Bài toán Quy Hoạch Động

Một số bài toán quy hoạch động điển hình

Một số bài toán quy hoạch động điển hình
... tạp chí THNT số tháng 10 năm 2004 Một số toán khác Bài toán dãy đơn điệu tăng dài có biến thể đơn giản toán dãy đơn điệu giảm dài nhất, nhiên coi chúng Sau số toán khác a) Bố trí phòng họp( tính ... tâm có máy cho thuê) Hướng dẫn: Tương tự toán a), xếp đơn đặt hàng theo thời điểm kết thúc, ta đưa toán b) toán tìm dãy có tổng lớn Bài toán biến thể toán tìm dãy tăng dài nhất, ta cài đặt đoạn ... xâu S, tìm số kí tự cần thêm vào S để S trở thành xâu đối xứng Hướng dẫn: Bài toán có công thức QHĐ sau: Gọi L(i,j) số kí tự cần thêm vào xâu S[i j] S để xâu trở thành đối xứng Đáp số toán L(1,n)...
 • 14
 • 1,663
 • 31

Thuật toán giải bài toán quy hoạch động kinh điển

Thuật toán giải bài toán quy hoạch động kinh điển
... tâm có máy cho thuê) Hướng dẫn: Tương tự toán a), xếp đơn đặt hàng theo thời điểm kết thúc, ta đưa toán b) toán tìm dãy có tổng lớn Bài toán biến thể toán tìm dãy tăng dài nhất, ta cài đặt đoạn ... từ - T đến T, với T tổng n số), dùng dấu - nên tạo tổng âm Bài có biến thể đặt dấu cho kết số chia hết cho k Ta có thuật giải tương tự toán cách thay phép cộng, trừ hép cộng trừ theo môđun k dùng ... đỉnh j nằm i Từ đưa toán tìm dãy tăng dài Việc kiểm tra điểm M có nằm tam giác ABC không dựa phương pháp tính diện tích: điểm M nằm S(ABC) = S(ABM) + S(ACM) + S(BCM) Bài toán có số biến thể khác...
 • 6
 • 11,300
 • 363

Giải bài toán Quy hoạch động kinh điển

Giải bài toán Quy hoạch động kinh điển
... đ giải cho dù duyệt tốt đến chạy với test cókích thước tối đa Thế lại dùng qui hoạch động giải quy tvới độ phức tạp tính toán không cao cỡ O(2N*M) Và ta phân tíchcụ thể cách giải qui hoạch động ... tinkhá hấp dẫn Một số toán quy hoạch động Đỗ Quang Tiến (Tiếp theo sốtrước) Bài Xoay ô (Đề đăng sốbáo trước) Thực đâykhông phải dễ dàng với người nhiều kinh nghiệm giảitoán tin Không người gặp ... qui hoạch động giải bạn thấy qui hoạch động phương pháp chung,khi áp dụng vào khác, không giống Để minh họa điềunày, mời bạn đón đọc tiếp số sau ta xét thêm số toán tinkhá hấp dẫn Một số toán...
 • 20
 • 1,811
 • 21

Một số bài toán quy hoạch động

Một số bài toán quy hoạch động
... tâm có máy cho thuê) Hướng dẫn: Tương tự toán a), xếp đơn đặt hàng theo thời điểm kết thúc, ta đưa toán b) toán tìm dãy có tổng lớn Bài toán biến thể toán tìm dãy tăng dài nhất, ta cài đặt đoạn ... xâu S, tìm số kí tự cần thêm vào S để S trở thành xâu đối xứng Hướng dẫn: Bài toán có công thức QHĐ sau: Gọi L(i,j) số kí tự cần thêm vào xâu S[i j] S để xâu trở thành đối xứng Đáp số toán L(1,n) ... Ông ta muốn đổi số tiền tiền xu Omega để tiện tiêu dùng Ông ta muốn số đồng tiền đổi (cho túi tiền đỡ nặng đi đó) Bạn giúp ông ta tìm cách đổi tiền Hướng dẫn: Bài toán giống toán xếp balô (“khối...
 • 15
 • 1,161
 • 16

