Bài 1 acid amin protein29092016

Bài giảng chuyển hóa acid amin

Bài giảng chuyển hóa acid amin
... khử amin oxy hóa • • • Hoạt tính cao glutamat aminotransferase làm nhóm amin acid amin tập trung lại cho Glu Glu acid amin bị khử amin oxy hóa với tốc độ cao có lợi mặt lượng Các L- acid amin ... độc Vì acid amin khác khử amin oxy hóa gián tiếp qua Glu nhờ hệ thống trao đổi amin Acid amin -cetoglutarat Transaminase Acid - cetonic Glutamat NH4+ GLDH Số phận NH4+ • Glutamin vận chuyển ... carbon acid amin Trong số 20 aa thường gặp có Leu Lys khả tân tạo glucose Chuyển hóa khung carbon acid amin • Sau loại bỏ nhóm amin, khung carbon 20 acid amin bị thoái hóa • Các sản phẩm thoái hóa...
 • 49
 • 1,373
 • 2

Bài giảng: PROTEIN VÀ ACID AMIN TRONG DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN THỦY SẢN doc

Bài giảng: PROTEIN VÀ ACID AMIN TRONG DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN THỦY SẢN doc
... thêm acid amin + AA: Bổ sung thêm acid amin Giá trị sử dụng protein thức ăn • Hiệu sử dụng protein (PER) W2 - W PER = Protein ăn vào •Chỉ số NPU ( Net protein utilization) Protein ăn vào ... x 100 Protein ăn vào Protein ăn vào - protein phân Độ tiêu hố protein (%) = -x 100 Protein ăn vào Phương pháp xác định nhu cầu protein • Để xác định nhu cầu protein động ... truyền có nhu cầu protein khác Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu protein • Năng lượng thức ăn: động vật thuỷ sản có khả sử dụng lượng biến dưỡng từ nguồn protein thức ăn nên nhu cầu protein chúng...
 • 36
 • 697
 • 1

bài giảng các quy trình cơ sở thí nghiệm hóa dược chương 8 tổng hợp peptit acid amin

bài giảng các quy trình cơ sở thí nghiệm hóa dược chương 8 tổng hợp peptit acid amin
... COOH H2N H R L-aminoacid L aminoacid Bt Cho bi t aminoacid sau có c u hình R hay S t i carbon b t đ i x ng ? C u trúc chung c a acid- amin: α-amino acid Một số tính chất hóa lý aminoacid: • Tinh ... dịch có tính chất hợp chất có moment lưỡng cực lớn Tổng hợp aminoacid: Tách đồng phân quang học: Kết tinh phân đoạn Tách đồng phân quang học: Phương pháp hóa học: PEPTIT Peptit h p ch t t ... CH2OH Bt Viết cấu trúc có peptit tạo thành amino -acid sau : HO H3C H C H2N CH2 COOH analine (Ala) H C H2N tyrosine (Tyr) COOH Bt Viết cấu trúc có peptit tạo thành amino -acid sau : NH2 NH2 CH COOH...
 • 39
 • 313
 • 0

BÀI TIỂU LUẬN-Quá trình phân giải Acid amin, Peptin, Protein trong cơ thể sinh vật

BÀI TIỂU LUẬN-Quá trình phân giải Acid amin, Peptin, Protein trong cơ thể sinh vật
... 2005110542 Phân giải acid amin 90% Dương Đình Hội 2005110155 Phân giải peptide 85% Nguyễn Mạnh Thịnh 2005110527 Phân giải protein 990% I QUÁ TRÌNH PHÂN GIẢI ACID AMIN : Sơ lược acid amin : Acid ... TRÌNH PHÂN GIẢI PROTEIN: Thủy phân la đường phân giải protein phổ biến thực vật va động vật Quá trình thủy phân protein xảy tại lysosome, nơi chứa nhiều enzyme thủy phân protein ... va phân loại peptide Căn cứ vao số amino acid peptide đê gọi tên của peptide, nếu có amino acid gọi la dipeptide, amino acid gọi la tripeptide, amino acid gọi tetrapeptide, amino acid...
 • 20
 • 265
 • 0

Bài giảng - Hóa học acid amin và protein

Bài giảng - Hóa học acid amin và protein
... 7.0 acid amin ion lưỡng tính  Acid amin có cấu trúc hình tứ diện Nhóm carboxyl Nhóm amino α-carbon Chuỗi bên Đồng phân quang học acid amin Các sinh vật tổng hợp sử dụng L- acid amin Acid amin ... Hóa học acid amin protein • Mục tiêu: 1.Trình bày cấu tạo, phân loại acid amin 2.Trình bày liên kết phân tử protein, bậc cấu trúc protein 3.Trình bày tính chất lý hóa protein ứng ... vai trò sinh học protein HÓA HỌC ACID AMIN • Định nghĩa: Acid amin chất hữu phân tử có hai nhóm chức carboxyl amin gắn với carbon α • Trong tự nhiên có 20 aa thường gặp cấu tạo nên protein • Phân...
 • 34
 • 182
 • 0

