GIÁO TRÌNH ĐIỀU HÒA CỤC BỘ

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 1

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 1
... ] , ( 1- 1 3) T ⎣R k R h ⎦ T T B áp suất không khí ẩm: B = pk + ph - Nếu không khí khô hoàn toàn: 0,465 ( 1- 1 4) ρk = B T - Nếu không khí có ẩm: ϕ.p max p ( 1- 1 5) ρ = ρ k − 0 ,17 6 h = ρ k − 0 ,17 6 T ... phương trình: - Cân khối lượng LC = LA + LB ( 1- 2 6) - Cân ẩm dC.LC = dA.LA + dB.LB ( 1- 2 7) - Cân nhiệt IC.LC = IA.LA + IB.LB ( 1- 2 8) Thế ( 1- 2 5) vào ( 1- 2 6) ( 1- 2 7) chuyển vế ta có: (IA - IC).LA = (IC - ... ẩm không khí: Ph.V = Gh.Rh.T ( 1- 4 ) Gh - Khối lượng ẩm V (m3) hổn hợp, kg; Rh - Hằng số chất khí nước, Rh = 462 J/kg.K 1. 1.2 Các thông số vật lý không khí ẩm 1. 1.2 .1 Áp suất không khí Ap suất không...
 • 11
 • 856
 • 4

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 2

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 2
... 18 - 20 Mùa Hè ϕ, % 60 - 75 60 - 75 60 - 75 60 - 75 ω, m/s 0, 1-0 ,3 0, 3-0 ,5 0, 3-0 ,5 0, 3-0 ,5 toC 24 - 27 24 - 27 23 - 26 22 - 25 Mùa Đông ϕ, % 60 - 75 60 - 75 60 - 75 60 - 75 ω, m/s 0, 3-0 ,5 0, 5-0 ,7 ... bóng - Phòng Giờ ngày - 22 22 - 6 - 22 22 Độ ồn cực đại cho phép, dB Cho phép Nên chọn 35 30 30 30 40 35 40 35 50 45 85 80 30 30 55 50 40 35 40 30 22 - 6 - 22 22 - - Khách sạn - Phòng ăn lớn, quán ... - Ủ chín - Các nơi khác - Nhào bột - Đóng gói - Lên men - Chế biến bơ - Mayonaise - Macaloni - Lắp ráp xác - Gia công khác - Chuẩn bị - Kéo sợi - Dệt 23 Nhiệt độ, oC 21 ÷ 24 24 ÷ 27 20 ÷ 33 21 ...
 • 16
 • 514
 • 6

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 3

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 3
... 189 35 38 35 38 252 101 511 451 448 501 88 227 35 38 35 38 30 6 38 5 38 38 38 34 1 514 34 1 38 38 4 13 38 38 38 227 501 451 101 38 38 5 35 35 35 88 448 511 252 35 30 6 28 28 28 28 35 6 495 33 1 28 189 13 ... 41 44 34 1 470 281 527 41 41 41 44 120 442 470 186 4 83 38 38 38 38 240 505 445 91 401 35 35 35 35 31 5 517 38 38 268 514 435 37 2 35 35 35 35 35 35 6 520 37 2 33 7 35 35 35 35 69 429 514 247 2 93 28 ... 565 38 38 38 32 8 501 32 8 38 38 457 79 30 9 35 6 151 44 637 41 41 41 148 438 429 136 41 538 38 38 38 202 486 451 110 38 429 41 259 445 32 5 47 565 38 38 38 47 38 2 501 296 38 451 35 35 35 73 432 511...
 • 29
 • 575
 • 5

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 4

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 4
... lm lnh khụng khớ ph thuc m ca nú v nhit ca nc Hỡnh 4. 3 Qut nc 1- Lp vt liu xp mao dn; 2- Qut giú; 3- Bm nc; 4, 5- Mt trc; Mỏng hng nc; 7- Van phao khng ch mc nc Hin th trng cú bỏn rt nhiu loi ... lnh khụng khớ trờn mỏy bay 1- Mỏy nộn tua bin; 2, 4- Thit b lm mỏt; 3- Mỏy nộn li tõm; 5- Tua bin gión n Quỏ trỡnh thay i trng thỏi ca khụng khớ c trỡnh by trờn hỡnh 4. 4 Quỏ trỡnh lm vic ca h thng ... giai on: Quỏ trỡnh lm lnh lm khụ AB dn lnh v quỏ trỡnh gia nhit ng dung m BC dn ngng (hỡnh 4- 1 5) 4. 2 .4. 4 Lm khụ bng húa cht Trong mt s trng hp nht nh ngi ta cú th s dng cỏc húa cht cú kh nng hỳt...
 • 13
 • 549
 • 4

