Nghiên cứu các hàm spline và b spline, đường cong spline tham số

Nghiên cứu các phương pháp thuật toán thông minh trên cớ sở mạng nơron logic mờ trong công nghệ thông tin viễn thông

Nghiên cứu các phương pháp và thuật toán thông minh trên cớ sở mạng nơron và logic mờ trong công nghệ thông tin và viễn thông
... nghiên cứu logic mờ mạng tốc độ cao Phần Nghiên cứu phơng pháp tính toán xử lý sở mạng nơron logic mờ 3.1 Các phơng pháp thuật học mạng nơron 3.1.1 Các thuật học 3.1.2 Phơng pháp, thuật toán nơ ... viện Công nghệ Bu Viễn thông đặc biệt quan tâm, tạo nhiều điều kiện cho nghiên cứu tiếp cận phơng pháp công nghệ Nghiên cứu phơng pháp thuật toán thông minh sở mạng nơ ron logíc mờ công nghệ thông ... hiểu biết có, thông qua thiết kế máy siêu vi tính Phần Nghiên cứu phơng pháp tính toán xử lý sở mạng nơron logic mờ 3.1 Các thuật học mạng nơ ron 3.1.1 Các thuật học Các tính toán mạng nơron phần...
 • 90
 • 340
 • 1

Nghiên cứu các sách lược chỉnh định tham số cho bộ PID trong điều khiển quá trình

Nghiên cứu các sách lược và chỉnh định tham số cho bộ PID trong điều khiển quá trình
... trúc điều khiển thiết kế, ta lựa chọn cấu trúc điều khiển xác định tham số điều khiển Chương giới thiệu sách lược điều khiển quan trọng cho hệ thống điều khiển trình Hầu hết sách lược điều khiển ... trúc điều khiển Sau làm rõ chức điều khiển hiểu rõ mô hình toán học trình, bước xác định cấu trúc điều khiển (hay sách lược điều khiển) Thiết kế cấu trúc điều khiển chưa vào thuật toán điều khiển ... tin điều khiển để tính toán lại giá trị biến điều khiển Vì cấu trúc khép kín này, sách lược điều khiển phản hồi gọi điều khiển vòng kín ( closed-loop control) Trong sách lược điều khiển, điều khiển...
 • 109
 • 351
 • 1

Tổng hợp , nghiên cứu các đặc trưng hoạt tính của perovskit mang trên vật liệu mao quản trung bình SBA 15

Tổng hợp , nghiên cứu các đặc trưng và hoạt tính của perovskit mang trên vật liệu mao quản trung bình SBA 15
... n B, thư ng kim lo i t hi m, ki m, ki m th ho c ion có kích thư c l n Pb2+ Bi3 +, B kim lo i chuy n ti p 3d, 4d, 5d (như Co, Cu, Ni, Cr, V, Pt, Pd, Rh, Ru, Fe, Mn…) Trong c u trúc tinh th , A ... hi m, kim lo i ki m, ki m th ho c cation có kích thư c l n Pb2 +, Bi3+; B cation kim lo i chuy n ti p 3d, 4d, 5d (như Co, Cu, Cr, Ni, V, Pt, Pd, Rh, Ru, Fe, Mn, ) Trong th c t , kho ng 90% kim ... ng s ã i u ch h v t li u m i, c kí hi u SBA- n, có c u trúc l c lăng 2-D 3-D (SBA- 2, 3, 1 2, 15) ho c l p phương (SBA- 1, 6, 16 ), ó n i b t nh t SBA- 15 [52] V t li u SBA- 15 (template) hay tác nhân...
 • 81
 • 317
 • 0

Nghiên cứu các hình thức xu hướng phát triển nông lâm kết hợp tại tỉnh hoà bình

Nghiên cứu các hình thức và xu hướng phát triển nông lâm kết hợp tại tỉnh hoà bình
... hình thức nông lâm kết hợp thích hợp cho tỉnh Hoà Bình theo hớng hiệu kinh tế cao bền vững Cơ cở lý luận thực tiễn phát triển Nông lâm kết hợp 2.1 Lịch sử phát triển phơng thức nông lâm kết hợp ... xu hớng phát triển nông lâm kết hợp tỉnh Hoà Bình dới tác động số sách trình đổi kinh tế - Góp phần đề xu t số định hớng chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển hình thức nông lâm kết hợp tỉnh Hoà Bình ... tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá số vấn đề lý luận hình thức xu hớng phát triển nông - lâm kết hợp số nớc giới Việt Nam - Đánh giá thực trạng phát triển hình thức nông - lâm kết hợp nghiên cứu hình...
 • 116
 • 515
 • 2

