MĐ27 GIÁO TRÌNH hệ THỐNG máy LẠNH dân DỤNG và THƯƠNG NGHIỆP HOÀN THIỆN NGÀY 5 6 13

Giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh - Chương 1

Giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh - Chương 1
... Xoài - Hoa nói chung - Cúc - Huệ - Phong lan C 045 0,54 14 14 416 11 ,54 13 ,5 447 10 0 41 043 042 5 415 0 41 -1 8 -1 8 - 29 044 10 042 -1 8 -2 40 -1 8 -1 40,5 13 14 3 1, 6 1, 6 4,5 khôngkhí,% thông gió 85 Mở ... muối, sấy Lơn sống 042 -1 75480 10 0 Đóng 244 244 243 243 -1 411 243 243 12 415 -1 44 -1 8 4-2 0 1, 544 7 415 0 410 042 50 75480 85 410 0 85 410 0 85 410 0 85 410 0 Mở 12 Tháng Vài tháng Vài tháng 75480 75480 ... băng bị chảy Hình 1- 4 hình 1- 5 mô tả sơ đồ hệ thống lạnh sơ đồ hệ thống cấp nớc muối làm lạnh sân băng -8 C -1 0C -1 0C 1- Sân băng; 2- Bơm nớc muối; 3- Bể nớc muối; 4- Nớc muối vào Hình 1- 4 : Sơ...
 • 41
 • 1,329
 • 7

Giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh - Chương 2

Giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh - Chương 2
... 1-5 /8 1-5 /8 1-3 /8 2- 1 /8 1-5 /8 2- 1 /8 1-5 /8 1-5 /8 1-5 /8 2- 1 /8 1-3 /8 1-5 /8 1-5 /8 1-5 /8 2- 1 /8 2- 1 /8 1-5 /8 1-5 /8 1-5 /8 1-5 /8 1-5 /8 1-3 /8 1-5 /8 1-3 /8 1-3 /8 1-5 /8 1-3 /8 1-5 /8 1-5 /8 1-5 /8 1-3 /8 1-5 /8 1-3 /8 ... 40 0-3 -2 4 AS 45 0 -2 -2 4 324 ,2 360,4 385 ,2 426 ,1 42, 2 42, 2 57,5 63,6 2, 8 3,0 1,1 1,1 1 92 220 24 0 170 1660 1960 25 60 25 05 325 325 325 22 0 569 569 569 375 AS 55 0-3 -1 8 AS 60 0-3 -2 4 AS 65 0-3 -1 8 AS 85 0-3 -2 4 ... 184 ,2 1 92, 6 22 4,4 23 2,6 26 7,9 35 23 2 ,2 224 ,0 21 1,8 26 1,0 26 5,8 24 9,0 23 7,0 95,0 317,8 0 29 9,1 27 7,4 23 5,8 27 1,7 40 23 8 ,2 230,0 21 7,8 26 8,3 27 2,9 25 6,0 24 3,3 101,4 326 ,8 8,0 5,9 20 5,5 24 3,0 24 2,9...
 • 54
 • 697
 • 9

Giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh - Chương 3

Giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh - Chương 3
... (Tôn lạnh) K -3 K-5 K-10 K-20 0 ,3 1,5 0,5 2 ,3 4,5 0,1 0,15 0 ,3 1,5 K -3 5 K-50 5,5 11 K 100 10 45 K 150 15 68 K 200 20 90 K 250 25 1 13 K 33 0 33 150 1,5 2, 13 2,88 4,2 5,55 9,42 15 0, 435 0, 737 2,2 3- 3 ,7 ... 696 ,3 50,9 134 ,1 201,2 268,2 274,7 412,1 549,4 686,8 49,5 130 ,4 195,6 260,9 265,9 39 8,9 531 ,9 664,8 -5 63, 1 166 ,3 249,4 33 2,7 33 9,1 508,7 678 ,3 847,8 62,1 1 63, 9 245,8 32 7,7 33 4,2 501,2 688 ,3 835 ,4 ... lớp; 7- Dao cắt đá; 8- Hộp giảm tốc Hình 3- 1 0: Cấu tạo bên cối đá vảy 3. 3.2 Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh máy đá vảy Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh máy đá vảy đợc trình bày hình 3- 1 1, bao gồm thiết...
 • 45
 • 713
 • 4

Giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh - Chương 4

Giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh - Chương 4
... khối lợng ,% Ban đầu Cuối 4 -8 -8 -8 -1 8 -2 3 -1 5 0, 140 ,2 0, 540 ,8 344 40 26 16 2,58 2,35 2,20 37 37 37 -8 -8 -8 -2 3 -3 0 -3 5 0, 140 ,2 0, 540 ,8 142 36 24 20 1,82 1,60 1,20 4. 1.5 .4 Làm đông hổn hợp đá ... nớc GN; 9- Bình trung gian; 1 0- Bộ lọc; 1 1- Bể nớc; 1 2- Bơm xả băng Hình 4- 1 : Sơ đồ hệ thống lạnh kho cấp đông môi chất R22 156 Hệ thống gồm thiết bị sau - Máy nén: Hệ thống sử dụng máy nén cấp ... mặt tf = tb x 0,7 = -3 5 x 0,7 = -2 4, 5oC - Nhiệt độ tâm sản phẩm là: tt = x ttb - tf = x (-1 8) - (-2 4, 5) = -3 6 + 24, 5 = -1 1,5oC Vì chọn nhiệt độ tâm sản phẩm -1 2oC Quá trình làm lạnh đông thực phẩm...
 • 81
 • 563
 • 4

Giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh - Chương 5

Giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh - Chương 5
... HE Hình 5- 1 0 : Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh hoạt động nhiều chế độ bay 5. 3.3 Hệ thống lạnh xe tải lạnh Trên hình 5- 1 1 giới thiệu sơ đồ hệ thống máy lạnh xe tải lạnh Máy đợc sử dụng làm lạnh không ... khí vào * Các loại FCU : CLA : Loại giấu, VLA, VMA đặt 5. 3 Hệ thống lạnh Tủ LạNH GIA ĐìNH THƯƠNG NGHIệP 5. 3.1 Hệ thống lạnh tủ lạnh gia đình Hệ thống lạnh tủ lạnh gia đình đơn giản Máy nén máy ... máy hoàn toàn tự động nhờ thermostat sv sv sv 1- Máy nén; 2- Dàn ngng; 3- Bình chứa; 4- Lọc ẩm; 5- TB hồi nhiệt 6- Tiết lu; 7- Dàn lạnh, SV- Van điện từ Hình 5- 1 1 : Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh...
 • 25
 • 1,842
 • 9

Giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh - Chương 6

Giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh - Chương 6
... quạt; 4- Mô tơ quạt; 5- Bộ chắn nớc; 6- ng gas vào; 7- ng góp; 8- ng cân bằng; 9- ồng hồ áp suất; 1 0- ống lỏng ra; 1 1- Bơm nớc; 12-Máng hứng nớc; 1 3- Xả đáy bể nớc; 1 4- Xả tràn Hình 6- 7 : Thiết bị ... hàn : 1- ống trao đổi nhiệt có cánh; 2- Cánh tản nhiệt; 3- Vỏ; 4- Vỏ hàn vào ống xoắn; 5- Lỏng frêôn ra; 6- Hơi frêôn vào Hình 6- 3 b: Bình ngng frêôn Hình 6- 3 c: Bình ngng frêôn 250 * Ưu điểm - Bình ... ngang 1- Nắp bình, 2, 6- Mặt sàng; 3- ống TĐN; 4- Lỏng ra; 5- Không gian giứa ống Hình 6- 3 a: Bình ngng frêôn 249 a): Kiểu mặt bích: 1- Vỏ; 2- Mặt sàng; 3- Nắp; 4- Bầu gom lỏng; 5Van lấy lỏng; 6- Nút...
 • 31
 • 768
 • 10

Giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh - Chương 7

Giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh - Chương 7
... dàn lạnh theo kiểu xơng cá 280 1- Bình giữ mức-tách lỏng; 2- Hơi máy nén; 3- ống góp hơi; 4- Góp lỏng vào; 5- Lỏng vào; 6- Xả tràn nớc muối; 7- Xả nớc muối ; 8- Xả cạn; 9- Nền cách nhiệt; 1 0- Xả ... 285 1- Quạt dàn lạnh; 2- ống môi chất vào, ra; 3- Hộp đấu dây; 4- ống xả nớc ngng; 5- Máng nớc ngng; 6- Bách treo Hình 7- 8 : Dàn lạnh kho lạnh 7. 3 Tính toán thiết bị bay Có hai toán tính toán thiết ... (hình 7- 6 a), dàn ống xoắn đầu ( 7- 6 b), dàn ống xoăn đuôi ( 7- 6 c) dàn ống có 02 ống góp ( 7- 6 d) a) c) 2 b) d) 1- ống trao đổi nhiệt; 2- Cánh tản nhiệt; 3- ống góp; 4- Thanh đỡ Hình 7- 6 : Dàn lạnh đối...
 • 16
 • 540
 • 4

Giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh - Chương 8

Giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh - Chương 8
... TCL-200F TCL-250F TCL-300F TCL-400F TCL-600F TCL-650F TCL-750F TJL -8 0 0F TJL-1100F TER-13F TER-15F TER-20F TER-25F TIR-35F THR-45F THR-55F 2,0 2,5 3,5 4,3 6,0 6,5 7,5 8, 5 11,0 13,0 15,0 20,0 25,0 ... 19,7 22 ,8 30,4 37,9 53,1 68, 3 83 ,5 B¶ng 8- 3 : C«ng st van tiÕt lu tù ®éng sư dơng R22 (Tons) Ký hiƯu van TCL-50H TCL-100H TCL-200H TCL-300H TCL-400H TCL-500H TCL-700H TCL-900H TCL-1000H TCL-1200H ... 1- èng dÞch ra; 2- èng tiÕt lu vµo; 3- Ga vµo; 4- èng l¾p van phao vµ ¸p kÕ; 5- èng hót vỊ m¸y nÐn; 6- TÊm ch¾n láng; 7, 8- èng l¾p van phao; 9- X¶ ®¸y; 10 Ch©n b×nh H×nh 8- 9 : B×nh gi÷ møc -...
 • 40
 • 774
 • 13

Giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh - Chương 9

Giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh - Chương 9
... 26,8 69, 5 28 ,9 - 20 1100 178,5 294 ,0 33,1 79, 4 46,3 - 30 1500 231,0 397 ,0 33,1 66,2 39, 7 26,4 50 2000 377,0 535,0 39, 7 89, 3 19, 8 52 ,9 36,4 100 2800 755,0 775,0 99 ,0 1 39, 0 33,1 52 ,9 62,8 3 59, 7 491 ,3 ... 443,5 84,5 63,6 36,4 59, 5 92 ,5 33,1 24,8 837,6 150 200 100 800 20 698 ,0 99 ,2 89, 3 39, 7 1 09, 0 158,5 59, 5 44,6 1 297 ,8 150 200 100 1000 20 97 8,0 132,0 89, 3 39, 7 1 29, 0 158,5 59, 5 44,7 1630,7 150 200 ... sửa chữa, thay máy thiết bị Buồng máy thiết bị thờng đợc bố trí vào sát tờng khu vực gia công chế biến bảo quản thực phẩm để đờng nối ống máy thiết bị dàn lạnh ngắn Buồng máy thiết bị nằm chung...
 • 24
 • 515
 • 3

giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh phần 9 pdf

giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh phần 9 pdf
... 33,1 49, 6 247,8 200 231,5 54,5 23,2 46,3 66,1 421,6 300 10 283,5 69, 5 40,5 23,2 52 ,9 66,1 26,4 21,5 583,6 500 15 443,5 84,5 63,6 36,4 59, 5 92 ,5 33,1 24,8 837,6 800 20 698 ,0 99 ,2 89, 3 39, 7 1 09, 0 ... 600 87,0 178,5 49, 6 49, 6 15 700 148,5 218,0 26,8 69, 5 348 20 1100 178,5 294 ,0 33,1 79, 4 30 1500 231,0 397 ,0 33,1 66,2 50 2000 377,0 535,0 39, 7 89, 3 100 2800 755,0 775,0 99 ,0 1 39, 0 - Trm in - Vn ... piston MYCOM - Mỏy nộn trc vớt 24,8 - 28 ,9 - 46,3 - 39, 7 26,4 19, 8 52 ,9 36,4 33,1 52 ,9 62,8 3 59, 7 491 ,3 631,3 793 ,4 1150,1 191 7,0 150 mmT 100 mmT 113.100 202 .91 0 43.240 65.620 156.340 268.530 N6A...
 • 28
 • 202
 • 1

giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh phần 8 pdf

giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh phần 8 pdf
... 125 5 ,81 6,27 7 ,83 8, 94 11,7 17,0 24 ,8 11,2 16 ,8 24 ,8 45,1 81 ,6 24,0 29,6 38, 0 47,0 58, 1 81 ,6 111 150 6,37 6 ,86 8, 57 9, 78 12,9 18, 6 27,2 12,3 18, 4 27,2 49,4 89 ,4 26,3 32,5 41,6 51,4 63,7 89 ,4 ... 6,9 7,7 8, 5 9,5 5 ,8 6,6 7,4 8, 1 7,5 8, 4 9,2 10,3 6,2 7,2 8, 0 8, 8 8, 6 9,7 10,6 11 ,8 7,2 8, 3 9,3 10,2 9 ,8 11,0 12,0 13,4 8, 2 9,4 10,5 11,5 12,7 14,2 15,5 17,4 10,6 12,2 13,6 14,9 15,0 16 ,8 18, 4 20,5 ... 45,3 68, 7 73,5 41,6 48, 0 53,7 96,6 103 61,5 71,0 79,4 132 141 83 ,1 96,0 107 327 150 6,37 6 ,86 8, 57 9, 78 12,0 17 ,8 24,1 11,0 17,4 24,1 47,6 87 ,0 25,7 31 ,8 40,4 49,6 58, 8 87 ,0 117 175 6 ,88 7,41...
 • 44
 • 273
 • 1

giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh phần 7 pps

giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh phần 7 pps
... với thiết bị bay hệ thống lạnh, hệ số toả nhiệt môi trường thiết bị bay có đặc điểm khác Bảng 7- 1 : Hệ số truyền nhiệt k mật độ dòng nhiệt dàn lạnh T Kiểu thiết bị bay T Thiết bị bay làm lạnh ... toàn 281 Hình 7- 3: Thiết bị bay kiểu panen 7. 2.1.3 Dàn lạnh xương cá Dàn lạnh xương cá sử dụng phổ biến hệ thống làm lạnh nước nước muối, ví dụ hệ thống máy đá Về cấu tạo, tương tụ dàn lạnh panen ... 7. 1.2 Phân loại thiết bị bay Thiết bị bay sử dụng hệ thống lạnh đa dạng Tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng khác mà nên chọn loại dàn cho thích hợp Có nhiều cách phân loại thiết bị bay -...
 • 18
 • 164
 • 1

giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh phần 6 pot

giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh phần 6 pot
... nhiên qua thiết bị trao đổi nhiệt với môi chất + Thiết bị ngưng tụ làm mát chất khác Có thể thấy thiết bị kiểu hệ thống máy lạnh ghép tầng, dàn ngưng chu trình làm lạnh môi chất lạnh bay chu trình ... lượng nhỏ, thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng ống thích hợp hệ thống nhỏ trung bình 2 56 6.2.1.4 Thiết bị ngưng tụ kiểu Hình 6- 6: Thiết bị ngưng tụ kiểu Cấu tạo nguyên lý làm việc Thiết bị ngưng tụ ... dụng hệ thống lạnh nước ta 2 46 6.2 THIếT Bị NGƯNG Tụ 6. 2.1 Bình ngưng giải nhiệt nước 6. 2.1.1 Bình ngưng ống chùm nằm ngang Bình ngưng ống chùm nằm ngang thiết bị ngưng tụ sử dụng phổ biến cho hệ...
 • 36
 • 345
 • 1

giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh phần 5 pdf

giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh phần 5 pdf
... =55 % m3/h m3/h m3/h Dng Cỏi mm 003 449 380 317 004 Mó hiu 006 008 010 51 3 440 337 52 0 827 1066 1274 457 744 9 45 1 153 387 59 9 783 950 Qut ly tõm lng sục 1 2 144 x 1 65, 5L Thộp km 220V / 1Ph / 50 Hz ... Qk, kW 57 ,1 75, 8 97,3 146 1 95 230 291 377 438 53 0 58 8 Ns, kW 11,8 14 ,5 18,8 31,6 42,9 45, 8 63,2 75, 1 94,8 108 126 Qo C pn t nl (5- 6) - Xỏc nh lu lng nc gii nhit: G gn = QK , kg/s C pn t gn (5- 7) ... 248 Bng 5- 4: Nhit lng qn(J/kg) ph thuc nhit nc vo Nhit tn, oC Nhit nc ra, tn, oC 10 12 15 25 25, 581 23, 256 20,930 17,442 15, 116 11,628 30 31,3 95 29,069 26,744 23, 256 20,930 17,442 35 37,209...
 • 32
 • 403
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình hệ thống máy lạnh công nghiệptài liệu hệ thống máy lạnh dân dụnghệ thống máy lạnh dân dụnggiáo trình thực hành máy lạnh dân dụnggiáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnhgiáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh chương 5giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh docxhệ thống điện lạnh dân dụnggiao trinh sua chua may giat dan dungxây dựng các công trình giao thông thuỷ lợi dân dụng và công nghiệp công trình cảng công trình hạ tầng công trình cấp thoát nướcgiáo trình hệ thống mạng máy tính ccna semester 2giáo trình hệ thống sản xuất tự động tích hợp máy tínhgiáo trình hệ thống mạng máy tính ccna version 4giáo trình hệ thống mạng máy tính ccna semester 3giáo trình hệ thống mạng máy tính ccna semester 1PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐPhân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.Báo cáo Độc Tố Thực PhẩmPhát triển cây cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Gia LaiPhát triển cây cao su trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia LaiPhát triển dịch vụ giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàntả người thân trong gia đình emTỐI ƯU HÓA VỀ THỜI GIAN DỰ ÁNBài 11. Sán lá ganTự chọn (6,). Luyện tập: Axit nitric và muối nitratPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử. Tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Hải VânPhát triển Dịch vụHéc - taBài 22. p-ph, nhPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ MINH GIẢI DVLGK PHƯƠNG TRÌNH ARCHIEGiải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)Khái niệm số thập phânBài 26. Con gàTrọn bộ tài liệu file word lời giải chi tiết 2018PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN TRỞ