giáo trình Trí tuệ nhân tạo

Giáo trình Trí tuệ nhân tạo

Giáo trình Trí tuệ nhân tạo
... http://blogthuthuat.com Đinh Mạnh Tờng Giáo trình Trí tuệ Nhân tạo Khoa CNTT - Đại Học Quốc Gia Hà Nội inh Mnh Tng Trang http://blogthuthuat.com Phần ... tính chơi cờ xuất sớm Không lâu sau máy tính lập trình đợc đời vào năm 1950, Claude Shannon viết chơng trình chơi cờ nhà nghiên cứu Trí Tuệ Nhân Tạo nghiên cứu việc chơi cờ, máy tính chơi cờ chứng ... lý cho công việc mà ngời làm Một mục tiêu Trí tuệ nhân tạo ứng dụng thiết kế tác nhân thông minh (intelligent agent) có khả nh ngời Chúng ta hiểu tác nhân thông minh nhận thức đợc môi trờng thông...
 • 64
 • 1,253
 • 9

giáo trình trí tuệ nhân tao

giáo trình trí tuệ nhân tao
... suy diễn đợc áp dụng) để đợc đa đến công thức mà ta cần chứng minh Trong lĩnh vực nghiên cứu Trí Tuệ Nhân Tạo, thờng xuyên phải đối đầu với vấn đề tìm kiếm Đặc biệt lập kế hoạch học máy, tìm kiếm ... kỹ thuật tìm kiếm đợc áp dụng để giải vấn đề đợc áp dụng rộng rãi lĩnh vực nghiên cứu khác Trí Tuệ Nhân Tạo Chúng ta lần lợt nghiên cứu kỹ thuật sau: Các kỹ thuật tìm kiếm mù, hiểu biết đối...
 • 104
 • 535
 • 10

Tài liệu Giáo trình Trí Tuệ Nhân Tạo -chương 1- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG TÌM KIẾM ppt

Tài liệu Giáo trình Trí Tuệ Nhân Tạo -chương 1- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG TÌM KIẾM ppt
... (nh tìm kiếm theo độ sâu) Nói chung, nên áp dụng tìm kiếm sâu lặp cho vấn đề có không gian trạng thái lớn độ sâu nghiệm trớc 1.4 1.4.1 Quy vấn đề vấn đề Tìm kiếm đồ thị và/hoặc Quy vấn đề vấn đề ... vấn đề vấn đề (còn gọi rút gọn vấn đề) phơng pháp đợc sử dụng rộng rãi để giải vấn đề Trong đời sống hàng ngày, nh khoa học kỹ thuật, gặp vấn đề cần giải quyết, ta thờng cố gắng tìm cách đa vấn ... search) Hiệu phơng pháp tìm kiếm đợc đánh giá 1.1 Biểu diễn vấn đề không gian trạng thái Một muốn giải vấn đề tìm kiếm, ta phải xác định không gian tìm kiếm Không gian tìm kiếm bao gồm tất đối tợng...
 • 16
 • 2,043
 • 21

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo- chương 2-CÁC CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM KINH NGHIỆM pptx

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo- chương 2-CÁC CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM KINH NGHIỆM pptx
... chuyển Hai chiến lợc tìm kiếm kinh nghiệm quan trọng tìm kiếm tốt - (best-first search) tìm kiếm leo đồi (hill-climbing search) Có thể xác định chiến lợc nh sau: Tìm kiếm tốt = Tìm kiếm theo bề ... đánh giá Tìm kiếm leo đồi = Tìm kiếm theo độ sâu + Hàm đánh giá Chúng ta lần lợt nghiên cứu kỹ thuật tìm kiếm mục sau 2.2 Tìm kiếm tốt - đầu tiên: Tìm kiếm tốt - (best-first search) tìm kiếm theo ... end; 2.4 Tìm kiếm beam Tìm kiếm beam (beam search) giống nh tìm kiếm theo bề rộng, phát triển đỉnh mức phát triển đỉnh mức Tuy nhiên, tìm kiếm theo bề rộng, ta phát triển tất đỉnh mức, tìm kiếm beam,...
 • 5
 • 590
 • 11

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo- chương 4-TÌM KIẾM CÓ ĐỐI THỦ pptx

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo- chương 4-TÌM KIẾM CÓ ĐỐI THỦ pptx
... bắt đối phơng không đợc thắng Giáo trình Trí Tuệ Nhân Tạo - Đinh Mạnh Tờng Chơng 4- Trang Giả sử Đen trớc, ta trò chơi đợc biểu diễn nh hình 4.2 4.2 Chiến lợc Minimax Quá trình chơi cờ trình ... u Sau thủ tục chọn nớc cho trắng đỉnh u Trong thủ tục Minimax(u,v), v biến lu lại trạng thái mà Trắng chọn tới từ u procedure Minimax(u, v); begin val -; for w đỉnh u Giáo trình Trí Tuệ Nhân ... xét đến vị trí quân mối tơng quan quân Một cách đơn giản để hạn chế không gian tìm kiếm là, cần xác định nớc cho Trắng u, ta xem xét trò chơi gốc u tới độ cao h Giáo trình Trí Tuệ Nhân Tạo -...
 • 9
 • 543
 • 15