MỘT SỐ BÀI TOÁN QUY HOẠCH ĐỘNG ĐIỂN HÌNH

MỘT SỐ BÀI TOÁN QUY HOẠCH ĐỘNG ĐIỂN HÌNH
... gian toán O(n), chi phí thời gian O(n2) Có phương pháp cài đặt tốt so với phương pháp trên, cho chi phí thời gian O(nlogn Một số toán khác Bài toán dãy đơn điệu tăng dài có biến thể đơn giản toán ... tâm có máy cho thuê) Hướng dẫn: Tương tự toán a), xếp đơn đặt hàng theo thời điểm kết thúc, ta đưa toán b) toán tìm dãy có tổng lớn Bài toán biến thể toán tìm dãy tăng dài nhất, ta cài đặt đoạn ... xâu S, tìm số kí tự cần thêm vào S để S trở thành xâu đối xứng Hướng dẫn: Bài toán có công thức QHĐ sau: Gọi L(i,j) số kí tự cần thêm vào xâu S[i j] S để xâu trở thành đối xứng Đáp số toán L(1,n)...
 • 14
 • 564
 • 25

Tài liệu MỘT SỐ BÀI TOÁN QUY HOẠCH ĐỘNG ĐIỂN HÌNH. docx

Tài liệu MỘT SỐ BÀI TOÁN QUY HOẠCH ĐỘNG ĐIỂN HÌNH. docx
... gian toán O(n), chi phí thời gian O(n2) Có phương pháp cài đặt tốt so với phương pháp trên, cho chi phí thời gian O(nlogn Một số toán khác Bài toán dãy đơn điệu tăng dài có biến thể đơn giản toán ... tâm có máy cho thuê) Hướng dẫn: Tương tự toán a), xếp đơn đặt hàng theo thời điểm kết thúc, ta đưa toán b) toán tìm dãy có tổng lớn Bài toán biến thể toán tìm dãy tăng dài nhất, ta cài đặt đoạn ... xâu S, tìm số kí tự cần thêm vào S để S trở thành xâu đối xứng Hướng dẫn: Bài toán có công thức QHĐ sau: Gọi L(i,j) số kí tự cần thêm vào xâu S[i j] S để xâu trở thành đối xứng Đáp số toán L(1,n)...
 • 14
 • 349
 • 3

BÀI TOÁN QUY HOẠCH ĐỘNG

BÀI TOÁN QUY HOẠCH ĐỘNG
... phỏp quy hoch ng Phng phỏp quy hoch ng dựng gii bi toỏn ti u cú bn cht quy, tc l vic tỡm phng ỏn ti u cho bi toỏn ú cú th a v tỡm phng ỏn ti u ca mt s hu hn cỏc bi toỏn i vi nhiu thut toỏn quy ... thut toỏn gii quyt mt bi toỏn ln, ta chia nú lm nhiu bi toỏn cựng dng vi nú cú th gii quyt c lp Trong phng phỏp quy hoch ng, nguyờn lý ny cng c th hin rừ: Khi khụng bit cn phi gii quyt nhng bi ... Trần Đình Vũ Báo cáo chuyên đề tốt nghiêp khỏc gia Quy hoch ng v phộp phõn gii quy v cng l ni dung phng phỏp quy hoch ng: - Phộp phõn gii quy bt u t bi toỏn ln phõn ró thnh nhiu bi toỏn v i...
 • 21
 • 353
 • 1

Bài toán quy hoạch động

Bài toán quy hoạch động
... lượng vật ba lô= – Tổng giá trị vật ba lô = Bài tập: cài đặt chương trình Phạm Thế Bảo Bài toán người giao hàng • Chúng ta dùng quy hoạch động để giải quy t: iải ết – Đặt S={x1, x2, …, xk} tập ... Không tìm công thức truy hồi – Số lượng toán cần giải lưu trữ kết lớn – Việc kết hợp lời giải toán chưa cho lời giải toán ban đầu Phạm Thế Bảo 14/04/2008 Bài toán tính số tổ hợp • Tính Cnk công thức ... T(n)= ( ) ( ) giải ta có T(n)=O( ) toán giải nhiều lần Comb(4,2) Comb(3,1) Comb(2,0) Comb(2,1) Comb(3,2) Comb(2,1) Comb(2,2) Phạm Thế Bảo 14/04/2008 Dùng quy hoạch động • Xây dựng bảng có (n+1) dòng...
 • 8
 • 237
 • 3