Bài giảng chuyển hóa protein và acid amin

Bài giảng chuyển hóa protein và acid amin
... protein ribosom 1-BIẾN HÓA PROTEIN 1.1- Tiêu hóa protein- Các enzym thủy phân protein 1.1.1-Endopeptidase 1.1.2- Exopeptidase PEPTID PROTEIN ng tiêu hóa Tiêu hóa Hấp thu ACID AMIN PROTEIN (các tổ chức) ... thoái hóa protid) 2.2.2 Biến hóa a  cetonic Thoái hóa thành chất trung gian /chu trình a citric CO2 H2O Chuyển hóa trở lại thành acid amin (trao đổi amin amin hóa) Tạo thành glucid:  cetonic acid ... biến hóa acid amin 2.2.1- Chuyển hóa NH3 2.2.1.1-Sự tạo thành Glutamin COOH CH2 CH2 H2N Glutamin synthetase + NH3 CH ATP CO-NH2 CH2 CH2 + H2O Glutaminase H2N CH COOH COOH Glutamin Glutamic acid...
 • 64
 • 373
 • 5

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 44 SGK Hóa 12: Amin

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 44 SGK Hóa 12: Amin
... propylamin (amin bậc một) : isopropylamin (amin bậc một) CH3-CH2-NH-CH3: etylmetylamin (amin bậc hai) : trimetylamin (amin bậc ba) b) C7H9N: : benzylamin (amin bậc một) : 0-metylanilin (amin bậc ... (amin bậc một) : m-metylanilin (amin bậc một) : p-metylanilin (amin bậc một) : metylphenylamin (amin bậc hai) Bài (SGK trang 44 Hóa 12) Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng chất hỗn hợp ... anilin Bài (SGK trang 44 Hóa 12) Hãy tìm phương pháp hóa học để giải hai vấn đề sau: a) Rửa lọ đựng anilin b) Khử mùi cá sau mổ để nấu Biết mùi cá (đặc biệt cá mè) hỗn hợp số amin (nhiều trimetylamin)...
 • 4
 • 1,904
 • 2

Dạng 1: BÀI TẬP VỀ AMIN

Dạng 1: BÀI TẬP VỀ AMIN
... bazơ từ trái sang phải A Etylamin, amoniac, phenylamin B Phenylamin, amoniac, etylamin C Etylamin, phenylamin, amoniac D Phenylamin, etylamin, amoniac Câu 71(A-2014) Có amin bậc ba đồng phân cấu ... D H2NCH2COOH, H2NCH2CH2COOH Dạng 6: Peptit protein Câu 1: Thủy phân hoàn toàn mol pentapeptit A thu mol glyxin, mol alanin mol valin Khi thủy phân CÁC DẠNG BÀI TẬP AMINO AXIT – PEPTIT- PROTEIN ... hợp gồm hai amino axit no chứa chức axit chức amin (tỷ lệ khối lượng phân tử chúng 1,373) tác dụng với 110 ml dung dịch HCl 2M, dung dịch A Để tác dụng hết với chất CÁC DẠNG BÀI TẬP AMINO AXIT...
 • 9
 • 335
 • 0

BAI 1 NHA NUOC TRONG HE THONG XHCN.doc

BAI 1 NHA NUOC TRONG HE THONG XHCN.doc
... lực mà lãnh đạo Đảng vận động thuyết phục c) Đảng hoạt động khuôn khổ Pháp luật tuân theo Hiến pháp năm 19 92, điều quy đònh: ”mọi tổ chức Đảng hoạt động khuôn khổ Hiến pháp Và Pháp luật” Quan ... quốc gia có quyền tối cao việc đònh vấn đề quan trọng đất nước (kể đối nội lẫn đối ngoại chủ thể theo công pháp quốc tế) NN XHCN chủ thể sở tối cao tư liệu sản xuất quan trọng XH Thông qua NN thực ... 1 NN XHCN có máy đặc biệt chuyên môn làm chức quản lý (bộ máy nhà nước thiết chế riêng lực lượng...
 • 4
 • 396
 • 2

Cấu trúc dữ liệu nâng cao I và II - Bài 1.doc

Cấu trúc dữ liệu nâng cao I và II - Bài 1.doc
... đ i rỗng -Kiểm tra hàng đ i rỗng : int IsEmpty(LIST Q) - Thêm phần tử p vào cu i hàng đ i : void EnQueue(LIST Q, Data x) - Trích/Hủy phần tử đầu hàng đ i: 14 Data DeQueue(LIST Q) - Xem thông tin ... a*(b+c)-d/e Dạng hậu tố ab+ ab* abc+*de-/ 12 Tính giá trị biểu thức dạng hậu tố IV Hàng đ i ( Queue) Hàng đ i chứa đ i tượng làm việc theo chế FIFO (First In First Out) nghĩa việc thêm đ i tượng vào ... đ i lấy đ i tượng kh i hàng đ i thực theo chế "Vào trước trước" Hàng đ i Các thao tác: EnQueue(o): Thêm đ i tượng o vào cu i hàng đ i DeQueue(): Lấy đ i tượng đầu queue kh i hàng đ i trả giá...
 • 15
 • 1,031
 • 5

