phan 4,5,6,7 diem uon, tiem can,do thi 2017

Tính lồi, lõm và điểm uốn của đồ thị

Tính lồi, lõm và điểm uốn của đồ thị
... cung lồi, khoảng (a;c) gọi khoảng lồi đồ thò CB cung lõm, khoảng (c;b) gọi khoảng lõm đồ thò Điểm phân cách cung lồi cung lõm gọi điểm uốn Điểm C đồ thò hình vẽ điểm uốn 2 Dấu hiệu lồi, lõm điểm ... f’’(x) Đồ thò hàm số x0 -  x0 _ lồi x0 +  + M0 (x0;f(x0)) lõm Vậy điểm M0 (x0;f(x0)) điểm uốn đồ thò Chú ý: Tại điểm uốn tiếp tuyến phải xuyên qua đồ thò Ví dụ 1: Tìm khoảng lồi, lõm điểm uốn đồ ... y’’ : x - y’’ _ Đồ thò hàm số lồi Điểm uốn C (1;- ) + + lõm Ví dụ Tìm khoảng lồi, lõm điểm uốn đồ thò hàm số y= x Giải Tập xác đònh : R Ta có : y’’ = Bảng xét dấu y’’ : x y’’ Đồ thò hàm số y’...
 • 8
 • 512
 • 3

Tiết 27 TÍNH LỒI LÕM VÀ ĐIỂM UỐN CỦA ĐỒ THỊ. ppt

Tiết 27 TÍNH LỒI LÕM VÀ ĐIỂM UỐN CỦA ĐỒ THỊ. ppt
... VỀ TÍNH LỒI LÕM VÀ ĐIỂM UỐN x O NỘI DUNG b » + AC cung lồi » + CB cung lõm đồ thị hàm số lồi (a;c) lõm trên(c;b) + Điểm phân cách phần lồi phần lõm gọi điểm uốn II DẤU HIỆU LỒI LÕM VÀ ĐIỂM UỐN ... khoảng lồi lõm điểm uốn ĐL2: (SGK) Nếu y" đổi dấu qua x0 điểm M(x0; f(x0)) điểm uốn Quy tắc tìm khoảng lồi lõm điểm uốn TXĐ Giải y"=0 2 .Tính y' Xét dấu y" Tính y" KL tính lồi lõm, điểm uốn Ví ... Tìm khoảng lồi lõm điểm uốn đồ thị ? áp dụng quy tắc tìm hàm số y=2x3-6x2+2x khoảng lồi lõm điểm uốn Giải + TXĐ: R y'= 6x2-12x+2 xác định /R y"= 12x-12 y"=0  x=1 Dấu y" x - y" - y Lồi GV: Gọi...
 • 5
 • 471
 • 0

ĐIỂM UỐN CỦA ĐỒ THỊ, PHÉP TỊNH TIẾN HỆ TỌA ĐỘ ppsx

ĐIỂM UỐN CỦA ĐỒ THỊ, PHÉP TỊNH TIẾN HỆ TỌA ĐỘ ppsx
... Nguyễn Phú Khánh – Đà Lạt     5.6.3 Chứng minh I 1; điểm uốn đường cong y  f x  x 1 x  1   5.6.4 Từ đồ thị C suy cách vẽ đồ thị hàm số y   f x   x 2  x  x x  1  2  Hướng ...   1 x  1  x  x  1      f '' x  x  1  Dễ thấy f ' x liên tục    I 1; điểm uốn đồ thị C f '' x  x  1                    ... Hướng dẫn :  f x  f 1  lim  f x  f 1 x 1  x  1  5.6.2     lim   Hàm số f x điểm x  1 x 1 f x  f 1 x 1  lim    x  1 x 1                  ...
 • 2
 • 363
 • 0

TIẾT 27 GIẢI TÍCH 12 TÊN BÀI : TÍNH LỒI , LÕM VÀ ĐIỂM UỐN CỦA ĐỒ THỊ potx

TIẾT 27 GIẢI TÍCH 12 TÊN BÀI : TÍNH LỒI , LÕM VÀ ĐIỂM UỐN CỦA ĐỒ THỊ potx
... hành ví dụ 2& 3: Tìm khoảng lồi, lõm, điểm uốn Liên kết file Sketchpad x (nếu có) đồ thị hàm số : y= ( Các ví dụ , học sinh tiến hành làm theo nhóm.Sau , cử đại diện lên bảng trình bày giải vídụ2) ... minh định lí 15ph Thực hành ví dụ 1: Tìm khoảng lồi, lõm, điểm uốn đồ thị hàm số :y=x33x2+x+4 GV gợi ý em chưa làm HS làm việc theo nhóm chia Sau lớp làm xong, GV cho máy chiếu lên cho lớp xem ... trượt đồ thị (Animation) Để dạy khái niệm điểm uốn, cho hai học sinh quan sát, thấy cung AC, tiếp tuyến luôn nằm cung AC, cung CB tiếp tuyến nằm dướI cung CB Tại điểm C tiếp tuyến xuyên qua đồ thị...
 • 6
 • 124
 • 1

Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.DOC

Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.DOC
... kinh tế thị trờng nớc ta Vì em chọn đề tài Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm kinh tế thị trờng (KTTT) định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam, giải pháp để phát triển nớc ta giai đoạn Em ... hội chủ nghĩa Việt Nam giải pháp để phát triển nớc ta giai đoạn A Đặc điểm kinh tế thị trờng nớc giới Để hiểu rõ hay có cách nhận xét khách quan kinh thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Việt ... nhất, kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa mà nớc ta xây dựng kinh tế thị trờng đại với tính chất hội đại (xã hội hội chủ nghĩa) Mặc dù kinh tế nớc ta nằm tình trạng lạc hậu phát triển...
 • 29
 • 4,972
 • 8

Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó.DOC

Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó.DOC
... kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trờng tất yếu, khách quan 2 Đặc điểm kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa Việt Nam II Các giải pháp để phát triển kinh tế thị trờng định ... trình phát triển kinh tế đất nớc Phát triển đồng loại thị trờng Trong kinh tế thị trờng, yếu tố đợc xem xét thị trờng Vì vậy, để phát triển kinh tế thị trờng phải phát triển đầy đủ đồng loại thị ... án Kinh tế Chính trị B Nội dung I.Nguyên nhân nớc ta phát triển kinh tế thị trờng đặc điểm kinh tế thị trờng XHCN Việt Nam Khẳng định việc chuyển từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế...
 • 18
 • 3,257
 • 3

Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hoá nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, lấy Hà Nội làm ví dụ.pdf

Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hoá nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, lấy Hà Nội làm ví dụ.pdf
... th hoá Vi t Nam - xu t v n d ng phương pháp phân tích a tiêu chí s h th ng tiêu chí tiêu chu n ánh giá ã xây d ng ánh giá m c ô th hoá c a Vi t Nam l y N i làm d - Ki n ngh quan i m phát ... i m phát tri n ô th Vi t Nam -3- tài “V n d ng phương pháp phân tích a tiêu chí ánh giá m c hoá nh m góp ph n xây d ng quan i m phát tri n ô th Vi t Nam ô th n năm 2020, l y N i làm d ... NGUY N H U OÀN V N D NG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH A TIÊU CHÍ ÁNH GIÁ M C Ô TH HOÁ NH M GÓP PH N XÂY D NG CÁC QUAN I M PHÁT TRI N Ô TH VI T NAM N NĂM 2020, L Y HÀ N I LÀM VÍ D Chuyên ngành : Ph©n...
 • 199
 • 1,716
 • 10

Luận văn thạc sĩ về Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hóa nô thị hằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, lấy Hà Nội làm ví dụ

Luận văn thạc sĩ về Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hóa nô thị hằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, lấy Hà Nội làm ví dụ
... ng phương pháp phân tích a tiêu chí ánh giá m c hoá nh m góp ph n xây d ng quan i m phát tri n ô th Vi t Nam ô th n năm 2020, l y N i làm d ” r t c n thi t nh m góp ph n b sung lý lu n, phương ... hoá Vi t Nam - xu t v n d ng phương pháp phân tích a tiêu chí s h th ng tiêu chí tiêu chu n ánh giá ã xây d ng ánh giá m c ô th hoá c a Vi t Nam l y N i làm d - Ki n ngh quan i m phát tri ... NGUY N H U OÀN V N D NG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH A TIÊU CHÍ ÁNH GIÁ M C Ô TH HOÁ NH M GÓP PH N XÂY D NG CÁC QUAN I M PHÁT TRI N Ô TH VI T NAM N NĂM 2020, L Y HÀ N I LÀM VÍ D Chuyên ngành : Ph©n...
 • 199
 • 658
 • 4

36 Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hóa nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, (VD Hà Nội)

