acid nucleic hemoglobin va myoglobulin (1)

Cấu trúc chức năng của ACID NUCLEIC

Cấu trúc và chức năng của ACID NUCLEIC
... chung • Acid nucleic polynucleotid trùng hợp nucleotid lại thành chuỗi • Gồm có hai loại ADN ARN ADN Cấu trúc Chức CẤU TRÚC ADN • ADN cấu tạo từ nguyên tố C, H, O, N, P • ADN đại phân tử, cấu trúc ... Cấu trúc chức ACID NUCLEIC Giới thiệu chung • Acid nucleic giữ vai trò quan trọng việc lưu trữ truyền tải thông tin di truyền • Được phát Joham Friedrich Miescher(1868),đến năm 1953 cấu trúc ... nhiễm sắc ADN CỦA TẾ BÀO NHÂN SƠ ADN CỦA TẾ BÀO NHÂN THỰC ARN • Cấu trúc Chức Chức ADN • Nguyên tắc cấu trúc đa phân làm cho ADN vừa đa dạng lại vừa đặc thù • ADN đảm nhận chức lưu trữ, bảo...
 • 28
 • 4,365
 • 22

NUCLEOTIDE ACID NUCLEIC

NUCLEOTIDE VÀ ACID NUCLEIC
... sở cấu trúc acid nucleic chuỗi polynucleotide cấu tạo từ nhiều đơn vò (mono )nucleotide Trong chuỗi mononucleotide nối với liên kết 3'-5'-phosphodiester mô tả hình 4.7 Các chuỗi polynucleotide ... tham gia cấu tạo nên đại phân tử acid nucleic, có số nucleotide khác có vai trò quan trọng khác đời sống tế bào (hình IV.5) Trước hết, nucleotide vòng Những nucleotide loại hình thành gốc phosphate ... đến hàng trăm gốc mononucleotide Tuy nhiên, có chuỗi polynucleotide ngắn, chứa không 10 gốc nucleotide chúng gọi chung oligonucleotide (bao gồm di-, tri-, tetra-, penta-,hexanucleotide v.v ) GS.TS...
 • 23
 • 1,612
 • 12

Tài liệu Thành phần cấu tạo acid nuclêic pptx

Tài liệu Thành phần và cấu tạo acid nuclêic pptx
... desoxyadenilic A adenilic Acid G Acid desoxyguanidilic guanidilic Urasin Acid Acid U uridilic desoxyuridilic Cytosin Acid Acid C cytidilic desoxycytidilic Timin T Acid Acid thimidilic desoxythimidilic ... ngưng tụ với thành polynucleotid (hay acid nucleic) Trong phân tử acid nucleic, este xảy vị trí 3' 5' Ví dụ: cấu trúc mononucleotid có tên acid adenilic (tức adenosin - phosphatl.) Acid phosphoric ... Pentose gồm D- ribose D desoxynbose Hai chất có acid nucleic dạng Puran : Ribose có acid ribonucleic (ARN) Desoxyribose có acid desoxyribonucleic (ADN) 3.2.2 Các bazơ 2.1 Bazơpynmidin...
 • 10
 • 281
 • 2

Tài liệu Thành phần cấu tạo hóa học của acid nucleic ppt

Tài liệu Thành phần và cấu tạo hóa học của acid nucleic ppt
... J Watson F Crick: tổng hợp số liệu phân tích hóa học tán xạ tia X, để xây dựng nên mô hình cấu trúc phân tử DNA Theo mô hình này, phân tử DNA có đặc trưng chủ yếu cấu trúc không gian sau: Hình ... với nhóm -OH H3PO4, phân tử nước Nếu phân tử gồm đường nitrogenous base gọi nucleoside 1.1 Cấu tạo hóa học DNA DNA Hình 1.5 Sự bắt cặp bổ sung base hai mạch đơn Trên sở nghiên cứu mình, Chargaff ... cặp base dẫn đến tính chất bổ sung hai chuỗi polynucleotide DNA Do biết thành phần, trật tự xếp nucleotide chuỗi suy thành phần, trật tự xếp nucleotide chuỗi Đặc điểm quan trọng mô hình đối song...
 • 16
 • 351
 • 5