Một số nghiên cứu về hàm băm giao thức mật mã

Một số nghiên cứu về hàm băm và giao thức mật mã
... 2001 48 Các hàm băm dựa khối: phơng pháp thiết kế, Bart Preneel, René Govaerts, Joó Vandewalle, CRYPTO93 64 Nguyên tắc thiết kế cho hàm băm, Ivan Bjerre Damgard, Eurocrypt91 75 Hàm băm nhanh ... Ivan Bjerre Damgard, Eurocrypt91 75 Hàm băm nhanh an toàn dựa sửa sai, Lars Knudsen Bart Preneel, Crypto97 87 Độ mật hàm băm lặp dựa khối, Walter Hohl, Xuejia Lai, Thomas Meier, Christian Waldvogel, ... Mục lục Nghiên cứu thám MD4, Trần Hồng Thái Trang Va chạm vi sai SHA-0, Florent Chaboud Antoiene Joux, Crypto98 31 Phân tích SHA-1 chế độ hoá, Helena Handchuh, Lars...
 • 152
 • 201
 • 0

Nghiên cứu các hoạt động cơ bản của một công ty chứng khoán so sánh quy mô hoạt động của công ty chứng khoán việt nam với một vài công ty chứng khoán điển hình của các nước khác trên thế giới

Nghiên cứu các hoạt động cơ bản của một công ty chứng khoán so sánh quy mô và hoạt động của công ty chứng khoán việt nam với một vài công ty chứng khoán điển hình của các nước khác trên thế giới
... nhánh phải UBCKNN chấp thuận Các nghiệp vụ công ty chứng khoán 4.1 Môi giới chứng khoán hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch ... hình hoạt động công ty chứng khoán chia thành: 2.1 .Công ty chuyên doanh chứng khoán Theo hình này, hoạt động kinh doanh chứng khoán công ty độc lập, chuyên môn hóa lĩnh vực chứng khoán đảm nhận; ... quy chế hoạt động tổ chức công ty chứng khoán số 55/2004/QĐ-BTC ngày 17/6/2004 quy định hoạt động tự doanh công ty chứng khoán sau: - Công ty chứng khoán phải đảm bảo có đủ tiền chứng khoán để...
 • 19
 • 411
 • 0

Nghiên cứu các đặc trưng khả năng ứng dụng trong dược hóa của một số loại bentonit việt nam

Nghiên cứu các đặc trưng và khả năng ứng dụng trong dược hóa của một số loại bentonit việt nam
... Mục đích nghiên cứu Xác định khả ứng dụng dược học, đặc biệt bào chế thuốc trị tiêu chảy, số loại khoáng bentonite Việt Nam 2.2 Đối tƣợng Thực hai loại khoáng sét: Bentonite Thuận Hải bentonite ... nguyên liệu dược phẩm Trên sở kết nhận được, dánh giá khả ứng dụng dược phẩm hai loại bentonite nghiên cứu 2.4 .Các phƣơng pháp nghiên cứu 4.1.Sơ chế 4.2.Tinh chế 4.3.Hoạt hóa 2.5 Xác định đặc trƣng ... Nội dung nghiên cứu + Xác định thành phần hóa học, thành phần cấu trúc hai loại bentonite + Tinh chế hoạt hóa nhằm nâng cao chất lượng khả sử dụng bentonite + Xác định số đặc trưng bentonite...
 • 11
 • 594
 • 1

Một số nghiên cứu về hàm băm giao thức mật mã docx

Một số nghiên cứu về hàm băm và giao thức mật mã docx
... 2001 48 Các hàm băm dựa khối: phơng pháp thiết kế, Bart Preneel, René Govaerts, Joó Vandewalle, CRYPTO93 64 Nguyên tắc thiết kế cho hàm băm, Ivan Bjerre Damgard, Eurocrypt91 75 Hàm băm nhanh ... Ivan Bjerre Damgard, Eurocrypt91 75 Hàm băm nhanh an toàn dựa sửa sai, Lars Knudsen Bart Preneel, Crypto97 87 Độ mật hàm băm lặp dựa khối, Walter Hohl, Xuejia Lai, Thomas Meier, Christian Waldvogel, ... Mục lục Nghiên cứu thám MD4, Trần Hồng Thái Trang Va chạm vi sai SHA-0, Florent Chaboud Antoiene Joux, Crypto98 31 Phân tích SHA-1 chế độ hoá, Helena Handchuh, Lars...
 • 152
 • 385
 • 2

Luận văn nghiên cứu các sách lược chỉnh định tham số cho bộ PID trong điều khiển quá trình tì mục tiêu di động

Luận văn nghiên cứu các sách lược và chỉnh định tham số cho bộ PID trong điều khiển quá trình tì mục tiêu di động
... trúc điều khiển thiết kế, ta lựa chọn cấu trúc điều khiển xác định tham số điều khiển Chương giới thiệu sách lược điều khiển quan trọng cho hệ thống điều khiển trình Hầu hết sách lược điều khiển ... toán điều khiển, mà dạng thuật toán điều khiển Điều khiển trình tự định nghĩa lớp chức điều khiển trình công nghiệp với mục đích đưa trình kỹ thuật qua trình tự trạng thái riêng biệt Điều khiển trình ... chức điều khiển trình Việc phân tích mục đích điều khiển phần làm rõ chức quan trọng hệ thống điều khiển trình Theo quan niệm cổ điển, chức điều khiển trình bó hẹp toán điều chỉnh tự động cho trình...
 • 146
 • 509
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp cơ chế, chính sách hạn chế tác động (ảnh hưởng) của hệ thống rào cản kỹ thuật đối với các sản phẩm xuất khẩu ngành da giầy