36 Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hóa nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, (VD Hà Nội)
... ng phương pháp phân tích a tiêu chí ánh giá m c hoá nh m góp ph n xây d ng quan i m phát tri n ô th Vi t Nam ô th n năm 2020, l y N i làm ví d ” r t c n thi t nh m góp ph n b sung lý lu n, phương ... hoá Vi t Nam - xu t v n d ng phương pháp phân tích a tiêu chí s h th ng tiêu chí tiêu chu n ánh giá ã xây d ng ánh giá m c ô th hoá c a Vi t Nam l y N i làm ví d - Ki n ngh quan i m phát tri ... ****** NGUY N H U OÀN V N D NG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH A TIÊU CHÍ ÁNH GIÁ M C Ô TH HOÁ NH M GÓP PH N XÂY D NG CÁC QUAN I M PHÁT TRI N Ô TH VI T NAM N NĂM 2020, L Y HÀ N I LÀM VÍ D Chuyên ngành :...
 • 199
 • 407
 • 0

Phân tích, nghiên cứu tính tất yểu khách quan , đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam

Phân tích, nghiên cứu tính tất yểu khách quan , đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam
... .2 1.4 Tính tất yếu khách quan phải phát triển kinh tế thị trờng Việt Nam II.2 - Vận dụng nớc ta 12 2.1 Đặc điểm kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam ... kinh tế tơng ứng với n , kinh tế nhà nớc nói kinh tế dựa chế độ công hữu bao gồm kinh té nhà nớc kinh tế hợp tác, tạo sở kinh tế cho chế độ hội hội chủ nghĩa việc vin vào tình trạng hiệu kinh ... 0918.775.368 1.4 Tính tất yếu khách quan phải phát triển kinh tế thị trờng Việt Nam Bức tranh chung kinh tế Việt nam trớc chuyển sang kinh tế thị trờng tăng trởng thấp 3,7 %/năm, làm không đủ ăn...
 • 26
 • 971
 • 0

Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
... điểm kinh tế thị trờng nớc ta Thứ nhất, kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa mà nớc ta xây dựng kinh tế thị trờng đại với tính chất hội đại (xã hội hội chủ nghĩa ) Mặc dù kinh tế ... phải chuyển từ kinh tế kế hoạch tập trung 02 sang kinh tế thị trờng có quản lý Nhà nớc định hớng hội chủ nghĩa ii Đặc điểm kinh tế thị trờng định hớng 15 hội chủ nghĩa Việt Nam gì? Iii:Các ... hành kinh tế chế độ kinh tế - hội định Thể chế kinh tế khái niệm thấp cấp so với chế độ kinh tế Mọi chế độ kinh tế có thể chế kinh tế khác Do đó, dới chủ nghĩa hội áp dụng thể chế kinh tế...
 • 28
 • 1,310
 • 0

Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
... VIỆT NAM LÀ GÌ? 1- Đặc điểm kinh tế thị trường nước ta Thứ nhất, kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa mà nước ta xây dựng kinh tế thị trường đại với tính chất hội đại (xã hội hội ... NỀN KINH TẾ KẾ HOẠCH TẬP 02 TRUNG SANG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CÓ SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II ĐẶC ĐIỂM CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG 15 XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ... đại hội Đảng Từ nước có kinh tế lạc hậu, ngày nước ta có môt kinh tế tương đối phát triển nước có môi trường đầu tư ổn định II ĐẶC ĐIỂM CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
 • 31
 • 779
 • 0

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN đô thị hoá nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN đô thị hoá nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020
... TH HOÁ n xu th VI T NAM N NĂM 2020 ô th hoá Vi t Nam n năm 2020 3.2.1 M t s nhân t tác ng 3.2.1.1 Ch trương c a ng Nhà nư c v ô th hoá Ch trương phát tri n ô th Vi t Nam c th hi n chi n lư c phát ... th phát tri n ô th Vi t Nam n năm 2020 c Th tư ng ph phê t Ngày 23 tháng năm 1998 ây văn b n pháp quan tr ng, c th hoá ch trương c a ph công tác phát tri n ô th , s xây d ng nh hư ng phát ... nư c vào Vi t Nam u tư tr c ti p nư c vào Vi t Nam có nh hư ng tr c ti p n phát tri n kinh t c a khu v c ô th trình ô th hoá T ng s d án tư tr c ti p c a nư c vào Vi t Nam c c p phép t năm 1988...
 • 85
 • 1,510
 • 4

Xem thêm