HÓA HỌC ACID NUCLEIC ACID NUCLEIC ppt

HÓA HỌC ACID NUCLEIC VÀ ACID NUCLEIC ppt
... PHẦN HÓA HỌC CỦA NUCLEOTID VÀ ACID NUCLEIC Acid phosphoric Pentose Base nitơ (nitrogenous base) 9/26/2010 THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NUCLEOTID VÀ ACID NUCLEIC Acid phosphoric 9/26/2010 THÀNH PHẦN HÓA ... 9/26/2010 THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NUCLEOTID VÀ ACID NUCLEIC Đường pentose 9/26/2010 THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NUCLEOTID VÀ ACID NUCLEIC Base nitơ 9/26/2010 Tính chất vật lý – hóa học base purin pyrimidine ... H3PO4 Base pyrimidine 9/26/2010 HÓA HỌC ACID NUCLEIC ACID NUCLEIC NUCLEOSID VÀ NUCLEOTID 9/26/2010 10 Nucleoside • Sản phẩm thủy phân không hoàn toàn acid nucleic • Dễ bị thủy phân nucleosidase...
 • 65
 • 1,181
 • 15

chương ii acid nucleic cơ chế di truyền tế bào

chương ii acid nucleic và cơ chế di truyền tế bào
... http://www.ebook.edu.vn YÊU CẦU CẦN NẮM CHƯƠNG II: ACID NUCLEIC VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN TẾ BÀO Khái niệm acidnucleic, vai trò nucleotit tự Cấu trúc bậc I bậc II acidnucleic Phân loại acidnucleic Câu 1: Công thức ... GMP) (Acid desoxyguanilic; dGMP) Acid cytidin 5’-monophosphate Acid desoxycytidin 5’-phosphoric (Acid cytidilic; CMP) (Acid desoxycytidilic; dCMP) Acid uridine 5’-phosphoric Aciddesoxythymidin ... base) tảng tượng di truyền Nó tạo nên tính đặc trưng sinh học acid nucleic, từ định cấu trúc di truyền bậc I protein Vì có loại base, xét loại acid nucleic có 4, mà acid nucleic di truyền cho cấu...
 • 39
 • 471
 • 1

TIỂU LUẬN: TÌM HIỂU VỀ ACID NUCLEIC, SINH TỔNG HỢP PHÂN GIẢI PROTEIN - TIỂU LUẬN HÓA SINH THỰC PHẨM

TIỂU LUẬN: TÌM HIỂU VỀ ACID NUCLEIC, SINH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI PROTEIN - TIỂU LUẬN HÓA SINH THỰC PHẨM
... tổng hợp phân giải chất VSV có khác so với sinh vật khác? - Tốc độ chuyển hóa nhanh Chất chuyển hóa sơ cấp (axit amin, Axit Nucleic, ) - Quá trình tổng hợp - Quá trình phân giải Chất chuyển hóa ... tương ứng Tổng hợp protein II.3.1 Phân giải protein Thủy phân đường phân giải protein phổ biến thực vật động vật Quá trình thủy phân protein xảy lysosome, nơi chứa nhiều enzyme thủy phân protein ... hợp protein mà có phức hệ ức chế bám vào operon operon mở, trình tổng hợp protein xảy II.3 Sự phân giải protein amino acid Protein Acid amin NH3 Ure Đào thải Tổng hợp acid amin Amine Các acid...
 • 52
 • 1,669
 • 2