Bai 1 - Vai tro chuc nang nha quan ly.doc

Bai 1 - Vai tro chuc nang nha quan ly.doc
... điểm : Không : - điểm Đôi : - điểm NGHE THUAT LANH DAO Thườg xuyên : + điểm Luôn : CFVG + điểm Nhà chuyên môn Nhà điều động Nhà chiến lược 29 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... họp với nhân viên 11 Tôi theo dõi thông tin chuyển biến ngành 12 Trong trường hợp có qúa nhiều việc sẵn lòng giúp nhân viên 13 Tôi người giữ gìn bầu không khí lành mạnh đội ngũ 14 Một phần công ... DAO CFVG 15 Tôi kiểm tra lại tất dòch vụ mà cung cấp cho khách hàng 16 Tôi ấn đònh mục tiêu truyền đạt chúng đến nhân viên 17 Tôi biết phải tìm đâu để có giải đáp cho vấn đề kỹ thuật 18 Tôi theo...
 • 10
 • 1,620
 • 8

Bài 1: Cấu tạo nguyên tử và định luật tuần hoàn

Bài 1: Cấu tạo nguyên tử và định luật tuần hoàn
... LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Bài Cấu tạo nguyên tử định luật tuần hoàn Câu 17 : Hợp chất khí với hiđro nguyên tố R : RH4 Oxit cao chiếm 53,3% oxi khối lượng Nguyên tử khối R A 30 B 28 C 24 D 23 ... hình electron lớp 4s 4p Số thứ tự X bảng tuần hoàn A 13 B 31 C 21 D 33 Câu 22 : Nguyên tố X tạo thành hợp chất với oxi hiđro có thành phần XO2 XH2 Nguyên tử X A O B P C N D S Câu 23 : Chiều tăng ... Số hiệu nguyên tử nguyên tố X, Y, Z 7, 19, 11 Nhận xét sau ? A X, Y, Z thuộc chu kì B X thuộc nhóm IIA C Z thuộc nhóm VIIA D Y, Z thuộc nhóm IA Câu 27 : Nguyên tố R có số hiệu nguyên tử 85 R...
 • 2
 • 1,639
 • 39

Bài 1: Tính chất chung của kim loại

Bài 1: Tính chất chung của kim loại
... bảo môn Hóa-Thầy Sơn Bài 1 .Tính chất chung kim loại Câu 18 Tính chất hoá học đặc trưng kim loại A tính khử B tính oxi hoá C vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá D tính khử, tính oxi hoá Câu 19 ... tác dụng với tất kim loại dãy A Al, Fe, Cu B Mg, Fe, Ag C Mg, Zn, Fe D Al, Hg, Zn Câu 20 Trong số phần tử (nguyên tử ion) sau, phần tử vừa đóng vai trò chất khử, vừa đóng vai trò chất oxi hoá A.Cu ... trò chất oxi hoá A.Cu B Ca2+ C O2D Fe2+ Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - ...
 • 2
 • 853
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bản chất hóa học và tác dụng chính của một số hormon 2 1 hormon amin hormon dẫn xuất từ acid amin1 3  các acid amin không thay thế ở gia súc gia cầm1 4 thành phần acid amin không thay thế trongacid amingiáo án tự nhiên xã hội 2 bài 1bài giảng đạo đức 3 bài 1giáo án địa lý 9 bài 1bài giảng địa lý 10 bài 1giáo án đạo đức 3 bài 1giáo án địa lý 10 bài 1giáo án toán 6 hình học chương 2 bài 1giáo án toán 6 hình học chương 1 bài 1bài 1 đường thẳngbài giảng toán 3 chương 4 bài 1bài giảng toán 3 chương 3 bài 1https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anVC1wT1RzZElTSjQhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anYmxUMTNaTDF5Y3MC c ch nh s ch chi n l c h tr chi ph ho t ng ph n ph i s n ph m c a c ng ty g ch p l t H N iM t s bi n ph p th c y c ng t c ti u th s n ph m c a C ng ty TSCTh c tr ng v m t s gi i ph p nh m n ng cao n ng l c c nh tranh c a ng nh c ng nghi p t t i Vi t Nam trong qu tr nh gia nh p t ch c th ng m i th gi i WTOTh c tr ng v n ng l c c nh tranh v t nh h nh u t n ng cao kh n ng c nh tranh c a T ng c ng ty th p Vi t Namhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMC01NDd6OHNyUlECấu trúc đề kiểm tra năng lực thi viên chứcbai tap nito va hop chatdan xuat halogen-ancol-phenolĐề Cương Hóa 8Đề thi giữa HKI (THPT Tam Hiệp)49 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7 TPHCM CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH 7nhờ thầy minh Sang và mọi người nhéBài thi số 3 lớp 4 vòng 15 dockiêm tra đại số chương 1 có ma trậnÔn tập Chương IV. Bất đẳng thức. Bất phương trìnhSố 0 trong phép cộngTrọn bộ tài liệu tiến sĩ Hà Văn Tiến