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo- phần 2- chương 5-Tri thức và lập luận - Logic mệnh đề ppt

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo- phần 2- chương 5-Tri thức và lập luận - Logic mệnh đề ppt
... công thức từ tập công thức Chẳng hạn, logic mệnh đề, luật modus ponens từ hai công thức A AB suy công thức B Chúng ta hiểu lập luận suy diễn trình áp dụng luật suy diễn để từ tri thức sở tri thức ... cho ta đa vào nhiều khái niệm quan trọng logic 5.2 Cú pháp ngữ nghĩa logic mệnh đề 5.2.1 Cú pháp: Cú pháp logic mệnh đề đơn giản, cho phép xây dựng nên công thức Cú pháp logic mệnh đề bao gồm ... công thức (P=> Q) v l(R v lS) đợc đa dạng chuẩn hội (lP v Q v lR) (lP v Q v S) Khi biểu diễn tri thức công thức logic mệnh đề, sở tri thức tập công thức Bằng cách chuẩn hoá công thức, sở tri thức...
 • 10
 • 544
 • 5

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo- chương 6- Logic vị từ cấp một pptx

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo- chương 6- Logic vị từ cấp một pptx
... giống nh logic mệnh đề Các công thức tơng đơng Cũng nh logic mệnh đề, ta nói hai công thức G H tơng đơng ( viết G H ) chúng sai minh hoạ Ngoài tơng đơng biết logic mệnh đề, logic vị từ cấp có ... quy nh sau Các ký hiệu vị từ không biến ( ký hiệu mệnh đề ) câu đơn Nếu t1, t2, ,tn n hạng thức p vị từ n biến p( t1,t2, ,tn) câu đơn Chẳng hạn, Hoa ký hiệu hằng, Love vị từ hai biến, husband ... tợng, đối tợng, mà không cần phải liệt kê tất đối tợng lớp Chẳng hạn sử dụng vị từ Elephant(x) (đối tợng x voi ) vị từ Color(x, Gray) (đối tợng x có mầu xám) câu tất voi có mầu xám biểu diễn...
 • 5
 • 1,196
 • 10

Giao trinh TRÍ TUỆ NHÂN TẠO chương 4 BIỂU DIỄN BÀI TOÁN BẰNG LOGIC VÀ CÁC PHƯƠNGPHÁP CHỨNG MINH

Giao trinh TRÍ TUỆ NHÂN TẠO  chương 4 BIỂU DIỄN BÀI TOÁN BẰNG LOGIC VÀ CÁC PHƯƠNGPHÁP CHỨNG MINH
... phương pháp chứng minh phản chứng Phương pháp chứng minh phản chứng: Bài toán Chứng minh phép suy luận (a → b) (với a giả thiết, b kết luận) Phản chứng: giả sử b sai suy ¬ b Bài toán chứng minh a ... S(a) Chứng minh cách áp dụng luật suy diễn để dẫn tới điều cần phải chứng minh (như chứng minh trên) gọi chứng minh diễn dịch (deduction proof) Nhưng cần biết luật phân giải luật đầy dủ cho diễn ... Một số thuật giải chứng minh Một vấn đề quan trọng logic mệnh đề chứng minh tính đắn phép suy diễn (a → b) Đây toán chứng minh thường gặp toán học Rõ ràng với hai phép suy luận logic mệnh đề (Modus...
 • 41
 • 1,193
 • 0

Giao trinh TRÍ TUỆ NHÂN TẠO chương 5 TRI THỨC VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP SUY DIỄN

Giao trinh TRÍ TUỆ NHÂN TẠO  chương 5 TRI THỨC VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP SUY DIỄN
... 2 Các dạng mô tả tri thức (các phương pháp biểu diễn tri thức) (Để máy tính sử dụng tri thức, xử lý tri thức, cần phải biểu diễn tri thức dạng thuận tiện cho máy tính Đó mục tiêu biểu diễn tri ... ,rm} Chứng minh tập kết luận G 3.3 Các phương pháp suy diễn Quá trình suy diễn hệ luật sản xuất bao gồm phương pháp bản: suy diễn tiến suy diễn lùi a) Suy diễn tiến (lập luận tiến - forward chaining ... tin từ thông tin biết Suy diễn sử dụng tập kiện làm tiên đề 152 Các phương pháp suy diễn chuyển từ giả thiết kết luận cách thêm vào giả thiết kiện khẳng định đúng, dựa phương thức: - Modus ponens:...
 • 15
 • 1,262
 • 7