Bài giảng nucleotide acid nucleic đh y hà nội

Bài giảng nucleotide và acid nucleic  đh y hà nội
... Deoxycytidylat ADN Thymidin Thymidylat Deoxythymidin Uracil Deoxyadenylat Deoxycytidin Thymin ARN Deoxyguanosin Cytosin Adenylat Deoxyadenosin Guanin Adenosin Deoxythymidylat ADN Uridin Uridylat ... gian truyền tin tế bào (AMPv, GMPv,ppGpp) Acid nucleic Acid nucleic polyme nucleotid • Gồm loại: Acid ribonucleic acid deoxyribonucleic • Chức năng: chứa thông tin di truyền Acid deoxyribonucleic ... nucleotid, nucleosid acid nucleic • Cấu tạo vai trò nucleotid acid nucleic Đại cương • Acid nucleic chia làm loại: acid deoxyribonucleic acid ribonucleic vật liệu chứa thông tin di truyền • Nucleotid...
 • 42
 • 585
 • 3

Chương II. Các đại phân tử sinh học: Acid nucleic Protein ppt

Chương II. Các đại phân tử sinh học: Acid nucleic và Protein ppt
... DNA vào tế bào E.coli trình xâm nhiễm 1 Cấu trúc phân tử acid nucleic i ii iii Thành phần cấu tạo Acid deoxyribonucleic -DNA Acid ribonucleic – RNA Acid deoxyribonucleic - DNA DNA phân tử trùng ... ADN – Watson, Crick • Di truyền học: Các định luật di truyền Mendel (1822-1884) Cấu trúc chức acid nucleic i Acid nucleic vật chất mang thông tin di truyền Acid nucleic (ADN, ARN) vật chất mang ... đầu - DNA mang điện tích âm + protein histon mang điện tích dương  NST trung hòa điện Acid ribonucleic – RNA RNA phân tử trùng phân, mạch thẳng hình thành từ đơn phân ribonucleotide RiboNucleotide...
 • 40
 • 309
 • 0

Di truyền phân tử ( phần 3 ) Thành phần cấu tạo acid nuclêic pot

Di truyền phân tử ( phần 3 ) Thành phần và cấu tạo acid nuclêic pot
... Acid adenilic Guanin A Acid desoxyguanidilic Urasin Cytosin Acid guanidilic Acid uridilic Acid cytidilic Acid desoxyuridilic Acid desoxycytidilic G U C Timin Acid thimidilic Acid desoxythimidilic ... ngưng tụ với thành polynucleotid (hay acid nucleic) Trong phân tử acid nucleic, este xảy vị trí 3' 5' Ví dụ: cấu trúc mononucleotid có tên acid adenilic (tức adenosin - phosphatl .) Acid phosphoric ... Bazơpurin 2 .3 Nucleosid Nucleosid kết kết hợp liên kết osid bazơ (phần pyrimidin) đường pentose với loại phân tử nước Sự liên kết thông qua mạch glyosid vị trí phần vị trí thứ pyrimidin Ví dụ:...
 • 6
 • 199
 • 0

Di truyền phân tử ( phần 26 ) Thành phần cấu tạo hóa học của acid nucleic docx

Di truyền phân tử ( phần 26 ) Thành phần và cấu tạo hóa học của acid nucleic docx
... H3PO4, phân tử nước Nếu phân tử gồm đường nitrogenous base gọi nucleoside 1.1 Cấu tạo hóa học DNA DNA Hình 1.5 Sự bắt cặp bổ sung base hai mạch đơn Trên sở nghiên cứu mình, Chargaff (1 95 1) đưa ... lượng A = T, G = C + Tỉ số (A +T)/(G + X) đặc trưng cho loài sinh vật Các base acid nucleic bắt cặp bổ sung Cũng thời gian này, Wilkins Franklin (người Anh) nghiên cứu, phân tích tán xạ tia rơnghen, ... tích hóa học tán xạ tia X, để xây dựng nên mô hình cấu trúc phân tử DNA Theo mô hình này, phân tử DNA có đặc trưng chủ yếu cấu trúc không gian sau: Hình 1.6 Mối liên kết hydro A-T G-C Phân tử DNA...
 • 7
 • 215
 • 0