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 5

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 5
... -5 ,5 0, 65 -4 ,5 0,62 3,0 0,60 5, 0 0 ,58 8,0 0,68 0, 65 3,0 0,61 3,0 0 ,59 0,61 -3 ,0 0 ,59 0 ,56 2,0 0,67 -5 ,5 0,64 -3 ,5 0,60 -1 ,5 0 ,57 70 50 55 22 60 65 70 50 55 23 60 65 70 50 55 24 60 65 70 50 55 ... 0 ,59 7,0 0 ,55 8,0 0 ,52 1 ,5 0 ,54 3 ,5 0, 65 -5 ,0 0,62 -3 ,5 0 ,59 0 ,56 2,0 0 ,53 4 ,5 0,64 -4 ,0 0,61 -2 ,0 0 ,58 1,0 0 ,55 3 ,5 0 ,51 5, 0 0,63 -3 ,5 0,60 -1 ,0 0 ,57 2,0 0 ,54 4,0 0 ,50 6,0 0,62 -3 ,0 0 ,59 0 ,56 ... 7,0 0 ,55 7,0 0,66 -1 ,0 0,64 3,0 0,60 4,0 0 ,57 7,0 0 ,54 9,0 0, 65 0,62 4,0 0 ,59 5, 0 0 ,56 8,0 0 ,53 10,0 0,64 1,0 0,61 5, 0 0 ,58 6,0 0 ,55 9,0 0 ,51 10,0 0,63 3,0 0,60 5, 0 0 ,57 8,0 0 ,53 8,0 0 ,50 11,0...
 • 25
 • 431
 • 5

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 6

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 6
... Cu to 1- Ca iu chnh giú vo 2- Bung hũa trn 3- Lc bi 4- Caloriphe 5- H thng phun nc 6- Bung hũa trn 7- Caloriphe 8- ng giú 9- ng hi giú cp 1 0- ng hi giú cp 1 1- ng ng giú 1 2- Bm nc phun 1 3- Mỏng ... phun 1, 5- Vỏch chn nc; 2- Trn bung phun; 3- ng gúp phun; 4- Vũi phun; 6- Bm nc phun; 7- Mỏng hng nc; 8,9,1 1- ng nc; 1 0- Van ng 139 Hỡnh 7.9 Chi tit tm chn Cỏc c im ca bung phun kiu thng - Hiu ... Mi phun; 5- Np vũi phun 7.2.2 Bung ti Cu to 1- Qut ly tõm chuyn giú 2- Chn nc 3- Lp vt liu m: G, Kim loi, snh s 4- Ca ly giú 5- Bm nc 6- ng nc vo 7- Dn lm lnh nc 140 Hỡnh 7.11 Bung ti Nguyờn...
 • 15
 • 478
 • 6

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 7

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 7
... 391 479 41 47 50 53 55 56 - - - - - 10 11 12 13 17 17 25 22 45 27 63 31 86 34 112 138 173 380 38 42 43 53 - - - 15 22 10 23 14 26 23 32 35 38 50 41 68 47 86 49 110 132 289 416 53 57 66 72 - - 10 ... 60 70 80 - - - - - 90 100 150 200 250 300 400 500 600 70 0 800 900 100 150 180 0 11 20 31 46 62 82 104 128 278 480 - 11 14 18 21 24 26 29 34 40 - - - 13 20 27 11 14 35 17 43 19 94 26 162 175 336 ... 46 4 ,7 34 35 4,3 14 27 3 ,7 20 5,2 12 5,6 14 6,1 17 6,8 14 26 7, 5 79 65 6,4 35 33 10, 21 28 8,1 10 22 7, 3 13 25 7, 8 25 33 8,6 58 41 > 12 37 35 8,9 64 46 > 12 40 38 9,4 97 51 > 12 43 42 9,9 17 28...
 • 24
 • 405
 • 4

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 8

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 8
... 26,67 26,67 28, 83 28, 83 42,164 42,164 48, 26 48, 26 60,325 60,325 73,025 73,025 88 ,9 88 ,9 114,3 114,3 1 68, 275 1 68, 275 219,07 219,07 219,07 273,05 273,05 273,05 323 ,85 323 ,85 323 ,85 323 ,85 355,6 355,6 ... 97,536 109,7 28 124,9 68 140,2 08 1 58, 496 185 ,9 28 2,4 38 2,743 3,353 4,572 6,096 7,315 9,144 10,6 68 13,106 15,240 17,6 78 21,641 26 ,88 2 35,052 44,196 50,292 56, 388 61,010 73,152 83 ,82 0 97,536 1 ,82 9 2,134 ... 0, 487 0,609 0,792 1,006 1,219 1,524 1 ,82 9 2, 286 2,743 3,0 48 3,692 4 ,87 7 6,096 10 12 14 16 18 20 24 7,620 4 ,87 7 9,1144 5,791 10,363 7,010 11, 582 7,925 12 ,80 0 8, 839 15,240 10,0 58 18, 288 12,192 -...
 • 17
 • 419
 • 4