Giao trinh Giao trinh Giao trinh TRÍ TUỆ NHÂN TẠO chương gioi thieu

Giao trinh Giao trinh Giao trinh TRÍ TUỆ NHÂN TẠO chương gioi thieu
... Wesley, 1992 Mục lục Chương Mở đầu Tổng quan Khoa học Trí ruệ nhân tạo Lịch sử phát triển Trí tuệ nhân tạo Một số vấn đề Trí tuệ nhân tạo quan tâm Các khái niêm 2 10 Chương Biểu diễn toán không ... Hoàng Kiếm Trí tuệ nhân tạo: Các phương pháp ứng dụng Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, 1989 Đinh Mạnh Tường Giáo trình Trí tuệ nhân tạo, Đại học Quốc gia Hà nội Nguyễn Thanh Thuỷ Trí tuệ nhân tạo: Các ... 138 Chương Tri thức phương pháp suy diễn Tri thức liệu Các dạng mô tả tri thức Suy diễn luật sản xuất 148 148 149 152 Tài liệu tham khảo 163 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giáo trình TRÍ TUỆ...
 • 5
 • 646
 • 12

Giao trinh Giao trinh Giao trinh TRÍ TUỆ NHÂN TẠO chương 0

Giao trinh Giao trinh Giao trinh TRÍ TUỆ NHÂN TẠO  chương 0
... tiếp đến Trí tuệ nhân tạo Lịch sử phát triển Trí Tuệ Nhân Tạo Lịch sử Trí tuệ nhân tạo cho thấy ngành khoa học có nhiều kết đáng ghi nhận Theo mốc phát triển, người ta thấy Trí tuệ nhân tạo sinh ... hướng Trí tuệ nhân tạo cài đặt hệ Trí tuệ nhân tạo hệ thống khác, đặc biệt hệ thống tin học Những vấn đề chưa giải Trí tuệ nhân tạo Những thành tựu nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Trí tuệ nhân tạo ... hành nghiên cứu mới, đặc biệt nghiên cứu chế suy lý, Trí tuệ nhân tạo phân tạo, mô hình tương tác Những đặc trưng Trí tuệ nhân tạo Trí tuệ nhân tạo xử lý thông tin theo trật tự ký hiệu Các thông...
 • 10
 • 561
 • 0

Giao trinh TRÍ TUỆ NHÂN TẠO chương 1 BIỂU DIỄN BÀI TOÁNTRONG KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI

Giao trinh TRÍ TUỆ NHÂN TẠO  chương 1 BIỂU DIỄN BÀI TOÁNTRONG KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI
... (13 3) (12 3) (13 1) (12 1) (12 2) (233) (2 31) (2 21) (222) (223) (322) (232) (323) ( 212 ) ( 213 ) (3 21) ( 313 ) ( 211 ) ( 311 ) (3 31) ( 312 ) (332) (333) 20 BÀI TẬP Xây dựng không gian trạng thái toán sau: 6 .1 Cho ... thị G1, ta có List (1) = [2, 3, 4] Ví dụ Bài toán đong nước m=3, n=2, k =1 (0,0) (3,0) (0,2) (1, 2) (3,2) (1, 0) (0 ,1) (2,0) (2,2) (3 ,1) Ví dụ Tháp Hà Nội với n = 11 1 (11 2) 11 2 (11 1) (11 3) (13 2) (13 3) ... Không gian trạng thái toán Kkhông gian trạng thái tập tất trạng thái có tập toán tử toán Không gian trạng thái bốn, Ký hiệu: K= (T, S, G, F) Trong đó, T: tập tất trạng thái có toán S: trạng thái...
 • 11
 • 2,615
 • 3

Giao trinh TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Chương 2CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM LỜI GIẢI TRONGKHÔNG GIAN TRẠNG THÁI

Giao trinh TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Chương 2CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM LỜI GIẢI TRONGKHÔNG GIAN TRẠNG THÁI
... 4.3 Ưu nhược điểm phương pháp tìm kiếm tốt 4.3.1 Ưu điểm - Phương pháp tìm kiếm tốt tổ hợp ưu điểm phương pháp tìm kiếm rộng tìm kiếm sâu - Ưu điểm chủ yếu phương pháp tìm kiếm tốt dùng tri thức ... gần đích” trạng thái u Hàm h(u) gọi hàm đánh giá Phương pháp tìm kiếm kinh nghiệm phương pháp tìm kiếm có sử dụng đến hàm đánh giá Trong trình tìm kiếm, bước ta chọn trạng thái trạng thái có nhiều ... - Giải thuật tìm kiếm sâu dần thương áp dụng cho toán có không gian trạng thái lớn độ sâu nghiệm trước Phương pháp tìm kiếm tốt (Best First Search) Cả hai kỹ thuật tìm kiếm rộng tìm kiếm sâu phương...
 • 67
 • 883
 • 2

