HÌNH học 2duong 2mat song song

Giáo án hình học: Phép chiếu song song pps

Giáo án hình học: Phép chiếu song song pps
... Nêu hình chiếu song song củ đồng tròn đoạn thẳng phương chiếu song song với mặt phẳng chứa đường tròn Hoạt động giáo viên H1 : Gọi học sinh nêu định nghĩa H2: Nêu ý để học sinh biết cách vẽ hình ... qua a song song chứa l H2 : nêu tính chất Giải thích Hoạt động giáo viên H1 : Từ việc chứng minh tính chất em có nhận xét đường thẳng a’ ? H2: Từ nhận xét em cho lớp biết hình chiếu song song ... hình trông không gian H3 :- Tổ chức thảo luận nhóm câu hỏi , 6, , , - Giải đáp thắc mắc học sinh H4: Hình biểu diễn đường tròn Cho học sinhquan sát hình vẽ tron sách gk nêu kết hình chiếu song...
 • 4
 • 259
 • 1

Bài tập trắc nghiệm hình học quan hệ song song pptx

Bài tập trắc nghiệm hình học quan hệ song song pptx
... phẳng song song song song với mặt phẳng lại Câu50: Trong mệnh đề sau mệnh đề đúng? A Hình chiếu song song hai đường thẳng chéo song song với B Hình chiếu song song hai đường thẳng cắt song song ... phân biệt song song với mặt phẳng song song với Hai mặt phẳng phân biệt song song với đường thẳng song song với Hai mặt phẳng phân biệt không song song cắt Hai mặt phẳng phân biệt song song với ... đường thẳng phân biệt song song với mặt phẳng song song với B Hai mặt phẳng phân biệt song song với đường thẳng song song với C Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song cắt đường thẳng lại...
 • 23
 • 1,169
 • 115

Ôn tập Hình học 11 chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Ôn tập Hình học 11 chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
... chứng minh ĐT song song với MP? CH3: Nêu phương pháp chứng minh mp song song? Hướng dẫn giải sửa số tập sách giáo khoa 15p Dấu hiệu nhận biết 2đt song song, đt song song với mp, 2mp song song (sách ... N4: (7 chữ cái) Hình có 2đáy 2đa giác nằm 2mp song song có cạnh bên song song N5: (4 chữ cái) 2đt không đồng phẳng chúng …… N6: (8 chữ cái) 2mp song song cắt 1mp khác theo 2giao tuyến … với D: ... Thales Hãy phát biểu định lý Thales E Hướng dẫn nhà: Ôn tập kiến thức học chương II Làm tập trắc nghiệm Giải lại tập giải Chuẩn bị kiểm tra tiết chương II F Bổ sung sau tiết dạy: ...
 • 3
 • 2,803
 • 18

Kiểm tra Hình học 11 chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Kiểm tra Hình học 11 chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
... cạnh AB nằm hai mặt phẳng khác Trên đường chéo AC BF ta lấy điẻm M, N cho AM = BN Mặt phẳng (P) chứa MN song song với AB cắt AD AF M', N' a) Tứ giác MNM'N' hình gì? b) Chứng minh M'N' // EC c) ... 10: Cho hình chóp S.ABCD Mp (P) cắt cạnh SA, SB, SC, SD A', B', C', D' Gọi ∆ = (SAB)∩(SCD), ∆' = (SAD)∩(SBC) Nếu (P)//∆ (P)//∆' A'B'C'D' A Hình thang B Hình bình hành C Hình chữ nhật D Hình vuông ... giao điểm đường thảng CD với mp (MNP) là: A Giao điểm NP CD B Giao điểm MN CD C Giao điểm MP CD D Trung điểm CD PHẦN 2: Tự luận (7 điểm) Cho hai hình vuông có chung cạnh AB nằm hai mặt phẳng khác...
 • 3
 • 1,361
 • 21

Chủ đề: Phép chiếu song song (Hình học 11 - Chương II)

Chủ đề: Phép chiếu song song (Hình học 11 - Chương II)
... Mx song song với AD cắt BD M, M hình chiếu song song điểm M phép chiếu song song câu a) Vì N thuộc AD nên D hình chiếu song song điểm N phép chiếu song song câu a) Trong (ACD) dựng Ny song song ... chiếu song song tia tia, đoạn thẳng đoạn thẳng Tính chất 2: Hình chiếu song song hai đờng thẳng song song hai đờng thẳng song song trùng a a b b l l A A B A B a B b A ab Tính chất 3: Phép chiếu ... chủ đề p hép chiếu song song A Tóm tắt lí thuyết Phép chiếu song song Cho mặt phẳng đờng thẳng l không song song với Với điểm M không gian, đờng thẳng qua M l song song với l cắt...
 • 5
 • 312
 • 3

Chủ đề: Hai đường thẳng song song (Hình học 11 - Chương II)