Chương 6 NUCLEOPROTEIN VÀ ACID NUCLEIC

Chương 6  NUCLEOPROTEIN VÀ ACID NUCLEIC
... 2 ACID NUCLEIC Người ta phân biệt loại acid nucleic khác tùy theo thành phần cấu tạo ose phân tử acid nucleic: - Acid ribonucleic (ARN) ose ribose - Acid desoxyribonucleic (ADN) ose ... không dạng tự mà kết hợp với protein 2.1 Thành phần cấu tạo acid nucleic - Acid nucleic chất trùng hợp từ đơn vò có tên nucleotid, acid nucleic gọi polynucleotid - Nucleotid khác với đơn phân tử ... 5-fluoro hay 5-iodouracil, 3-deoxyuridin, 6- thioguanin, 6mercaptopurin, 5- hay 6- azauridin, 5- hay 6- azacytidin, 8-azaguanin … Azathioprin mà chất chuyển hóa 6- mercaptopurin dùng thuốc chống thải...
 • 14
 • 667
 • 0

Slide bài giảng: Cơ sở di truyền học ở mức phân tử: Acid Nucleic Protein.

Slide bài giảng: Cơ sở di truyền học ở mức phân tử: Acid Nucleic và Protein.
... hydrogen bonding between purines and pyrimidines B Describe the structure of DNA, including the antiparallel strands, 3’–5’ linkages and hydrogen bonding between purines and pyrimidines • Antiparallel ... polypeptit : L = aa • Số ba mã = • Số ba mã hóa aa = • Số aa phân tử protein = • Số liên kết disunfit phân tử protein bậc dựa vào phương trình: Multiple choice questions G Multiple choice questions ... phosphate • DNA (Deoxyribonucleic acid) is made up of nucleotides, which contain parts: A phosphate group, a deoxyribose sugar, and a nitrogenous base • There are four different kinds of nitrogenous...
 • 53
 • 327
 • 1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ACID NUCLEIC

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ACID NUCLEIC
... Asp, Acid cetonic, CO2, Gly, Gln, Ribosyl- B Asp, Acid formic, CO2, Gly, Gln, Ribosyl- C Asp, Glu, Acid formic, CO2, Gly, Ribosyl- D Asn, Gln, Acid formic, CO2, Gly, Ribosyl- E Asp, Glu, Acid ... pyrimidin A Đúng B Sai 333 Acid adenylic là: A PurinB Pyrimidin C Nucleosid D Nucleotid C Nucleosid D Nucleotid E Acid nucleic 334 Adenosin là: A PurinB Pyrimidin E Acid nucleic 335 Adenin là: A ... NH3, E Glutamin, Glycin, NH3, CO2 324 Acid Inosinic tiền chất để tổng hợp: A Acid orotic uridylic B Acid adenylic guanilic C Purin pyrimidin D Uracyl thymin E Acid uridylic cytidylic 325 Sản phẩm...
 • 13
 • 2,613
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: bài 1 vật chất di truyền cấp độ phân tử acid nucleiclên men lactic lên men đồng hình quá trình chuyển hoá đường thành acid lactic nhờ các vi sinh vật hiếu khí lên men dị hình con đường pentosophosphat tạo ra lactat ethanol và axetat 1 atpphát hiện và sàng lọc nucleic acid ngoại lai và protein         2 1 phân tích acid nucleiccấu trúc và đặc điểm của mạch acid nucleiccau tao hoa hoc va chuyen hoa acid nucleicBài giảng luật hành chính: Quyết định hành chínhbai giang hoc go muoi ngonPhương thức quản lý hành chính nhà nướcBài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh hoạNgân hàng đáp án trắc nghiệm Luật tố tụng dân sự LAW306 Topica theo Bộ luật Tố tụng dân sự 2015Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toánBài 3. Thực hiện tính toán trên trang tínhỨng phó sự cố hóa chất - Công ty Ajinomoto Việt NamĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘIDân số và phát triển (Tài liệu dùng cho Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ dân sốkế hoạch hoá gia đình)ĐỀ 006 PRO SAT 2017Bài 13. Di truyền liên kếtBài 51. Cơ quan phân tích thính giácBài 17. Bài luyện tập 3Bài 2. Chấtngọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 3. People''''s backgroundUnit 6. CompetitionsUnit 6. Competitions