Giao trinh TRÍ TUỆ NHÂN TẠO chương 3

Giao trinh TRÍ TUỆ NHÂN TẠO  chương 3
... DONG A A B, C BC C F* , G BG G L*, M* : giải ⇒ A giải Cây lời giải Hình A C F* G L* M* Hình 99 3. 3 Tìm kiếm lời giải cực tiểu: Cây G=(V, E) biểu diễn phân rã toán gốc n0 Ứng với phép chuyển toán ... đường chéo mở đới với Max) – (số dòng, số cột, số đường chéo mở min) Giả sử ta hạn chế kích thước 3x3 nước đi, đấu thủ tính trước hai nước Nếu đấu thủ Max trước độc giả kiểm tra, nước Max là: X 4.2 ... gia trị beta +∞ 2) Nếu đến bước kết thúc tìm kiếm, tính giá trị hàm ước lượng vị trí cho đấu thủ tương ứng Cho kết 3) Nếu mức ứng với đấu thủ min: i) Cho đến nút kiểm tra thủ tục alpha – beta alpha...
 • 17
 • 265
 • 1

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo - Chương 5 ppt

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo - Chương 5 ppt
... sinh HOCSINH Frame HOCSINH IS-A: PART-OF: NGUOI-DI-HOC A KIND OF: (HOCSINHCOSO, HOCSINHTRUNGHOC) Cân nặng: 1 0-6 0kg Chiều cao: 8 0-1 70cm Cấu trúc frame cho ta "khung liệu" để khoanh vùng đối tượng ... ⇒ e 154 r5: b ∧ c ⇒ f r6: e ∧ f ⇒ g cần suy g r T S a, b r1, r2, r3 R r1, r2, r3, r4, r5, r6 r1 a, b, c r2, r3, r5 r2, r6 r2 a, b, c, d r3, r4, r5 r3, , r6 r3 a, b, c, d, e r4, r5 r4, r5, r6 ... 149 Ví dụ cánh is-a Chíp chíp Yến is-a is-a Cánh cụt có Chim Không khí is-a thở Con vật hoạt động bay hoạt động Ưu điểm: - Cho phép biểu diễn cách trực quan kiện mối liên hệ chúng - Tính mô đun...
 • 15
 • 320
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình trí tuệ nhân tạo của đinh mạnh tườnggiáo trình trí tuệ nhân tạo nguyễn quang hoangiáo trình trí tuệ nhân tạo downloadgiáo trình trí tuệ nhân tạo võ huỳnh trâmgiáo trình trí tuệ nhân tạo nâng caogiáo trình trí tuệ nhân tạo ptitgiáo trình trí tuệ nhân tạo đinh mạnh tườnggiáo trình trí tuệ nhân tạo nguyễn thanh thủygiáo trình trí tuệ nhân tạo gs hoàng kiếmgiáo trình trí tuệ nhân tạo đại học cần thơgiáo trình trí tuệ nhân tạo fullgiáo trình trí tuệ nhân tạo khtngiáo trình trí tuệ nhân tạo potthuyết trình trí tuệ nhân tạolập trình trí tuệ nhân tạocông nghệ sản xuất biagiáo án đạo đức lớp 3 học kỳ 1Luyện tập Trang 46tổng hợp lời chúc ngày nhà giáo việt nam ý nghĩa nhấtTest ostatochnye znania po angliyskomu yazyku 2017Giới thiệu một số hệ thống điện tàu 5300T. Đi sâu nghiên cứu hệ thống hòa đồng bộ các máy phátÔn tập bài tập Kĩ Thuật Số FULL Chươnggiáo án TNXH lớp 3 HK2Lịch sử học thuyết chính trị phương tây cổ đạiNHẬP MÔN CƠ ĐIỆN TỬ HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM SÁTThuyết trình rủi ro của tín dụng đen có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị cần thiếtTiểu luận phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngQuản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Sở Giao Dịch – Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt NamBài giảng các cuộc cách mạng tư sản thời cận đạiGiáo trình quản lý nhà nước về kinh tếGIÁO TRÌNH CHUYÊN đề LỊCH sử VN tự CHỌN 1 LÀNG xã VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG tám 1945Bài giảng địa lí việt namMAI THUONG địa lý tự NHIÊN đại CƯƠNG 3Anh ngữ sinh động phần 2Bài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 1