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 9

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 9
... nm khong 24 - 220 V Mt s h thng s dng h thng cú in ỏp v dũng thp : U < 10V, I= 4-5 0mA - H thng khớ nộn : Ngi ta cú th s dng h thng khớ nộn iu khin H thng ú cú ỏp sut P= - 20 lb/m2 - H thng thy ... bin kiu hp xp cú ng mao v bu cm bin Cm bin in tr Cm bin in tr cú cỏc loi sau õy: - Cun dõy in tr - in tr bỏn dn - Cp nhit 245 ỏử u ióỷ trồớ n Caớ bióỳ m n ỏử vaỡ u o Hỡnh 11.4 B cm bin kiu in ... m (NO- Normally Open) v loi thng ũng (NC- Normally Close) Hỡnh 11.12 Van in t ngó a) Loi thng m; bc) Loi thng úng * Van in t ngó: Gm cú ngó mụi cht vo Loi ngó cng c chia lm loi khỏc nhau: - Van...
 • 11
 • 528
 • 7

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 10

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 10
... trời - Cột áp tạo nên chuyển động đối lưu khơng khí là: H = g.h.(ρN - ρT ) (1 2-1 0) h = h1 + h2 - Là khoảng cách cửa cấp gió cửa thải, m ρT - Khối lượng riêng trung bình khơng khí phòng, kg/m3 - ... (1 2-1 3) (1 2-1 4) (1 2-1 5) (1 2-1 6) (1 2-1 9) (1 2-2 0) F1 µ h ρ N h = = α F2 µ h1 ρ T h1 Và thay vào phương trình tính lưu lượng ta có lưu lượng khơng khí trao đổi trường hợp : Lưu lượng khơng khí ... phòng, kg/m3 - Cột áp tạo chuyển động khơng khí vào phòng: H1 = g.h1.(ρN - ρT ) (1 2-1 1) - Cột áp xả khí khỏi phòng: H2 = g.h2.(ρN - ρT ) (1 2-1 2) Tốc độ khơng khí chuyển động qua cửa vào cửa thải :...
 • 17
 • 573
 • 3

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 1

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 1
... áøm: ϕ.p max p ( 1- 1 5) ρ = ρ k − 0 ,17 6 h = ρ k − 0 ,17 6 T T Lỉu cạc cäng thỉïc ( 1- 1 3), ( 1- 1 4) v ( 1- 1 5) åí trãn ạp sút bàòng mmHg 13 ÅÍ âiãưu kiãûn: t = 0oC v p = 760mmHg: ρ = ρo = 1, 293 kg/m3 Nhỉ ... Rk Rh  ( 1- 1 1) Do âọ: ρ= p   pk  + h T R k R h  ( 1- 1 2) Màût khạc: 8 314 8 314 = = 287 /kg.K = 2 ,15 3 J mmHgm3 /kg.K µK 29 8 314 8 314 Rh = = = 462J / kg.K = 3,465mmHg.m / kg.K µh 18 RK = Thay ... Cán bàòng nhiãût: IC.LC = IA.LA + IB.LB Thãú ( 1- 2 6) vo ( 1- 2 7) v ( 1- 2 8) , chuøn vãú ta cọ: ( 1- 2 8) (IA - IC).LA = (IC - IB).LB hay: (dA - dC).LA = (dC - dB).LB IA − IC I −I = C B dA − dC dC − dB...
 • 20
 • 309
 • 2

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 2

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 2
... 6 0-7 5 0, 1-0 , 2 4 -2 7 6 0-7 5 0, 3-0 , Lao nhẻ Lao vỉìa Lao nàûng 5 0 5 âäüng 2 2- 2 6 0-7 5 0, 3-0 , 2 4 -2 7 6 0-7 5 0, 5-0 , âäüng 2 0 -2 6 0-7 5 0, 3-0 , 2 3 -2 6 6 0-7 5 0, 7-1 , âäüng 1 8 -2 6 0-7 5 0, 3-0 , 2 2- 2 5 6 0-7 5 0, 7-1 , Trãn ... 24 40 ÷ 21 ÷ 27 50 20 ÷ 24 40 ÷ 24 38 50 45 ÷ 55 - Chøn bë 27 ÷ 29 - Dãût 27 ÷ 29 50 ÷ 27 ÷ 29 60 - Kẹo såüi - Chi såüi såüi - Xe såüi - Dãût v âiãưu tiãút cho såüi 60 60 ÷ 70 22 ÷ 25 55 ÷ 22 ... 30 30 - Phng häüi tho, häüi 55 50 - Rảp chiãúu bọng 40 35 - 22 40 30 22 - 30 30 - 22 45 35 22 - 40 30 50 45 - Ging âỉåìng, låïp hc 22 - - Phng mạy vi - Phng lm viãûc - Phán xỉåíng sn xút - Nh...
 • 35
 • 251
 • 2