Nghiên cứu các giải pháp và cơ chế, chính sách hạn chế tác động (ảnh hưởng) của hệ thống rào cản kỹ thuật đối với các sản phẩm xuất khẩu ngành da giầy
... khu ngnh Da - Giy Mó s ti: 199.11.RD/H-KHCN Vin Nghiờn cu Da - Giy DANH SCH NHNG NGI THC HIN TT H v tờn Hc hm, hc v C quan cụng tỏc Phan Th Thanh Xuõn K s Trung tõm XTTM Vin nghiờn cu Da Giy Phm ... THUT I VI MT HNG DA GIY 13 13 13 14 15 15 25 34 35 38 I II III IV V Ro cn k thut vi sn phm Da Giy ti th trng EU Ro cn k thut vi hng Da - Giy ti th trng M Ro cn k thut i vi hng da giy ti th trng ... thut i vi cỏc sn phm xut khu ngnh Da - Giy Mó s ti: 199.11.RD/H-KHCN 15 Vin Nghiờn cu Da - Giy CHNG RO CN K THUT I VI MT HNG DA GIY I Ro cn k thut vi sn phm Da Giy ti th trng EU Trong quỏ trỡnh...
 • 97
 • 291
 • 2

Đề án nghiên cứu các giải pháp vai trò của nhà nước pháp luật Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đối với nền kinh tế

Đề án nghiên cứu các giải pháp và vai trò của nhà nước và pháp luật Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đối với nền kinh tế
... dậy kinh tế xuống dốc? CHƯƠNG 1: SỐ VẤN ĐỀ VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Ở NƯỚC TA I Khái niệm Nhà nước pháp quyền – Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhà nước pháp quyền Nhà nước pháp quyền Nhà nước ... quan kinh tế thị trường Việt Nam Nhà nước thông qua hệ thống sách, pháp luật, đòn bẩy kinh tế để định hướng, làm cho kinh tế nhà nước bước vươn lên nắm vai trò chủ đạo, kinh tế Nhà nước kinh tế ... luật lệ toàn quốc Sau ban hành Luật Hiến pháp luật chung, luật chuyên ngành đời, phù hợp với giai đoạn phát triển chung đất nước CHƯƠNG 2: VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ...
 • 22
 • 439
 • 1

Đề tài nghiên cứu các đặc điểm nguyên tắc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Đề tài nghiên cứu các đặc điểm và nguyên tắc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
... tiêu xã hội 1.2 Đặc điểm Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Từ thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, nêu lên đặc điểm Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam dân, dân, dân ... LÝ LUẬN VỀ CÁC NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1.1 Khái niệm Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Mô hình Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam mô hình ... trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên Mặt trận 1.3 Các nguyên tắc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam với đặc điểm nêu xây dựng thành công...
 • 17
 • 1,140
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu các chế độ và cách chuyển đổi giữa các chế độ của cc1010nghiên cứu sự lan truyền và phạm vi ảnh hưởng của một số nguồn phát thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động của các khu công nghiệp ở tỉnh phú yênnghien cuu cac ham ve thoi gian cua he thongtôi xin cam đoan nghiên cứu trên là của bản thân tôi những số liệu trong nghiên cứu là trung thực và chưa từng được công bố trong các nghiên cứu trước đây1 tổng quan về địa bàn nghiên cứu các khái niệm và lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứunghiên cứu các nhân tố hình thành áp lực công việc tại ngân hàng nông nghiệpnghiên cứu các giải pháp marketing áp dụng vào công tác vận tải hành khách trên đường sắtnghiên cứu ứng dụng plc và biến tần vào công nghệ nâng hạ điện cực lò hồ quangtổng quan những nghiên cứu về học vấn và tay nghề của công nhân thủ đô hiện navđa thức từng khúc và các hàm splinethiết kế các mặt bezier và b splinenghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng điện và điện lực cầu giấy hà nộibƣớc đầu nghiên cứu các chế độ bảo quản chế phẩm neem azadirachta indica a juss dạng viên nén để phòng trị côn trùng khonghiên cứu các hệ thống file phân tán và ứng dụng8 nghiên cứu các giải pháp quản lý hoạt động nuôi trồng và khai thác ven biển tỉnh sóc trăngchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấnbài tập tuần logic và cách học tốt logiccác kinh cầu nguyện của người ki tô hữuGiáo án công nghệ 6Tai liệu hay hay220 IELTS SPEAKING TOPICS_02220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Nghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềmBộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp án국 어 2 권Co che di truyen va bien di phan tuli thuyet va bai tap tuong tac genQuang hợp ở thực vậtBÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚCBài 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂNTRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘIBài 7:CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