Chủ đề: Hai đường thẳng song song (Hình học 11 - Chương II)
... Trong không gian, qua điểm nằm đờng thẳng có đờng thẳng song song với đờng thẳng Tính chất 2: Hai đờng thẳng phân biệt song song với đờng thẳng thứ ba song song với Nhận xét: Tính chất cung cấp ... lần lợt qua hai đờng thẳng song song giao tuyến chúng (nếu có) song song với hai đờng thẳng (hoặc trùng với hai đờng thẳng đó) B phơng pháp giải toán Vấn đề 1: Chứng minh hai đờng thẳng chéo Phơng ... giải Bài tập Cho hai đờng thẳng a b chéo Có hay không hai đờng thẳng p q song song cới nhau, đờng thẳng cắt a b Bài tập Qua điểm M không thuộc đờng thẳng a kẻ đờng thẳng b song song với a Chứng...
 • 12
 • 675
 • 0

Chủ đề: Đường thẳng song song với mặt phẳng (Hình học 11 - Chương II)

Chủ đề: Đường thẳng song song với mặt phẳng (Hình học 11 - Chương II)
... 1: Nếu đờng thẳng song song với mặt phẳng song song với đờng thẳng mặt phẳng Hệ 2: Nếu hai mặt phẳng phân biệt song song với đờng thẳng giao tuyến (nếu có) chúng song song với đờng thẳng Tức là: ... đờng thẳng mặt phẳng gọi song song với chúng điểm chung điều kiện để đờng thẳng song song với mặt phẳng Định lí 1: Nếu đờng thẳng a không nằm mặt phẳng (P) song song với đờng thẳng (P) a song song ... K, song song với AB SC, ta có: Mặt phẳng (Q) chứa AB song song với SC Mặt phẳng (R) chứa SC song song với AB Khi đó, ba mặt phẳng (P), (Q), (R) song song với chắn hai cắt tuyến BC SA đoạn thẳng...
 • 13
 • 728
 • 3

Chủ đề: Hai mặt phẳng song song (Hình học 11 - Chương II)

Chủ đề: Hai mặt phẳng song song (Hình học 11 - Chương II)
... nằm mặt phẳng song song với mặt phẳng lại b Nếu hai mặt phẳng song song đờng thẳng nằm mặt phẳng song song với đờng thẳng nằm mặt phẳng c Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lợt qua hai đờng thẳng song ... a Hai mặt phẳng phân biệt song song với đờng thẳng song song với b Hai mặt phẳng phân biệt song song với mặt phẳng song song với Bài tập Trong mệnh đề sau, mệnh đề ? a Nếu hai mặt phẳng song song ... b1) mặt phẳng qua O song song với (P) Hệ 1: Nếu đờng thẳng a song song với mặt phẳng (Q) qua a có mặt phẳng (P) song song với (Q) Hệ 2: Hai mặt phẳng phân biệt song song với mặt phẳng thứ ba song...
 • 23
 • 857
 • 1

Hình học 7 - Tiết 6: Hai đường thẳng song song

Hình học 7 - Tiết 6: Hai đường thẳng song song
... trống Hai đường thẳng phân biệt có điểm chung điểm chung Hai đường thẳng điểm chung song song gọi hai đường thẳng Hai đường thẳng c d song song với c // d ký hiệu Đường thẳng c cắt hai đường thẳng ... kiến thức lớp - Hai đường thẳng song song hai đường thẳng điểm chung - Hai đường thẳng phân biệt cắt song song c a // b a 450 b d Hai góc so le 450 e p 60 m n g 600 900 800 m // n Hai góc đồng ... 450 e p 60 m n g 600 900 800 m // n Hai góc đồng vị Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a b c a b Một cặp góc so le Một cặp góc đồng vị a // b c d % C...
 • 9
 • 313
 • 2

Chuyên đề Tích hợp tư tưởng HCM vào việc giáo dục Giá trị sống từ đó hình thành kĩ năng sống cho học sinh

Chuyên đề Tích hợp tư tưởng HCM vào việc giáo dục Giá trị sống từ đó hình thành kĩ năng sống cho học sinh
... đình giúp ta có thêm sức mạnh sống Đồng ý Không đồng ý X X X X X ỏnh giỏ hc sinh qua bi hc: Qua bi hc Gi gỡn v phỏt huy truyn thng tt p ca gia ỡnh dũng h, em hóy cho bit: Ba iu em hi lũng v gia ... í ngha ca vic gi gỡn v phỏt huy truyn thng tt p ca gia ỡnh, dũng h: Trỏch nhim ca cụng dõn hc sinh: - Trõn trng, t ho ni tip truyn thng - Sng sch, lng thin - Khụng lm tn hi danh gia ỡnh, dũng...
 • 23
 • 400
 • 0