Tổ chức dữ liệu và thuật toán cho các bài toán quy hoạch động

Tổ chức dữ liệu và thuật toán cho các bài toán quy hoạch động
... dung thuật toán quy hoạch động Chương Một số kinh nghiệm xây dựng thuật toán quy hoạch động Chương hai trình bày số kinh nghiệm xây dựng thuật toán quy hoạch động để giải toán quy hoạch động ... hoạch động Với toán phải có áp dụng linh hoạt Vấn đề khó việc giải toán quy hoạch động tìm dấu hiệu nhận biết quy hoạch động tìm quy luật quy hoạch liệu toán Vì giải toán quy hoạch động phải đặt toán ... dụng ta vận dụng số kỹ thuật quy hoạch động vào toán trò chơi Trong khuôn khổ luận văn thạc sỹ, chọn đề tài nghiên cứu: Tổ chức liệu thuật toán cho toán Quy hoạch động Các tập luận văn lấy từ...
 • 70
 • 402
 • 1

Tiểu luận môn học THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH THUẬT TOÁN Một số bài toán quy hoạch động

Tiểu luận môn học THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH THUẬT TOÁN Một số bài toán quy hoạch động
... c[i,j] = max{c[i-1,j], c[i,j-1]}  21 Phương pháp Quy hoạch động Phân tích toán: Xây dựng hàm: Function LCS_Length(x,y:string):word; Giải pháp đệ quy:  C[i,j] = Nếu i=0 j=0  C[i,j] = C[i-1,j-1] ... dựng giải thuật để xây dựng nhị phân tìm kiếm tối ưu với chi phí tìm kiếm thấp từ tập n khóa cho trước, cách xây dựng dần từ khóa ki đến khóa kj Sử dụng phương pháp Quy hoạch động để giải toán 4 ... tìm kiếm 2.75 k k k d0 d5 k d1 d4 k d2 d3 Bài toán xâu chung cực đại K/n Xâu trong: S xâu T S nhận cách xoá số ký tự Ví dụ: ‘ABC’ xâu ‘GAHEBOOC’ Bài toán: Cho xâu T1, T2 Tìm xâu S xâu chung T1...
 • 27
 • 339
 • 0

MỘT số bài TOÁN QUY HOẠCH ĐỘNG THIÊN về CÔNG THỨC TOÁN

MỘT số bài TOÁN QUY HOẠCH ĐỘNG THIÊN về CÔNG THỨC TOÁN
... Một số toán quy hoạch động thiên công thức toán I/ Đặt vấn đề Về quy hoạch động có nhiều tài liệu, chuyên đề nói đến, xét số tập giảI suy nghĩ theo hớng toán học thuận lợi ... FX[i] = Số chữ số i hàng đơn vị số 1, 2, x + Số chữ số i hàng chục số 1, 2, ,x + Số chữ số i hàng trăm số 1, 2, ,x Ta thử xét chữ số i hàng đơn vị: Số x có dạng xnxn-1.x0 sx0 : Số chữ số s ta ... a - Gọi fb[i] số chữ số i số 1, 2, b Gọi kq[i] số chữ số i số a,a+1, ,b (i = 9) Ta có kq[i]:=fb[i]-fa[i]; Để tính số chữ số i viết số t đến x ta xhỉ cần xét x Gọi FX[i] số chữ số i viết 1, 2,...
 • 13
 • 131
 • 0

