuôi cấy với mẫu giống lily mẫu cấy chưa qua tiền nuôi cấy Như vậy, thời gian tiền nuôi cấy mẫu lily...
 • 8
 • 1,234
 • 19

Nghiên cứu nhân giống các dòng Bạch đàn lai UE35 và UE56 giữa Eucaliptus urophylla và E. exsertar bằng phương pháp nuôi cấy tế bào

Nghiên cứu nhân giống các dòng Bạch đàn lai UE35 và UE56 giữa Eucaliptus urophylla và E. exsertar bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào
... Nghiên cứu nhân giống dòng bạch đàn lai UE35 UE56 Eucaliptus urophyla E exserta phƣơng pháp nuôi cấy Đây phần kết đề tài Nghiên cứu nhân giống Keo lai tự nhiên, Keo lai nhân tạo, Bạch đàn ... lý) phù hợp để nhân giống dòng UE35 UE56 bạch đàn lai (E urophylla x E exserta) phương pháp nuôi cấy  Tạo hoàn chỉnh phương pháp nuôi cấy cho dòng UE35 dòng UE56  Huấn luyện cấy vườn ươm ... sẹo (callus) 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng tới trình nhân giống nuôi cấy tế bào Nhân giống nuôi cấy tế bào gồm nhiều giai đoạn nhau, trình chia thành nhân tố sau: 1.4.1 Môi trường nuôi cấy...
 • 119
 • 790
 • 3

Nuôi cấy cây trai nam bộ.

Nuôi cấy mô cây trai nam bộ.
... 2.3.3.3 Nuôi cấy phôi 18 2.4 CÁC PHƢƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT 19 2.4.1 Nuôi cấy đỉnh sinh trƣởng 19 2.4.2 Nuôi cấy sẹo .19 2.4.3 Nuôi cấy tế bào ... chất gỗ Trai .6 2.2 ỨNG DỤNG NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT TRONG CÔNG TÁC CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG 2.2.1 Lịch sử nuôi cấy tế bào thực vật 2.2.2 Khái niệm nuôi cấy tế bào ... 2.4.5 Nuôi cấy hạt phấn đơn bội: Hạt phấn thực vật nuôi cấy môi trƣờng thích hợp tạo sẹo sẹo đƣợc tái sinh thành hoàn chỉnh đơn bội 2.5 2.5.1 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH NUÔI CẤY MÔ Mô...
 • 77
 • 884
 • 6

Khảo sát khả năng ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy sẹo tạo dịch huyền phù cây Drosera burmanni Vahl

Khảo sát khả năng ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô sẹo tạo dịch huyền phù cây Drosera burmanni Vahl
... “KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ SẸO TẠO DỊCH HUYỀN PHÙ CÂY Drosera burmanni Vahl TRONG THU NHẬN HỢP CHẤT ANTHRAQUINONE ” đời 1.2 Mục tiêu  Khảo sát khả tạo sẹo từ Drosera ... ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ************************** KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NUÔI ́ CÂY MÔ SẸO TẠO DICH HUYỀN PHÙ CÂY ̣ Drosera ... Drosera burmanni Vahl Khảo sát khả tạo dịch huyền phù tế bào Drosera burmanni Vahl Khảo sát hàm lƣợng hợp chất quinone thu đƣợc từ nuôi cấy dịch huyền phù 1.3 Yêu cầu  Tạo đƣợc mô...
 • 108
 • 333
 • 2

Nghiên cứu nhân giống các dõng bạch đàn lai ue35 và ue56 giữa eucalyptus urophylla và e. Exserta bằng phương pháp nuôi cấy

Nghiên cứu nhân giống các dõng bạch đàn lai ue35 và ue56 giữa eucalyptus urophylla và e. Exserta bằng phương pháp nuôi cấy mô
... Nghiên cứu nhân giống dòng bạch đàn lai UE35 UE56 Eucaliptus urophyla E exserta phƣơng pháp nuôi cấy Đây phần kết đề tài Nghiên cứu nhân giống Keo lai tự nhiên, Keo lai nhân tạo, Bạch đàn ... - ĐẶNG NGỌC HÙNG NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG CÁC DÕNG BẠCH ĐÀN LAI UE35 UE56 GIỮA EUCALYPTUS UROPHYLLA VÀ E EXSERTA BẰNG PHƢƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ CHUYÊN NGÀNH: LÂM HỌC MÃ SỐ: 60.62.60 ... lý) phù hợp để nhân giống dòng UE35 UE56 bạch đàn lai (E urophylla x E exserta) phương pháp nuôi cấy  Tạo hoàn chỉnh phương pháp nuôi cấy cho dòng UE35 dòng UE56  Huấn luyện cấy vườn ươm...
 • 119
 • 463
 • 1