Mở đầuvề hình học không gian. Quan hệ song song_10

Mở đầuvề hình học không gian. Quan hệ song song_10
... thẳng song song Tìm giao tuyến hai mặt phẳng (dùng quan hệ song song) ; chứng minh hai đường thẳng song song ; chứng minh hai đường thẳng chéo Vấn đề : Tìm giao tuyến hai mặt phẳng (dùng quan hệ song ... cắt song song với mặt phẳng khác ahi mặt phẳng sóng song (c) Nếu hai đường thẳng cắt mặt phẳng song song với hai đường thẳng mặt phẳng khác hai mặt phẳng song song (d) Hai mặt phẳng phân biệt song ... thẳng song song với mặt phẳng (β) cho trước hai mặt phẳng (α) (β) song song với Bài 10.49 : Cho hình chóp S ABCD đáy hình bình hành tâm O Gọi M, N trung điểm S A, S D Chứng minh (OMN) song song...
 • 11
 • 300
 • 1

Tài liệu Quan hệ song song hình học 11 P1 docx

Tài liệu Quan hệ song song hình học 11 P1 docx
... lời 31 Hướng dẫn giải 31 www.saosangsong.com.vn Chương Đường thẳng mặt phẳng Quan hệ song song CHƯƠNG II ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ SONG SONG §1 Đại cương đường thẳng mặt ... thẳng mặt phẳng A.Tóm tắt giáo khoa Mở đầu hình học không gian Hình học không gian môn học nghiên cứu tính chất hình không nằm mặt phẳng Đối tượng hình học không gian :điểm ,đường thẳng ,mặt phẳng ... mặt phẳng thứ ba) www.saosangsong.com.vn b a Chương Đường thẳng mặt phẳng Quan hệ song song Ví dụ : Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD tứ giác có cặp cạnh đối không song song Tìm giao tuyến : a) Hai...
 • 15
 • 261
 • 1

Tài liệu Quan hệ song song hình học 11 P2 pptx

Tài liệu Quan hệ song song hình học 11 P2 pptx
... P Hình biểu diễn hình không gian Đònh nghóa : Hình biểu diễn hình (H) không gian hình chiếu song song hình (H) mặt phẳng hình đồng dạng với hình chiếu Người ta chứng minh :Hình chiếu song song ... vạch hình (H) hình chiếu M’ vạch hình M' (H’) (H’) gọi hình chiếu song song hình (H) P • Nếu M thuộc mặt phẳng chiếu (P) hình chiếu song song M M Tính chất Tính chất : Hình chiếu song song đường ... thẳng Hệ : Hình chiếu song song đoạn thẳng đoạn thẳng, tia tia M a Q N R d a' a' b' M' P b Q a M d M' N' P Tính chất : Hình chiếu song song hai đường thẳng song song hai đường thẳng song song...
 • 18
 • 271
 • 3

BÀI TẬP HÌNH HỌC VỀ QUAN HỆ SONG SONG

BÀI TẬP HÌNH HỌC VỀ QUAN HỆ SONG SONG
... áp dụng phương pháp chứng minh song song rong hình học phẳng (như tính chất đường trung bình, định lý đảo định lý Ta-lét ) - Chứng minh hai đường thẳng song song song với đường thẳng thứ - Áp ... diƯn cđa tø diƯn vµ mỈt ph¼ng qua MP vµ song song víi AC TÝnh diƯn tÝch thiÕt diƯn ®ã BÀI 3: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG Vấn đề 1: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG www.mathvn.com - 10 ... phẳng qua M song song AD SD a)Mặt phẳng () cắt SABCD theo tiết diện hình ? b)Chứng minh SA // () Bµi 7: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình bình hành Mặt phẳng () di động ln ln song song BC đồng...
 • 20
 • 358
 • 0

HÌNH HỌC KHÔNG GIAN QUAN HỆ SONG SONG ppt

HÌNH HỌC KHÔNG GIAN QUAN HỆ SONG SONG ppt
... Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông tâm O, SA vuông góc với hình chop Cho AB = a, SA = a Gọi H, K hình chiếu A lên SB, SD Chứng minh SC vuông góc với mặt phẳng (AHK) tính thể tích hình ... (DB2-A09) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA = SB = a, mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (ABCD) Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD 18 (ĐH-B08) Cho hình chóp ... chóp A.BDMN 14 (DB1-A06) Cho hình hộp đứng ABCD A′B′C ′D′ có cạnh AB = AD = a, AA′ = 15 (DB1-A08) Chi hình chóp S.ABC có đáy tam giác ABC vuông cân đỉnh B, BA = BC = 2a, hình chiếu vuông góc S mặt...
 • 4
 • 547
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng của hình học trong đời sốnghình học của sự sốngquan hệ song song hình họckế hoạch hình thành thói quen sống khoa họchình học không gian 11 quan hệ song songchuyên đề hình học không gian 11 quan hệ song songchuyên đề hình học không gian quan hệ song songbài tập hình học không gian 11 quan hệ song songtoan 7 phan hinh hoc bai hai duong thang song songhình học lớp 7 tiết 4 hai đường thẳng song songbài tập hình học không gian về quan hệ song songhình học không gian 11 hai mặt phẳng song songtoan hinh hoc lop 7 bai hai duong thang song songbài tập về quan hệ song song tronh hình học không gianhinh hoc khong gian 11 hai duong thang song songĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGhop dong xnk hang hoaSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