phần 0 ôn tập HHKG 2017

ÔN TẬP HHKG

ÔN TẬP HHKG
... tính theo công thức:  n.n' cos ϕ =   = n n' AA'+ BB'+ CC' A + B2 + C A' + B' +C' n' z n * Chú ý: Hai mặt phẳng vuông góc hai vectơ pháp tuyến vuông góc với α O x y α' Trong không gian với ... Ôn tập: Phương pháp tọa độ không gian ° Phương trình mặt phẳng • Thể tích khối tứ diện, diện tích tam giác • Phương ... khối tứ diện ABCD tính công thức: D VABCD A = [AB, AD].AC C B °Diện tích tam giác ABC tính công thức: B VABCD A C = [AB, AC] SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ GIẢI TOÁN HÌNH KHÔNG GIAN PHƯƠNG PHÁP: Bước...
 • 18
 • 124
 • 0

Tuyển chọn ôn tập HHKG 12

Tuyển chọn ôn tập HHKG 12
... kính AB=2R Cắt mặt cầu mp vuông góc AB cho AH=x (0...
 • 3
 • 359
 • 1

20 câu on tap hhkg co loi gia chi tiet

20 câu on tap hhkg co loi gia chi tiet
... BÀI Câu 1: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (α) : 2x – y + z – = Viết phương trình mặt phẳng (P) qua giao tuyến (α) mặt phẳng (xOy) (P) tạo với mặt phẳng 125 tọa độ tứ diện tích 36 Câu 2: ... ° Đồn Hồi Hận r r (SAB) ⊥ (SAC) ⇔ cos(n1; n ) = ⇔ 3h 3.3h − 3h.3h + a 3(−a 3) = ⇔ 27h − 9h − 3a = ⇔ 18h = 3a2 ⇔ h = ° Vậy: h = a a BÀI Câu 1: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng (d) mặt cầu ... Giồng Thị Đam ⇔ cos60o = Đồn Hồi Hận a2 0+x + ° a2 ⇔ = 2 9x + a2 a Vậy, x = a a 3 a2 = 2 9x + a2 a x +0+ 9 0.x + x.0 + a ⇔ 9x2 = a2 = 2a2 ⇔ 9x = a2 ⇔ x = BÀI Câu 1: Trong không gian Oxyz, tìm...
 • 24
 • 212
 • 1

Tài liệu Ôn tập HHKG

Tài liệu Ôn tập HHKG
... , ABC = BAD = 900 , BA=BC=a ,AD =2a.Ca ̣nh bên SA vuông góc với đáy và SA = a Go ̣i H là hình chiế u vuông góc của A SB C/m VSCD vuông và tính d[ H;(SCD)] Bà i 45:Cho hình tru ̣ ... hình chóp S.ABCD , đáy là hình thang vuông ABCD vuông ta ̣i A và B ,AB=BC=2a ; đường cao của hình chóp là SA =2a 1/ Xác đinh và tính đoa ̣n vuông góc chung của AD và SC ̣ 2/ Tính ... ̣c tam giác vuông cân có ca ̣nh huyề n bằ ng a Tính Sxq , Stp và V của hình nón Bà i 100: Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác vuông ở B Ca ̣nh SA vuông góc với...
 • 9
 • 49
 • 0

PHẦN MỀM ÔN TẬP GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 9: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN doc

PHẦN MỀM ÔN TẬP GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 9: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN doc
... 20092 010 từ website: viOlympic. vn BTC gửi Sở GD-ĐT đĩa phần mềm tự luyện ViOlympic không cần nối mạng (bản thử nghiệm có 25 vòng thi ) để tạo điều kiện phổ biến (không thương mại hóa) hình thức thi ... Internet Phần mềm tự luyện ViOlympic thức có 35 vòng thi cung cấp cho máy tính ViOlympic Công ty CP Elead sản xuất chương trình máy tính học đường Các em học sinh muốn làm quen với 35 vòng thi năm ... không dấu +Tên đăng nhập: đánh tên không dấu + Mật khẩu: em tự chọn Chọn lớp bấm vào ô đăng ký phía Sau đăng kí thành công xong nhớ vào đăng nhập( nhớ đăng nhập không thức Tài khoản để luyện thi...
 • 4
 • 10,361
 • 137