SKKN CHỌN cấu TRÚC dữ LIỆU CHO bài TOÁN QUY HOẠCH ĐỘNG

SKKN CHỌN cấu TRÚC dữ LIỆU CHO bài TOÁN QUY HOẠCH ĐỘNG
... khó khăn chọn cấu trúc liệu để lưu trữ Sáng kiến kinh nghiệm Chọn cấu trúc liệu cho toán Quy hoạch động giới thiệu số tập Quy hoạch động phân loại theo cấu trúc liệu sử dụng Giúp cho học sinh ... Tên SKKN : CHỌN CẤU TRÚC DỮ LIỆU CHO BÀI TOÁN QUY HOẠCH ĐỘNG I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia nay, dạng toán Quy hoạch động ngày phổ biến, chiếm đa số thi Bài ... yếu chọn cấu trúc liệu để lưu trữ toán Cần có phân loại chi tiết toán Quy hoạch động Tác giả chọn tiêu chí phân loại theo cấu trúc liệu để giúp học sinh có thêm “kinh nghiệm” để chọn cấu trúc liệu...
 • 30
 • 188
 • 0

skkn CHỌN cấu TRÚC dữ LIỆU CHO bài TOÁN QUY HOẠCH ĐỘNG

skkn CHỌN cấu TRÚC dữ LIỆU CHO bài TOÁN QUY HOẠCH ĐỘNG
... khó khăn chọn cấu trúc liệu để lưu trữ Sáng kiến kinh nghiệm Chọn cấu trúc liệu cho toán Quy hoạch động giới thiệu số tập Quy hoạch động phân loại theo cấu trúc liệu sử dụng Giúp cho học sinh ... Tên SKKN : CHỌN CẤU TRÚC DỮ LIỆU CHO BÀI TOÁN QUY HOẠCH ĐỘNG I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia nay, dạng toán Quy hoạch động ngày phổ biến, chiếm đa số thi Bài ... yếu chọn cấu trúc liệu để lưu trữ toán Cần có phân loại chi tiết toán Quy hoạch động Tác giả chọn tiêu chí phân loại theo cấu trúc liệu để giúp học sinh có thêm “kinh nghiệm” để chọn cấu trúc liệu...
 • 32
 • 238
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: một số bài toán quy hoạch độngthuật toán giải bài toán quy hoạch động kinh điểngiải bài toán quy hoạch động kinh điển4 bài toán quy hoạch động§3 một số bài toán quy hoạch độngphương pháp phân tích bài toán quy hoạch độngcác bước cơ bản để giải một bài toán quy hoạch độngbài toán quy hoạch lõmlập bài toán quy hoạch tuyến tínhmô hình bài toán quy hoạch tuyến tínhphương pháp giải toán quy hoạch độngcác dạng bài toán quy hoạch tuyến tínhbài toán quy hoạch phi tuyến 1bài toán quy hoạch tuyến tínlập trình bài toán quy hoạch tuyến tínhBao cao KQ giao dich cua CTy CP Hop Thanh To chuc lien quan den ong Tuan UVHDQTCong bo thong tin so 175 ve dinh chinh BCTC rieng 2011 da duoc kiem toanNghi quyet cua HDQT so 198 NQ-TMT-HDQTTB so 570 ve viec trieu tap cuoc hop DHCD bat thuong kem theo QD so 568BC tinh hinh quan tri Cty quy I 2012 so 211 ngay 05 4 2012Thong bao giao dich cp TMT cua ong Bui Van Huu Chu tich HDQTThong bao giao dich co TMT cua ong Pham Van Hong Uy vien HDQTNghi quyet cua HDQT so 953 NQ-TMT-HDQT ngày 26 12 2013Nghi quyet so 982dNQ HDQT ngay 07122012Giay CNDKKD thay doi lan 9 ngay 30 7 2014C(ng b th(ng tin s 52TB TMT H QTTB 284 cua TT Luu ky chung khoan 240214Bao cao 548 qu n tr c(ng ty 6 thßng npm 2013Thông báo so 925 TB-TMT-HDQT ngày 22 9 2014Biên ban hop Hoi dong quan tri so 1110 BB-TMT-HDQT ngày 13 11 2014Công bo thông tin so 1236 TB-TMT-HDQT ngày 17 12 2014Báo cáo tình hình quả trị công ty ô tô TMT năm 2016: Quyết định số 191 QĐ-TMT-TCNS ngày 02 3 2016 về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ đối với Ông Phạm Hoàng Long.Quyết định số 210 QĐ-TMT-HĐQT ngày 03 03 2016 .Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty ô tô TMT .