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống hoa đồng tiền bằng phương pháp nuôi cấy tại thái nguyên

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống hoa đồng tiền bằng phương pháp nuôi cấy mô tại thái nguyên
... việc Nghiên cứu biện pháp kỹ thuât nhân giống hoa đồng tiền phương pháp nuôi cấy tỉnh Thái Nguyên cần thiết Kết nghiên cứu tạo tiền đề cho triển khai sản xuất giống hoa đồng tiền nuôi tỉnh ... 280-300 hạt 2.3 Nhân giống hoa đồng tiền Hoa đồng tiền nhân giống phương pháp là: phương pháp hữu tính (nhân giống hạt) phương pháp nhân giống vô tính (nhân giống tách cây, cắm cành, nuôi tế bào) ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN HỒNG NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẠI THÁI NGUYÊN CHUYÊN NGÀNH...
 • 123
 • 1,029
 • 3

đánh giá mối quan hệ di truyền của một số mẫu dẻ và nghiên cứu bảo tồn nguồn gen dẻ trùng khánh - cao bằng bằng kỹ thuật nuôi cấy - tế bào thực vật

đánh giá mối quan hệ di truyền của một số mẫu dẻ và nghiên cứu bảo tồn nguồn gen dẻ trùng khánh - cao bằng bằng kỹ thuật nuôi cấy mô - tế bào thực vật
... Quế ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ MẪU DẺ VÀ NGHIÊN CỨU BẢO TỒN NGUỒN GEN DẺ TRÙNG KHÁNH - CAO BẰNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ - TẾ BÀO THỰC VẬT Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: ... Khánh - Cao Bằng, chọn đề tài: "Đánh giá mối quan hệ di truyền số mẫu dẻ nghiên cứu bảo tồn nguồn gen dẻ Trùng Khánh - Cao Bằng kỹ thuật nuôi cấy - tế bào thực vật" Mục tiêu nghiên cứu - Phân ... dung nghiên cứu 3.1 Đánh giá mối quan hệ di truyền số mẫu dẻ kỹ thuật RAPD 3.2 Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen dẻ Trùng Khánh - Cao Bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro - Khử trùng mẫu: Thăm dò nồng độ...
 • 66
 • 517
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nuôi cấy mônuôi cấy mô tế bàophuơng pháp nuôi cấy môcông nghệ nuôi cấy mô tế bàoứng dụng nuôi cấy mô tế bàophương pháp nuôi cấy mô tế bàoquy trình nuôi cấy mô tế bàophương pháp nuôi cấy môcông nghệ nuôi cấy mô tế bào kiểm tra 1 tiết công nghệ 10nuôi cấy mô hoa lannuôi cấy mô câyphương pháp nhân giống nuôi cấy mônuôi cấy mô tế bào thực vậtthí nghiệm nuôi cấy mô thực vậtthực hành nuôi cấy mô thực vậtThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-Supervisor05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHAhuong dan nhan co tuc bang tien matnq so 29 thanh lap cty sg riverviewA Danh muc tai lieu gui co dong 2013BC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HNDu thao Nghi quyet DHCD DHG Pharma 20134. Thuyet minh BCTC 2008Phu luc 1 - So yeu ly lich ca nhanPhu luc 2 - Ban ke khai nguoi co lien quanTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 01 Chuong trinh hopThái cực quyền nguyễn duy chínhTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 06 Bao cao cua HDQT09 Quyet Nghi DHCD 2014Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH DIEU LE VINH KHANHGiai trinh chenh lech so lieu BCTC 2013Bao cao tai chinh 6 thang nam 2015Báo cáo tài chính năm 2016 | NBSteel.VN BCTC nam 2016 TNBtài liệu miễn phí chuong 4