PHẦN II:ÔN TẬP CHƯƠNG II (HÌNH HỌC - T1) pot

PHẦN II:ÔN TẬP CHƯƠNG II (HÌNH HỌC - T1) pot
... A; B; E; D nằm đường tròn tâm O2 bán kính AB  HDHT: +) Tiếp tục ôn tập thức bậc hai; phép biến đổi thức bậc hai +) Ôn tập đường tròn (định nghĩa tính chất đối xứng đường tròn) ... đường tròn  AC   O;    · · ·  · ABC  BCD  CDA  DAB  900  Tứ giác ABCD hình chữ nhật Bài tập 2: Cho ABC có góc nhọn Các đường cao AD; BE; CK cắt H CMR: a) điểm B; C; E; K nằm đường tròn ... ABM có MK  AB; AK = KB  ABM cân M  AM = MB = 1 BC mà MB = MC = BC  AM = MB = MC = 2 BC 2 Bài tập 2: µ µ Tứ giác ABCD có B = D  900 a) Chứng minh điểm A, B, C, D nằm đường tròn b) So sánh...
 • 4
 • 278
 • 2

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - ƠN TẬP PHẦN I & PHẦN II (ƠN TẬP HKI) pot

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - ƠN TẬP PHẦN I & PHẦN II (ƠN TẬP HKI) pot
... & hĩa tổng hợp (phần củng cố bi 25) Cu 10: Phn biệt hình thức vận chuyển vật chất qua mng sinh chất (phần I, II, III) Nhĩm 4: Từ cu 9 -1 0 4 Củng cố:(5’) Nhấn mạnh n i dung trọng tm phần I & phần ... snh lo i bo quan: ti thể & lục lạp (phần củng cố bi 15) Cu 7: Phn biệt lo i i n i chất hạt & khơng hạt (phần I bi 16) Cu 8: So snh qu trình quang hợp & hơ hấp (phần III bi 26) Cu 9: So snh ... Phn biệt ĐVKXS & ĐVCXS (phần II - bi 5) Nhĩm 3:Từ cu cu h i TN KT tiết Phần I: 14 cu h i ơn tập / SGK trang 110 16 - 30 31–45 GV hướng dẫn cch lm cc cu h i ơn tập cho HS nh tự lm GV sửa cc n i dung...
 • 4
 • 618
 • 4

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - ÔN TẬP PHẦN III (ÔN TẬP HKII) doc

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - ÔN TẬP PHẦN III (ÔN TẬP HKII) doc
... hỏi không trả lời Nhóm 3: bảng 1,2/ được, em nêu để chương II lớp giải Nhóm 4: bảng – chương II & bảng chương III Củng cố:(5’) Nhấn mạnh nội dung trọng tâm phần III Giải đáp thắc mắc HS phần III ... 1,2,3/ SGK trang câu hỏi ôn tập cho HS Đại diện nhóm trình 160 nhà tự làm bày kết Chương II: Bảng 1,2/ SGK trang GV sửa nội dung Các nhóm lại 161 phần II nhận xét Chương III: Bảng 1/ SGK trang ... xét bổ sung GV Nhóm 1: từ câu 1- 15 điều chỉnh nội dung cho Nhóm 2:từ câu 16 - xác 30 GV sửa chữa thêm câu Nhóm 3:từ câu 31– hỏi TN KT tiết 45 Nhóm 4:từ câu 4 6- II Câu hỏi tự luận: GV hướng dẫn...
 • 3
 • 580
 • 1

PHẦN A. ÔN TẬP LÝ THUYẾT, CÔNG THỨC VÀ BÀI TẬP ỨNG DỤNG ĐỘT BIẾN GEN ppt

PHẦN A. ÔN TẬP LÝ THUYẾT, CÔNG THỨC VÀ BÀI TẬP ỨNG DỤNG ĐỘT BIẾN GEN ppt
... Gen ban đầu Gen bị Gen lại (gen # gen đột biến) *Ghi nhớ: Gen ban đầu = Gen bị + gen lại Vậy: ⇒ Gen bị = Gen ban đầu – Gen lại ⇒ Gen lại = Gen ban đầu – Gen bị Bài tập 1: Một gen có chiều dài 0,408µm, ... Trong gen có A = 2G Gen bị đột biến không làm chiều dài thay đổi Hãy xác định dạng đột biến tính số lượng loại nu gen đột biến trường hợp sau đây: a) Gen đột biến có G = 0,497A b) Gen đột biến ... Số nu loại gen: A + G = 1500 A = 2G ⇒ A = T = 1000 (N) ⇒ G = X = 500 (N) *Xét gen đột biến: Vì lgen ban đầu = lgen đột biến ⇒ Ngen ban đầu = Ngen đột biến = 3000 (N) a)Khi gen đột biến có G =...
 • 32
 • 1,056
 • 15