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 3

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 3
... 19 28 35 38 38 11 26 36 34 85 19 28 35 38 38 6 85 22 34 42 45 38 35 28 50 4 25 42 34 22 85 4 79 Bàõc 0 13 28 35 38 38 38 35 28 13 Âäng 0 29 33 25 10 38 38 35 28 13 Âäng Nam 0 36 49 51 45 34 22 ... 28 13 Táy Nam 0 20 35 44 50 51 50 Âäng Bàõc 12 Nam 0 0 32 28 35 38 0 1 38 38 35 28 13 13 28 88 22 34 45 1 44 35 20 0 51 49 36 Táy 0 13 28 35 38 38 10 25 33 29 Màût 0 60 18 30 38 41 38 35 28 32 ... 38 28 13 3 Âäng Nam 31 48 50 46 34 22 98 54 38 28 13 Táy Nam 11 20 28 30 32 33 Nam 8 13 28 38 54 98 22 32 30 28 20 11 8 34 46 50 48 31 Táy 13 28 38 41 44 44 12 29 41 45 31 Màût 54 19 41 55 63...
 • 65
 • 259
 • 1

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 4

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 4
... tảp 111 1- Vi phun; 2- Bäü lc; 3- Thán; 4- Phãøu; 5- äúng vo; 6- Lỉåïi lc; 7, 8- äúng dáùn; 9- Kim phun; 1 0- Vêt âiãưu chènh; 1 1- Báưu chỉïa; 12-Van chàûn; 1 3- L xo ẹp; 1 4- ÄÚng x Hçnh 4. 12 Vi ... rè 1- äüng cå; 2- Âéa quay; 3- ÄÚng dáùn; 4- Cạnh ténh; 5- Chao; 6- Cạnh quảt; 113 7- Mạng hỉïng; 8- ÄÚng häưi nỉåïc; 9- Giạ âåỵ; 1 0- Läưng quảt Hçnh 4. 13 Thiãút bë phun áøm kiãøu âéa quay - Phun ... khäng cọ lỉåüng nỉåïc dỉ thỉìa 1 14 31 3 Nỉå ï c 35 Khä ng khê 1- ÄÚng khê vo; 2- Khe khê; 3- ÄÚng trn; 4- Läø nỉåïc phun Hçnh 4. 14 Thiãút bë phun áøm kiãøu khê nẹn 4. 2 .4 Lm khä (gim áøm) cho khäng...
 • 25
 • 237
 • 1

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 5

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 5
... âäøi trảng thại âãún T - Cäng sút lảnh thiãút bë xỉí l khäng khê: Q = G.(IC - IO) - Nhiãût khäng khê háúp thủ qua quảt: ( 5- 5 6) Q1 = G.(IQ-IO) ( 5- 5 7) Q2 = G.(IV-IQ) ( 5- 5 8) - Nhiãût khäng khê nháûn ... Lỉu lỉåüng giọ GT1 GT1 = G - GN - GT2, kg/s - Nàng sút lảnh ca thiãút bë xỉí l: ( 5- 2 3) Qo = (G-GT2).(IC1 - IO), kW ( 5- 2 4) W = (G-GT2).(dC1 - dO), kg/s ( 5- 2 5) - Nàng sút lm khä ca thiãút bë xỉí ... âãún T(tT,ϕT) - Cäng sút lảnh thiãút bë xỉí l khäng khê: Q = G.(IN - IO), kW ( 5- 4 8) 144 - Nhiãût khäng khê háúp thủ qua quảt: Q1 = G.(IQ-IO), kW ( 5- 4 9) Q2 = G.(IV-IQ), kW ( 5- 5 0) - Nhiãût khäng...
 • 55
 • 254
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình điều hòa không khí ô tôgiáo trình điều hoà không khí và thông giógiáo trình điều hòa không khí và thông giógiáo trình cây hoa cúcgiao trinh dieu hoa khong khi tren otohướng dẫn lắp đặt máy điều hòa cục bộmáy điều hòa cục bộtờ trình điều chỉnh cục bộ quy hoạchgiao trình điều hòa không khí pgs ts võ chí chính pdfgiáo trình điều hòa không khí chương 1giáo trình điều hòa không khítháo dỡ máy điều hoà cục bộ bình đun nước nónggiáo trình điều khiển tự động hóanghiên cứu khái quát về cán nóng liên tục thiết kế chương trình điều khiển đồng bộ hóa tốc độ mômen cho các động cơ trong dây chuyềngiáo trình điện hóaPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 48. QuảBài 43. Rễ cây