20 câu ôn tập hhkg có lời giải chi tiết pot

20 câu ôn tập hhkg có lời giải chi tiết pot
... Ta có: SA  (ABC)  SA  AC  Do SAC vuông A AM trung tuyến nên MA  SC SA  (ABC) Ta lại có:  AB  BC (ABC vuông B) M A H K B  SB  BC (đònh lý đường vuông góc)   Do SBC vuông B ... điểm Câu : Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác vuông B, AB = a, BC = 2a, cạnh SA vuông góc với đáy SA = 2a Gọi M trung điểm SC Chứng minh MAB cân tính diện tích MAB theo a LỜI GIẢI Câu 1: ...  BÀI Câu 1: Trong không gian Oxyz, tìm Ox điểm A cách đường thẳng (d) : x 1 y z    mặt phẳng () : 2x – y – 2z = 2 Câu 2: Cho hình chóp SABC đáy ABC tam giác cạnh 2a , SA vuông góc...
 • 23
 • 303
 • 1

PHẦN 2 - ÔN TẬP KIỂM TRA U4568

PHẦN 2 - ÔN TẬP KIỂM TRA U4568
... of verbs: Prefix (Tiền tố) a dis-/mis-/re-/over-/under-/out- + V V - Disagree (không đồng ý); Dislike (không thích); Disappear (Biến mất) - Outnumber (nhiều/đông hơn); Outlive (sống lâu hơn); ... kèm); enact (ban hành (luật)); enrich (làm giàu) Suffix (Hậu tố) : Adj/N + -ize/-en/-ate/-fy V - Beauty beautify (làm đẹp) - Bright brighten (làm rạng rỡ); Loose loosen (làm lỏng ra); Less lessen ... ăn không đủ); Undercook (nấu chưa chín) - Misspell (đánh vần nhầm); misbehave (cưxử sai); misunderstand (hiểu nhầm); misuse (sử dùng sai) - Remarry (kết hôn lần nữa); Redo (làm lại); … b) en- +...
 • 5
 • 56
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP ( HHKG - Câu 5)

ĐỀ ÔN TẬP ( HHKG - Câu 5)
... cựng to vi mt ỏy (ABC) gúc 60 Tớnh th tớch chúp S.ABC v khong cỏch t B ti mt phng (SAC) theo a bit mt phng (SBC) vuụng gúc vi ỏy (ABC) 19 Trong mặt phẳng (P) cho đờng tròn (C) tâm O đờng kính ... giỏc ABC; gúc gia (BCCB) v (ABC) l 600.Tớnh th tich ca lng tr ABC.ABCtheo a 41 Cho hỡnh chúp ( ABC ) cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng ti A, Mt phng to vi mt phng ( ABC ) 600 mt gúc ( SAC ) AC = BC = ... ( BCM ) Mt phng ct cnh 2a 57 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh thoi tõm O; AC = , BD = 2a; hai mt phng (SAC) v (SBD) cựng a vuụng gúc vi mt phng (ABCD) Bit khong cỏch t im O n mt phng (SAB)...
 • 6
 • 139
 • 0

TAI LIEU ON TAP HHKG-LTDH

TAI LIEU ON TAP HHKG-LTDH
... OH  BN  OH  (ABN)  d(O; (ABN)  OH  Từ tam giác vuông OAK; ONB có: 1 1 1 1 a 15           OH  2 2 2 OH OA OK OA OB ON 3a a 3a 3a  Vậy, d(OM; AB)  OH  z a A a 15 Cách 2:  N ... (OMN)) = d(B; (OMN))   a a    a a   OM   ; ;  , ON   0; ;  2 2        3a2 a2 a2  a2   a2  [OM; ON]   ; ; 3; 1;  n , với n  ( 3; 1; 1)  4  4   Phương ... Hùng (d1): x  y  z 1   ; 4 (d ) : x  y 1 z    2 Viết phương trình đường thẳng () song song với hai mặt phẳng (P) (Q), cắt hai đường thẳng (d1) (d2) Câu 2: Cho hình lập phương ABCD...
 • 22
 • 53
 • 0

On tap HHKG thi TN 12

On tap HHKG thi TN 12
... số điểm cần thi t) Khi xác đònh tọa độ điểm ta dựa vào: + Ý nghóa hình học tọa độ điểm (khi điểm nằm trục tọa độ, mặt phẳng tọa độ) + Dựa vào quan hệ hình học nhau, vuông góc, song song, phương, ... (a; b; c ) ≠ là:  x = x0 + ta   y = y0 + tb  z = z + tc  (a2 + b2 + c2 ≠ 0) với t tham số Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho điểm M0(x0; y0; z0) mặt phẳng (α): Ax + By + Cz + D = Gọi ... u u' a + b + c a' + b' + c' ∆  u u ' = * Chú ý: ∆ ⊥ ∆' ⇔ ⇔ aa' + bb' + cc' = u ϕ u' ∆' O x Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (α) (α') có phương trình tổng quát là: (α):...
 • 17
 • 237
 • 0

Xem thêm